Popularność a uŜyteczność
witryn.
Raport SYMETRII dot. stanu
uŜyteczności i funkcjonal...
O badaniu
• badanie porównawcze wybranych polskich serwisów
internetowych,
• cel: próba poznania tego, czy i w jaki spos...
Przebieg analiz
7 stycznia 2009 3
Standardy badawcze Symetrii
Eksperci Symetrii dokonywali oceny uŜyteczności i funkcjonalności na
...
Kategorie badanych serwisów
Serwisy ogólnoinformacyjne
Motoryzacja ...
UŜyteczność
• termin określa związek pomiędzy stroną WWW
a jej uŜytkownikiem,
• aby strona mogła być wykorzystana ...
Kryteria analizy uŜyteczności
• wyróŜnialność linków w kontekście
zastosowanego stylu graficznego i
typografii i konse...
Funkcjonalność
• termin określa liczbę funkcji (opcji)
udostępnianych uŜytkownikowi w
obrębie serwisu,
• funkcjonalnoś...
Kryteria oceny funkcjonalności
• narzędzia interakcji – m.in.
opcje komentowania, dodawania
własnych artykułów i plikó...
Popularność
• Na potrzeby badania
mierzono ją pozycją w
rankingu Megapanel
PBI/Gemius za listopad
2007 r. pod wzgl...
Zastosowanie eye trackingu
• 104 wybrane polskie serwisy
informacyjne,
• testy przeprowadzone w
laboratorium agencji S...
Wyniki badania
Oznaczenia
W celu łatwiejszego i szybszego zapoznania się z
wynikami prezentowanymi w tabelach zastosowano
ozn...
Serwisy ogólnoinformacyjne
L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i L.P Pozycja w wynikach ...
Kultura i rozrywka
Funkcjonalność i Pozycja w wynikach
...
Sport
Funkcjonalność i Pozycja w wynikach
L.P Nazwa serw...
Komputery i Internet
Funkcjonalność i Pozycja w wynikach
...
Marketing, Media i PR
Funkcjonalność i Pozycja w wynikach
L.P ...
Motoryzacja
Funkcjonalność i Pozycja w wynikach
...
Biznes, finanse i prawo
Funkcjonalność i Pozycja w wynikach
...
Podsumowanie
• nie stwierdzono bezpośredniego przekładania się uŜyteczności na
popularność, chociaŜ niektóre badane ...
Warto zapamiętać
• 58% uŜytkowników, którzy doświadczyli problemów z
witryną więcej na nią nie wrócą (Forrester Research...
Czytaj więcej
• Całość raportu wraz ze zrzutami ekranu,
komentarzami i wskazówkami z zakresu
uŜyteczności znajdziesz n...
O Symetrii
• specjalizuje się w planowaniu i
kompleksowej obsłudze projektów
związanych z szeroko pojętym
e-...
Klienci Symetrii
7 stycznia 2009 25
Dziękujemy za uwagę.
ranking@symetria.pl
7 stycznia 2009 Asymetria: Prototypowanie serwisów ...
of 26

Popularnosc a uzytecznosc serwisów informacyjnych

Prezentacja przedstawia podstawowe wyniki porównawczego audytu użyteczności i popularności autorstwa agencji Symetria.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Popularnosc a uzytecznosc serwisów informacyjnych

 • 1. Popularność a uŜyteczność witryn. Raport SYMETRII dot. stanu uŜyteczności i funkcjonalności polskich serwisów informacyjnych. 7 stycznia 2009 1
 • 2. O badaniu • badanie porównawcze wybranych polskich serwisów internetowych, • cel: próba poznania tego, czy i w jaki sposób zagadnienia uŜyteczności i funkcjonalności wiąŜą się z popularnością witryn, • 104 polskie serwisy informacyjne wyłonione na podstawie wyników Megapanel PBI/ Gemius za luty 2007 r., • 3 ekspertów, 20 dni pracy, • styczeń 2008 - weryfikacja analiz z wynikami rankingu Megapanel PBI/Gemius za listopad 2007 r., • styczeń 2008 - raport podsumowujacy. 7 stycznia 2009 2
 • 3. Przebieg analiz 7 stycznia 2009 3
