Prezentacja dla Inwestorów
Warszawa, grudzień 2011
SYNEKTIK S.A.
RAZEM BUDUJEMY JAKOŚĆ W RADIOLOGII
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Historia spółki
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 ...
 ZALETY INWESTYCJI W AKCJE SYNEKTIK
 Historia Spółki
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 ...
 Dynamicznie rosnący rynek ochrony zdrowia z dalszymi perspektywami wzrostu.
 Rosnąca rola diagnostyki w procesie leczen...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 5
Według raportu Goldman Sachs „Americas: Medical Technology...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
W 2011 roku wskaźnik rynkowy sektora ochrony zdrowia (EURO STOXX He...
 HISTORIA SPÓŁKI
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 ...
BODŹCE
Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki
Upowszechnienie technologii cyfrowych
Nowelizacja prawa atomowego - ...
 MODEL BIZNESOWY
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Rynek ochrony zdrowia
 Program inwestycyjny
 Wyniki finansowe
...
Radiofarmaceutyki
Iason Sp. z o.o
w 100% kontrolowana
przez Synektik
Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnyc...
Serwis urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych:
 gwarancyjny i pogwarancyjny
 przeglądy okresowe
 instalacja...
Sprzedaż i instalacja urządzeń medycznych, a w szczególności
wysokospecjalistycznej aparatury radiologicznej / cyfrowej:
...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Nowoczesność w diagnostyce obrazowej
RADIOFARMACEUTYKI
Strona 13
PET
obraz
funkcjonalny
Obraz PET+CT
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
RADIOFARMACEUTYKI
Strona 14
CT
...
 RYNEK OCHRONY ZDROWIA
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Program inwestycyjny
 Wyniki finansowe
 Oferta IPO
AGENDA...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Uwarunkowania makroekonomiczne oraz demograficzne implikują dalszy ...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
FINANSOWANIE RYNKU OCHRONY ZDROWIA
Strona 17
Różnorodne i uzupełnia...
Liczba urządzeń diagnostyki obrazowej / medycyny
nuklearnej na 1 mln mieszkańców w Polsce i OECD
www.synektik.com.pl Razem...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
zapoczątkował ro...
 PROGRAM INWESTYCYJNY
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 Wyniki finansowe
 NewConnect
AGENDA
 Historia Spółki
 Mod...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Lata 2010-2012 to okres wzmożonych wydatków inwestycyjnych związany...
15 listopada 2011- Decyzja GIF o zezwoleniu na wytwarzanie produktów radiofarmaceutycznych
kończy 17 miesięczny proces inw...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
ZAKŁAD PRODUKCJI
RADIOFARMACEUTYKÓW W KIELCACH
Strona 23
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
ZAKŁAD PRODUKCJI
RADIOFARMACEUTYKÓW W KIELCACH
Strona 24
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
SZEROKIE SPECTRUM MOŻLIWOŚCI
PRODUKCYJNYCH
Strona 25
Radiofarmaceut...
 WYNIKI FINANSOWE
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
 NewConnect
AGENDA
 Historia Spółki
 Model biznesowy
 Rynek oc...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Realizowana strategia rozwoju oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwi...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Wzrost skali działalności sprzyja poprawie rentowności operacyjnej....
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Lata 2012 - 2013 to okres pełnego wykorzystania potencjału Spółki o...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
PROJEKCJE FINANSOWE 2012-2013
*pozostałe koszty operacyjne obejmują...
 NEWCONNECT
 Zalety inwestycji w akcje Synektik
AGENDA
 Historia Spółki
 Model biznesowy
 Rynek ochrony zdrowia
www.s...
 5 682 000 akcji na okaziciela seria A, B, BB i C
 Wartość rynkowa (na dzień 15.12.2011) = 79.5mln pln
 Free float = 22...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Kontakt:
Synektik S.A. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Dariusz Korecki: Wiceprezes Zarządu
tel: 22 ...
