Pētījums “Jaunieši un nauda”Swedbank Privātpersonu finanš institūts uRīgā, 19.03.2013.© Swedbank
Par pētījumu• Pētījuma konteksts: – Swedbank Privātpersonu finanš institūta organizētais ikgadējais skolēnu ...
Vecāki ir paraugs bērniem rīcībā ar naudu Skolēnu viedoklis Vecāku vie...
Uzskatus naudas lietās jaunieši manto no vecākiem Apgalvojums Vecāki, kas Skolēni...
Budž eta plānošanas paradumi ģimenēs ir nepilnīgi• Izdevumu plānošana īstermiņā (30%) • Izdevumu plān...
Skolēnu ienākumu avoti* 90% 23% ...
Skolēnu kabatas naudas lielums, Ls/nedēļā Skolēnu viedoklis Ve...
Kabatas naudas lielums Latvijas pilsētās un laukos,Ls/nedēļā ...
Kabatas naudas izsniegšanas biež ums Skolēnu viedoklis Vecāku viedokl...
Kabatas naudas izsniegšanas biež ums pēc dzīvesvietas ...
Kabatas naudas piešķiršanas principiKabatas nauda domāta ikdienas ...
Skolēni tiek iesaistīti ģimenes budž eta plānošanā Skolēnu viedoklis ...
Skolēnu zināšanas par ģimenes ienākumiem Skolēnu viedoklis Vecāku viedo...
Kabatas nauda un krāšana pirkumiem 10% 8% ...
Kabatas naudas lielums un krāšanas paradumi 42% ...
Secinājumi:bērnu uzskati naudas lietās veidojas ģimenē• Vērienīgs pētījums Latvijā jaunieš finanš prasmju izpētes ...
Secinājumi:kabatas nauda ir bērna pirmā pieredze finanšu plānošanā• Galvenais vidusskolēnu ienākumu avots ir vecāku dotā n...
Secinājumi:bērnu rīcība ar kabatas naudu atspoguļo pieredzi ģimenē• Kamēr bērna iesaistīš ana ģimenes budž eta plānoš an...
Paldies!Kontakti:Adriāna Kauliņa,Swedbank Privātpersonu finanš institūta direktore uTel.: +371...
of 19

Pētījums: jauniešu kabatas nauda labi atspoguļo ģimenes lietpratību finanšu jautājumos

Swedbank Privātpersonu finanšu institūta pētījums par jauniešu attiecībām ar naudu parāda vecāku lielo nozīmi jauniešu izglītošanā finanšu jautājumos, lai nākotnē viņi būtu prasmīgi naudas lietās. Vienlaikus vairākas novērotās likumsakarības jauniešu rīcībā ar kabatas naudu liek secināt, ka ar vecāku piemēru vien ir par maz un personīgo finanšu plānošanai jārod vieta arī skolu programmās. “Kabatas nauda ir jauniešu pirmā pieredze savu finanšu plānošanā, kas kopā ar ģimenē gūto pieredzi veido jaunā cilvēka uzskatu sistēmu par pareizāko rīcību ar naudu. Tāpēc šī pētījuma uzmanības lokā ir skolēnu iesaistīšana ģimenes budžeta plānošanā un viņu rīcība ar savu kabatas naudu”, atklāj Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktore Adriāna Kauliņa. Lai savāktu datus pētījumam, Swedbank Privātpersonu finanšu institūta organizētajā ikgadējā skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursā “Jaunais finanšu eksperts 2013” piedalījās 900 skolēnu no 42 Latvijas skolām, kas apsekoja vairāk nekā 5600 jauniešu un 3600 vecāku paradumus un uzskatus naudas lietās.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pētījums: jauniešu kabatas nauda labi atspoguļo ģimenes lietpratību finanšu jautājumos

 • 1. Pētījums “Jaunieši un nauda”Swedbank Privātpersonu finanš institūts uRīgā, 19.03.2013.© Swedbank
 • 2. Par pētījumu• Pētījuma konteksts: – Swedbank Privātpersonu finanš institūta organizētais ikgadējais skolēnu u pētniecisko un radoš darbu konkurss “Jaunais finanš eksperts 2013” o u• Pētījuma uzdevums: – noskaidrot vairāk nekā 5600 skolēnu un 3600 viņu vecāku paradumus savu personīgo finanš vadīš u anā• Pētījumu veica: – vairāk nekā 900 skolēnu no 42 Latvijas skolām laika posmā no 2012.gada novembrim līdz decembrim© Swedbank 2
