ŚWIETLICAŚWIETLICA
2008/092008/09
Różnorodne konkursyRóżnorodne konkursy
świetlicoweświetlicowe
 recytatorskierecytatorskie
- fraszki „Szkoła na wesoło”- f...
 piosenkipiosenki
 turnieje warcabowe, szachoweturnieje warcabowe, szachowe
 wiedzywiedzy
 plastyczne m.in.:plastyczne m.in.:
- „„Ziemniaczane stworki- potworki”Ziemniaczane stworki- potworki”
 sportowesportowe...
Organizacja konkursówOrganizacja konkursów
międzyświetlicowychmiędzyświetlicowych
- II Międzyświetlicowa Olimpiada Sportow...
Udział w konkursachUdział w konkursach
pozaszkolnych m.in.:pozaszkolnych m.in.:
-„Ogród skarbnicą tajemnic”, „Wycinanka-„O...
Bal karnawałowyBal karnawałowy
„W świecie zwierząt”„W świecie zwierząt”
 Impreza naukowa „Zwierzęta nasi mniejsiImpreza n...
Imieniny świetlicyImieniny świetlicy
Impreza z okazji DniaImpreza z okazji Dnia
DzieckaDziecka
Dzień TalentówDzień Talentów
Kiermasze prac dzieci-Kiermasze prac dzieci-
zbiórka pieniędzy nazbiórka pieniędzy na
rzecz Domu Dzieckarzecz Domu Dziecka
Projekty grupoweProjekty grupowe
Przedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralne
i występy cyrkowei występy cyrkowe
Współpraca z bibliotekąWspółpraca z biblioteką
osiedlowąosiedlową
- konkursykonkursy
- -wystawy prac-wystawy prac
- cykl s...
Cykl spotkań zCykl spotkań z
rodzicamirodzicami
- „„Podróże”Podróże”
- „„Ciekawe zawody”Ciekawe zawody”
Koło „Mały Artysta”Koło „Mały Artysta”
PrzeprowadzaniePrzeprowadzanie
eksperymentów ieksperymentów i
doświadczeń podczasdoświadczeń podczas
zajęćzajęć
Prezentacja KońCowa
Prezentacja KońCowa
Prezentacja KońCowa
of 20

Prezentacja KońCowa

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Lifestyle      


Transcripts - Prezentacja KońCowa

 • 1. ŚWIETLICAŚWIETLICA 2008/092008/09
 • 2. Różnorodne konkursyRóżnorodne konkursy świetlicoweświetlicowe  recytatorskierecytatorskie - fraszki „Szkoła na wesoło”- fraszki „Szkoła na wesoło” - „Wiersze, że aż strach”- „Wiersze, że aż strach”
 • 3.  piosenkipiosenki  turnieje warcabowe, szachoweturnieje warcabowe, szachowe  wiedzywiedzy
 • 4.  plastyczne m.in.:plastyczne m.in.: - „„Ziemniaczane stworki- potworki”Ziemniaczane stworki- potworki”  sportowesportowe - I Olimpiada ŚwietliczakówI Olimpiada Świetliczaków - comiesięczne międzygrupowe rozgrywkicomiesięczne międzygrupowe rozgrywki sportowesportowe
 • 5. Organizacja konkursówOrganizacja konkursów międzyświetlicowychmiędzyświetlicowych - II Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa- II Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa - „„Najpiękniejsza Pisanka”Najpiękniejsza Pisanka”
 • 6. Udział w konkursachUdział w konkursach pozaszkolnych m.in.:pozaszkolnych m.in.: -„Ogród skarbnicą tajemnic”, „Wycinanka-„Ogród skarbnicą tajemnic”, „Wycinanka ludowa”ludowa”
 • 7. Bal karnawałowyBal karnawałowy „W świecie zwierząt”„W świecie zwierząt”  Impreza naukowa „Zwierzęta nasi mniejsiImpreza naukowa „Zwierzęta nasi mniejsi przyjaciele”przyjaciele”
 • 8. Imieniny świetlicyImieniny świetlicy
 • 9. Impreza z okazji DniaImpreza z okazji Dnia DzieckaDziecka
 • 10. Dzień TalentówDzień Talentów
 • 11. Kiermasze prac dzieci-Kiermasze prac dzieci- zbiórka pieniędzy nazbiórka pieniędzy na rzecz Domu Dzieckarzecz Domu Dziecka
 • 12. Projekty grupoweProjekty grupowe
 • 13. Przedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralne i występy cyrkowei występy cyrkowe
 • 14. Współpraca z bibliotekąWspółpraca z biblioteką osiedlowąosiedlową - konkursykonkursy - -wystawy prac-wystawy prac - cykl spotkańcykl spotkań
 • 15. Cykl spotkań zCykl spotkań z rodzicamirodzicami - „„Podróże”Podróże” - „„Ciekawe zawody”Ciekawe zawody”
 • 16. Koło „Mały Artysta”Koło „Mały Artysta”
 • 17. PrzeprowadzaniePrzeprowadzanie eksperymentów ieksperymentów i doświadczeń podczasdoświadczeń podczas zajęćzajęć

Related Documents