of 33

Prezentacja dla inwestorów grudzień 2011

Prezentacja dla inwestorów grudzień 2011
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja dla inwestorów grudzień 2011

 • 1. Prezentacja dla Inwestorów Warszawa, grudzień 2011 SYNEKTIK S.A. RAZEM BUDUJEMY JAKOŚĆ W RADIOLOGII
 • 2.  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Historia spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe  NewConnect SPIS TREŚCI www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 2
 • 3.  ZALETY INWESTYCJI W AKCJE SYNEKTIK  Historia Spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe  NewConnect AGENDA www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 3
 • 4.  Dynamicznie rosnący rynek ochrony zdrowia z dalszymi perspektywami wzrostu.  Rosnąca rola diagnostyki w procesie leczenia i stosunkowo niski poziom nasycenia aparaturą diagnostyczną stanowi doskonałe przesłanki do dalszego rozwoju.  Medycyna nuklearna znajdująca zastosowanie w badaniach onkologicznych jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów diagnostyki obrazowej.  Wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki i medycyny nuklearnej.  Ponad 10-letnie doświadczenie oraz dynamicznie rosnące przychody stanowią potwierdzenie skutecznie realizowanej strategii rozwoju.  Zdywersyfikowana struktura sprzedaży i kompleksowość oferty.  Jakość świadczonych usług potwierdzona certyfikatami jakości ISO oraz akredytacją PCA.  Przejrzysty i zaawansowany program inwestycyjny gwarancją utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży i wzrostu rentowności.  Zarząd z wieloletnim doświadczeniem, zainteresowany budowaniem wartości rynkowej (program motywacyjny) i utrzymaniem zaangażowania w Spółkę (lock-up). www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 4 Perspektywiczny rynek ochrony zdrowia Atrakcyjna Spółka z długoterminową strategią rozwoju ZALETY INWESTYCJI W AKCJE SYNEKTIK
 • 5. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 5 Według raportu Goldman Sachs „Americas: Medical Technology: Life Science Tools & Diagnostics” rynek diagnostyki jest postrzegany jako dojrzały segment z perspektywami rozwoju. CYKL ŻYCIA SEKTORÓW RYNKU OCHRONY ZDROWIA Źródło: Goldman Sachs Research
 • 6. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii W 2011 roku wskaźnik rynkowy sektora ochrony zdrowia (EURO STOXX Health Care) outperform wskaźnik europejskich blue chipów (EURO STOXX 50) o 20% SEKTOR OCHRONY ZDROWIA ODPORNY NA ZMIENNOŚĆ RYNKU Źródło: Bloomberg
 • 7.  HISTORIA SPÓŁKI  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe  NewConnect AGENDA www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 7
 • 8. BODŹCE Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki Upowszechnienie technologii cyfrowych Nowelizacja prawa atomowego - normy EU Normy jakości Umocnienie pozycji rynkowej Dywersyfikacja przychodów Rozwój Medycyny Nuklearnej Rosnące zapotrzebowanie na technologie medyczne 2002 2003 2004 2006 2006 - 2008 2009 2010 2011 EFEKTY Powstanie Spółki, rozpoczęcie działalności w zakresie usług serwisowych Poszerzenie działalności o rozwiązania informatyczne Powstanie Laboratorium Badawczego Uzyskanie certyfikatu Akredytacji PCA przez Laboratorium Badawcze Rozwój działalności usługowej Utworzenie działu handlowego i budowa sieci sprzedaży Produkcja radiofarmaceutyków Poszerzenie oferty handlowej i usługowej www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii 10-letnia historia Spółki wskazuje na ciągłość decyzji strategicznych i wybór najbardziej perspektywicznych sektorów rynku ochrony zdrowia (radiologia i medycyna nuklearna) potwierdzonych wzrostem przychodów. LATA HISTORIA SPÓŁKI Strona 8
 • 9.  MODEL BIZNESOWY  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Rynek ochrony zdrowia  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe  NewConnect AGENDA  Historia Spółki www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 9
 • 10. Radiofarmaceutyki Iason Sp. z o.o w 100% kontrolowana przez Synektik Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów – różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium Sprzedaż & Weterynaria Serwis www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii MODEL BIZNESOWY Strona 10
