Warszawa, 23.06.2015
BODŹCE
Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki
Upowszechnienie technologii cyfrowych
Nowelizacja prawa atomowego - ...
Radiofarmaceutyki
Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów
– różnorodnych obszarów działalności
...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Złożoność i zakres przepływu informacji oraz różne wymagania odbior...
RADIOLOGY INFORMATION
SYSTEM
DO KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI PACJENTÓW
(ArPACS REJ)
MODUŁ DYSTRYBUCJI
OBRAZÓW
NA ODDZIAŁY ZA POMOC...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
PERSPEKTYWY W MEDYCZNYCH SYSTEMACH
INFORMATYCZNYCH
Strona 6
Z ostat...
Strona 7www.synektik.com.pl
REGIONALNE PROJEKTY E-ZDROWIE
Razem Budujemy Jakość w Radiologii
WARTOŚĆ
PROJEKTU
88 mln zł
23...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
TRENDY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE
Strona 8
ROZWIĄZANIA MOBILNE
WIRTU...
WOJEWÓDZKI SZ. SPEC. BIAŁA PODLASKA
SAM. PUB. SZPITAL REJONOWY W NOWOGARDZIE
SZPITAL WOJEWÓDZKI RYDYGIERA KRAKÓW JAGIELLOŃ...
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA
Strona 10
SZPITAL MSW BIAŁYSTOK
WOJEWÓDZKI SZ. SPECJALISTYCZNY CZĘSTOCHOWA...
Strona 11
• Panel logowania zintegrowany
jest z LDAP (Active Directory)
oraz czytnikami kart chipowych
• Bezpieczne szyfro...
Strona 12
• TERMINARZ
wstępna rejestracja
• REJESTRACJA
rejestracja właściwa
• OPISY BADAŃ
moduł dla lekarza
diagnosty rad...
Strona 13www.synektik.com.pl
ARPACS WYN – WYDAWANIE BADAŃ
Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Stacja wydawania wyników, to ...
Strona 14
• Zastosowanie technologii JAVA nie
wymaga wcześniejszej instalacji na
komputerze.
• Wbudowana przeglądarka obra...
Strona 15
• Zaawansowane narzędzie
diagnostyczne dla radiologów
• Wyrób medyczny najwyższej dla
oprogramowania klasy IIB
•...
Strona 16
MODUŁ ANALIZY BADAŃ CT
• Badanie CT – rekonstrukcja 3D
Widoczna aorta (żółta) serce (niebieskie) na tle żeber.
K...
Strona 17
MODUŁ ANALIZY BADAŃ CT
• Badanie CT – rekonstrukcja MPR
MULTIPLANAR RECONSTRUCTION
Widoczny jasnoczerwony marker...
Strona 18
MODUŁ ANALIZY BADAŃ MR
• Badanie MR – rekonstrukcja 3D (skóra)
Kolejne ujęcie w innym układzie parametrów
www.sy...
Strona 19
MODUŁ ANALIZY BADAŃ MR
• Badanie MR głowy
Widoczne 8 różnych płaszczyzn przecięcia.
Marker anatomiczny (czerwony...
Strona 20
MODUŁ ANALIZY BADAŃ USG
• Badanie USG
Automatycznie obliczony wynik parametrów uzyskanych z
różnych położeń głow...
Strona 21www.synektik.com.pl
TELERADIOLOGIA
Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Teleradiologia to inaczej „radiologia na od...
22
Partnerskie
CentrumOpisowe
Lekarze
kontraktowi
RYNEK OPISÓW
CHMURA TELERADIOLOGICZNA
• Chmura to centralny węzeł
system...
23
ArPACSaaS
CHMURA PACS:
• Archiwum w modelu PACSaaS
• Spełnienie postanowień rozp. MZ
o obowiązku przechowywania badań
r...