 • 4. Standardy badawcze Symetrii Eksperci Symetrii dokonywali oceny uŜyteczności i funkcjonalności na podstawie zasad uŜyteczności, opracowanych przez Nielsen Norman Group. Formalnym potwierdzeniem zaangaŜowania Symetrii w jakość analiz jest jej przynaleŜność do Usability Professionals Association, ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej praktyków uŜyteczności. 7 stycznia 2009 4
 • 5. Kategorie badanych serwisów Serwisy ogólnoinformacyjne Motoryzacja Komputery i internet Marketing, Media i PR Sport Kultura i rozrywka Biznes, prawo i finanse 7 stycznia 2009 5
 • 6. UŜyteczność • termin określa związek pomiędzy stroną WWW a jej uŜytkownikiem, • aby strona mogła być wykorzystana efektywnie musi pozwalać w moŜliwie najprostszy i najlepszy sposób osiągnąć cele, • internauta musi być w stanie odnaleźć na stronie potrzebne mu informacje, • poruszanie się po stronie musi być przezroczyste i intuicyjne, • znajomość zasad uŜyteczności owocuje moŜliwościami maskowania zaawansowanej struktury i mechanizmu serwisu poprzez doskonalenie jego interfejsu, • uŜyteczność pozwala unikać sytuacji, kiedy uŜytkownik nie radzi sobie z obsługą, czuje zagubienie i porzuca serwis. 7 stycznia 2009 6
 • 7. Kryteria analizy uŜyteczności • wyróŜnialność linków w kontekście zastosowanego stylu graficznego i typografii i konsekwencja w ich oznaczaniu, • spójność nawigacji, • wielkość i czytelność czcionek zastosowanych w nagłówkach, tekście, nazwach boksów i zajawek, • sposób prezentacji tekstu - adekwatność jego układu na potrzeby Internetu, • czytelność layoutów stron i spójność nawigacji, • wygodne i czytelne wyświetlanie zdjęć i animacji. 7 stycznia 2009 7
 • 8. Funkcjonalność • termin określa liczbę funkcji (opcji) udostępnianych uŜytkownikowi w obrębie serwisu, • funkcjonalności (opcje, narzędzia) moŜna określać jako łatwe w uŜyciu, przyjazne, atrakcyjne dla internauty, • funkcjonalności moŜna oceniać pod względem uŜyteczności, • zwiększanie liczby funkcjonalności umoŜliwia dopasowywanie serwisu do potrzeb odbiorców i bieŜących trendów internetowych, • atrakcyjne funkcjonalności pozwalają takŜe budować niepowtarzalny charakter witryny i oferować unikalne korzyści. 7 stycznia 2009 8
 • 9. Kryteria oceny funkcjonalności • narzędzia interakcji – m.in. opcje komentowania, dodawania własnych artykułów i plików, subskrypcji newsów, kontaktu z redakcją etc., • opcje personalizacji – dopasowywania wyświetlanych treści do własnych potrzeb, modyfikacji layoutu, • udostępnianie treści i linków powiązanych, • multimedialność, • udostępnianie nagłówków RSS. 7 stycznia 2009 9
 • 10. Popularność • Na potrzeby badania mierzono ją pozycją w rankingu Megapanel PBI/Gemius za listopad 2007 r. pod względem pozycji „liczba unikalnych uŜytkowników miesięcznie”. 7 stycznia 2009 10
 • 11. Zastosowanie eye trackingu • 104 wybrane polskie serwisy informacyjne, • testy przeprowadzone w laboratorium agencji Symetria, • 26 uŜytkowników, kaŜdy poddawany kontaktowi z unikalną listą 20 serwisów, • kryterium oceny testów eye trackingowych: łatwość odnalezienia wyszukiwarki w serwisie, • otrzymano 520 obserwacji dla 104 serwisów - 5 obserwacji na serwis. 7 stycznia 2009 11
 • 12. Wyniki badania
 • 13. Oznaczenia W celu łatwiejszego i szybszego zapoznania się z wynikami prezentowanymi w tabelach zastosowano oznaczenia kolorystyczne: • Kolor zielony – serwis uzyskał wyŜszą ocenę w zakresie uŜyteczności niŜ wynik w rankingu Megapanel PBI/Gemius, • Kolor czerwony - serwis uzyskał niŜszą ocenę w zakresie uŜyteczności niŜ wynik w rankingu Megapanel PBI/Gemius, 7 stycznia 2009 13
