Polska w organizacjach
międzynarodowych
● UPU – Światowy Związek Pocztowy
● ITU – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny...
UPU – Światowy Związek Pocztowy
● Główne zadania UPU to
promowanie współpracy
międzynarodowej w
zakresie usług pocztowych,...
ITU – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
● Najstarsza na świecie
organizacja
międzynarodowa, jedna z
organizacji
wys...
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
● ONZ stawia sobie za cel
zapewnienie pokoju i
bezpieczeństwa
międzynarodowego, ro...
UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury
● Organizacja której
podstawowym celem jest
w...
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
● Zadaniem WHO jest
zwiększenie współpracy
między państwami w
dziedzinie ochrony zdrowi...
WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna
● Głównym zadaniem WMO
jest organizacja i
koordynacja działań służb
meteorologi...
of 7

Prezentacja Lysko, Pawlas 3a gim

polska w organizacjach miédzynarodowych
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja Lysko, Pawlas 3a gim

  • 1. Polska w organizacjach międzynarodowych ● UPU – Światowy Związek Pocztowy ● ITU – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ● ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych ● UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury ● WHO – Światowa Organizacja Zdrowia ● WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna ● ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ● IMO – Międzynarodowa Organizacja Morska ● ISE - Inicjatywa Środkowoeuropejska ● COE - Rada Europy ● CBSS - Rada Państw Morza Bałtyckiego ● WTO - Światowa Organizacja Handlu ● NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ● UE - Unia Europejska
  • 2. UPU – Światowy Związek Pocztowy ● Główne zadania UPU to promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie usług pocztowych, dbanie o rozwój usług pocztowych oraz pomoc techniczna dla państw, które są jej członkami. UPU ustala również standardy przesyłek pocztowych. ● Obecnie członkami UPU są 192 państwa. ● Polska jest członkiem od 1 maja 1919 roku.
  • 3. ITU – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ● Najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. ● Do ITU należą obecnie 193 państwa. ● Polska została członkiem ITU w 1921 roku.
  • 4. ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych ● ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. ● Obecnie członkami ONZ są 193 państwa ● Polska jest członkiem od 24 października 1945
  • 5. UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury ● Organizacja której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. ● UNESCO zrzesza 194 państwa. ● Polska jest członkiem od 6 listopada 1946.
  • 6. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia ● Zadaniem WHO jest zwiększenie współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. ● Do WHO należą obecnie 194 kraje. ● Polska jest członkiem od 7 kwietnia 1948
  • 7. WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna ● Głównym zadaniem WMO jest organizacja i koordynacja działań służb meteorologicznych różnych krajów, ujednolicanie metod obserwacji meteorologicznych i rozpowszechnianie prognoz pogody. ● Organizacja skupia 189 członków. ● Polska należy do WMO od 1950 roku.