Sadržaj:
Uvod ...............................................................................................................
2
UVOD:
Nekada su bajke bile sastavni deo odrastanja svakog deteta. No,
današnje dete je okruženo televizijom, mnoštvom em...
3
osmišljena aktivnost: izbor priče odnosno bajke, način pričanja i praćenje
reakcije deteta.
Pored teorijskih izlaganja o...
4
1. O NARODNOJ BAJCI
1.1. Narodna bajka kroz vekove proučavanja
Čovek od svog nastankapriča priču, i tom pričom pokušava ...
5
na našim prostorima bili su Ilarion Ruvarac, Matija Valjevac i Natko Nodil
( prema Samardžija, Snežana ; 2005:6 ).
Po tz...
6
Stilom evropske bajke bavio se Maks Liti u svom delu Evropska
narodna bajka. Poreklom bajke, tipologijom, poetikom, znač...
7
Vuk Karadžić bajke određuje kao priče o kojekakvim čudesima što ne
može biti. Po nagovoru Jerneja Kopitara koji ga je up...
8
1.3. Narodna bajka kao umetničko delo
Narodna bajka je jedna od retkih književnih vrsta koje su namenjene
i deci i odras...
9
životnih poteškoća i problema. Već je rečeno da bajka za svakog čoveka
nudi posebno značenje, ali njene univerzalne idej...
10
Veliki broj stručnjakase bavio vrednostimai značenjem bajke. Dete se
sa bajkom upoznaje prvo u krugu porodice. Roditelj...
11
značenjem i značajem za decu, opredelio u korist narodne , a ne moderne
bajke ( kojoj danas nedostaje suština, spoznaja...
12
drugog, odnosno, što je dobar lik jednostavniji i otvoreniji, detetu je lakše
da se poistoveti sa njim. Dete se poistov...
13
2. LIKOVI NARODNE BAJKE
,, Uobičajena podela likova na glavne i sporedne, pozitivne i
negativne, aktivne i pasivne, naj...
14
sedam delokruga delovanja svojstvenih učesnicima događaja, pa ih je
odredio kao:
1. pošiljaoca
2. pomoćnika
3. protivni...
15
3. LIKOVI U NARODNIM BAJKAMA
Iako su likovi u našim narodnim bajkama oslikani jednostavno i
jednostrano, ipak predstavl...
16
da pobedi aždaju. Carev sin se na kraju i ženi princezom, a spasivši braću,
može da živi srećno carujući do kraja svog ...
17
sa požarom i postao pravi domaćin, ali nije kadar da se suprostavi ženi. Tek
poučen petlovom pričom – on pokazuje ženi ...
18
Sporedni pozitivni likovi su sunčeva, mesečeva i vetrova majka, dok
lik carice – zmijine majke takođe govori da se niko...
19
da uzme konja, a sa njim da povrati caricu. I tek tad su carevali do svoga
veka. Likom carevića narodni pripovedač je i...
20
Nazvavši Boga kolu baba, žena i devojaka,on pronalazi starca i sljušti mu
bradu, al’ ipak mu sačuvaživot: ,,Poklanjam t...
21
*
Đavo i njegov šegrt je bajka u kojoj se glavni pozitivni lik sukobljava
direktno sa đavolom, najvećim zlom, i zahvalj...
22
strada. On pomoću lukavstvapobeđujedivove, ali ga kasnije šuraci savetuju
kako da porazi Baš Čelika.
U bajci su skicira...
23
Sirotica nevesta iz bajke Zmija mladoženja pravedno je kažnjena za
svoje postupkeimorala je okajati grehe da bi mogla p...
24
ZAKLJUČAK
Još od najstarije bajke sveta ( Akru i Bata ) zabeležene u Egiptu pre
četiri hiljade godina, Mahabharate i Ra...
25
LITERATURA
1. Betelhajm, Bruno ( 1989 ): Značenje bajki;
2. Crnković, Milan ( 1986 ): Dječja književnost, IX izdanje; Z...
26
of 26

Narodna bajka

Preuzeto sa FB grupe : Prof. srpskog jezika
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narodna bajka

 • 1. Sadržaj: Uvod ..............................................................................................................................................2 1. O narodnoj bajci ...................................................................................................................4 1.1. Narodnabajkakroz vekoveproučavanja.................................................4 1.2. Narodnabajkai Vuk Karadžić.......................................................................6 1.3. Narodnabajkakao umetničko delo .............................................................8 1.4. Narodnabajkai poteškoćeu vezisa njom ...............................................9 1.5. Narodnabajkai dete .......................................................................................10 2. Likovi narodnebajke......................................................................................................15 3. Likovi u narodnim bajkama .........................................................................................13 3.1. Pozitivnilikovi...................................................................................................15 3.2. Negativnilikovi .................................................................................................18 Zaključak ...................................................................................................................................24 Literatura ..................................................................................................................................25
 • 2. 2 UVOD: Nekada su bajke bile sastavni deo odrastanja svakog deteta. No, današnje dete je okruženo televizijom, mnoštvom emisija koje ne utiču pozitivno na formiranje njegove ličnosti. Crtani filmovi sa nasilnim junacima, „kečeri ’’ tj. glumci koji se surovo bore, nasilje – to savremeno dete okružuje svakog dana. Ako se tome dodaju i sve kič i šund emisije zabavnog karaktera – to su nepovoljni uticaji koji čine život svakog deteta i oblikuju ga na pogrеšan način. Ukoliko dete ima sreće da se upozna sa bajkama, to su uglavnom umetničke bajke poznate i široko popularne svuda. Mnoge od tih bajki su ekranizovane, ali nisu sve te bajke pogodne za dete. Neke od njih se ne mogu svrstati u dela sa pozitivnom moralnom sadržinom – to su amoralni junacikoji se obogaćuju prevarom (npr. Mačak u čizmama ). Iako u mnogim umetničkim bajkama možemo naći prave bisere književnosti, posebno savremene bajke su književna dela bez suštine koja odgovara kategoriji dobra i njegovoj večnoj pobedi nad zlom. Zato se ovaj rad bavi isključivo našim narodnim bajkama, pravim biserima narodnogstvaralaštva. Decu sa bajkama upoznaju odrasli, oni su ti koji prave izbor za dete. Današnje dete zna za Snežanu i sedam patuljaka, Devojčicu sa šibicama, ali ne zna za Kravarić Marka ili za bajku Zlatna jabuka i devet paunica. Roditelj i vaspitač dete moraju upoznati sa sopstvenom kulturnom baštinom, kojaobiluje vrednim umetničkim delima, pa onda i sa ostalim bajkama koje to zavređuju. Budući da je roditelj danas primoran da radi i da njegovu ulogu u vaspitanju i obrazovanju sve više preuzima vaspitač, taj vaspitač mora vrlo pažljivo i promišljeno osmisliti aktivnosti u kojima će dete provesti dan. Pričanje bajki mora biti pažljivo
 • 3. 3 osmišljena aktivnost: izbor priče odnosno bajke, način pričanja i praćenje reakcije deteta. Pored teorijskih izlaganja o bajci koja je nastajala na našim prostorima, razmatranja o uopštenim odlikama likova, ovaj rad se bavi likovima bajki *1 koje su od strane teoretičara i psihologa preporučene upravo za predškolski uzrast. Mi, odrasli, odgovorni smo za decu koja od nas zavise. Okrećući ih pravim vrednostima i ophodeći se prema njima kao pravim osobama, možemo se nadati da će izrasti u dobre i stabilne ljude. Život će im ionako, kako rastu, postajati sve teži i komplikovaniji, zato ih zaštitimo magičnim svetom narodne bajke i učinimo ih boljim ljudima. *1 - Аždaja i carevsin, Čardak ni na nebuni na zemlji, Nemušti jezik, Zmija mladoženja, Žabica carica, Zlatna jabuka i devet paunica, Biberče, Kravarić Marko, Usud, Đavo i njegovšegrt,Baš čelik – Antologija narodnih bajki u izdanjuNarodne knjige.