Strona 24
ArPACS DoseSafe
CENTRALNY SYSTEM KONTROLI DAWEK
PROMIENIOWANIA:
• Zliczanie i raportowanie dawek, które
przyjął ...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
2014: NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA
Strona 25
Zakończenie procesu inwesty...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
FAKTY 2011-2014
Strona 26
Wzrost wartości sprzedaży o ponad 50mln P...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
FAKTY 2011-2014
Strona 27
Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2014 t...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
PLANY GRUPY SYNEKTIK NA 2015 ROK
Strona 28
• Zwiększenie sprzedaży ...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
KLUCZOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY SYNEKTIK
Strona 29
• 2 zareje...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Kontakt:
Synektik S.A. ul. Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa, tel: + 48 22 327 09 12
Cezary Kozanecki: Pr...
of 30

Prezentacja dla inwestorów 23 czerwiec 2015

Prezentacja dla inwestorów 23 czerwiec 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja dla inwestorów 23 czerwiec 2015

 • 1. Warszawa, 23.06.2015
 • 2. BODŹCE Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki Upowszechnienie technologii cyfrowych Nowelizacja prawa atomowego - normy EU Normy jakości Dywersyfikacja przychodów Rozwój Medycyny Nuklearnej Wzrost liczby procedur PET/CT Wprowadzenie znaczników specjalnych (onkologia & kardiologia) 2002 2003 2004 2006 2009 2011 2012 2013-2014 EFEKTY Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki Poszerzenie działalności o rozwiązania informatyczne Powstanie Laboratorium Badawczego Uzyskanie certyfikatu Akredytacji PCA przez Laboratorium Badawcze Utworzenie działu handlowego i budowa sieci sprzedaży Budowa zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Kielcach Pierwszy komercyjny producent radiofarmaceutyków, lider rynku Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego i drugiego zakładu produkcyjnego w Warszawie www.synektik.com.pl 13-letnia historia Spółki wskazuje na ciągłość decyzji strategicznych i wybór najbardziej perspektywicznych sektorów rynku ochrony zdrowia (radiologia i medycyna nuklearna) potwierdzonych wzrostem przychodów. LATA HISTORY Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 2
 • 3. Radiofarmaceutyki Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów – różnorodnych obszarów działalności Sprzedaż sprzętu diagnostycznego Laboratorium Rozwiązania IT Serwis www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii MODEL BIZNESOWY Strona 3
 • 4. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Złożoność i zakres przepływu informacji oraz różne wymagania odbiorców powodują istnienie wielu specjalistycznych rozwiązań IT wykorzystywanych na rynku ochrony zdrowia RYNEK ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA Strona 4 Rozwiązania informatyczne SNT to specjalistyczne oprogramowanie (wyrób medyczny kl. IIb) wdrażane bezpośrednio lub jako część zintegrowanego systemu szpitalnego HIS RIS & LIS PACS inne Szpitalny System Informatyczny (Asseco/Comarch/Kamsoft) Radiologiczny & Laboratoryjny System Informatyczny Picture Archiving and Communication System Przeglądarki diagnostyczne Konsole lekarskie Stacje wydawania wyników Dystrybucja badań na oddziały Opisy zdalne Rejestracja przebiegu operacji (DICOM video) (SNT /Pixel/Alteris/Agfa) Controling i sprawozdawczość (administracja, dyrekcja) NFZ Lekarze radiolodzy, pacjenci Ustawodawstwo(prawo atomowe, wymogi jakościowe) Wyrób medyczny, certyfikaty, normy ISO
