1
Înainte de criză: cadrul convenţional de gândire Inflaţia constituie principala sursă de instabilitate financiară ...
Înainte de criză: primele îndoieli şi semnale de alarmă King (1997): bancherii centrali care iau în considerare doar infl...
Criza: infirmarea evidentă a unor elemente ale gândirii convenţionale Criza financiară globală a izbucnit în...
Poate fi eliberată politica monetară de obiective conflictuale? Politici macroeconomic...
Comparaţie între stabilitatea preţurilor şistabilitatea financiară ca obiective ale băncii centrale ...
Băncile centrale ale principalelor economii dezvoltate au redus agresiv ratele dobânzii de politică monetară %...
Tipologia măsurilor neconvenţionale de politică monetară Bernanke şi Reinhart (2004) clasifică instrument...
Angajamentul privind orientarea politicii monetare Constă în asigurarea încrederii investitorilor că ratele dobânzilor p...
Relaxarea cantitativă Vizează majorarea disponibilităţilor din conturile curente ale băncilor la banca centrală dincolo ...
Relaxarea calitativă Implică, de regulă, o expansiune a bilanţului băncii centrale, la fel ca în cazul relaxării cantita...
Măsuri de relaxare calitativă Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţ...
Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţa monetară interbancară (1)...
Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţa monetară interbancară (2)...
Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţa monetară interbancară (3)...
Intervenţii directe pe alte segmente ale pieţei financiare  Constau în furnizarea directă de lichiditate pe alte pieţe ...
Activele Fed: expansiune rapidă după falimentul Lehman Brothers mld. USD 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ...
Amplitudinea măsurilor neconvenţionale de politică monetară Nu poate fi redată cu suficientă acurateţe de u...
Baza monetară, mai 2006 – aprilie 2012 mld. USD mii mld. JPY mld. GBP ...
Evoluţia conexiunilor dintre orientarea şi implementarea politicii monetareRevenirea în forţă a riscurilor d...
Potenţiale impedimente în calea adoptării de măsurineconvenţionale de politică monetară în economiile emergente  Insufici...
România: cât de convenţionale au fost politicile practicate de BNR înainte de criză?Măsuri orientate către red...
România: caracter anticiclic al politicii monetare, atât înaintea, cât şi ulterior declanşării crizei global...
România: particularităţi ale contextului economic şi financiar în perioada crizei globaleImpactul crizei globale asu...
România: volatilitate relativ moderată a cursului de schimb După declanşarea crizei financiare globale, leul...
România: evitarea fluctuaţiilor excesive ale cursului de schimb în condiţiile unui grad înalt de substituţie valutară ...
România: comportament normal al ratelor dobânzilorpe piaţa monetară interbancară ulterior episodului din octombrie 2008 ...
Formularea politicii monetare postcriză: se impun schimbări substanţiale? Evoluţia gândirii economice este inf...
Formularea politicii monetare postcriză: există puncte de plecare către un nou consens? Recunoaşterea fără echivoc a in...
Formularea politicii monetare postcriză: câteva semne de întrebare Ar fi necesară promovarea unei anumite fl...
Bibliografie selectivă (1)Auerbach, Alan, “The Case for Open-Market Purchases in a LiquidityObstfeld, Maurice ...
Bibliografie selectivă (2)Goodfriend, Marvin “Overcoming the Zero Bound on Interest Rate Policy”, ...
