Eko Paket, kao deo Internacionalnog
programa Eko Škole.
Projekat podrazumeva sakupljanje
upotrebljene Tetra Pak ambalaţe i...
Eko-paket ne stavlja akcenat na količinu prikupljene ambalaže već
na način njenog odlaganja.
Mentori organizju način priku...
Nagradni konkurs je podeljen u 3 uzrasne kategorije:
1) predškolski uzrast i učenici od 1. - 2. razreda osnovne škole
2) u...
Nagrade za grupni rad su novcane nagrade u vrednosti od 90,000.00 dinara za svaku starosnu
kategoriju.
Nagrade se dodeljuj...
Prezentacija konkursa eko paket
Prezentacija konkursa eko paket
Prezentacija konkursa eko paket
Prezentacija konkursa eko paket
of 8

Prezentacija konkursa eko paket

eko paket
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija konkursa eko paket

  • 1. Eko Paket, kao deo Internacionalnog programa Eko Škole. Projekat podrazumeva sakupljanje upotrebljene Tetra Pak ambalaţe i organizovanje radionica za učenike gde oni mogu da prave različite predmete od upotrebljene Tetra Pak ambalaţe. Učenici učestvuju u kreiranju pravih malih umetničkih dela od upotrebljene Tetra Pak ambalaţe, produkti se fotografisu i salju organizatorima projekta. Konkurs za radove je otvoren i traje do kraja aprila 2015. godine. Na kraju školske godine Tetra Pak i partneri nagrađuju najbolje škole i najkreativnije učenike vrednim nagradana.
  • 2. Eko-paket ne stavlja akcenat na količinu prikupljene ambalaže već na način njenog odlaganja. Mentori organizju način prikupljanja ambalaže.
  • 3. Nagradni konkurs je podeljen u 3 uzrasne kategorije: 1) predškolski uzrast i učenici od 1. - 2. razreda osnovne škole 2) učenici od 3. - 6. razreda osnovne škole Ove dve kategorije izradjuju upotrebne predmeta od upotrebljene Tetra Pak ambalaţe 3) učenici od 7. do 8. razreda osnovne škole izradjuju upotrebne predmete od upotrebljene Tetra Pak ambalaţe ili video, fotografija, članak, poster na temu “Ţivotni ciklus Tetra Pak ambalaţe”. Predmete slikajte i pošaljite nam 1-3 fotografije. U izbor ulaze pojedinačni i grupni radovi iz sve 3 uzrasne kategorije. Nagrađujemo najbolji grupni rad u svakoj uzrasnoj kategoriji. Nagrađujemo i najbolji pojedinačni rad, kao i drugoplasiranog i trećeplasiranog u svakoj kategoriji. Ove godine mentori sa najvećim brojem prijavljenih radova dobijaju nagrade.
  • 4. Nagrade za grupni rad su novcane nagrade u vrednosti od 90,000.00 dinara za svaku starosnu kategoriju. Nagrade se dodeljuju školama sa najboljim grupnim radovima. Jedna škola može dobiti samo jednu nagradu za grupni rad, bez obzira na rezultate konkursa. Za pojedinačne radove ograničenje je jedan rad po učeniku. Radove šaljite elektronskom poštom. Prilikom slanja pojedinačnih radova telo poruke treba da sadrži: ime i prezime učenika, ime i prezime mentora, razred, naziv škole i naziv rada. Prilikom slanja grupnih radova, telo poruke mora da sadrži: naziv grupe, naziv škole, razred, ime i prezime mentora i broj učenika koji je učestvovao u izradi rada i naziv rada. Stručni žiri se sastoji od predstavnika kompanije Tetra Pak i udruženja Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Rezultati takmičenja se objavljuju u maju 2015. ekopaket@feeserbia.com