 • 11. Serwis urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych:  gwarancyjny i pogwarancyjny  przeglądy okresowe  instalacja i deinstalacja aparatury medycznej  maintenance rozwiązań ArPACS www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Model biznesowy Spółki charakteryzuje się kompleksowością oferty, dywersyfikacją strumieni przychodów oraz wysoką jakością potwierdzoną licznymi certyfikatami. MODEL BIZNESOWY Serwis w 000 zł Przychód Udział Dynamika 70% 16% 97% 28% 15% 14% 2009 3 753 2008 2 209 2010 4 344 Produkcja i wdrażanie rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla placówek medycznych:  rozwiązania PACS  rozwiązania RIS  rozwiązania HIS Rozwiązania IT Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycznej Diagnostyki Obrazowej:  testy podstawowe  testy specjalistyczne  testy akceptacyjne Laboratorium w 000 zł Przychód Udział Dynamika 33% 89% 152% 25% 11% 16% 2008 2009 2010 1 972 2 627 4 964 w 000 zł Przychód Udział Dynamika 15% 12% 29% 18% 7% 6% 2008 2009 2010 1 420 1 626 1 824 Strona 11
 • 12. Sprzedaż i instalacja urządzeń medycznych, a w szczególności wysokospecjalistycznej aparatury radiologicznej / cyfrowej:  Siemens  Carestream Health Poland  im3D  Comecer www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Działalność poszczególnych business unitów znajduje się w różnej fazie rozwoju, zapewniając stabilność modelu biznesowego. Realizowany proces inwestycyjny gwarantuje wzrost skali działalności w najbliższych latach. MODEL BIZNESOWY Sprzedaż & Weterynaria Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych do badań PET – CT Radiofarmaceutyki w 000 zł Przychód Udział Dynamika 644% 17% 770% 29% 68% 64% 2008 2009 2010 2 288 17 011 19 895 Strona 12 Przychód 2010 2011P 2012P 0 197 14 696 Dynamika 7360%
 • 13. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Nowoczesność w diagnostyce obrazowej RADIOFARMACEUTYKI Strona 13
 • 14. PET obraz funkcjonalny Obraz PET+CT www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii RADIOFARMACEUTYKI Strona 14 CT obraz anatomiczny Nowoczesność w diagnostyce obrazowej
 • 15.  RYNEK OCHRONY ZDROWIA  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe  Oferta IPO AGENDA  Historia Spółki  Model biznesowy www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 15
 • 16. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Uwarunkowania makroekonomiczne oraz demograficzne implikują dalszy dynamiczny rozwój rynku ochrony zdrowia i jego potencjał wzrostu. RYNEK OCHRONY ZDROWIA Makroekonomiczne • Zamożność społeczeństwa • Przyrost PKB Demograficzne • Proces starzenia się społeczeństwa • Prozdrowotna polityka Rynkowe • Rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych • Postęp technologiczny • Efektywność kosztowa procesu leczenia 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Źródło: Raport na temat wydatków zdrowotnych w krajach OECD , czerwiec 2010. Wydatki na opiekę zdrowotną jako część PKB, kraje OECD, 2008 r. Wydatki per capita: Polska 1.213 USD vs. OECD 3.060 USD Strona 16
 • 17. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii FINANSOWANIE RYNKU OCHRONY ZDROWIA Strona 17 Różnorodne i uzupełniające się źródła finansowania wydatków na ochrony zdrowia stymulują dalsze zakupy inwestycyjne . 65 mld pln 36 mld pln NFZ i inne wydatki publiczne: budżet, jednostki samorządowe Wydatki prywatne: indywidualne, pracodawcy, ubezpieczenia Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń, Raport Rynek Usług Medycznych 2010 rok Konieczne inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz sprzęt diagnostyczny
 • 18. Liczba urządzeń diagnostyki obrazowej / medycyny nuklearnej na 1 mln mieszkańców w Polsce i OECD www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Rosnące wydatki na ochronę zdrowia i nowe technologie medyczne sprzyjają wzrostowi zapotrzebowania na rozwiązania z obszaru diagnostyki/medycyny nuklearnej. DIAGNOSTYKA / MEDYCYNA NUKLEARNA Dane dla MR i CT za 2008 roku, pozostałe 2010 r. Polska Średnia OECD OECD/POlska Rezonanse Magnetyczne 2,9 12,6 4,3x Tomografy Komputerowe 10,9 23,8 2,2x PET 0,29 1,45 5,0x Cyklotron 0,05 0,37 7,0x Według raportu firmy badawczej PMR w 2012 r. rynek diagnostyki obrazowej w Polsce wyniesie 1 mld zł, a jego dynamika przyrostu będzie wynosić średnio 15% w najbliższych latach. Szacowane wydatki firm (Enel-Med, Euromedic, Grupa Luxmed, Medicover) prowadzących pracownie diagnostyki obrazowej wyniosą ponad 150 - 200 mln zł w latach 2011 - 2012. W najbliższych latach w Polsce oczekiwany jest istotny wzrost dostępności do technologii diagnostycznych. Strona 18 Źródło: OECD Health, opracowanie własne Emitenta. Medycyna jest coraz bardziej zaawansowana technologicznie, a dzięki diagnostyce proces leczenia jest skuteczniejszy, bezpieczniejszy i szybszy.
