Prezentacja dla inwestorów
Warszawa, lipiec 2011
SYNEKTIK S.A.
Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Historia spółki
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 ...
 ZALETY INWESTYCJI W AKCJE SYNEKTIK
 Historia Spółki
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 ...
 Dynamicznie rosnący rynek ochrony zdrowia z dalszymi perspektywami wzrostu.
 Rosnąca rola diagnostyki w procesie leczen...
 HISTORIA SPÓŁKI
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 ...
BODŹCE
Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki
Upowszechnienie technologii cyfrowych
Nowelizacja prawa atomowego - ...
 MODEL BIZNESOWY
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 Wyniki finansowe
A...
Radiofarmaceutyki
Iason Sp. z o.o
w 100% kontrolowana
przez Synektik
Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnyc...
Serwis urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych:
 gwarancyjny i pogwarancyjny
 przeglądy okresowe
 instalacja...
Sprzedaż i instalacja urządzeń medycznych, a w szczególności
wysokospecjalistycznej aparatury radiologicznej / cyfrowej:
...
 RYNEK OCHRONY ZDROWIA
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Program inwestycyjny
 Wyniki finansowe
AGENDA
 Historia S...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Uwarunkowania makroekonomiczne oraz demograficzne implikują dalszy ...
Liczba urządzeń diagnostyki obrazowej / medycyny
nuklearnej na 1 mln mieszkańców w Polsce i OECD
www.synektik.com.pl Razem...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
zapoczątkował ro...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 15
Według raportu Goldman Sachs „Americas: Medical Technolog...
 PROGRAM INWESTYCYJNY
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Wyniki finansowe
AGENDA
 Historia Spółki
 Model biznesowy
...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Lata 2010-2012 to okres wzmożonych wydatków inwestycyjnych związany...
 WYNIKI FINANSOWE
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
AGENDA
 Historia Spółki
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Realizowana strategia rozwoju oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwi...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Wzrost skali działalności sprzyja poprawie rentowności operacyjnej....
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Realizacja celów emisyjnych umożliwi dwukrotny wzrost skali działal...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Kontakt:
Synektik S.A. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Dariusz Korecki: Wiceprezes Zarządu
tel: 22 ...
of 22

Prezentacja dla inwestorów lipiec 2011

Prezentacja dla inwestorów lipiec 2011
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja dla inwestorów lipiec 2011

 • 1. Prezentacja dla inwestorów Warszawa, lipiec 2011 SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 2.  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Historia spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe SPIS TREŚCI www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 2
 • 3.  ZALETY INWESTYCJI W AKCJE SYNEKTIK  Historia Spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe AGENDA www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 3
 • 4.  Dynamicznie rosnący rynek ochrony zdrowia z dalszymi perspektywami wzrostu.  Rosnąca rola diagnostyki w procesie leczenia i stosunkowo niski poziom nasycenia aparaturą diagnostyczną stanowi doskonałe przesłanki do dalszego rozwoju.  Medycyna nuklearna znajdująca zastosowanie w badaniach onkologicznych jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów diagnostyki obrazowej.  Wiodący dostawca innowacyjnych produktów (Siemens, Comecer), usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki i medycyny nuklearnej.  Ponad 10-letnie doświadczenie oraz dynamicznie rosnące przychody stanowią potwierdzenie skutecznie realizowanej strategii rozwoju.  Zdywersyfikowana struktura sprzedaży i kompleksowość oferty.  Jakość świadczonych usług potwierdzona certyfikatami jakości ISO oraz akredytacją PCA.  Przejrzysty i zaawansowany program inwestycyjny gwarancją utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży i wzrostu rentowności.  Zarząd z wieloletnim doświadczeniem, zainteresowany budowaniem wartości rynkowej (program motywacyjny) i utrzymaniem zaangażowania w Spółkę (lock-up). www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 4 Perspektywiczny rynek ochrony zdrowia Atrakcyjna Spółka z długoterminową strategią rozwoju ZALETY INWESTYCJI W AKCJE SYNEKTIK