of 32

Politica monetară postcriză: Reconfigurarea obiectivelor şi a instrumentelor

Mugur Isărescu, guvernatorul BNRDisertaţie susţinută cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Andrei Şaguna” din Constanţa
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politica monetară postcriză: Reconfigurarea obiectivelor şi a instrumentelor

 • 1. 1
 • 2. Înainte de criză: cadrul convenţional de gândire Inflaţia constituie principala sursă de instabilitate financiară  Asigurarea stabilităţii preţurilor este o condiţie (aproape) suficientă pentru promovarea stabilităţii financiare  Livrând niveluri reduse ale inflaţiei, băncile centrale contribuie decisiv la stabilitatea financiară şi la sustenabilitatea creşterii economice Separarea netă a funcţiilor de asigurare a:  stabilităţii preţurilor  stabilităţii financiare pentru simplificarea conceperii şi implementării politicilor, prin evitarea conflictelor la nivelul obiectivelor acestora Pieţele dispun întotdeauna de capacitatea de a se autocorecta  nu se impun intervenţii ample ale autorităţilor monetare pe pieţele financiare 2
 • 3. Înainte de criză: primele îndoieli şi semnale de alarmă King (1997): bancherii centrali care iau în considerare doar inflaţia în formularea politicii monetare sunt „obsedaţi de inflaţie” (inflation nutters) Crockett (2003): războiul încununat de succes purtat împotriva inflaţiei nu a adus şi „dividende ale păcii” atât de mari pe cât s-a sperat iniţial  frontul de luptă împotriva instabilităţii financiare nu trebuie neglijat Caruana (2005): deşi există un cadru bine structurat pentru discutarea şi aplicarea politicii monetare, gândirea în ceea ce priveşte stabilitatea financiară este mai puţin avansată Isărescu (2006):  în contextul deschiderii economiilor, ca urmare a procesului de globalizare, apare un conflict potenţial între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară  stabilitatea financiară este esenţială pentru eficacitatea politicii monetare şi, în consecinţă, pentru asigurarea stabilităţii preţurilor 3
 • 4. Criza: infirmarea evidentă a unor elemente ale gândirii convenţionale Criza financiară globală a izbucnit în anul 2007 într-un mediu economic caracterizat prin niveluri reduse ale inflaţiei (Marea Moderaţie)  stabilitatea preţurilor nu garantează stabilitatea financiară „Curăţarea” consecinţelor crizei financiare (“mopping-up”) se dovedeşte mult mai costisitoare decât intervenţia autorităţilor pentru limitarea sau corectarea dezechilibrelor într-o fază timpurie a manifestării lor (“leaning against the wind”) Costurile asociate distorsiunilor pe care le generează un nivel relativ ridicat al inflaţiei pot fi mai puţin importante decât pierderile provocate de distorsiunile din sectorul financiar (Stiglitz, 2010) 4
 • 5. Poate fi eliberată politica monetară de obiective conflictuale? Politici macroeconomice corecte Cadru prudenţial Echilibru Politica(micro şi macro) adecvat macroeconomic monetară Stabilitate financiară Stabilitatea preţurilor 5
 • 6. Comparaţie între stabilitatea preţurilor şistabilitatea financiară ca obiective ale băncii centrale STABILITATEA STABILITATEA PREŢURILOR FINANCIARĂDefiniţie generală Clară Gamă largă de definiţiiDefiniţie operaţională Clară (cu indicator şi ţintă), Nespecificată mai ales dacă se practică ţintirea directă a inflaţieiBaza legală Statutul băncii centrale Interpretarea Statutului băncii centraleResponsabilitatea Deplină Parţială/împărţită cu altebăncilor centrale instituţii, fără graniţe bine delimitateStadiul activităţii Avansat În dezvoltare (problema ade cercetare fost pusă relativ recent)Sursa: Cihak (2006) 6