 • 19. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zapoczątkował rozwój rynku urządzeń PET - CT (Pozytonowe Tomografy Emisyjne). DIAGNOSTYKA / MEDYCYNA NUKLEARNA Rynek medycyny nuklearnej w Polsce w latach 2010- 2013 ulegnie podwojeniu. W 2016 roku światowe zapotrzebowanie na nowe urządzenia PET-CT wyniesie około 900 sztuk (dwukrotnie więcej niż 2008 roku), wykonujących 5,4 mln procedur (według Biotech Systems Inc.). Źródło: NFZ, opracowanie własne Emitenta. Strona 19 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) 2013(P) Liczba badań PET zakontraktowanych przez NFZ Liczba badań PET wykonanych i opłaconych przez NFZ
 • 20.  PROGRAM INWESTYCYJNY  Zalety inwestycji w akcje Synektik  Wyniki finansowe  NewConnect AGENDA  Historia Spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 20
 • 21. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Lata 2010-2012 to okres wzmożonych wydatków inwestycyjnych związanych z produkcją radiofarmaceutyków oraz rozwojem rozwiązań informatycznych. PROGRAM INWESTYCYJNY Szacowane nakłady inwestycyjne w tys. PLN 2010 2011 2012 Razem 2010-2012 Produkcja radiofarmaceutyków 1 437 16 447 650 18 534 Rozwój systemów informatycznych PACS/RIS 442 845 1 740 3 027 Wdrożenie CRM n.d. 300 50 350 Nowe produkty 162 250 1 360 1 772 Suma nakładów inwestycyjnych 2 041 17 842 3 800 23 683 Finansowanie nowych projektów* 500 2 000 0 2 500 Całkowite potrzeby finansowe 2 541 19 842 3 800 26 183 Źródła finansowania w tys. PLN 2010 2011 2012 Razem 2010-2012 Emisja akcji 4 500 4 500 Kredyty/leasing 1 000 13 000 500 14 500 Środki własne 1 541 2 342 3 300 7 183 Razem źródła finansowania 2 541 19 842 3 800 26 183 Realizacja programu inwestycyjnego umożliwi: • osiągnięcie pozycji lidera na rynku produkcji radiofarmaceutyków w Polsce • umocnienie pozycji rynkowej w pozostałych segmentach działalności • istotnie podwyższy poziom rentowności operacyjnej. *koszty operacyjne związane z uruchomieniem produkcji radiofarmaceutyków Strona 21
 • 22. 15 listopada 2011- Decyzja GIF o zezwoleniu na wytwarzanie produktów radiofarmaceutycznych kończy 17 miesięczny proces inwestycyjny realizowany w Świętokrzyskim Centrum Onkologii www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii INWESTYCJA W ZAKŁAD PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKÓW W KIELCACH Strona 22 Czerwiec 2010 : Decyzja o inwestycji w produkcję radiofarmaceutyków Grudzień 2010: Dokumentacja projektowa Kwiecień 2011: Adaptacja pomieszczeń w ŚCO wg standardów GMP Czerwiec 2011: Instalacja wyposażenia diagnostycznego i aparatury laboratoryjnej Październik 2011: Odbiór audytów certyfikujących Głównego Inspektora Farmaceutycznego Listopad 2011: Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków Pierwszy w Polsce komercyjny producent radiofarma- ceutyków Całkowite nakłady inwestycyjne: 18,8 mln PLN
 • 23. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii ZAKŁAD PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKÓW W KIELCACH Strona 23
 • 24. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii ZAKŁAD PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKÓW W KIELCACH Strona 24