 • 14. Serwisy ogólnoinformacyjne L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i L.P Pozycja w wynikach Liczba UU użyteczność Megapanel PBI/Gemius 1 Wiadomości24.pl 7,56 1 Onet.pl - Serwisy 5 018 533 informacyjne 2 Gazeta.pl - serwisy 7,496 2 Wp.pl - serwisy 3229802 informacyjne informacyjne 3 Interia.pl - serwisy 7,4595 3 Gazeta.pl - serwisy 2 842 868 informacyjne informacyjne 4 Onet.pl - Serwisy 7,4595 4 Interia.pl - serwisy 2293671 informacyjne informacyjne 5 Gazetawyborcza.pl 7,161 5 Gazetawyborcza.pl 1065847 6 Wp.pl - serwisy 6,6465 6 Dziennik.pl 587859 informacyjne 7 Wiadomosci.itvp 6,2935 7 Wiadomosci.itvp 495393 8 Rmf.fm 6,0925 8 Wiadomości24.pl 494642 9 Polskieradio.pl 6,0665 9 Rmf.fm 441502 10 Dziennik.pl 5,6365 10 Polskieradio.pl 353329 7 stycznia 2009 14
 • 15. Kultura i rozrywka Funkcjonalność i Pozycja w wynikach L.P Nazwa serwisu L.P Liczba UU użyteczność Megapanel PBI/Gemius 1 Interia.pl - rozrywka 8,2605 1 Onet.pl - rozrywka 6112168 2 Gry-online.pl 8,2525 2 Wp.pl - rozrywka 4231766 3 Filmweb.pl 8,02 3 Interia.pl - rozrywka 3151475 4 Wp.pl - rozrywka 7,768 4 Filmweb.pl 1770988 5 Onet.pl - rozrywka 7,632 5 Gazeta.pl - rozrywka 1 738 654 6 Stopklatka.pl 7,0155 6 Gry-online.pl 1274021 7 Fdb.pl 6,204 7 Stopklatka.pl 799482 8 Gazeta.pl - rozrywka 6,021 8 Gery.pl - rozrywka 484593 9 Gery.pl - rozrywka 5,956 9 Glidia.pl 439898 10 Glidia.pl 5,934 10 Fdb.pl 176152 7 stycznia 2009 15
 • 16. Sport Funkcjonalność i Pozycja w wynikach L.P Nazwa serwisu L.P Liczba UU użyteczność Megapanel PBI/Gemius 1 Interia.pl - sport 7,683 1 Onet.pl - sport 3003420 2 Gazeta.pl - sport 7,677 2 Wp.pl - sport 1813088 3 Onet.pl - sport 7,223 3 Gazeta.pl - sport 988359 4 Wp.pl - sport 7,208 4 Interia.pl - sport 884563 5 Sports.pl 6,057 5 Fit.pl 131395 6 Skijumping.pl 5,933 6 Pilkanozna.pl 109157 7 Pilkanozna.pl 5,484 7 Sports.pl 99203 8 Fit.pl 5,3875 8 E-basket.pl 81510 9 Siatka.org 4,907 9 Skijumping.pl 54342 10 E-basket.pl 4,7935 10 Siatka.org 45525 7 stycznia 2009 16
 • 17. Komputery i Internet Funkcjonalność i Pozycja w wynikach L.P Nazwa serwisu użyteczność L.P Megapanel PBI/Gemius Liczba UU 1 Pcworld.pl 7,0175 1 Idg.pl 3057141 2 Chip.pl 6,419 2 Dobreprogramy.pl 1679047 3 Frazpc.pl 6,251 3 Frazpc.pl 1127721 4 Pclab.pl 6,21 4 Centrumxp.pl 222854 5 Idg.pl 6,146 5 Pcworld.pl 978634 Interia.pl - komputery i technologia 6 Dobreprogramy.pl 5,655 6 986114 7 Telepolis.pl 5,645 7 Pclab.pl 717815 8 Centrumxp.pl 5,523 8 Telepolis.pl 659508 Interia.pl - komputery i 9 technologia 5,4645 9 Chip.pl 455955 10 Inspiracja.pl 5,1565 10 Inspiracja.pl 54978 7 stycznia 2009 17
 • 18. Marketing, Media i PR Funkcjonalność i Pozycja w wynikach L.P Nazwa serwisu L.P Liczba UU użyteczność Megapanel PBI/Gemius 1 Signs.pl 7,0915 1 Wirtualnemedia.pl 422 480 2 Mediarun.pl 6,7965 2 Mediarun.pl 259 723 3 Wirtualnemedia.pl 6,677 3 Media2.pl 244003 4 Medialine.pl 6,309 4 Satkurier.pl 87 995 5 Marketingprzykawie.pl 6,237 5 Marketingprzykawie.pl 58 385 6 Press.pl 6,215 6 Signs.pl 57 638 7 Medialink.pl 6,1035 7 Netpr.pl i Media.Netpr.pl 28 446 8 Media2.pl 6,087 8 Press.pl 26 354 9 Satkurier.pl 5,8355 9 Medialine.pl 21 270 Netpr.pl i 10 Media.Netpr.pl 5,768 10 Medialink.pl 15964 7 stycznia 2009 18
 • 19. Motoryzacja Funkcjonalność i Pozycja w wynikach L.P Nazwa serwisu L.P Liczba UU użyteczność Megapanel PBI/Gemius Interia.pl - Onet.pl - serwisy 1 motoryzacja 7,792 1 motoryzacyjne 1443900 2 Autocentrum.pl 7,072 2 Interia.pl - motoryzacja 1323587 Wp.pl - serwisy Wp.pl - serwisy 3 motoryzacyjne 6,9755 3 motoryzacyjne 880726 4 Motofakty.pl 6,589 4 Motofakty.pl 500114 Gazeta.pl - serwisy 5 motoryzacyjne 6,1845 5 Autocentrum.pl 419927 Onet.pl - serwisy Gazeta.pl - serwisy 6 motoryzacyjne 5,901 6 motoryzacyjne 419327 7 Mojeauto.pl 5,876 7 Autokrata.pl 416310 8 Motonews.pl 5,6695 8 Mojeauto.pl 375816 9 Autogaleria.pl 4,829 9 Motonews.pl 211194 10 Autokrata.pl 4,6695 10 Autogaleria.pl 120788 7 stycznia 2009 19