 • 5.  HISTORIA SPÓŁKI  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe AGENDA www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 5
 • 6. BODŹCE Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki Upowszechnienie technologii cyfrowych Nowelizacja prawa atomowego - normy EU Normy jakości Umocnienie pozycji rynkowej Dywersyfikacja przychodów Rozwój Medycyny Nuklearnej Rosnące zapotrzebowanie na technologie medyczne 2002 2003 2004 2006 2006 - 2008 2009 2010 2011 EFEKTY Powstanie Spółki, rozpoczęcie działalności w zakresie usług serwisowych Poszerzenie działalności o rozwiązania informatyczne Powstanie Laboratorium Badawczego Uzyskanie certyfikatu Akredytacji PCA przez Laboratorium Badawcze Rozwój działalności usługowej Utworzenie działu handlowego i budowa sieci sprzedaży Produkcja radiofarmaceutyków Poszerzenie oferty handlowej i usługowej www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii 10-letnia historia Spółki wskazuje na ciągłość decyzji strategicznych i wybór najbardziej perspektywicznych sektorów rynku ochrony zdrowia (radiologia i medycyna nuklearna) potwierdzonych wzrostem przychodów. LATA HISTORIA SPÓŁKI [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 56-58 Strona 6
 • 7.  MODEL BIZNESOWY  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe AGENDA  Historia Spółki www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 7
 • 8. Radiofarmaceutyki Iason Sp. z o.o w 100% kontrolowana przez Synektik Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów – różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium Sprzedaż & Weterynaria Serwis www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii MODEL BIZNESOWY [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 74-80] Strona 8
 • 9. Serwis urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych:  gwarancyjny i pogwarancyjny  przeglądy okresowe  instalacja i deinstalacja aparatury medycznej  maintenance rozwiązań ArPACS www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Model biznesowy Spółki charakteryzuje się kompleksowością oferty, dywersyfikacją strumieni przychodów oraz wysoką jakością potwierdzoną licznymi certyfikatami. MODEL BIZNESOWY Serwis w 000 zł Przychód Udział Dynamika 70% 16% 97% 28% 15% 14% 2009 3 753 2008 2 209 2010 4 344 Produkcja i wdrażanie rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla placówek medycznych:  rozwiązania PACS  rozwiązania RIS  rozwiązania HIS Rozwiązania IT Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycznej Diagnostyki Obrazowej:  testy podstawowe  testy specjalistyczne  testy akceptacyjne Laboratorium w 000 zł Przychód Udział Dynamika 33% 89% 152% 25% 11% 16% 2008 2009 2010 1 972 2 627 4 964 w 000 zł Przychód Udział Dynamika 15% 12% 29% 18% 7% 6% 2008 2009 2010 1 420 1 626 1 824 [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 74-80] Strona 9
 • 10. Sprzedaż i instalacja urządzeń medycznych, a w szczególności wysokospecjalistycznej aparatury radiologicznej / cyfrowej:  Siemens  Carestream Health Poland  im3D  Comecer www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Działalność poszczególnych business unitów znajduje się w różnej fazie rozwoju, zapewniając stabilność modelu biznesowego. Realizowany proces inwestycyjny gwarantuje wzrost skali działalności w najbliższych latach. MODEL BIZNESOWY Sprzedaż & Weterynaria Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych do badań PET. Radiofarmaceutyki w 000 zł Przychód Udział Dynamika 644% 17% 770% 29% 68% 64% 2008 2009 2010 2 288 17 011 19 895 w 000 zł Przychód Dynamika 2010 2011P 2012P 0 3 237 13 309 311% [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 74-80] Strona 10