 • 4. 4 1. O NARODNOJ BAJCI 1.1. Narodna bajka kroz vekove proučavanja Čovek od svog nastankapriča priču, i tom pričom pokušava da osmisli svoje postojanje i svet oko sebe. Neke od tih priča do danas su nestale, ali neke još traju. Najšire rasprostranjene i najpoznatije od tih drevnih priča svakako su bajke. One predstavljaju vrstu usmenog stvaralaštva koje su različiti narodi, shodno svojoj tradiciji i običajima, posebno oblikovali. No, nezavisno od naziva, narodna bajka predstavlja razvijenu, stilizovanu i fantastičnu priču u čiju se istinitost ne veruje. Kakva je bajka bila na svojim prapočecima, to se danas pouzdano ne zna, ali je srodnost motiva, mitova i bajke na različitim jezicima, među udaljenim narodima, pokretala istraživačku radoznalost i različita naučna tumačenja. To interesovanje za bajku traje i danas. Najpre ovakva istraživanja dobijaju zamah u sklopu programa evropskih romantičara, a posebno zahvaljujući nemačkim filozofima Vilhelmu i Jakobu Grimu. Oni su sličnost bajki kod različitih naroda tumačili postojanjem drevnog indoevropskog mita. Ova tzv. mitološka teorija i rad braće Grim utiče na početak skupljanja narodnih pripovedaka i na balkanskim prostorima. Vuk Stefanović Karadžić počinje prikupljanje narodnih umotvorina. Iako se Vuk nije zadržavao na tumačenjima porekla bajke, njegove zbirke predstavljaju materijal generacijama naučnika, filologa, istoričara i književnih istoričara, da svoje stavove potkrepe primerima – građom narodnog stvaralaštva. Predstavnici mitološke teorije
 • 5. 5 na našim prostorima bili su Ilarion Ruvarac, Matija Valjevac i Natko Nodil ( prema Samardžija, Snežana ; 2005:6 ). Po tzv. migracionoj teoriji koju zastupa Teodor Benfej, motivi bajke su nastali na jednom mestu, najverovatnije u Indiji, koji su se od 6. veka usmenim i pisanim putem rasprostrli po Aziji, Severnoj Africi i Evropi, i to najviše tokom krstaških ratova ( prema Vuković, Novo ; 1996:165 ). Na našim prostorima zagovornici ove teorije bili su Vatroslav Jagić i Stojan Novaković, a kasnije i Pavle Popović, Vladimir Ćorović i Nikola Banašević. Konkretna teorija Aleksandra N. Veselovskog negira postojanje jednog centra u kome je nastala bajka i podrazumeva ih znatno više. Najzad, po tzv. antrpološkoj teoriji, koju zastupa Eduard Tejlor, istovetni motivi bajki nastajali su nezavisno na raznim krajevima sveta „zbog podudarnosti obeležja istih stupnjeva razvitka ljudskih zajednica’’ (2005:168 ). Čuveni antropolozi Frejzer i Levi-Stros su u potvrđivanju ove teorije ukazali na srodnost bajke i mita. Po njima je bajka ,, oslabljeni’’ mit. Srpskim narodnim pripovetkama je na ovakav način prilazio Veselin Čajkanović. Njegova zbirka Srpske pripovetke, nastala 1927. godine, ujedno je i jezgro indeksa motiva i presek kroz varijante ( motivi bajki različitih naroda). Značajan pomak u izučavanju bajke načinili su strukturalisti. Na prvom mestu je Vladimir Prop u svom delu Morfologija bajke ( 1928 ) ukazao na činjenicu dau prvom planu izučavanja i upoređivanja bajki treba da budu FUNKCIJE LIKOVA. Broj funkcija u bajkama je ograničen, redosled im je isti. On broj funkcija likova svodi na sedam. Svojim proučavanjem Prop daje svoju ključnu hipotezu – postoji samo jedna bajka, a sve ostale poznate bajke su samo njene varijante.
 • 6. 6 Stilom evropske bajke bavio se Maks Liti u svom delu Evropska narodna bajka. Poreklom bajke, tipologijom, poetikom, značenjima,... bavili su se E.M. Militinski, K. Levi-Stros, A.Ž. Gremas, K. Bremon, A. Joles, J. Lotman, V.V. Ivanov, B. Helbak, H. Jason i drugi značajni naučnici, teoretičari, istoričari književnosti i folklora. Bajku su izučavali i lingvisti, etnolozi i psiholozi. Tako su Frojd i Jung, tragajući za poreklom oblika i značenja simbola koji održavaju kolektivnu podsvest u bajci videli izraz potisnutih infantilnih incestualnih želja ( Frojd ) odn. riznicu arhetipova. *2 Na našim prostorima su se na ovaj način bajkom bavili V. Latković, M. Bošković-Stulli, N. Milođević-Đorđević, Z. Karanović, M. Detelić, V. Matić, D. Antonijević i drugi. Ipak, najveći doprinos očuvanju bajke i njenom proučavanju dao je upravo Vuk Stefanović Karadžić. 1.2. Narodna bajka i Vuk Karadžić ,, Bajke su Srbi doneli iz prapostojbine , iz perioda divljaštva, kada su distance između stvarnog i nadravnog bile u istoj sferi ljudskog premišljanja ’’ ( Milinković, Miomir ; 2003:24 ). Iako postoje dokazi i spomenici koji svedoče o postojanju i negovanju usmenog stvaralaštva na našim prostorimajoš i preVuka, tek on celokupnom usmenom stvaralaštvu srpskog naroda daje zasluženo mesto. *2 arhetip – iskonska slika koja dolazi iznesvesnog, psihičkog sloja zajedničkog svim narodima i vremenima. Arhetipovi predstavljajuspremnost da se uvekiznova reprodukujuiste ili slične mitske predtave koje održavajuopšte ljudske situacije, nadanja, potrebe, strahovanja – suštinsku ljudsku psihu u njenim osnovnim elementima.