 • 7. Băncile centrale ale principalelor economii dezvoltate au redus agresiv ratele dobânzii de politică monetară % p.a.6 Canada5 Marea Britanie SUA4 zona euro Japonia32102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Sursa: băncile centrale 7
 • 8. Tipologia măsurilor neconvenţionale de politică monetară Bernanke şi Reinhart (2004) clasifică instrumentele neconvenţionale de politică monetară în trei categorii principale:  „Angajamentul privind orientarea politicii monetare – policy duration commitment”  „Relaxare cantitativă – quantitative easing”  „Relaxare calitativă – qualitative easing” (sau „relaxarea creditului – credit easing”) După izbucnirea crizei, băncile centrale au recurs la un mix al acestor trei categorii de instrumente, însă termenul „relaxare cantitativă” s-a impus, ajungând să descrie întregul arsenal de măsuri neconvenţionale 8
 • 9. Angajamentul privind orientarea politicii monetare Constă în asigurarea încrederii investitorilor că ratele dobânzilor pe termen scurt vor fi menţinute în viitor la un nivel mai scăzut decât cel anticipat de piaţă în absenţa angajamentului Cazuri recente:  decembrie 2008: Fed a anunţat că mediul economic nefavorabil justifică menţinerea ratei dobânzii de referinţă la un nivel excepţional de scăzut pentru o perioadă considerabilă  aprilie 2009: Banca Canadei şi-a asumat angajamentul să păstreze la 0,25 la sută rata dobânzii-cheie până în trimestrul II 2010 şi a admis că decizia a fost determinată de faptul că rata dobânzii pe termen scurt nu mai putea fi redusă în continuare  decembrie 2009: Banca Japoniei şi-a explicitat intenţia de a menţine rata dobânzii-cheie la niveluri foarte scăzute, precizând că nu va tolera rate anuale ale inflaţiei egale cu zero sau negative 9
 • 10. Relaxarea cantitativă Vizează majorarea disponibilităţilor din conturile curente ale băncilor la banca centrală dincolo de nivelul necesar pentru aducerea ratei dobânzii overnight la zero Canale de acţiune ale relaxării cantitative:  efectul echilibrului portofoliului (portfolio balance effect): creşterea lichidităţii determină investitorii să se orienteze către alte active financiare, majorând astfel valoarea acestora şi stimulând cererea finală (Goodfriend, 2000)  reducerea valorii aşteptate a costurilor aferente serviciului datoriei publice şi, prin aceasta, a valorii aşteptate a impozitelor, ca urmare a creşterii permanente a ofertei de bani (Auerbach şi Obstfeld, 2003) 10
 • 11. Relaxarea calitativă Implică, de regulă, o expansiune a bilanţului băncii centrale, la fel ca în cazul relaxării cantitative, dar, spre deosebire de aceasta, accentul cade pe structura activelor şi nu pe nivelul bazei monetare Urmăreşte modificarea structurii portofoliului de active deţinut de sectorul privat şi, implicit, schimbări la nivelul preţurilor relative ale acestora, cu consecinţe asupra activităţii economice  dacă aplatizarea structurii la termen a ratei dobânzii şi reducerea primelor de risc/lichiditate au capacitatea să stimuleze cererea agregată, politica monetară nu va fi ineficace, chiar dacă rata dobânzii fără risc pe termen scurt este zero 11
 • 12. Măsuri de relaxare calitativă Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţa monetară interbancară Intervenţii directe pe alte segmente ale pieţei financiare Achiziţia directă a obligaţiunilor pe termen lung 12
 • 13. Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţa monetară interbancară (1)  Se concretizează în flexibilizarea unor proceduri operaţionale standard, precum:  relaxarea cerinţelor de eligibilitate a colateralului  extinderea listei instituţiilor admise drept contrapartide  extinderea maturităţii operaţiunilor de furnizare de lichiditate  furnizarea directă de lichiditate în monede străine 13