 • 11.  RYNEK OCHRONY ZDROWIA  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe AGENDA  Historia Spółki  Model biznesowy www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 11
 • 12. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Uwarunkowania makroekonomiczne oraz demograficzne implikują dalszy dynamiczny rozwój rynku ochrony zdrowia i jego potencjał wzrostu. RYNEK OCHRONY ZDROWIA Makroekonomiczne • Zamożność społeczeństwa • Przyrost PKB Demograficzne • Proces starzenia się społeczeństwa • Prozdrowotna polityka Rynkowe • Rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych • Postęp technologiczny • Efektywność kosztowa procesu leczenia 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Źródło: Raport na temat wydatków zdrowotnych w krajach OECD , czerwiec 2010. Wydatki na opiekę zdrowotną jako część PKB, kraje OECD, 2008 r. Wydatki per capita: Polska 1.213 USD vs. OECD 3.060 USD [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 66-68] Strona 12
 • 13. Liczba urządzeń diagnostyki obrazowej / medycyny nuklearnej na 1 mln mieszkańców w Polsce i OECD www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Rosnące wydatki na ochronę zdrowia i nowe technologie medyczne sprzyjają wzrostowi zapotrzebowania na rozwiązania z obszaru diagnostyki/medycyny nuklearnej. DIAGNOSTYKA / MEDYCYNA NUKLEARNA Dane dla MR i CT za 2008 roku, pozostałe 2010 r. Polska Średnia OECD OECD/POlska Rezonanse Magnetyczne 2,9 12,6 4,3x Tomografy Komputerowe 10,9 23,8 2,2x PET 0,29 1,45 5,0x Cyklotron 0,05 0,37 7,0x Według raportu firmy badawczej PMR w 2012 r. rynek diagnostyki obrazowej w Polsce wyniesie 1 mld zł, a jego dynamika przyrostu będzie wynosić średnio 15% w najbliższych latach. Szacowane wydatki firm (Enel-Med, Voxel, Euromedic) prowadzących pracownie diagnostyki obrazowej wyniosą ponad 150 - 200 mln zł w latach 2011 - 2012. W najbliższych latach w Polsce oczekiwany jest istotny wzrost dostępności do technologii diagnostycznych. [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 68-70] Strona 13 Źródło: OECD Health, opracowanie własne Emitenta. Medycyna jest coraz bardziej zaawansowana technologicznie, a dzięki diagnostyce proces leczenia jest skuteczniejszy, bezpieczniejszy i szybszy.
 • 14. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zapoczątkował rozwój rynku urządzeń PET (Pozytonowe Tomografy Emisyjne). DIAGNOSTYKA / MEDYCYNA NUKLEARNA Rynek medycyny nuklearnej w Polsce w latach 2010- 2013 ulegnie podwojeniu. W 2016 roku światowe zapotrzebowanie na nowe urządzenia PET wyniesie około 900 sztuk (dwukrotnie więcej niż 2008 roku), wykonujących 5,4 mln procedur (według Biotech Systems Inc.). Źródło: NFZ, opracowanie własne Emitenta. [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 70-73] Strona 14 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) 2013(P) Liczba badań PET zakontraktowanych przez NFZ Liczba badań PET wykonanych i opłaconych przez NFZ
 • 15. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 15 Według raportu Goldman Sachs „Americas: Medical Technology: Life Science Tools & Diagnostics” rynek diagnostyki jest postrzegany jako dojrzały segment z perspektywami rozwoju. CYKL ŻYCIA SEKTORÓW RYNKU OCHRONY ZDROWIA Źródło: Goldman Sachs Research
 • 16.  PROGRAM INWESTYCYJNY  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Wyniki finansowe AGENDA  Historia Spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 16