 • 7. 7 Vuk Karadžić bajke određuje kao priče o kojekakvim čudesima što ne može biti. Po nagovoru Jerneja Kopitara koji ga je upoznao sa radom braće Grim, Vuk objavljuje 1821. godine u Beču zbirčicu Narodnih srpskih pripovjedaka, najpre u Novinama serbskim, a zatim i kao zasebno izdanje. Tek 1853. godine Vuk Karadžić objavljuje svoju veliku zbirku Srpskih narodnih pripovijedaka čiji je izbor načinjen po strogim estetskim merilima. ,, Ovo je delo presudno podstaklo beleženje i publikovanje pripovedaka južnoslovenskih naroda ’’ ( 2005:6 ). U predgovoru ovog dela Vuk je naglasio uvažavanjeudelapojedinca pri oblikovanju usmene varijante, a na istom mestu je ostavio i podatkeo svojim prethodnicimana ovom polju. Sav budući naučni rad utemeljen je na Vukovoj sakupljačkoj delatnosti. Vuk je bajku odredio kao čudesnu *3 priču. On je narodne pripovetke podelio na MUŠKE i ŽENSKE odnosno one realističnog i one čudesnog sadržaja. Kasnije je istakao i postojanje pripovedaka koje su na međi. Bajke koje su predmet ovog proučavanja su takozvane ženske priče. Tako, zahvaljujući Vuku, mi smo danas u prilici da se upoznamo sa svim ovim bajkama: Čardak ni na nebu ni na zemlji, Aždaja i carev sin, Nemušti jezik, Zmija mladoženja, Zlatna jabuka i devet paunica, Biberče, Usud, Đavo i njegov šegrt, Kravarić Marko i druge. *3 - kategorija čudesnog se odnosi na obeležavanje svojstva nekog događaja kao natprirodnog, nemogućeg, obeleženog čudom. Ukolikom se to ,, čudo ’’ prihvata kao moguće, makar izvan naše realnosti – u pitanju je čudesno. Ukoliko odbacujemo i najmanju mogućnost uvažavanja tog čuda, onda je u pitanju fantastično.
 • 8. 8 1.3. Narodna bajka kao umetničko delo Narodna bajka je jedna od retkih književnih vrsta koje su namenjene i deci i odraslim. Uživanje koje doživljavamo čitanjem bajke proizilazi, pre svega, iz njenih literarnih kvaliteta – od same priče kao umetničkog dela. Kao i sa svakom velikom umetnošću, najdublje značenje bajke je različito za svaku osobu ponaosob, kao i za istu osobu u različitim trenucima života. Van pojedinačnih doživljaja, narodna bajka predstavlja i ogledalo teškog života naroda kao i izraz njegove težnje da neukrotive sile učini svojim saveznicima. Zato bajka uvek osvaja naše simpatije – i ona sama je naklonjena slabim i nedužnim. Narodni pripovedač uvek staje na stranu ugnjetavanih, poniženih i obespravljenih, dok progonitelje i predstavnike eksploatatorskih slojeva uvek strogo kažnjava. Naše narodno prozno stvaralaštvo ima veliki broj prelepih bajki u kojima je izražena stvaralačka mašta narodnih pripovedača. Šta god da ima za temu – narodna bajka uvek izražava misao da se zlo, ma koliko bilo veliko, može pobediti. A svaka umetnost koja služi ideji dobra može postati prava umetnost. Bajka je to u svom hiljadugodišnjem razvitku uspela da postigne. Narodna bajka i danas ima svoju vernu publiku. Odrasli, makar oni koji su imali sreću da se upoznaju sa bajkom kao deca, u njoj nalaze sećanje na detinjstvo i trenutke provedene sa najbližima. Odrasli uživaju u deljenju doživljaja u čitanju sa svojim detetom. Iako odrasli drugačije doživljavaju i razumeju bajku od deteta, ona na neki način pothranjuje ono dečije u svakom čoveku: da će dobro uvek pobediti zlo i da postoji nada za bolji život. Pojednostavljeni likovi slikani crno – belom tehnikom, iako nerealni, potvrđuju onu iskonsku veru čoveka koji nije sasvim ogrezao u zlu da, ako čini dobro – dobrim će biti nagrađen, i da makar negde daleko postoji lepši i srećniji život. Vraćanje bajci takođe predstavlja i odmor od svakodnevnih
 • 9. 9 životnih poteškoća i problema. Već je rečeno da bajka za svakog čoveka nudi posebno značenje, ali njene univerzalne ideje i sama priča predstavljaju užitak u umetnosti koja je lišena onoga što savremena književnostali i život, nudeu izobilju – nesrećnih i nepravednih završetaka. 1.4. Narodna bajka i poteškoće u vezi sa njom Iako je književna kritika u različitim periodima različito promatrala i ocenjivala narodnu bajku isvrsishodnostnjenoguključivanja u život deteta, ipak je preovladalo mišljenje da bajke treba da budu deo dečjeg odrastanja. Zatim se postavljalo pitanje da li se književna kritika može svesti na nivo dostupan detetu i da li je kritika koju dete može da pojmi uopšte potrebna. Različiti stručnjaci koji su se bavili ovim pitanjima su različito tumačili ovu problematiku. Ipak, mogu se izvesti sledeći zaključci: postojanje književne kritike je neophodno čak i kada je nedostupna deci, jer ona koristi svim onim koji su u kontaktu sa decom ( roditelji, članovi šire porodice ), kao i onim koji profesionalno rade sa decom ( vaspitači, učitelji, psiholozi ). Književna kritika se ne može svesti na dečji nivo, a da ne izgubi mnogo od svoje naučnosti, a na nivo deteta predškolskog uzrasta se uopšte i ne može svesti jer posrednik između bajke i deteta je uvek neko odrastao. U planovima i programima za osnovnu školu predviđen je niz narodnihbajki preko kojih se učeniciupoznaju sanarodnim stvaralaštvom i njegovim bogatstvom, ali se preko narodnih bajki realizuje i niz funkcionalnih ciljeva iz predmeta Srpski jezik i književnost. Međutim, sa vaspitačima to nije slučaj.