 • 25. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii SZEROKIE SPECTRUM MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH Strona 25 Radiofarmaceutyk Mechanizm działania Schorzenia [18F]-FNa; fluorek sodu gromadzenie w tkance kostnej Onkologia (nowotwory kości) [18]-FGD; 2-deoksy-2-[18F]fluoro-D-glukoza metabolizm glukozy onkologia, kardiologia, neurologia [18F]-FMISO; 1-(2-nitroimidazolyl)-2-hydroksy-3-[18F]fluoropropan niedotlenienie onkologia, kardiologia (guzy z obszarami nieunaczynionymi) [18]-FLT; 3`-deoksy- 3`[18F]fluorotymidyna synteza DNA onkologia [18F]-fluoroestradiol metabolizm hormonów sterydowych onkologia [18F]-FET; O-(2-[18F]fluoroetyl)-L-tyrozyna transport aminokwasów Onkologia (głównie nowotwory mózgu) 18 F Cholina metabolizm guzów Onkologia (guzy prostaty, wątroby) [18F]-DOPA; 6-[18F]-L-3,4-dihydroksyfenyloalanina synteza dopaminy neurologia, onkologia (guzy neuroendokrynne) Radiofarmaceutyki wytwarzane przez IASON znajdują różnorodne zastosowania w medycynie
 • 26.  WYNIKI FINANSOWE  Zalety inwestycji w akcje Synektik  NewConnect AGENDA  Historia Spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 26  Program inwestycyjny
 • 27. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Realizowana strategia rozwoju oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z obszaru diagnostyki sprzyjały dynamicznemu wzrostowi. WYNIKI FINANSOWE 630 3 230 4 310 6 700 5 630 6 400 7 889 25 017 31 027 2002 (+413%) 2003 (+33%) 2004 (+55%) 2005 (-16%) 2006 (+14%) 2007 (+23%) 2008 (+217%) 2009 (+24%) 2010 Wartość i dynamika przychodów Synektik w latach 2002-2010 (w tys. PLN, w %). Struktura sprzedaży w podziale na BU (w tys. PLN). 2008 2009 2010 serwis 2 209 3 753 4 344 rozwiązania IT 1 972 2 627 4 964 laboratorium 1 420 1 626 1 824 sprzedaż 2 288 17 011 19 895 RAZEM 7 889 25 017 31 027 Strona 27
 • 28. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Wzrost skali działalności sprzyja poprawie rentowności operacyjnej. WYNIKI FINANSOWE w 000 pln 2008 2009 2010 Przychody ze sprzedaży 7 888 25 017 31 027 EBITDA 425 1 015 3 200 Zysk netto 204 700 1 345 % EBITDA 5,4% 4,1% 10,3% % zysk netto 2,6% 2,8% 4,3% Strona 28 W latach 2008-2010:  bardzo wysoka dynamika wszystkich pozycji finansowych  CAGR sprzedaż = 74%  CAGR EBITDA = 110%  CAGR zysk netto = 102%  serwis/rozwiązania IT/laboratorium jako wysokomarżowe produkty determinują rentowność operacyjną
 • 29. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Lata 2012 - 2013 to okres pełnego wykorzystania potencjału Spółki oraz dalszy dynamiczny wzrost działalności i marżowości poszczególnych obszarów działalności ZAŁOŻENIA FINANSOWE 2012-2013 Główne założenia finansowe dla Grupy Kapitałowej:  poszerzenie zakresu świadczonych usług serwisowych  sprzedaż nowych produktów: diagnostyka in vitro i diagnostyka in vivo  wzrost skali działalności laboratorium badawczego  świadczenie usług maintenance i sprzedaż usług serwisowych IT  sprzedaż radiofarmaceutyków: 14.7mln i 22.1mln latach 2012- 2013 Efekty finansowe:  wzrost sprzedaży usług o 2.2mln pln i marży brutto o 1.8 mln pln  dodatkowe 4.5-7.0 mln sprzedaży  wzrost sprzedaży o 1.5mln pln i rentowności EBITDA do 40%  dodatkowy dochód równy 0.4 i 0.8 mln pln w latach 2012-2013 r  Marża EBITDA równa 34-44% Strona 29