 • 5. RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM DO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PACJENTÓW (ArPACS REJ) MODUŁ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW NA ODDZIAŁY ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW TELERADIOLOGIA, EKONSULTACJE, WIDEOKONFERENCJE NA SALACH OPERACYJNYCH, KONFERENCYJNYCH I W GABINETACH LEK. GENEROWANIE WYNIKÓW DLA PACJENTÓW: DUPLIKATOR PŁYT BR/DVD Z NADRUKIEM I PRZEGLĄDARKĄ MEDYCZNĄ ZAAWANSOWANA PRZEGLĄDARKA MEDYCZNA – MODUŁ STANOWISKA PRZEGLĄDOWEGO I DIAGNOSTYCZNEGO BADAŃ RADIOLOGICZNYCH www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii O SYSTEMIE Strona 5  SERWERY ZARZĄDZAJĄCE PACS  BAZA DANYCH MEDYCZNYCH  CYFROWE ARCHIWUM KRÓTKOTERMINOWE (ONLINE), DŁUGOTERMINOWE (OFFLINE) I POŚREDNIE (NEARLINE)  WIDEOREJESTRACJA OPERACJI
 • 6. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii PERSPEKTYWY W MEDYCZNYCH SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Strona 6 Z ostatnich raportów i analiz - w 2011 roku liczba Szpitali w Polsce przekroczyła 870 placówek Szacuje się że TYLKO 15% z nich została w pełni zinformatyzowana W najbliższych latach w ramach planów wdrożeń Medycznych Systemów Informatycznych (SIM) w placówkach Służby Zdrowia, przewiduje się: • Rządowy projekt informatyzacji tzw. „e-Zdrowie” zakłada wdrożenia SIM w latach 2009-2015 o wartości około 1mld pln • Elektroniczne Systemy Obiegu Dokumentacji Medycznej (sierpień 2017) • Elektroniczne Karty Pacjenta (sierpień 2017) • Systemy Telemedyczne – zdalna diagnostyka
 • 7. Strona 7www.synektik.com.pl REGIONALNE PROJEKTY E-ZDROWIE Razem Budujemy Jakość w Radiologii WARTOŚĆ PROJEKTU 88 mln zł 23 placówki WARTOŚĆ PROJEKTU 46 mln zł 25 placówek WARTOŚĆ PROJEKTU 60 mln zł 26 placówek WARTOŚĆ PROJEKTU 14 mln zł 6 placówek WARTOŚĆ PROJEKTU 60 mln zł 28 placówek WARTOŚĆ PROJEKTU 35 mln zł 18 placówek WARTOŚĆ PROJEKTU 30 mln zł 12 placówek
 • 8. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii TRENDY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE Strona 8 ROZWIĄZANIA MOBILNE WIRTUALNY LEKARZ i-CLOUD CHMURA OBLICZENIOWA INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • 9. WOJEWÓDZKI SZ. SPEC. BIAŁA PODLASKA SAM. PUB. SZPITAL REJONOWY W NOWOGARDZIE SZPITAL WOJEWÓDZKI RYDYGIERA KRAKÓW JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI www.synektik.com.pl PRZYKŁADOWE REALIZACJE Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 9
 • 10. INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA Strona 10 SZPITAL MSW BIAŁYSTOK WOJEWÓDZKI SZ. SPECJALISTYCZNY CZĘSTOCHOWA WOJEWÓDZKI SZ. ZESPOLONY ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK www.synektik.com.pl PRZYKŁADOWE REALIZACJE (2) Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 11. Strona 11 • Panel logowania zintegrowany jest z LDAP (Active Directory) oraz czytnikami kart chipowych • Bezpieczne szyfrowane logowanie z użyciem mechanizmów SSL • Modułowa konstrukcja systemu oraz elastyczność w zarządzaniu uprawnieniami pozwalają zróżnicować wygląd oraz dostęp do danych w zależności od roli użytkownika www.synektik.com.pl RIS – PANEL LOGOWANIA Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 12. Strona 12 • TERMINARZ wstępna rejestracja • REJESTRACJA rejestracja właściwa • OPISY BADAŃ moduł dla lekarza diagnosty radiologa - - zintegrowany z przeglądarką ArView • ODBIÓR WYN. wypalanie wyników na CD dla pacjentów • KARTOTEKA statystyki i rozliczenia www.synektik.com.pl RIS – PANEL UŻYTKOWNIKA Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 13. Strona 13www.synektik.com.pl ARPACS WYN – WYDAWANIE BADAŃ Razem Budujemy Jakość w Radiologii Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem, inicjowany z dowolnego komputera lub aparatu, na płyty CD / DVD i Blu-ray. Badania zapisywane są w standardzie DICOM 3.0 wraz z opisami i przeglądarką DICOM viewer. Nowe oprogramowanie ArPACS ARobot daje możliwość nagrywania płyt bezpośrednio z urządzeń diagnostycznych (tzw. DICOM modality), jak również poprzez bazę PACS. Na płytach z badaniami dla pacjentów istnieje możliwość nadrukowania kodów kreskowych, które przy współpracy z czytnikiem kodów ułatwia odszukiwanie pacjentów/badań w systemie.