 • 10. 10 Veliki broj stručnjakase bavio vrednostimai značenjem bajke. Dete se sa bajkom upoznaje prvo u krugu porodice. Roditelj je tada u prilici da u toku pričanja bajke pouzdanije utvrdi koje bajke njegovom detetu bolje odgovaraju, a koje ne. U skladu sa reakcijama deteta – roditelj prema detetu prilagođava i izbor bajki. Zna se i da dete najviše interesovanja za bajku pokazuje upravo na predškolskom uzrastu, od druge do sedme godine ( različitih inteziteta ). Vaspitač mora poznavati svoje polaznike, ali i narodne bajke. Izbor mora biti sačinjen na osnovu teorijskih saznanja o bajci. Bajci ne sme ni roditelj niti vaspitač prići sa didaktičkim namerama. Svrha pričanja svake bajke treba da bude zajedničko uživljavanje i uživanje u bajci, i samo iz tog zadovoljstva u detetu mogu niknuti kvaliteti koji će ga obogatiti za ceo život. Detetu se ne smeju objašnjavati značenja bajke jer bi se time narušilo njegovo lično poimanje – svako dete kao i odrasli, u bajci za sebe pronalazi nešto posebno. Ali da bi dete moglo da doživi i razume bajku – pripovedač mora i sam je da razume. 1.5. Narodna bajka i dete Umetničko delo je tvorevina čovekovog talenta, intelekta, emocija... ali bilo da je namenjeno deci, odraslima ili i jednim i drugim, ono treba da pruži užitak, utehu, novo saznanje o životu i nama samima – da nas svojom sadržinom i poukom oplemeni i učini boljim. Kada su u pitanju umetnička dela namenjena deci – kriterijumi moraju biti strožiji zato što dete još ne ume da samostalno vrši selekciju i odabir. Zato se onaj manji broj naučnika, koji se nije bavio poreklom i motivima bajke već njenom sadržinom,
 • 11. 11 značenjem i značajem za decu, opredelio u korist narodne , a ne moderne bajke ( kojoj danas nedostaje suština, spoznaja o dobrom kao neprolaznoj vrednosti ). Deca vole narodnu bajku. Pripovedana na pravi način bajka postaje deo suštine detetovog bića. Dete, pre svega, uživa u zajedničkom doživljaju čitanja odnosno u zajedništvu sa onim koji priča, a i u samoj priči. Narodna bajka je detetu zanimljiva, interesantna i čudesna. Ona podstiče detetovu radoznalost. Ona podstiče dečju maštu, pomaže mu da razjasni svoje osećaje, razvije inelekt. Iako u narodnoj bajci ne postoji očigledna veza sa konkretnim uslovima života danas, bajka nudi rešenja za unutrašnje probleme deteta. Ti problemi su u vezi sa životom koji je za dete zbunjujući i ono pokušava da shvati sebe u tom svetu. Opredeljivanje deteta za neki od jednostavno slikanih likova i poistovećivanje sa njim pomaže mu da odredi svoje mesto. Narodne bajke nude i bezbolno usvajanje moralnih normi koje su danas na vrlo nezavidnom nivou, a da se dete ne optereti i ne zbuni etičkim pojmovimakojeono nemože darazume. Narodnebajke se obraćaju detetu na polaznoj tačci njegovog psihičkog i emocionalnog razvoja nudeći mu nesvesno oslobađanje pritisaka i iznalazeći rešenja za njegove unutrašnje sukobe. Usmeravajući detetovu maštu, narodna bajka nudi pomoćdetetu prvenstveno naonom nesvesnom nivouda bi mu pomogla da se izbori i sa svesnim. Suparništvo sa braćom i sestrama, razočarenja, strah od odrastanja, neposvećivanje pažnje i zanemarivanje usled savremenih zakonitosti porodice – problemi su koji preokupiraju dete koje kroz bajku može, poistovećujući se sa junacima – da uspe da se izbori sa njima. Priznavajući ono nesvesno u detetu i kanališući ga bajkama, detetu pomažemo da sazri u stabilnu ličnost. Bajka to postiže svojim umetničkim dojmom i suprotstavljanjem likova – jedan dobar / drugi je zao. Prikazivanjem ovakvih polariteta karaktera detetu je lakše da shvati razliku između njih. Sem toga, dobar lik mora da je detetu više simpatičan od onog
 • 12. 12 drugog, odnosno, što je dobar lik jednostavniji i otvoreniji, detetu je lakše da se poistoveti sa njim. Dete se poistovećuje sa likom zato što je lik osvojio njegove simpatije, a ne zato što je taj lik dobar. Narodna bajka ozbiljno shvata i odgovara na detetove strahove i strepnje – usamljenost, izolovanost, zebnju, koje dete izražava kao strah od mraka, neke životinjei slično. Mnogebajke imaju zatemu čovekovu potrebu da bude voljen, ljubav prema životu, strah od smrti, ... Naše narodne bajke rešenja nudetokom pričelikovima i završecima: Ako nisu umrli, još su živi ...i Doveka su srećno živeli ... Dete nikada nije obmanuto da je večni život moguć, ali uspostavljanje srećne veze sa nekim drugim ublažava strah od smrti. ,,Priče uče da je čovek, kad to postigne, dosegao vrhunac emocionalne bezbednosti postojanjai trajnosti odnosakoji su mu dostupni, a jedino to može odagnati strah od smrti ’’ ( Betelhajm, Bruno ; 24 ). Onda čoveku ne treba večni život. Završetak: Posle su dugo i srećno živeli – zadovoljava. Pošto je narodnabajka okrenutabudućnosti, onapomažedetetu da se oslobodi ,,zavisnosti’’ od porodice. Kao i glavni lik, dete može ,,otići u svet’’ i doživeti avanture, ali na kraju neće biti samo i nesrećno. Taj usamljeni junak koji uspeva da dostigne sreću vrlo je blizak današnjem, usamljenom detetu, koje zahvaljujući narodnoj bajci može da veruje da će uspeti. Pored svih teorija, naučnih radova i istraživanja koja su se na različite načine bavile i bave bajkom, ono što je najvažnije je sama bajka za koju i danas kod nas ,, ima mesta ’’.