 • 30. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii PROJEKCJE FINANSOWE 2012-2013 *pozostałe koszty operacyjne obejmują opłaty licencyjne Strona 30 RACHUNEK WYNIKÓW RAZEM 2011 % T-O RAZEM 2012 % T-O % zmiana zmiana RAZEM 2013 % w-O % zmiana zmiana PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY RAZEM 45 686 100,0% 77 012 100,0% 68,6% 31 326 97 021 100,0% 26,0% 20 008 KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW RAZEM 33 419 73,1% 46 476 60,3% 39,1% 13 057 54 426 56,1% 17,1% 7 950 MARŻA BRUTTO NA SPRZEDAŻY 12 267 26,9% 30 536 39,7% 148,9% 18 269 42 595 43,9% 39,5% 12 058 % marży brutto na sprzedaży 26,9% 0,0% 39,7% 0,0% 47,7% 43,9% 0,0% 10,7% KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM 6 333 13,9% 8 435 11,0% 33,2% 2 102 10 096 10,4% 19,7% 1 661 MARŻA PO KOSZTACH BEZPOŚREDNICH 5 934 13,0% 22 101 28,7% 272,5% 16 167 32 499 33,5% 47,0% 10 398 % marży po kosztach bezpośrednich 13,0% 0,0% 28,7% 0,0% 121,0% 33,5% 0,0% 16,7% 0 KOSZTY POŚREDNIE RAZEM 1 202 2,6% 1 931 2,5% 60,7% 729 1 999 2,1% 3,5% 68 MARŻA PO KOSZTACH POŚREDNICH 4 732 10,4% 20 170 26,2% 326,2% 15 438 30 500 31,4% 51,2% 10 330 % marży po kosztach pośrednich 10,4% 0,0% 26,2% 0,0% 152,9% 31,4% 0,0% 20,0% KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE RAZEM 3 961 8,7% 4 444 5,8% 12,2% 483 4 823 5,0% 8,5% 379 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE -4 0,0% -1 803 -2,3% 42475,3% -1 799 -2 881 -3,0% 59,8% -1 078 Przychody operacyjne 216 0,5% 180 0,2% -16,7% -36 24 0,0% -86,6% -156 Koszty operacyjne 220 0,5% 1 983 2,6% 800,4% 1 763 2 906 3,0% 46,5% 923 EBITDA 767 1,7% 13 923 18,1% 1716,2% 13 156 22 795 23,5% 63,7% 8 873 % EBITDA 1,7% 0,0% 18,1% 0,0% 977,4% 23,5% 0,0% 30,0% Amortyzacja 1 115 2,4% 3 184 4,1% 185,5% 2 069 3 376 3,5% 6,0% 191 EBIT -349 -0,8% 10 738 13,9% -3178,1% 11 087 19 419 20,0% 80,8% 8 681 % EBIT -0,8% 0,0% 13,9% 0,0% -1926,0% 20,0% 0,0% 43,5% 0 PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE -1 294 -2,8% -1 710 -2,2% 32,1% -415 -1 636 -1,7% -4,3% 73 WYNIK PRZED OPODATKOWANIEM -1 643 -3,6% 9 029 11,7% -649,4% 10 672 17 783 18,3% 97,0% 8 754 % wynik przed opodatkowaniem -3,6% 0,0% 11,7% 0,0% -425,9% 18,3% 0,0% 56,3% INNE OBCIĄŻENIA WYNIKU BRUTTO 34 0,1% 1 278 1,7% 3629,6% 1 244 3 412 3,5% 166,9% 2 134 WYNIK NETTO -1 678 -3,7% 7 750 10,1% -562,0% 9 428 14 371 14,8% 85,4% 6 621 % wynik netto -3,7% 0,0% 10,1% 0,0% -374,1% 14,8% 0,0% 47,2%
 • 31.  NEWCONNECT  Zalety inwestycji w akcje Synektik AGENDA  Historia Spółki  Model biznesowy  Rynek ochrony zdrowia www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 31  Program inwestycyjny  Wyniki finansowe
 • 32.  5 682 000 akcji na okaziciela seria A, B, BB i C  Wartość rynkowa (na dzień 15.12.2011) = 79.5mln pln  Free float = 22%  Free float (na dzień 15.12.2011) = 17.5mln pln www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strategia jest realizowana przez doświadczony zespół właścicielski i management NEWCONNECT Parametry Spółki Strona 32 Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Dariusz Korecki, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Waldemar Magnuszewski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży Akcjonariusze założyciele; 78,05% PZU Asset Management; 9,81% Pozostali ; 12,14% Struktura akcjonariatu
 • 33. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Kontakt: Synektik S.A. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa Dariusz Korecki: Wiceprezes Zarządu tel: 22 606 39 61 dkorecki@synektik.com.pl Q & A www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii

Related Documents