 • 14. Strona 14 • Zastosowanie technologii JAVA nie wymaga wcześniejszej instalacji na komputerze. • Wbudowana przeglądarka obrazów zapewnia podstawowe funkcjonalności, takie jak: o Przeglądanie obrazów i serii o Obroty i odbicia lustrzane o Inwersja obrazu (pozytyw/negatyw) o Lupa do skalowania badania o Pomiary odległości, kątów, punktów ROI (regionów zainteresowania) o Animacje serii lub wybranych sekwencji obrazów w przód i tył. www.synektik.com.pl ARPACS WEB – DYSTRYBUCJA BADAŃ Razem Budujemy Jakość w Radiologii ArPACS WEB to najprostszy sposób zapewnienia dostępu do badań przez przeglądarki internetowe na terenie całej sieci szpitalnej, czyli na oddziałach i lokalizacjach zdalnych. Obrazy dystrybuowane są w jakości referencyjnej (JPEG) i na żądanie pobierane są w pełnej jakości diagnostycznej (DICOM).
 • 15. Strona 15 • Zaawansowane narzędzie diagnostyczne dla radiologów • Wyrób medyczny najwyższej dla oprogramowania klasy IIB • Tryby dedykowane MRI i MM • Rekonstrukcje wtórne (MPR) (oglądanie serii w wielu płaszczyznach) • Rekonstrukcje 3D z serii Volume Rendering / Surface Rendering (rek. objętościowa / powierzchniowa) • Menadżer wydruków DICOM • Przeglądanie i zapis wideo w formatach DICOM video (rekonstrukcje, zapisy z sal operacyjnych) www.synektik.com.pl ARVIEW PRZEGLĄDARKA DIAGNOSTYCZNA Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 16. Strona 16 MODUŁ ANALIZY BADAŃ CT • Badanie CT – rekonstrukcja 3D Widoczna aorta (żółta) serce (niebieskie) na tle żeber. Kolejne ujęcia w innej kolorystyce www.synektik.com.pl ARVIEW – REKONSTRUKCJA 3D (CT) Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 17. Strona 17 MODUŁ ANALIZY BADAŃ CT • Badanie CT – rekonstrukcja MPR MULTIPLANAR RECONSTRUCTION Widoczny jasnoczerwony marker pozwalający na pomiar parametrów punktu anatomicznego w rzucie aksonometrycznym 3D. www.synektik.com.pl ARVIEW – REKONSTRUKCJA MPR (CT) Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 18. Strona 18 MODUŁ ANALIZY BADAŃ MR • Badanie MR – rekonstrukcja 3D (skóra) Kolejne ujęcie w innym układzie parametrów www.synektik.com.pl ARVIEW – REKONSTRUKCJA 3D (MR) Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 19. Strona 19 MODUŁ ANALIZY BADAŃ MR • Badanie MR głowy Widoczne 8 różnych płaszczyzn przecięcia. Marker anatomiczny (czerwony) wskazuje automatycznie lokalizację wybranego punktu anatomicznego mózgu na różnych przekrojach. www.synektik.com.pl ARVIEW – MODUŁ ANALIZY BADAŃ MR Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 20. Strona 20 MODUŁ ANALIZY BADAŃ USG • Badanie USG Automatycznie obliczony wynik parametrów uzyskanych z różnych położeń głowicy. • Badanie USG (2) Automatycznie wyliczane parametry przepływu krwi przez tętnicę. Kolejne ujęcia porównawczo. www.synektik.com.pl ARVIEW – MODUŁ ANALIZY BADAŃ USG Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 21. Strona 21www.synektik.com.pl TELERADIOLOGIA Razem Budujemy Jakość w Radiologii Teleradiologia to inaczej „radiologia na odległość”. Stworzyliśmy usługę, która łączy medycynę ze światem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Połączenie bezpieczeństwa radiologicznych narzędzi informatycznych ArPACS z wysoką jakością usług radiologicznych Centrum Opisowego pozwala uruchomić unikatową usługę – teleradiologię. Dzięki temu możliwe staje się wysyłanie diagnostycznych badań obrazowych (DICOM) w pełni bezpieczny sposób, bez utraty ich jakości i szczegółowości, w celu dokonania opisu lub konsultacji przez wykwalifikowany personel jednego z najlepszych Centrów Opisowych w Polsce. Jest to doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych, w których brakuje radiologów ze względu na bardzo dużą liczbę wykonywanych badań, bądź tam, gdzie tych badań wykonuje się na tyle mało, że zatrudnienie specjalisty na stałe jest nieopłacalne.