 • 13. 13 2. LIKOVI NARODNE BAJKE ,, Uobičajena podela likova na glavne i sporedne, pozitivne i negativne, aktivne i pasivne, najizrazitije se uočava u narodnim bajkama ’’ (2005:16 ). Likovi u bajci, oblikovani kao oruđe univerzalne ideje da dobro uvek pobeđuje, se vrlo lako i jednostavno razlikuju po pripadnosti kategoriji dobra ili zla. Pored svih prepreka i teškoća pozitivni junak – nosilac ideje dobra, na kraju pobeđuje, dok negativni strada. U tom kontekstu, likovi nisu uopšte psihološki iznijansirani, slikani su crno – belom tehnikom. Jednostavna podela na dobre i zle olakšava uočavanje ideje i značenja bajke, posebno za dete, a to je postignuto kroz vekove oblikovanja ovih likova posredstvom darovitih pojedinaca i narodne tradicije. Tipiziranost likova omogućava i ,,prepoznavanje’’ junaka jednostavnim imenovanjem: car, najmlađi carev sin, brat, baba, princeza, aždaja, itd. Oni se u pripovedanje uvode bez ikakvih teškoća. Neportretisanje likova omogućeno je njihovom ,,razijenom biografijom’’, obeležjima koja su poznata i starijioj i mlađoj publici jer su ukorenjeni u tradiciji. Bilo da su u pitanju fantastični ili realistični likovi ( Jova, Mara, Marko ), formulacije uopštenog tipa ( brat, car, siromah, ...), sistem ukorenjenihasocijacija i dalje važi – likovi su prepoznatljivi. Likovi narodne bajke su jednodimenzionalne figure, prepoznatljivi u kategorijama dobra i zla od početka do kraja ( M. Liti ). Iako se čini da naše narodne bajke imaju bezbroj likova, uloge koje ti likovi dobijaju su dosta ograničenije. V. Prop je izdvojio ograničen broj elemenata na kojima se gradi bajka. Uočivši trideset jednu funkciju narativnihmodela i na osnovu radnjekoju obavljalik, Prop je izdvojio samo
 • 14. 14 sedam delokruga delovanja svojstvenih učesnicima događaja, pa ih je odredio kao: 1. pošiljaoca 2. pomoćnika 3. protivnika 4. cara i carevu kćer 5. darodavca 6. junaka i 7. lažnog junaka Međutim, isti lik može obavljati funkcije iz nekoliko različitih delokruga. Princeza je žrtva, ali i pomoćnik ( Aždaja i carev sin ). U narodnoj bajci i aktivni i pasivni junaci mogu dobiti nagradu, ukoliko su svrstani u kategoriju dobra. Aktivni junak je ,,zasluži’’ sam, dok pasivnom pomogne neko čudotvorno biće, biljka ili stvar. No, bez obzira na aktivnost odnosno pasivnostjunaka, razvijenostkompozicije, bajka ne prati ceo život svojih junaka već samo periode u kojima se njihov status bitno menja. Često su centralni likovi bajke mladići i devojke stasali za brak. Proučavaoci bajke su uočili bitnu vezu bajke sa iskonskim obredima prelaza ( ritualne provere nečije zrelosti ). To ukazuje na fiktivnost svih likova i radnje u bajci koji su oslonjeni na rituale i zaboravljene mitove. Makoliko su likovinarodnebajke stereotipni i šablonizovani,oniuvek iznovaosvajaju naše simpatije, drženašu pažnju i obogaćuju naš unutrašnji svet. Likovi narodnih bajki oduvek, pa i danas najlakše dopiru do dece i nekolicine darovitih pojedinaca koji su nam darovali Snežanu, Crvenkapu, Hari Potera,...
 • 15. 15 3. LIKOVI U NARODNIM BAJKAMA Iako su likovi u našim narodnim bajkama oslikani jednostavno i jednostrano, ipak predstavljaju fantastična i zanimljiva bića sa kojima se lako poistovećujemo, čiju sudbinu vrlo zainteresovano pratimo i uživamo. Likove u našim narodnim bajkama bi mogli svrstati u sedam funkcija likova koje je istakao Vladimir Prop. Međutim, podela na pozitivne i negativne, centralne i sporedne likove je jednostavnija i svrsishodnija u smislu rada sa decom. 3.1. Pozitivni likovi Centralnilik u bajci Aždaja i carev sin je najmlađi carević. Po nestanku svoje starije braće koji su se izgubili u lovu, najmlađi brat kreće da ih traži. Postupivši promišljenije od svoje starije braće i ne pojurivši za zecom jer mu je na prvom mestu bila potraga za braćom, a ne lov, najmlađi carević susreće jednu babu koja mu pomaže da otkrije gde je aždaji snaga. Carević se ne plaši već odlazi na jezero, sukobljava se i bori sa aždajom i na kraju, promišljenošću ubija aždaju, vepra, zeca, goluba i vrapca, ali i saznaje kako kako da povrati braću i vraća se po njih. Njegovim likom je predstavljena ideja potrebe brige o članovima svoje porodice. Iako je imao pomagače, carević je spasio braću zahvaljujući svojoj hrabrosti i promišljenosti. Sporedni likovi u ovoj bajci su car, careva dva starija sina, drugi car, njegova kćer i baba, ali samo baba i careva kćer imaju funkciju pomagača. Baba otkriva gde je aždaji snaga, a careva kćer pomaže najmlađem careviću
 • 16. 16 da pobedi aždaju. Carev sin se na kraju i ženi princezom, a spasivši braću, može da živi srećno carujući do kraja svog veka. * Bajka Čardak ni na nebu ni na zemlji takođe za centralni lik ima najmlađeg carevog sina. Pošto sestru otima zmaj, braća kreću po svetu da je traže. Naišavši načardak nina nebu ni na zemlji, najmlađicarević se penje u njega ali tek kad je zaklao to jest žrtvovao svog konja, što starija braća nisu htela. U čardaku je našao svoju sestru i odmah se okomio na zmaja udarivši ga buzdovanom u glavu. Spustivši sestru i devojke braći, najmlađi carev sin bi nasamaren od strane braće koji presekoše oputu da on ne bi mogao sići. Iako je zahvaljujući krilatim konjima mogao odmah da se spusti za braćom, carević to ne čini, već kad su se dvojica braće ženila – on ih udaranjem u leđa opominje, a kad se ženilo čobanče koje su braća postavila umesto njega, on čobanče ubija i otkriva se ocu. Car kažnjava sinove oteravši ih od sebe, a namlađi carević osta da caruje. Najmlađi carev sin je mogao da postane srećan jer on je jedini bio spreman da za sestru žrtvuje svoj život rizikujući kada se peo na čardak, i konja. Sporedni pozitivni likovi su sestra i devojke koje je carević spasao: sestra koja pokazujebratu gde je zmaju snaga i potvrdivšibratovljevu priču, kada su pomogle i oslobođene devojke. * Čobanin je glavni lik bajke Nemušti jezik. Bliže određenje ko je čobanin i kakav je – nebitno je. On je iz požara izbavio zmiju kad mu je ona nazvalaBoga. I zmijakoju je izbavio mu savetuje da od njenog oca, zmijskog cara, traži samo nemušti jezik. Zahvaljujući novoj čudotvornoj moći, čovek uspeva da se obogati i uspešno vodi celo svoje gazdinstvo. Sistem uzroka i posledica je sasvim opravdan – čobanin spašavazmiju – zmija ga nagrađuje, ali epizodasa navaljivanjem ženeima još jednu funkciju. Čobanin se izborio