 • 14. Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţa monetară interbancară (2) Relaxarea cerinţelor de eligibilitate a colateralului  Impactul a fost cu atât mai mare cu cât stricteţea criteriilor de eligibilitate a colateralului în perioada anterioară crizei financiare a fost mai ridicată (cazul Fed, al Băncii Angliei sau al Băncii Canadei)  Impactul exercitat a fost:  direct: asigurarea unui volum mai mare de lichiditate pentru sistemul bancar  indirect: diminuarea primelor de risc/lichiditate pe anumite segmente ale pieţei creditului 14
 • 15. Măsuri care ţin de rolul tradiţional al băncii centrale de furnizor de lichiditate pe piaţa monetară interbancară (3)Extinderea listei instituţiilor admise drept contrapartidepentru operaţiunile băncilor centrale  A fost necesară în special pentru băncile centrale care se bazau pe un număr redus de instituţii pentru implementarea operaţiunilor de politică monetară (de exemplu, dealerii primari pentru Fed şi Banca Canadei), în contextul unor disfuncţionalităţi datorate lipsei încrederii reciproce între bănci  Localizarea predominantă a disfuncţionalităţilor pieţei monetare la maturităţi mai îndepărtate a necesitat prelungirea scadenţelor operaţiunilor de furnizare de lichiditate (de la overnight ori 1 săptămână) la:  3 luni (în cazul Fed, prin intermediul Term Auction Facility)  1 an (Banca Japoniei, Banca Angliei, Banca Canadei, Riksbank, Banca Naţională a Elveţiei)  3 ani (BCE) 15
 • 16. Intervenţii directe pe alte segmente ale pieţei financiare  Constau în furnizarea directă de lichiditate pe alte pieţe decât cea interbancară, a căror funcţionare a fost afectată de criza financiară  Urmăresc îmbunătăţirea sentimentului investitorilor şi reducerea primelor de risc/lichiditate pe aceste pieţe  Exemplu: după falimentul Lehman Brothers, Fed a iniţiat programe de:  susţinere, prin facilităţi de împrumut, a pieţelor efectelor comerciale, fondurilor de piaţă monetară sau titlurilor cu active-suport  achiziţii propriu-zise de active financiare 16
 • 17. Activele Fed: expansiune rapidă după falimentul Lehman Brothers mld. USD 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 titluri emise de Trezoreria SUA titluri emise de agenţii titluri garantate cu ipoteci guvernamentale licitaţii TAF împrumuturi către instituţii swapuri de lichiditate financiare care atrag depozite ale băncii centrale alte active furnizoare de lichiditate alte active (aur, DST, valută) (în principal deţineri nete de portofoliu) Sursa: Fed Saint Louis 17
 • 18. Amplitudinea măsurilor neconvenţionale de politică monetară Nu poate fi redată cu suficientă acurateţe de un singur indicatorDAR Dinamica bazei monetare poate servi ca proxy pentru amplitudinea acţiunii politicii monetare, deoarece la nivelul acesteia se regăsesc, în final, modificările intervenite în activul şi pasivul bilanţurilor băncilor centrale  Banca Angliei, Fed: majorări de peste 3 ori ale bazei monetare faţă de perioada precriză  Banca Japoniei, Banca Canadei: creşteri de aproximativ 20 la sută 18
 • 19. Baza monetară, mai 2006 – aprilie 2012 mld. USD mii mld. JPY mld. GBP mld. CAD3 000 180 90 3002 500 150 75 2502 000 120 60 2001 500 90 45 1501 000 60 30 100 Banca Angliei Fed 500 30 15 Banca Canadei 50 Falimentul Falimentul (sc. dr.) Lehman Banca Japoniei Lehman Brothers (sc. dr.) Brothers 0 0 0 0 nov.06 nov.07 nov.08 nov.09 nov.10 nov.11 aug.06 aug.07 aug.08 aug.09 aug.10 aug.11 mai.06 feb.07 mai.07 feb.08 mai.08 feb.09 mai.09 feb.10 mai.10 feb.11 mai.11 feb.12 nov.06 nov.07 nov.08 nov.09 nov.10 nov.11 aug.06 aug.07 aug.08 aug.09 aug.10 aug.11 mai.06 feb.07 mai.07 feb.08 mai.08 feb.09 mai.09 feb.10 mai.10 feb.11 mai.11 feb.12Sursa: Fed, Banca Angliei, Banca Japoniei, Banca Canadei 19