 • 22. 22 Partnerskie CentrumOpisowe Lekarze kontraktowi RYNEK OPISÓW CHMURA TELERADIOLOGICZNA • Chmura to centralny węzeł systemu, czyli platforma do wzajemnej wymiany świadczeń opisów i konsultacji badań pomiędzy wszystkimi naszymi klientami. • Każdy nowy klient automatycznie uzyskuje dostęp do wielu świadczeniodawców i ich oferty, a jednocześnie sam może świadczyć usługi innym, na własnych warunkach. www.synektik.com.pl STRATEGIE ROZWOJU (1) Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 22
 • 23. 23 ArPACSaaS CHMURA PACS: • Archiwum w modelu PACSaaS • Spełnienie postanowień rozp. MZ o obowiązku przechowywania badań radiologicznych w dwóch lokalizacjach przez nawet 20 lat. • Usługa, jako alternatywa dla kosztownych rozwiązań standalone – archiwów długoterminowych offline i pośrednich nearline. • Optymalizacja kosztów, wygoda i przede wszystkim maksymalne bezpieczeństwo danych. www.synektik.com.pl STRATEGIE ROZWOJU (2) Razem Budujemy Jakość w Radiologii Strona 23
 • 24. Strona 24 ArPACS DoseSafe CENTRALNY SYSTEM KONTROLI DAWEK PROMIENIOWANIA: • Zliczanie i raportowanie dawek, które przyjął pacjent podczas badania z wykorzystaniem RTG • Kontrolki ostrzegawcze przy rekordzie pacjenta w systemach RIS/HIS z dostępnym raportem • Centralny web service do wymiany i gromadzenia informacji o przyjętej dawce dla każdego pacjenta w różnych szpitalach. www.synektik.com.pl STRATEGIE ROZWOJU (3) Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 25. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii 2014: NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA Strona 25 Zakończenie procesu inwestycyjnego związanego z rozbudową infrastruktury wytwarzania radiofarmaceutyków – zakład w W-wie i Centrum Badawczo-Rozwojowe /28,9 mln zł/ Rozliczenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego /7,3 mln zł/ Uruchomienie działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego i rozpoczęcie prac nad własnymi radiofarmaceutykami Zakup praw własności do 4 produktów farmaceutycznych /11,7 mln zł, z czego 4,3 mln zł wydane w 2014 roku/ Debiut akcji Spółki na GPW Uruchomienie produkcji FDG w warszawskim zakładzie Przeprowadzenie fazy badań przedklinicznych nad kardioznacznikiem 2014 rok zakończenie 3 letniego procesu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej w obszarze radiofarmaceutyków którego efekty będą widoczne w latach 2015-2016
 • 26. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii FAKTY 2011-2014 Strona 26 Wzrost wartości sprzedaży o ponad 50mln PLN Blisko 3x krotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży w latach 2010-2014 Ponad 20% CAGR w latach 2011-2014 znacznie powyżej średniego tempa wzrostu rynku (około 10-12%) Wzrost wyniku EBITDA o ponad 10mln PLN Wyniki operacyjne w latach 2011-2012 oraz w 2014 roku obciążone inwestycjami w zakład produkcyjny w Kielcach i w Warszawie Ponad 45% CAGR w latach 2011-2013 z silnym potencjałem do utrzymania w przyszłych latach (zakończenie etapu wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą produkcyjną) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2011 2012 2013 2014 Sprzedaż ('mln PLN) 0 2 4 6 8 10 12 14 2010 2011 2012 2013 2014 EBITDA ('mln PLN)