 • 17. 17 sa požarom i postao pravi domaćin, ali nije kadar da se suprostavi ženi. Tek poučen petlovom pričom – on pokazuje ženi što se ,, smeje ’’ i lako, ne otkrivši tajnu zbog čijeg otkrivanja bi umro, nastavlja da živi u miru sa ženom. U ulozi pomagača u ovoj bajci su životinje – zmija koja čobaninu daruje nemušti jezik u znak zahvalnosti, stari ker koji čuva gazdinstvo iz odanosti i petao koji ,, savetuje ’’gazdu kako se postupa sa ženom. * Iako se u naslovu bajke Zmija mladoženja očekuje da je glavni lik upravo on, to je ipak zmijina nevesta. Bog je carici ispunio želju i dao joj dete – zmiju. Religijski kontekst ispunjenja caričine želje je da Bog pravednima ispunjava želje – to jest mitsko poimanje religije. I kada je dete – zmija doraslo za ženidbu – on prosi jednu siroticu koja u dvor dolazi rado i veselo. Kad sirotica –nevesta zatrudni, svekrva je primorava da joj otkrije tajnu. I tad nevesta čini pogrešku – spaljuje sa svekrvom zmijsku košuljicu i time narušavautvrđeni poredak. Zato biva kažnjena – da se ne može rastati sa detetom dok ,,ne podereš gvozdene opanke i ne satreš gvozdeni štap tražeći me, niti ćeš se rastati sa tim detetom dokle ruku preko tebe ne prebacim ’’ ( 2005:46 ). Noseći dete tri godine dana, odluči se da ide tražiti muža. Na putu sreće sunčevu majku koja joj zbog njene dobrote pomaže i daruje je. Tako je i sa mesečevom majkom, dok joj sin majke vetra ne otkri gde joj se nalazi muž i savetova je kako da mu se približi. Iako joj je nova carica, drugamuževažena, odmagala, nakraju muž prebacuje ruku oko nje, ona rađa dete i zajedno se vraćaju u svoje pređašnje carstvo. Ova bajka govori, preko lika sirotice – neveste, da i sirota može biti srećna, ali da ne sme želeti više nego što ima, i da mora okajati sve grehe da bi ponovo bila srećna.
 • 18. 18 Sporedni pozitivni likovi su sunčeva, mesečeva i vetrova majka, dok lik carice – zmijine majke takođe govori da se niko ne sme mešati u volju božju – dobila je dar od Boga, dete zmiju, nije se smela polakomiti ukoliko to Bog nije tako hteo. * Nešto manje poznata bajka je bajka o Žabici carici. Jednom čoveku i ženi Bog usliši želju i dobiše dete – žabu. Kad joj je majka ostarila , žabica joj pomažepreuzimajućinjenedužnosti. Carević je nagrada koju ona zaslužuje svojom dobrotom i nežnošću prema roditeljima, ali i domišljatosti – da je najlepši cvet klas pšenice bez koje se ne može. Žaba se pretvara u lepoticu i postaje carica. Ružni i neprivlačni mogu postati lepši i srećniji – samo ako su dobri i pametni. * Jedna od naših najlepših narodnih bajki je bajka Zlatna jabuka i devet paunica. Ova bajka je nešto duža i radnja se sastoji od uvoda, zapleta, vrhunca, peripetije i raspleta ( kompozicija bajke ) i neznatno je proširena. Naime, glavni junak je najmlađi carev sin koji uspeva da sačuva očevu jabuku. On time izaziva zavist svoje starije braće koji su uz pomoć babe oterali devojku paunicu. Onda on kreće da je traži i nailazi na dvor babe carice koja je htela da ga oženi svojom kćerkom uz pomoć nevernog sluge. Devojka paunica sugeriše careviću zbog čega ne može da je vidi, i carević nastavlja potragu. Naišavši na pustinjaka, carević saznaje gde je paunica i njih dvoje se venčavaju. Međutim, tu se radnja proširuje i ovaj junak dobija jednu negativnu karakternu osobinu – preteranu radoznalost: otvara zabranjena vrata i odmah biva kažnjen – zmaj mu otima ženu. Pomogavši ribici, lasici i kurjaku u ponovnoj potrazi za voljenom, on stiče pomagače. Saznavši gde je jedini konj na kome sa caricom može umaći zmaju, carević služi kod jedne babe i zahvaljujući životinjama kojima je pomogao, uspeva
 • 19. 19 da uzme konja, a sa njim da povrati caricu. I tek tad su carevali do svoga veka. Likom carevića narodni pripovedač je ispričao kako treba da budemo zadovoljni onim što imamo i da ne smemo biti previše ljubopitljivi – samo vrline mogu da nas učine srećnim. * Jedna od naših najpoznatijih narodnih bajki je Biberče. Kao i u bajci Zmija mladoženja, Bog je uslišio želju jednoj majci i dao joj sina velikog kao biberovo zrno. Iako srećna što ga je rodila, majka okrene u plač svaki dan što joj sin ne raste. San je utešio – sin će joj porasti. Međutim, Biberče je to morao da zasluži – spasivši jabuku carskoj kćeri. Ala od koje je spasao jabuku poče zatim da uzima devojke, i kada je došao red na carevu kćer – Biberče koji je tad porastao – izbavio je od ale, objasnio devojci kako da se ponaša i otišao sa alinim jezicima. U određeno vreme, pred devojčinu udaju Biberče se, pored lažnog junaka – caričinog verenika, javlja kao ubica čudovišta. I pošto sud nijemogao odreditiko je prav, a ko kriv, Biberče tek u zoru kad je Bog odredio odlazi u crkvu i osvaja devojku.On je lik koji je osvojio carevu kćer zahvaljujući dobroti, domišljatosti i veri u Boga. * Kravarić Marko je bajka o istoimenom junaku, Marko – kao tipično i domaće ime, a Kravarić – koje upućuje na njegovu vezu sa kravom. Budući da je Marko ostao bez majke, njegov otac se ženi drugom ženom koja je bila zla i koja ga je ostavljala gladnog. Po savetu jedne babe, Marko počinje da se hrani kravljim mlekom, da ,,se kravi’’ ( doji kravu ). Kad zla maćeha to sazna, naumi da kolje kravu i uspeva da ubedi muža. Opet baka savetuje dečaka – da beži sa kravom. Sa njom on za tri godine naraste kršan momak, ali po kravinoj želji, kad je došlovreme za rastanak , on je ubija iako je voli. I tada upoznajedva junaka – Tarigoru i Krivigredu sa kojima se sprijateljuje. Marko uspevadasačuvaručak od starca, a zatim se spuštau podzemni svet.
