Wartość firmy.
Aspekty behawioralne
Jan Polowczyk
www.janpolowczyk.pl
Poznań, 23 kwietnia 2010 r.
Plan wystąpienia
• Wstęp: perspektywa ewolucyjna
• Czynnik psychologiczny w ekonomii
• VBM a teoria Adama Smitha
•...
Perspektywa ewolucyjna
• Człowiek jako część ziemskiej przyrody
• Gospodarka jako ekonosfera
• Biznes jako działalność go...
Eksplozja bogactwa na Ziemi
Ewolucja jako algorytm
• Ten sam proces, który kieruje wzrostem
złożoności biosfery, kieruje wzrostem złożoności
każde...
Ekonomia ewolucyjna
• Ewolucja gospodarcza jest rezultatem trzech
powiązanych równoległych procesów:
– ewolucji tech...
Czynnik psychologiczny w
ekonomii
• Kognitywne (poznawcze) skłonności jako
podstawowe pojęcie ekonomii beh...
Przykłady kognitywnych skłonności
• Awersja do straty
• Lęk przed nieznanym
• Efekt status quo
• Pułapka zaangażow...
Trzy poziomy zaprogramowania
mentalnego człowieka
G.Hofstede, G.J.Hofstede, „Kultury i organizacje” 2007
...
VBM a teoria A.Smitha
• Firmy, kreując wartości dla akcjonariuszy,
działają na korzyść wszystkich pozostałych
interes...
Maksymalizacja wartości jako
strategia
• Dążenie do osiągnięcia trwałej przewagi
konkurencyjnej jest jednoz...
Wpływ czynników
behawioralnych na kreowanie
wartości firmy
• „Gra w zyski”
• System wynagrodzeń menedżerów
z...
„Gra w zyski”
• Giełda jako miejsce powstawania wartości
• Kwartalne raporty finansowe
• Fetyszyzacja EPS (earnings per s...
Upadek Enronu
System wynagrodzeń
• Konieczność zapewnienia zgodności interesów
zarządzających z interesami akcjonariuszy
• Niedoskona...
Poziom płac dyrektorów zarządzających w
stosunku do płacy przeciętnej w USA,
lata 1936-2003
Przywództwo strategiczne
• Cechy przywódcze a kompas moralny
• Znaczenie doświadczenia i intuicji
• Pasja i optymi...
Kognitywne skłonności
dotyczące finansów
• Iluzja pieniędzy
• Księgowanie umysłowe
• Koszty poniesione
•...
Wartość firm z branży
komputerowej
225
Wa...
Polowczyk 23 04_10
of 20

Polowczyk 23 04_10

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Polowczyk 23 04_10

 • 1. Wartość firmy. Aspekty behawioralne Jan Polowczyk www.janpolowczyk.pl Poznań, 23 kwietnia 2010 r.
 • 2. Plan wystąpienia • Wstęp: perspektywa ewolucyjna • Czynnik psychologiczny w ekonomii • VBM a teoria Adama Smitha • Wpływ czynników behawioralnych na kreowanie wartości firmy
 • 3. Perspektywa ewolucyjna • Człowiek jako część ziemskiej przyrody • Gospodarka jako ekonosfera • Biznes jako działalność gospodarcza: – zapewnia środki do życia – daje pozycję w hierarchii społecznej – pomaga w samorealizacji • Biznes jako główna siła napędowa rozwoju
 • 4. Eksplozja bogactwa na Ziemi
 • 5. Ewolucja jako algorytm • Ten sam proces, który kieruje wzrostem złożoności biosfery, kieruje wzrostem złożoności każdego innego systemu ewolucyjnego, w tym ekonosfery. • Współczesna teoria ewolucji traktuje ją jako 3-etapowy algorytm: – kreacja (mutacja, różnicowanie), – selekcja, – rozpowszechnianie (wzmocnienie, wdrożenie)
 • 6. Ekonomia ewolucyjna • Ewolucja gospodarcza jest rezultatem trzech powiązanych równoległych procesów: – ewolucji technologicznej – ewolucji społecznej – ewolucji procesów biznesowych
 • 7. Czynnik psychologiczny w ekonomii • Kognitywne (poznawcze) skłonności jako podstawowe pojęcie ekonomii behawioralnej • Nowoczesne techniki skanowania mózgu i ich wpływ na poznanie procesów decyzyjnych
 • 8. Przykłady kognitywnych skłonności • Awersja do straty • Lęk przed nieznanym • Efekt status quo • Pułapka zaangażowania/przywiązania • Błąd zakotwiczenia • Przekonanie o ponadprzeciętnych własnych umiejętnościach • Myślenie życzeniowe • Błąd dostępności • Instynkt stadny • Skłonność do odwzajemnienia
 • 9. Trzy poziomy zaprogramowania mentalnego człowieka G.Hofstede, G.J.Hofstede, „Kultury i organizacje” 2007 OSOBOWOŚĆ Specyficzna dla jednostki – dziedziczona i nabyta KULTURA specyficzna dla grupy - nabyta NATURA LUDZKA uniwersalna - dziedziczona
 • 10. VBM a teoria A.Smitha • Firmy, kreując wartości dla akcjonariuszy, działają na korzyść wszystkich pozostałych interesariuszy. • Maksymalizacja własnych korzyści prowadzi ludzi do takiego angażowania ich kapitału, które jest ze społecznego punktu widzenia najkorzystniejsze.
 • 11. Maksymalizacja wartości jako strategia • Dążenie do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej jest jednoznaczne z dążeniem do budowania wartości dla właścicieli. » A.Rappaport
 • 12. Wpływ czynników behawioralnych na kreowanie wartości firmy • „Gra w zyski” • System wynagrodzeń menedżerów zarządzających • Przywództwo strategiczne • Kognitywne skłonności dotyczące finansów
 • 13. „Gra w zyski” • Giełda jako miejsce powstawania wartości • Kwartalne raporty finansowe • Fetyszyzacja EPS (earnings per share) – zysk netto na 1 akcję • Siła „1 centa” • Poświęcanie celów długookresowych dla realizacji celów kwartalnych • Zarządzanie emocjami akcjonariuszy
 • 14. Upadek Enronu
 • 15. System wynagrodzeń • Konieczność zapewnienia zgodności interesów zarządzających z interesami akcjonariuszy • Niedoskonałość systemu opcji • Kierunki doskonalenia relacji pryncypał-agent i redukcji kosztów systemu agencji
 • 16. Poziom płac dyrektorów zarządzających w stosunku do płacy przeciętnej w USA, lata 1936-2003
 • 17. Przywództwo strategiczne • Cechy przywódcze a kompas moralny • Znaczenie doświadczenia i intuicji • Pasja i optymizm a zdolność do osiągania celów • Kreowanie cech przywódczych • Wpływ na morale pracowników
 • 18. Kognitywne skłonności dotyczące finansów • Iluzja pieniędzy • Księgowanie umysłowe • Koszty poniesione • Koszty utraconych korzyści • Awersja do strat
 • 19. Wartość firm z branży komputerowej 225 Wartość kapitalizacji w mld $ 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IBM HP Apple Dell

Related Documents