 • 20. Evoluţia conexiunilor dintre orientarea şi implementarea politicii monetareRevenirea în forţă a riscurilor de credit şi de lichiditate pe pieţele financiare a puscapăt unei „epoci a inocenţei” în politica monetară (Liikanen, 2012)  Înainte de criză: orientarea politicii monetare era indicată aproape integral de nivelul şi traiectoria ratei dobânzii-cheie; celelalte aspecte ale politicii monetare erau considerate drept elemente ale implementării operaţionale a acesteia  „Principiul separării” formulat de BCE: experţii implicaţi în implementarea politicii monetare ar trebui „separaţi” de cei care stabilesc orientarea acesteia, astfel încât parametrii operaţiunilor curente să nu ofere semnale privind conduita viitoare a politicii monetare  Pe parcursul unor faze acute ale crizei: funcţionarea pieţei monetare interbancare a fost grav afectată, eficienţa acesteia în alocarea lichidităţii fiind mult diminuată  distribuţia lichidităţii între bănci a devenit extrem de importantă: nu a mai fost suficientă injectarea în piaţă a lichidităţii necesare, ci s-a impus ca băncile centrale să se asigure că aceasta ajunge la băncile care au cea mai mare nevoie de ea CONSECINŢĂ:  Unele elemente operaţionale ale politicii monetare, privite anterior drept simple „tehnicalităţi”, au dobândit o importanţă semnificativă în transmiterea de semnale privind orientarea politicii monetare 20
 • 21. Potenţiale impedimente în calea adoptării de măsurineconvenţionale de politică monetară în economiile emergente  Insuficienta dezvoltare a pieţei obligaţiunilor guvernamentale, care limitează capacitatea băncii centrale de a achiziţiona astfel de instrumente financiare  Insuficienta dezvoltare a pieţei obligaţiunilor corporative, ceea ce face ca aceasta să nu reprezinte o sursă relevantă de finanţare a companiilor, chiar în condiţiile în care funcţionarea ei ar fi normală  Restricţii de ordin legislativ în ceea ce priveşte achiziţionarea de către banca centrală de obligaţiuni guvernamentale şi alte titluri financiare  Un grad ridicat de dolarizare/euroizare a pasivelor interne care limitează funcţia băncii centrale de împrumutător de ultimă instanţă  Existenţa unui curs de schimb fix  Insuficientă credibilitate în ceea ce priveşte reducerea inflaţiei, ceea ce poate face ca adoptarea măsurilor neconvenţionale să fie percepută de către pieţe ca o renunţare la disciplina antiinflaţionistă  Vulnerabilitatea monedei naţionale la ieşirile de capitaluri 21
 • 22. România: cât de convenţionale au fost politicile practicate de BNR înainte de criză?Măsuri orientate către reducerea inflaţiei şi liberalizarea financiară …  Promovarea unei flexibilităţi sporite a cursului de schimb al leului (începând cu noiembrie 2004)  Adoptarea strategiei de ţintire directă a inflaţiei (în august 2005)  Liberalizarea deplină a contului de capital (finalizată în anul 2006)… dar şi preocupări privind stabilitatea financiară:  Niveluri foarte ridicate ale RMO (40 la sută la valută şi 20 la sută la lei la finele anului 2007, faţă de 2 la sută în zona euro şi în multe ţări din UE)  Limitarea aprecierii excesive a monedei naţionale prin cumpărări relativ importante de valută efectuate de BNR pe piaţă în perioada 2004 – august 2007; rezervele valutare acumulate au servit ulterior pentru intervenţii în sensul temperării deprecierii  Completarea instrumentarului BNR cu măsuri „neortodoxe” de natură administrativă şi prudenţială  La momentul declanşării crizei financiare globale,politica monetară a dispus de o marjă de manevră substanţială 22