 • 27. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii FAKTY 2011-2014 Strona 27 Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2014 to ponad 68mln PLN Główne poniesione wydatki to: dwa zakłady produkcyjne wraz z Centrum Badawczo Rozwojowym, akwizycja praw do produktów farmaceutycznych i technologii wytwarzania, prace rozwojowe nad własnymi produktami (IT & farmacja) W najbliższych latach wydatki inwestycyjne znacznie poniżej poziomu amortyzacji 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2011 2012 2013 2014 Nakłady inwestycyjne (w mln pln) 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 2011 2012 2013 2014 Wartość rynkowa (w mln PLN) Wzrost wartości rynkowej o blisko 163mln PLN (348% zmiana) Ponad 45% CAGR w latach 2011-2014 Jeden z liderów rynku New Connect pod względem kapitalizacji oraz uczestnik indeksów New Connect Lead, New Connect Life Science
 • 28. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii PLANY GRUPY SYNEKTIK NA 2015 ROK Strona 28 • Zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych radiofarmaceutyków • Rozwój działań eksportowych • Dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży, w szczególności w obszarze rozwiązań informatycznych • Złożenie wniosków rejestracyjnych na produkty własne • Zwiększenie wolumenu dostaw sprzętu do diagnostyki obrazowej
 • 29. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii KLUCZOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY SYNEKTIK Strona 29 • 2 zarejestrowane zakłady produkujące radiofarmaceutyki (optymalizacja logistyki dostaw i produkcji) • 3 letnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków (EFDEGE®, IASOflu®) oraz dystrybucji (IASOdopa® i IASOcholine) na rynek polski • Wyłączny i dożywotni właściciel praw do 4 produktów farmaceutycznych (EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine®) – na teranie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Prawo wytwarzania i dostarczania w/w radiofarmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji • nowoczesne Centrum Badawczo–Rozwojowe w Warszawie. Prowadzące prace nad własnymi radioznacznikami – w szczególności w zakresie onkologii, kardiologii i neurologii • prace badawczo-rozwojowe we współpracy z izraelską firmą Hadasit Medical Research & Development w ramach projektu prac nad kardioznacznikiem – ammonium salt – do badań serca metodą PET. Po dopuszczeniu produktu do obrotu możliwość sprzedaży produktu lub licencji wytwarzania na całym świecie • złożenie wniosków o rejestrację produktów własnych i kontynuacja badań nad innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo- Rozwojowym w Warszawie Produkcja radioznaczników i infrastruktura Badania nad własnymi produktami
 • 30. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Kontakt: Synektik S.A. ul. Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa, tel: + 48 22 327 09 12 Cezary Kozanecki: Prezes Zarządu ckozanecki@synektik.com.pl Dariusz Korecki: Wiceprezes Zarządu dkorecki@synektik.com.pl Q & A www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii

Related Documents