 • 3. Vecāki ir paraugs bērniem rīcībā ar naudu Skolēnu viedoklis Vecāku viedoklis 9% 12% 29% 33%20% Jā 19% Drīzāk jā Drīzāk nē Nē 38% 40% “Lai jaunietis būtu informēts par naudas vērtību gan tās pelnīš anas, gan tērēšanas procesā, pirmais, uz ko viņšskatīsies - tā noteikti būs ģimene.” - Rīgas Valsts tehnikums © Swedbank 3
 • 4. Uzskatus naudas lietās jaunieši manto no vecākiem Apgalvojums Vecāki, kas Skolēni, kas piekrīt piekrīt apgalvojumam apgalvojumam (%) (%) Naudas aizņemšanās rada 68% 73% daudz problēmu Tiekš anās pēc bagātības 44% 38% izraisa stresu un veselības problēmas Naudu labāk ir tērēt nevis 28% 30% krāt Nauda ir visa ļaunuma 23% 28% sakne Bagāti cilvēki ir laimīgāki 16% 20% par pārējiem “Priekšmeti un lietas nevar būt ļaunas - š īpaš īs ības tām piedēvē cilvēki paš iespējams, i, mēģinot mīkstināt savas vainas apziņu.” - Valkas ģimnāzija© Swedbank 4
 • 5. Budž eta plānošanas paradumi ģimenēs ir nepilnīgi• Izdevumu plānošana īstermiņā (30%) • Izdevumu plānošana ilgtermiņā (12%)• “Drošības spilvena” veidošana (22%) • Uzkrājumi lielākiem pirkumiem (21%) “Budž eta plānošana ir laikietilpīgs un atbildīgs process, bet vecākiem biež i vien tam neatliek laika un vēlēšanās.” - Rēzeknes poļu ģimnāzija© Swedbank 5
 • 6. Skolēnu ienākumu avoti* 90% 23% 18% 17% 15% 6% Vecāku Radinieku Ienākumi no Stipendija Pabalsts Cits atbalsts atbalsts darba * skolēniem bija iespēja norādīt vairākus ienākumu avotus “Daļa aptaujāto gūst ienākumus savādākā veidā - azartspēles, nelegālas darba vietas.” - Varakļānu vidusskola© Swedbank 6
 • 7. Skolēnu kabatas naudas lielums, Ls/nedēļā Skolēnu viedoklis Vecāku viedoklis 1% 7% 2% 6% 6% 3% 4% 4% 18% Nesaņem vispār < 1 Ls25% 23% 1 - 5 Ls 5 - 10 Ls 31% 10 - 20 Ls 20 - 50 Ls > 50 Ls 36% 34% “Nauda ir svarīga, jo ja tās nav, tad viss apkārt liekas bezjēdzīgs.” - Jelgavas 1.ģimnāzija © Swedbank 7
 • 8. Kabatas naudas lielums Latvijas pilsētās un laukos,Ls/nedēļā 33% 5-10 Ls 37% 37% 31% 1-5 Ls 34% 25% 20% 10-20 Ls 15% 21% 7%Nesaņem vispār 6% 7% 2% 20-50 Ls 4% 6% 7% < 1 Ls 4% 2% 0,5% > 50 Ls 0,8% 1,2% Rīga Cita pilsēta Lauki© Swedbank 8
 • 9. Kabatas naudas izsniegšanas biež ums Skolēnu viedoklis Vecāku viedoklis 6% 1% 5% 1% 7% 10% 24% Gandrīz katru 29% dienu Pāris reizes nedēļā Reizi nedēļā Pāris reizes mēnesī Reizi mēnesī36% Retāk kā reizi 20% 40% mēnesī 21% “Dodot kabatas naudu galvenokārt uz nedēļu, jaunietis tiek radināts pie patstāvības finanšu plānošanā.” - Liepājas Valsts tehnikums© Swedbank 9
 • 10. Kabatas naudas izsniegšanas biež ums pēc dzīvesvietas 45% Reizi nedēļā 40% 32% 20% Gandrīz katru dienu 24% 29% 19% Pāris reizes nedēļā 20% 23% 7% Reizi divās nedēļās 6% 5% 4% Reizi mēnesī 6% 6% 3% Pāris reizes mēnesī 4% 4% 1%Retāk nekā reizi mēnesī 0% 1% Rīga Cita pilsēta Lauki© Swedbank 10
 • 11. Kabatas naudas piešķiršanas principiKabatas nauda domāta ikdienas 39%tēriņiem, pārējiem izdevumiem naudu vecāki dod atsevišķi 40% Vecāki dod naudu, kad paprasa, 36% konkrētas vienošanās par tās lielumu nav 28% Stingra vienošanās par kabatas 24% naudas lielumu konkrētā laika periodā 28% Vecāku atbildes Skolēnu atbildes “Tas, ka skolēni saņem kabatas naudu pēc pieprasījuma, liecina, pirmkārt, par to, ka ģimenē nav sīki iztirzāts jautājums par naudas vērtību, un, otrkārt, netiek iemācīts, kā plānot savus naudas līdzekļus.” - Rīgas Valsts tehnikums© Swedbank 11