 • 20. 20 Nazvavši Boga kolu baba, žena i devojaka,on pronalazi starca i sljušti mu bradu, al’ ipak mu sačuvaživot: ,,Poklanjam ti, starče život’’, veli Marko, ,,jer nijesam rad daiko na mene zažali, a još manje da me prate čije suze i kletve, volim nepravdu trpjeti, nego li je činiti; dobrim se i neprijatelj pridobija, a zlim i prijatelj odbija, ...’’ ( 2005: 147 ). Starac ga u znak zahvalnosti nagrađuje blagom i devojkom, a on uzima blaga i devojke i za svoju dvojicu prijatelja koji ga izneveravaju. Ostavši u podzemnom svetu, spašava ptiće orletice i ona ga za nagradu vodi u gornji svet. Pobratime ostavlja bez blaga i otera ih od sebe, a sa svojom izabranicom živi još dugo, srećno i zadovoljno. Kao nosilac ideje dobra, lik ovog junaka je nešto intezivnije obojen religijskim moralom, sve radi u ime Boga, i kao što mu starac kaže: ,,Ti si dosta jak, a Bog ti pomaže, jer ga se bojiš i štuješ i slušaš ...’’ ( 2005: 147 ), i na kraju živi dugo i srećno. * Bajka Usud je sadržinom i idejom nešto specifičnija od ostalih srpskih narodnih bajki. Njen glavni lik ne bori se protiv aždaja, ala i zle braće, već je njegovo stanje sudbinski predodređeno. U ovoj bajci izraženo je fatalističko verovanje primitivnog čoveka da mu je sudbina unapred određena. Ipak, anonimni pripovedač nije sa tim hteo u potpunosti da se složi – pa je glavnom junaku dao dovitljivost i snagu da se izbori od zle sudbine. Jedan brat je u kući sve radio, a drugi lenčario – ali su svega imali. Kad se radni brat odelio – osiromašio je i susrevšisvoju sreću – kreće da traži Usuda. Kad je video da je rođen kao siromah i da će takav ostati – vara sudbinu i opet se bogati. Opomena da sve uvek mora biti u Miličino ime utvrdilo je njegov stav da to uvek potvrđuje. Epizode sa rodom, domaćinom kom ne umiru roditelji i koji čeljad ne može nahraniti, domaćinom kojem gazdinstvo ne napreduje, su u funkciji moralne pouke da se roditelj mora poštovati i slično.
 • 21. 21 * Đavo i njegov šegrt je bajka u kojoj se glavni pozitivni lik sukobljava direktno sa đavolom, najvećim zlom, i zahvaljujući lukavosti i domišljatosti ga pobeđuje. Đavo uzima dečaka na zanat, ali po savetu babe, dečak ne odaje da je išta naučio. Kad već postaje mladić – đavo ga otera od sebe. Pretvaranjem u konja, trgovinu, prsten, proju i mačku, zanat koji je naučio od đavolauspevada porazi đavola i da osvoji princezu. Likom ovog mladića ispričana je priča da zlo, koliko god moćno i privlačno bilo, uvek bude savladano. * Jedna od naših najlepših, najrazvijenijih i najpoznatijih bajki je Baš Čelik. Ova bajka ima veliki broj likova. U prvom redu tu je najmlađi carević koji je glavna ličnost bajke. On doživljava niz iskuš enja na putu do sreće. Svoje osobine ispoljava u odnosima prema različitim ličnostima : ocu, braći, sestrama, šuracima, tastu, caru, ženi, mehandžiji, divovima, Baš Čeliku. Lik carevića karakterišu postupci i preživljavanja. Iako je njegov lik prikazan u raznim situacijama i odnosima, on nije dat u razvoju, nego je uglavnom statičan, kao i likovi u drugim bajkama. U odnosu na braću on je superiorniji, prilikom udaje sestara postupa drugačije od braće, slepo sluša očev savet. Najmlađi carev sin čini najveće podvige i pokazuje najveće vrline: hrabrost, skromnost, osećajnost, ljubav prema sestrama, upornost, ala i lukavstvo i strah. On je skroman u razgovoru sa braćom, ne ističe svoje junaštvo dok ga lukavimehandžija ne izazove,prema sestrama više iskazuje ljubav. Međutim, lik carevića ispoljava i negativne osobine, a to je preterana radoznalost. Ovoj osobini bliska je i druga : nepromipljenost u postupcima, kad demona oslobađa, a sam strada. Carević ispoljava i upornost u traženju žene, ali ona nije realno zasnovana na njegovim mogućnostima, zato on
 • 22. 22 strada. On pomoću lukavstvapobeđujedivove, ali ga kasnije šuraci savetuju kako da porazi Baš Čelika. U bajci su skicirani još neki likovi. Car kome divovi satiru narod nemoćan je. On je blag, ne kažnjava neposlušnog zeta i odvraća ga od potrage za ženom. Likovi braće su takođe samo naznačeni u meri u kojoj ističu lik najmlađeg brata. 3.2. Negativni likovi Ono što je zajedničko svim likovima koji su nosioci kategorije zla, je da oni uvek stradaju. Što su im postupci gori – to grđe stradaju. Aždaja ( bajka Aždaja i carev sin ) strada, kao i svaka druga neman koja ugrožavanevineživote, međutim ovaaždajamenjaoblike – pretvara se u poznato ( vrabac, golub, vepar ), ali ipak biva uništena. Često su negativni likovi dva starija brata, kao u bajci Čardak ni na nebu ni na zemlji . Braća su krenulau potragu za sestrom, ali pred prvom preprekom su posustali – nisu hteli da žrtvuju svoje konje i nisu hteli da se popnu na čardak. Kad njihov brat spašava sestru i spušta im devojke i blago, oni su prekinuli oputu i onemogućili bratu da siđe. Brat ih razotkriva ocu, i car ih tera od sebe. Čobanče koje je pristalo da učestvuje u prevari starije braće, biva ubijeno. U bajci Nemušti jezik negativni lik je preterano ljubopitljiva i nerazumna žena. Zato je kraj ove priče moralizatorski zasnovan na konzervativnom shvatanju da žensku ljubopitljivost treba batinom lečiti.
