Uzkrājumu veidošanas tendences
iedzīvotājiem Baltijas valstīs
Ieva Use-Cimmermane, Evija Kropa
Swedbank Privātpersonu f...
Baltijas valstu iedzīvotāju
attieksme uzkrājumu veidošanā
 Pētījuma mērķis: noskaidrot Baltijas valstu iedzīvotāju atti...
Uzkrājumu veidotāju īpatsvars Baltijas valstīs
© Swedbank 3
Nemainīgs viedoklis: krāt ir svarīgi
© Swedbank 4
Izteiktāk svarīgumu uzsver:
© Swedbank
5
TOP 5 iemesli uzkrājumu veidošanai
© Swedbank
6
Latvija Lietuva Igaunija
Igaunijā lielāka dažādība uzkrājumu veidu apguvē,
Latvija joprojām atpaliek
Kāda veida uzkrājumi Jums ir šobrīd?
Lietuv...
Uzkrājumi bankas kontā lielākoties līdz 1000 EUR
Cik lieli ir Jūsu uzkrājumi bankas kontā?
Vidējā alga
«uz rokas»
© Sw...
Skaidras naudas uzkrājumi līdz 300 EUR Latvijā un
Igaunijā. Lietuvā līdz pat 1000 EUR
Cik lieli ir Jūsu uzkrājumi skaidr...
Uzkrāt noteiktu daļu no ikmēneša ienākumiem,
vai to, kas paliek pāri mēneša beigās?
© Swedbank
10
Uzkrājumiem tiek atvēlēts līdz 5% no ikmēneša ienākumiem, Lietuvā līdz pat 10%
© Swedbank 11
Galvenais šķērslis uzkrājumu veidošanai –
ienākumu trūkums
© Swedbank 12
Uzkrājumu veidošanā būtisks ir attieksmes jautājums
un krāšanas paraduma izkopšana
© Swedbank 13
Paldies!
Ieva Use-Cimmermane
Swedbank Privātpersonu finanšu institūta
vadītāja
Evija Kropa
Swedbank Privātpersonu fin...
of 14

Pētījums par iedzīvotāju krāšanas tendencēm Baltijas valstīs

Visaugstākais uzkrājumu veidotāju līmenis Baltijas valstīs ir iedzīvotājiem Igaunijā (83%), kam seko Lietuva (66%) un Latvija (53%), secināts Swedbank Privātpersonu finanšu institūta Baltijas valstīs veiktajā pētījumā. Kopš 2011. gada ir vērojami būtiski uzlabojumi iedzīvotāju rīcībā uzkrājumu veikšanā – visās trijās Baltijas valstīs ir samazinājies to cilvēku īpatsvars, kuriem nav nekādu finanšu rezervju.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Pētījums par iedzīvotāju krāšanas tendencēm Baltijas valstīs

 • 1. Uzkrājumu veidošanas tendences iedzīvotājiem Baltijas valstīs Ieva Use-Cimmermane, Evija Kropa Swedbank Privātpersonu finanšu institūts Baltijas valstīs Rīgā, 2014.gada 12.novembrī © Swedbank
 • 2. Baltijas valstu iedzīvotāju attieksme uzkrājumu veidošanā  Pētījuma mērķis: noskaidrot Baltijas valstu iedzīvotāju attieksmi pret uzkrājumu veidošanu  Mērķa grupa: Lietuvas un Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem, Igaunijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 75 gadiem  Respondentu skaits: kopā 3070 respondenti, t.sk.1007 Lietuvā, 1007 Igaunijā, 1056 Latvijā  Laika periods: 2014.gada septembris  Aptaujas metode: klātienes intervijas  Galvenais partneris: pētījumu aģentūra “Spinter tyrimai” Lietuvā © Swedbank 2
 • 3. Uzkrājumu veidotāju īpatsvars Baltijas valstīs © Swedbank 3
 • 4. Nemainīgs viedoklis: krāt ir svarīgi © Swedbank 4
 • 5. Izteiktāk svarīgumu uzsver: © Swedbank 5
 • 6. TOP 5 iemesli uzkrājumu veidošanai © Swedbank 6 Latvija Lietuva Igaunija
 • 7. Igaunijā lielāka dažādība uzkrājumu veidu apguvē, Latvija joprojām atpaliek Kāda veida uzkrājumi Jums ir šobrīd? Lietuva Latvija Igaunija 2014 2011 2014 2011 2014 2011 % © Swedbank 7
 • 8. Uzkrājumi bankas kontā lielākoties līdz 1000 EUR Cik lieli ir Jūsu uzkrājumi bankas kontā? Vidējā alga «uz rokas» © Swedbank 8 (% no respondentiem, kuriem ir uzkrājums bankas kontā) EUR LTL EUR
 • 9. Skaidras naudas uzkrājumi līdz 300 EUR Latvijā un Igaunijā. Lietuvā līdz pat 1000 EUR Cik lieli ir Jūsu uzkrājumi skaidrā naudā? EUR LTL EUR Latvija © Swedbank 9 (% no respondentiem, kuriem ir uzkrājums skaidrā naudā) Lietuva Igaunija
 • 10. Uzkrāt noteiktu daļu no ikmēneša ienākumiem, vai to, kas paliek pāri mēneša beigās? © Swedbank 10
 • 11. Uzkrājumiem tiek atvēlēts līdz 5% no ikmēneša ienākumiem, Lietuvā līdz pat 10% © Swedbank 11
 • 12. Galvenais šķērslis uzkrājumu veidošanai – ienākumu trūkums © Swedbank 12
 • 13. Uzkrājumu veidošanā būtisks ir attieksmes jautājums un krāšanas paraduma izkopšana © Swedbank 13
 • 14. Paldies! Ieva Use-Cimmermane Swedbank Privātpersonu finanšu institūta vadītāja Evija Kropa Swedbank Privātpersonu finanšu institūta personīgo finanšu eksperte Tel.: 67444489, 67444610 E-pasts: instituts@swedbank.lv www.manasfinanses.lv www.twitter.com/manasfinanses www.facebook.com/manasfinanses

Related Documents