 • 17. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Lata 2010-2012 to okres wzmożonych wydatków inwestycyjnych związanych z produkcją radiofarmaceutyków oraz rozwojem rozwiązań informatycznych. PROGRAM INWESTYCYJNY Szacowane nakłady inwestycyjne w tys. PLN 2010 2011 2012 Razem 2010-2012 Produkcja radiofarmaceutyków 1 437 16 447 650 18 534 Rozwój systemów informatycznych PACS/RIS 442 845 1 740 3 027 Wdrożenie CRM n.d. 300 50 350 Nowe produkty 162 250 1 360 1 772 Suma nakładów inwestycyjnych 2 041 17 842 3 800 23 683 Finansowanie nowych projektów* 500 2 000 0 2 500 Całkowite potrzeby finansowe 2 541 19 842 3 800 26 183 Źródła finansowania w tys. PLN 2010 2011 2012 Razem 2010-2012 Emisja akcji 4 500 4 500 Kredyty/leasing 1 000 13 000 500 14 500 Środki własne 1 541 2 342 3 300 7 183 Razem źródła finansowania 2 541 19 842 3 800 26 183 Realizacja programu inwestycyjnego umożliwi: • osiągnięcie pozycji lidera na rynku produkcji radiofarmaceutyków w Polsce • umocnienie pozycji rynkowej w pozostałych segmentach działalności • istotnie podwyższy poziom rentowności operacyjnej. *koszty operacyjne związane z uruchomieniem produkcji radiofarmaceutyków [WIĘCEJ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM STR. 84-87] Strona 17
 • 18.  WYNIKI FINANSOWE  Zalety inwestycji w akcje Synektik AGENDA  Historia Spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 18  Program inwestycyjny
 • 19. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Realizowana strategia rozwoju oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z obszaru diagnostyki sprzyjały dynamicznemu wzrostowi. WYNIKI FINANSOWE 630 3 230 4 310 6 700 5 630 6 400 7 889 25 017 31 027 2002 (+413%) 2003 (+33%) 2004 (+55%) 2005 (-16%) 2006 (+14%) 2007 (+23%) 2008 (+217%) 2009 (+24%) 2010 Wartość i dynamika przychodów Synektik w latach 2002-2010 (w tys. PLN, w %). Struktura sprzedaży w podziale na BU (w tys. PLN). 2008 2009 2010 serwis 2 209 3 753 4 344 rozwiązania IT 1 972 2 627 4 964 laboratorium 1 420 1 626 1 824 sprzedaż 2 288 17 011 19 895 RAZEM 7 889 25 017 31 027 Strona 19
 • 20. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Wzrost skali działalności sprzyja poprawie rentowności operacyjnej. WYNIKI FINANSOWE w 000 pln 2008 2009 2010 Przychody ze sprzedaży 7 888 25 017 31 027 EBITDA 425 1 015 3 200 Zysk netto 204 700 1 345 % EBITDA 5,4% 4,1% 10,3% % zysk netto 2,6% 2,8% 4,3% Strona 20 W latach 2008-2010:  bardzo wysoka dynamika wszystkich pozycji finansowych  CAGR sprzedaż = 74%  CAGR EBITDA = 110%  CAGR zysk netto = 102%  serwis/rozwiązania IT/laboratorium jako wysokomarżowe produkty determinują rentowność operacyjną
 • 21. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Realizacja celów emisyjnych umożliwi dwukrotny wzrost skali działalności połączony z ponad czterokrotnym wzrostem zysku netto. ZAŁOŻENIA FINANSOWE 2011-2012 Przewidywane wyniki finansowe na lata 2011-2012 (w tys. PLN) 2010* 2011 2012 Przychody ze sprzedaży 31 027 38 052 47 803 EBITDA 3 200 3 718 5 010 Zysk netto 1 345 1 768 2 364 Przychody ze sprzedaży 3 237 13 309 EBITDA -292 -542 3 264 Zysk netto -295 -1 726 2 190 Przychody ze sprzedaży 31 027 41 289 61 112 EBITDA 2 908 3 175 8 274 Zysk netto 1 050 43 4 554 Działalność kontynuowana Wyniki produkcja radiofarmaceutyków (Iason) Wyniki z uwzględnieniem programu inwestycyjnego Główne założenia finansowe:  sytuacja makroekonomiczna w Polsce nie ulegnie istotnym zmianom  rozwój prywatnych świadczeniodawców w obszarze radiologii i medycyny nuklearnej  kontynuacja finansowania usług przez NFZ bez istotnego ich ograniczania  finansowanie inwestycji w aparaturę diagnostyczną ze środków unijnych  rozpoczęcie produkcji radiofarmaceutyków (III kwartał 2011 rok)  poszerzenie zakresu świadczonych usług serwisowych (aparaty USG) oraz usług serwisu IT  wzrost skali działalności laboratorium w wyniku zwiększenia zainteresowania testami akceptacyjnymi (2011 rok - zakończenie okresu przejściowego)  sprzedaż nowych produktów diagnostyki obrazowej oraz z obszaru medycyny nuklearnej. * w 2010 roku nie były sporządzone dane skonsolidowane.
 • 22. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Kontakt: Synektik S.A. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa Dariusz Korecki: Wiceprezes Zarządu tel: 22 606 39 61 dkorecki@synektik.com.pl Q & A www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii

Related Documents