 • 23. România: caracter anticiclic al politicii monetare, atât înaintea, cât şi ulterior declanşării crizei globale procente procente pe an42 2440 2238 2036 1834 rata RMO - valută 1632 rata RMO - lei 20pp 1430 rata dobânzii de politică28 monetară (scala din dreapta) 1226 1024 5pp 822 620 5pp 41816 214 0 ian.04 ian.05 ian.06 ian.07 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 ian.12 apr.04 iul.04 apr.05 iul.05 apr.06 iul.06 apr.07 iul.07 apr.08 iul.08 apr.09 iul.09 apr.10 iul.10 apr.11 iul.11 apr.12 oct.04 oct.05 oct.06 oct.07 oct.08 oct.09 oct.10 oct.11 Sursa: Banca Naţională a României 23
 • 24. România: particularităţi ale contextului economic şi financiar în perioada crizei globaleImpactul crizei globale asupra României s-a manifestatpreponderent indirect  Recesiunea economică a fost puternică, iar ajustarea deficitului de cont curent substanţială  Sectorul financiar, neexpus la active toxice, şi-a menţinut soliditatea, băncile neavând probleme de solvabilitate (nu a fost necesară acordarea de sprijin din fonduri publice pentru nicio bancă) Spre deosebire de situaţia din unele economii dezvoltate,în România politica monetară a operat într-un mediu marcat înmai mare măsură de dificultăţile din sfera economiei reale decâtde spectrul unei eventuale destabilizări a sistemului financiar 24
 • 25. România: volatilitate relativ moderată a cursului de schimb După declanşarea crizei financiare globale, leul a fost mai puţin volatil decât zlotul sau forintul, intervenţiile BNR urmărind:  evitarea unei deprecieri excesive, de natură să afecteze stabilitatea sistemului bancar  prevenirea unei aprecieri nesustenabile din perspectiva echilibrului extern 25
 • 26. România: evitarea fluctuaţiilor excesive ale cursului de schimb în condiţiile unui grad înalt de substituţie valutară Evoluţia cursului de schimb Ponderea creditului în valută în total (euro/monedă naţională) credit acordat sectorului privat - în termeni nominali - indice (%), oct. 2004=100 procente 140 70 RO 65 130 PL 60 120 HU 55 RO 50 110 PL 45 100 HU 40 90 35 30 80 25 70 20 nov.04 nov.05 nov.06 nov.07 nov.08 nov.09 nov.10 nov.11 mai.05 mai.06 mai.07 mai.08 mai.09 mai.10 mai.11 mai.12 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (>100%) apreciere; (<100%) depreciere Sursa: Eurostat Sursa: bănci centrale 26
 • 27. România: comportament normal al ratelor dobânzilorpe piaţa monetară interbancară ulterior episodului din octombrie 2008 % p.a.; date zilnice % p.a.; date zilnice 20 20 27 apr. 2007: 21 oct. 2008: 20 oct. 2008: 34,5% p.a. 43,4% p.a. ROBOR 1M: 51,2% p.a. 18 ROBOR 3M: 49,8% p.a. ROBOR 12M: 52% p.a. 16 15 14 12 10 10 8 6 5 4 2 0 0 iul.07 iul.08 iul.09 iul.10 iul.11 iul.07 iul.08 iul.09 iul.10 iul.11 ian.07 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 ian.12 ian.07 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 ian.12 apr.07 oct.07 apr.08 oct.08 apr.09 oct.09 apr.10 oct.10 apr.11 oct.11 apr.12 apr.07 oct.07 apr.08 oct.08 apr.09 oct.09 apr.10 oct.10 apr.11 oct.11 apr.12 rata medie a dobânzii la depozitele ON ROBOR 1M rata dobânzii de politică monetară ROBOR 3M rata dobânzii la facilitatea de depozit ROBOR 12M rata dobânzii la facilitatea de credit rata dobânzii de politică monetară Sursa: BNR 27
 • 28. Formularea politicii monetare postcriză: se impun schimbări substanţiale? Evoluţia gândirii economice este influenţată şi impulsionată de crizele majore Dacă înainte de criză se considera că marile provocări la adresa cadrului de elaborare a politicii monetare au fost, cel puţin în linii mari, depăşite, a devenit evident că a fost doar o iluzie Realitatea s-a dovedit mult prea complicată pentru a fi gestionată aplicând o viziune bazată strict pe scheme teoretice ideale Este necesară regândirea conexiunilor sau retrasarea frontierelor dintre:  stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară  politica monetară şi funcţia de împrumutător de ultimă instanţă a băncii centrale  politica monetară şi politica fiscală  orientarea politicii monetare şi implementarea acesteia 28