 • 20. Biznes, finanse i prawo Funkcjonalność i Pozycja w wynikach L.P Nazwa serwisu L.P Liczba UU użyteczność Megapanel PBI/Gemius Gazeta.pl - serwisy 1 biznesowe 7,8825 1 Wp.pl - serwisy biznesowe 1619509 Wp.pl - serwisy biznesowe 2 7,4755 2 Money.pl 1495259 Interia.pl - serwisy 3 biznesowe 7,2605 3 Bankier.pl - serwisy biznesowe 1312002 4 Money.pl 7,2005 4 Interia.pl - serwisy biznesowe 1222070 Bankier.pl - serwisy biznesowe 5 7,0225 5 Gazeta.pl - serwisy biznesowe 1102523 6 Infor.pl 6,714 6 Egospodarka.pl 864554 7 Gazetaprawna.pl 6,645 7 Infor.pl 861685 8 Waluty.com.pl 6,1945 8 Gazetaprawna.pl 520199 9 Egospodarka.pl 6,045 9 Idg.pl - serwisy biznesowe 283555 Idg.pl - serwisy biznesowe 10 5,63 10 Waluty.com.pl 189422 7 stycznia 2009 20
 • 21. Podsumowanie • nie stwierdzono bezpośredniego przekładania się uŜyteczności na popularność, chociaŜ niektóre badane witryny osiągnęły identyczne (8) lub bardzo podobne (ok. 20) wyniki w ocenie Symetrii i w rankingu Megapanel, • chociaŜ sama uŜyteczność witryny nie jest bezpośrednio w stanie przyczynić się do jej sukcesu bez reklamy i promocji, ma jednak wpływ na utrzymywanie uŜytkownika w serwisie oraz przyciąganie nowych internautów, • czytelność i przyjazność serwisu umoŜliwia budowanie przewagi konkurencyjnej nad witrynami o podobnej tematyce, • interesujące opcje udostępniane uŜytkownikowi ułatwiają stałe angaŜowanie się internauty w Ŝycie serwisu i przyciąganie jego uwagi, • w połączeniu z niszową lub specjalistyczną tematyką uŜyteczność pomaga nie w budowaniu pozytywnego wizerunku serwisu, • poprawna, nowoczesna konstrukcja witryn umoŜliwia łatwiejsze zaistnienie w wyszukiwarkach, • atrakcyjne funkcjonalności pozwalają na zaistnienie w świadomości internautów. 7 stycznia 2009 21
 • 22. Warto zapamiętać • 58% uŜytkowników, którzy doświadczyli problemów z witryną więcej na nią nie wrócą (Forrester Research), • 83% uŜytkowników opuści stronę, jeśli uzna, Ŝe dotarcie do poŜądanej informacji wymaga za duŜo kliknięć (Arthur Andersen), • Przeprojektowanie witryny pod kątem zwiększenia jej uŜyteczności zwiększa wskaźnik konwersji o 100% a ruch w serwisie o 150% (Jakob Nielsen). 7 stycznia 2009 22
 • 23. Czytaj więcej • Całość raportu wraz ze zrzutami ekranu, komentarzami i wskazówkami z zakresu uŜyteczności znajdziesz na stronie: http://www.symetria.pl/ 7 stycznia 2009 23
 • 24. O Symetrii • specjalizuje się w planowaniu i kompleksowej obsłudze projektów związanych z szeroko pojętym e-commerce, • specjalizacją Symetrii od lat jest uŜyteczność stron internetowych, • wiedza firmy opiera się na praktyce zdobytej w dziesiątkach przeprowadzonych badań witryn oraz kreacji, w czasie których przetestowano setki uŜytkowników, • badawcze podejście do zagadnienia objawia się w prowadzeniu własnych analiz i wykorzystywaniu róŜnorodnych metod obserwacji Więcej na temat badań działań uŜytkowników, uŜyteczności w naszym nowym • szeroko wykorzystywanym w działaniach Symetrii narzędziem jest serwisie śledzenie wzroku (eye tracking). http://www.symetria.pl 7 stycznia 2009 24
 • 25. Klienci Symetrii 7 stycznia 2009 25
 • 26. Dziękujemy za uwagę. ranking@symetria.pl 7 stycznia 2009 Asymetria: Prototypowanie serwisów 26 WWW

Related Documents