 • 12. Skolēni tiek iesaistīti ģimenes budž eta plānošanā Skolēnu viedoklis Vecāku viedoklis 13% 9% 17% 23% 21% Regulāri Neregulāri26% Reti Gandrīz nekad 44% 47% “Pārsvarā jaunietis tiek informēts par nozīmīgiem jautājumiem budž eta plānoš anā, bet sīkākos darījumus kārto vecāki. Mūsuprāt, tas tādēļ, ka šobrīd pelnītāji ir vecāki un ikdienas izdevumi pārsvarā gulst uz viņu pleciem.” - Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums © Swedbank 12
 • 13. Skolēnu zināšanas par ģimenes ienākumiem Skolēnu viedoklis Vecāku viedoklis 4% 4% 11% 12% Zina, kur un cik vecāki pelna Zina, kur vecāki strādā 42% 47% Ģimenē par ienākumiem runā reti38% Ar bērnu par ienākumiem 42% netiek runāts “Daļa vecāku nevēlas, lai viņu bērns uzzinātu par ģimenes ienākumiem, lai bērns nevarētu pieprasīt vairāk naudas, un bērns pierastu pie tā, cik naudas ir.” - Rīgas 64.vidusskola© Swedbank 13
 • 14. Kabatas nauda un krāšana pirkumiem 10% 8% Sakrāja un kāroto nopirka 40% 10% Sakrāja, bet nenopirka Sāka krāt, palīdzēja vecāki Sāka krāt, bet nesakrāja 12% Nekrāj, jo vēlamo parasti nopērk vecāki Nekrāj, jo pārāk maza 11% 9% kabatas nauda Nekrāj, jo nav vēlmes pirkt ko dārgu “Likumdoš ana mūsu valstī biež i mainās un mums ir jākrāj nauda, lai mēs varētu būt pārliecināti par rītdienu.” - Valkas ģimnāzija© Swedbank 14
 • 15. Kabatas naudas lielums un krāšanas paradumi 42% 41% 40% 39% 38% 31% 20% 14% 13% 9% 7% 6% < 1 Ls 1-5 Ls 5-10 Ls 10-20 Ls 20-50 Ls > 50 Ls Nekrāj, jo vēlamo parasti nopērk vecāki Sakrāja un nopirka© Swedbank 15
 • 16. Secinājumi:bērnu uzskati naudas lietās veidojas ģimenē• Vērienīgs pētījums Latvijā jaunieš finanš prasmju izpētes u u jomā ar vairāk kā 9000 respondentiem• Vecāki ir paraugs bērniem naudas lietās, arī uzskatus par naudu jaunieš lielā mērā pārmanto no vecākiem i• Budž eta plānoš anas paradumi ģimenēs ir nepilnīgi, tāpēc finanš izglītībai skolu programmās nozīmīga loma jaunieš u u prasmju pilnveidoš anai© Swedbank 16
 • 17. Secinājumi:kabatas nauda ir bērna pirmā pieredze finanšu plānošanā• Galvenais vidusskolēnu ienākumu avots ir vecāku dotā nauda• Vidusskolēniem Latvijā ir 5-10 latu liela kabatas nauda nedēļā• Biež a un mainīgu summu kabatas naudas doš ana neveicina jaunieš patstāvību: kabatas nauda pārsvarā tiek izsniegta reizi u nedēļā, pārdienās vai pat katru dienu un tikai ceturtajā daļā ģimeņu ir stingra vienošanās par kabatas naudas lielumu© Swedbank 17
 • 18. Secinājumi:bērnu rīcība ar kabatas naudu atspoguļo pieredzi ģimenē• Kamēr bērna iesaistīš ana ģimenes budž eta plānoš anā ir visefektīvākais instruments, kas veicina bērna izpratni par likumsakarībām naudas lietās, tikai 23% ģimeņu to izmanto• 72% skolēnu ir pieredze naudas krāšanā, 49% spēj iecerēto summu arī veiksmīgi sakrāt• Viegli nākusi nauda nesniedz svarīgākās mācības: jo lielāka kabatas nauda, jo lielāks to bērnu īpatsvars, kas naudu nekrāj• Vecākiem ir liela atbildība bērna uzskatu sistēmas veidošanā© Swedbank 18
 • 19. Paldies!Kontakti:Adriāna Kauliņa,Swedbank Privātpersonu finanš institūta direktore uTel.: +371 674 44489, +371 29194502E-mail: adriana.kaulina@swedbank.lv© Swedbank

Related Documents