 • 29. Formularea politicii monetare postcriză: există puncte de plecare către un nou consens? Recunoaşterea fără echivoc a interconexiunilor strânse existente între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară impune luarea în considerare a acestora în elaborarea politicii monetare Doar o combinaţie echilibrată şi bine coordonată de politici macroeconomice (monetară, fiscală şi a veniturilor) şi prudenţiale poate asigura stabilitatea economică şi financiară Abordarea “inflation first” („mai întâi trebuie redusă inflaţia”) devine contraproductivă în condiţii de instabilitate financiară Orientarea politicii monetare nu este întotdeauna semnalată exclusiv de traiectoria ratei dobânzii-cheie, ci, în anumite circumstanţe, şi de deciziile operaţionale ale băncii centrale (referitoare la nivelul lichidităţii sau la colateralul eligibil) 29
 • 30. Formularea politicii monetare postcriză: câteva semne de întrebare Ar fi necesară promovarea unei anumite flexibilităţi tactice în conducerea politicii monetare, astfel încât băncile centrale să poată efectua ajustări şi la nivelul obiectivelor, nu doar al instrumentelor?  o astfel de abordare ar diminua predictibilitatea politicii monetare, dar ar permite ca, atunci când este cazul, considerentele de stabilitate financiară să poată prevala asupra obiectivului de inflaţie Este oportună o reevaluare a nivelului dezirabil al inflaţiei? Cât de jos este prea jos?  similar problematicii intrărilor de capital, ne putem întreba şi în cazul stabilităţii preţurilor: cât de mult dintr-un lucru bun este prea mult? Vor deveni instrumentele neconvenţionale, la care s-a apelat în contextul crizei globale, parte integrantă a noului cadru convenţional de politică monetară? 30
 • 31. Bibliografie selectivă (1)Auerbach, Alan, “The Case for Open-Market Purchases in a LiquidityObstfeld, Maurice Trap ”, Federal Reserve Bank of San Francisco, martie 2003Bernanke, Ben S., “Conducting Monetary Policy at Very Low Short-TermReinhart, Vincent R. Interest Rates”, American Economic Review, Vol. 94, No. 2, 2004Caruana, Jaime “Basel II – Back to the Future”, discurs susţinut cu ocazia “The 7th HKMA Distinguished Lecture”, Hong Kong, 4 februarie 2005Čihák, Martin “Central Banks and Financial Stability: A Survey of Financial Stability Reports”, Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., 23-27 octombrie 2006Crockett, Andrew “International Standard Setting in Financial Supervision”, Lecture at the Cass Business School, City University, London, 5 februarie 2003 31
 • 32. Bibliografie selectivă (2)Goodfriend, Marvin “Overcoming the Zero Bound on Interest Rate Policy”, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 32, 2000Isărescu, Mugur „Stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară”, disertaţie susţinută cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti, 8 decembrie 2006King, Mervyn “Changes in UK Monetary Policy: Rules and Discretion in Practice”, Journal of Monetary Economics, 1997Liikanen, Erkki Discurs susţinut în cadrul colocviului “Monetary Policy in Unconventional Times”, BCE, mai 2012Stiglitz, Joseph E. "Rethinking Macroeconomics: What Went Wrong and How to Fix It”, Adam Smith Lecture, European Economic Association Annual Congress, Glasgow, august 2010 32

Related Documents