Система розсувних кол існих пар TALGO
Ширини кол ій в Європі
Облаштування пунктів зміни ширини колісної пари
Колієперевідний пункт в Росії
Колієперевідний пункт в Росії
Колієперевідний пункт на франко-іспанському кордоні
Система розсувних колісних пар TALGO та п ринцип д ії
Колісна пара
Блокувальний механізм (заблокований стан)
Блокувальний механізм (розблокований стан)
Переваги та недоліки системи <ul><li>Переваги: </li></ul><ul><li>Можливість контролю температури внутрішніх підшипників; ...
Приклади роботи системи TALGO <ul><li>В ідео 1 </li></ul><ul><li>Відео 2 </li></ul>
Дякую за увагу!
of 13

Prezent Konfer

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Travel      


Transcripts - Prezent Konfer

 • 1. Система розсувних кол існих пар TALGO
 • 2. Ширини кол ій в Європі
 • 3. Облаштування пунктів зміни ширини колісної пари
 • 4. Колієперевідний пункт в Росії
 • 5. Колієперевідний пункт в Росії
 • 6. Колієперевідний пункт на франко-іспанському кордоні
 • 7. Система розсувних колісних пар TALGO та п ринцип д ії
 • 8. Колісна пара
 • 9. Блокувальний механізм (заблокований стан)
 • 10. Блокувальний механізм (розблокований стан)
 • 11. Переваги та недоліки системи <ul><li>Переваги: </li></ul><ul><li>Можливість контролю температури внутрішніх підшипників; </li></ul><ul><li>Недоліки: </li></ul><ul><li>занадто ускладнена конструкція візка; </li></ul><ul><li>застосування води в колієперевідному пристрої ускладнює експлуатацію в умовах низьких температур; </li></ul>
 • 12. Приклади роботи системи TALGO <ul><li>В ідео 1 </li></ul><ul><li>Відео 2 </li></ul>
 • 13. Дякую за увагу!

Related Documents