 • 23. 23 Sirotica nevesta iz bajke Zmija mladoženja pravedno je kažnjena za svoje postupkeimorala je okajati grehe da bi mogla ponovo dabudesrećna. Ali ona nije negativni lik, ( to je druga carica koja je uspavljivala muža da bi ga obmanula – ali je sustiže kazna). Zlatna jabuka i devet paunica je bajka u kojoj nekoliko junaka odmaže careviću. Carica baba biva kažnjena tako što je ostala bez zeta. Sluga koji je izneverio gospodara biva strožije kažnjen – srazmerno grehu, i biva ubijen, a zmaja ubija konj. Lažnijunak koji se predstavljakao ubica ale i koji prevarom pokušava da nadmudri Biberče, biva smrskan kad pada kroz pod crkve. On nije radio pravo i uz božju pomoć – na kraju gubi život. Tarigora i Krivigreda, prijatelji Kravarić Marka, nisu hteli daga izvuku iz podzemnog sveta iako ih je darovao devojkama, blagom i prijateljstvom, pa ih on, izbavivši se, tera osiromašene od sebe. Đavo, kao glavni predstavnik zla, takođe biva uništen, i to sopstvenim oružjem – veštinom pretvaranja. Negativan lik u bajci Baš Čelik nije ljudsko biće. Baš Čelik je isto što i gvozdeni čovek odnosno gvozdeni demon, koji je u isto vreme i vodeni jer dobija snagu u dodiru sa vodom. Njegova ličnost je snažna kao i reči kojim se obraća careviću,kad mu traži vode, a i kad mu preti. Njegov lik čine upečatljivim opis demona u okovima i opis njegove borbe sa vojskama sokolova, orlova i zmajeva. Iako je Baš Čelik negativan lik, odlikuje ga i jedna pozitivna osobina : drži zadatu reč i triput careviću prašta život. Ipak, zbog svoje nezahvalnosti i zlobe, on na kraju gubi život.
 • 24. 24 ZAKLJUČAK Još od najstarije bajke sveta ( Akru i Bata ) zabeležene u Egiptu pre četiri hiljade godina, Mahabharate i Ramajane, Epa o Gilgamešu, nordijskih saga, Kabale, pa sve do danas, bajka je bila i ostala sastavni deo odrastanja deteta. Ipak, govoreći o bajkama, mora se jasno razgraničiti narodna od umetničke bajke. Narodna bajka nije stvorena da budi samo lepa osećanja. Ona je prizorima smrti kažnjavala one koji krše zabrane, ali ipak najviše nudi uživanja i saživljavanja sa junacima i pouke. Sa druge strane umetnička bajka, koja je stekla popularnost najviše zahvaljujući Andersenu i braći Grim, je danas dosta ,, skrenula sa pravog puta ’’. Današnje, odnosno moderne bajke zajedno koegzistiraju sa lažnim bajkama. U takvim bajkama umesto da se dete uči plemenitosti sa željom da pobedi zlo u sebi i svom okruženju, dete se uči nasilju. Zato roditelj i vaspitač, bilo da je u pitanju narodna ili savremena bajka, moraju biti strogi i pažljivi u izboru. Ali, u narodnim bajkama takvih zamki skoro da i nema, i sve novije antologije sadrže bajke koje su primerene deci, tako da sa svih aspekata govorimo u korist narodne bajke koja može da potpomogne da dete odraste u pozitivnog junaka. Od svog nastanka pa do danas, narodna bajka je formirala pojedinca, kao i narod. Budući da je ovaj naš narod vekovima imao razloga da u bajkama traži i pronalazi neki lepši svet, bajka nam je to i darovala. Zato su mnogemajke poželeleda im sinovibudu kao Biberče, a dečaci i devojčice da postanu prinčevi i princeze. Svi mi moramo osećati odgovornost da duh naše narodne bajke usadimo i u decu koja danas stasavaju, da bi i oni, u teškoćama koja im tokom odrastanja predstoje, imali čemu da se okrenu.
 • 25. 25 LITERATURA 1. Betelhajm, Bruno ( 1989 ): Značenje bajki; 2. Crnković, Milan ( 1986 ): Dječja književnost, IX izdanje; Zagreb: Školska knjiga. 3. Delić, Mićo i saradnici ( 1974 ): Metodički pristup književno – umjetničkom tekstu – narodna književnost – proza; Sarajevo: ,,Veselin Masleša’’ . 4. Lukić, Dragan ( 1960 ): Bajka u životu deteta; Beograd: Izdavačko preduzeće ,, Rad ’’. 5. Milinković, Z. Miomoir ( 2003 ): Devojka brža od konja – narodne umotvorine za decu; Užice: Učiteljski fakultet. 6. Prop, Vladimir ( 1982 ): Morfologija bajke; Beograd: Prosveta. 7. ( приредила ) Самарџија, Снежана ( 2005 ): Антологија народних бајки; Београд: Политика: Народна књига. 8. ( приредили)Стефановић, А. Драгутини МамузићИлија ( 1968 ): Књижевна лектира; Београд: Младо поколење. 9. Стефановић, А. Драгутин и Станисављевић Вукашин ( 1958 ): Преглед југословенске књижевности – народна књижевност, књига I, девето допуњено издање; Београд: Завод за уџбенике Социјалистичке Републике Србије. 10. Stevanović, Marko ( 1979 ): Modeli interpretacije domaće lektire; Gornji Milanovac: Dečje novine 11. dr Vuković, Novo ( 1996 ): Uvod u književnost za djecu i omladinu, drugo izdanje; Podgorica: ITP ,, UNIREX ’’. 12. др Живковић, Драгиша ( 1994 ): Теорија књижевности, једанаесто издање; Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • 26. 26