Презентація
діяльності вчителя
Червонець
Інна Олександрівна
учитель математики,
спеціаліст першої категорії
Первомай...
Урок должен быт ь пронизан
творчест вом и вмест е с т ем
ост ават ься уроком
С.И.Гессен
Методична тема :
ШКОЛА ПРАЦЮЄ НАД ТЕМОЮ :
«Підвищення ефективності
навчально-виховного процесу
шляхом упровадження
ко...
Нормативно-правова
документація, що
регламентує діяльність
вчителя математики
Державний стандарт
базової і повної
середньої освіти
Зат верджено пост ановою Кабінет у
Мініст рів України
від 23 лис...
Атестація педагогічних
працівників
 Типове положення про атестацію
педагогічних працівників України
Наказ МОНУ № 930 ...
Міністерство освіти і науки України
Наказ від 17.05.2005р. №297
 1.5 Заборонити вимагати від педагогічних
працівників ...
Моє педагогічне
кредо:
Зробити все, щоб запалити
вогник цікавості,
пробудити інтерес
до математики
Педагогічна
мета:
Максимально наблизити
навчання і виховання кожної
дитини до її сутності, здібностей
та особливостей
Урок
Ознаки сучасного уроку
Основні ознаки
уроку- консультації як форми
організації навчальної
діяльності:
 Систематичне засвоєння учнями знань
...
Який мій
урок ?
Сучасний , це урок
 на якому вчитель викладає новий
матеріал зрозуміло й доступно;
 веселий, цікавий, пізнавальний, н...
Технологія проектування уроку
 Проектування уроку
 Цілепокладання на уроці
 Відбір змісту навчального матеріалу
 М...
У практичній роботі
застосовую різні
варіанти поурочного
планування
Визначальна частина плану
уроку містить:
 Тема уроку
 Головна дидактична мета уроку
 Освітні, розвивальні та виховн...
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ
ВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
 За джерелом здобування знань
 За способом організації навчальної
діяльності учн...
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ
ВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
за характером навчально-
пізнавальної діяльності
 Пояснювально-ілюстративний;
 ...
Ось деякі з них:
 Розповідь
 Бесіда
 Лекція
 Робота з книгою
 Демонстрація
 Ілюстрація
 Практичний метод
 ...
Пам’ятайте, що радість
успіху – це могутня
емоційна сила, від якої
залежить бажання
дитини бути
хорошою.
Василь Сухо...
1.сегодня я узнал…
2. было интересно
3. было трудно…
4. я выполнял задания…
5. я понял, что…
6. теперь я могу…
7. я ...
Позаурочні види діяльності:
Усний журнал “Жива математика” ; диспут “Навіщо вчити
математику?”;
дискусія-практикум “ У ...
Харьковская область
город Первомайский
(вечерняя школа)
Исправительная колония
№ 117
ООШ I-III ступеней № 1
города Первомайский
Michel Tel - Bara Bar [plus-music.org].mp3
КВН - как весело
науки изучать !!!
Использовать игровые
технологии можно не
только в младших
классах, но и на любой
...
Чтоб игра пошла как надо,
мы жюри представить рады !
Кто – же первым в бой пойдёт ?
К финишу быстрей придёт ?
И СКОЛЬКО СИЛ ПОТРАТИЛ ГРАФ ТОЛСТОЙ ?
ЧТОБ МАТЕМАТИКЕ УЧИТЬ НАРОД ПРОСТОЙ ?
ОН «АРИФМЕТИКУ» СОЗДАЛ ДЛЯ НАС ПОНЯТНУЮ,
БЕ...
. Что есть число :
основа жизни нашей !
.
Число расставит, наведёт порядок
.
Что не сможем мы решать –
показухой будем звать !!!
.
Мы покажем и докажем,
что рисунки лучше наши !
Мы прославляем математику – науку
и тех, кто её припадаёт !
Поради викладачеві:
Завжди дотримуйтесь педагогічного такту
 Будьте щедрими на похвалу і скупими на покарання!
 Людин...
Поради викладачеві:
 • Пам'ятайте, що втрачений чи несправедливий авторитет
довго не протримається.
 Умійте визнати с...
Шануйте себе!
Prezentaciya vchitelya matematiki_chervonec_inni_oleksandrivni
Prezentaciya vchitelya matematiki_chervonec_inni_oleksandrivni
of 40

Prezentaciya vchitelya matematiki_chervonec_inni_oleksandrivni

Досвід роботи вчителя математики Червонець Інни Олександрівни
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentaciya vchitelya matematiki_chervonec_inni_oleksandrivni

 • 1. Презентація діяльності вчителя Червонець Інна Олександрівна учитель математики, спеціаліст першої категорії Первомайської ЗОШ № 1 , педагогічний стаж-27років
 • 2. Урок должен быт ь пронизан творчест вом и вмест е с т ем ост ават ься уроком С.И.Гессен
 • 3. Методична тема : ШКОЛА ПРАЦЮЄ НАД ТЕМОЮ : «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентністного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів».
 • 4. Нормативно-правова документація, що регламентує діяльність вчителя математики
 • 5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти Зат верджено пост ановою Кабінет у Мініст рів України від 23 лист опада 2011 р. № 1392 Зміст освіти Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012 / 13 н. р. Наказ Мініст ерст ва освіт и і науки, молоді т а спорт у України від 23.05.2012 р. № 616 Кількість годин
 • 6. Атестація педагогічних працівників  Типове положення про атестацію педагогічних працівників України Наказ МОНУ № 930 від 06 жовтня 2010 року ( Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 )
 • 7. Міністерство освіти і науки України Наказ від 17.05.2005р. №297  1.5 Заборонити вимагати від педагогічних працівників під час проходження ними атестації узагальнені матеріали їх педагогічного досвіду, інші матеріали, не передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 1.4 – розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму Інформаційний збірник МОНУ № 16-17 / 2005
 • 8. Моє педагогічне кредо: Зробити все, щоб запалити вогник цікавості, пробудити інтерес до математики
 • 9. Педагогічна мета: Максимально наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, здібностей та особливостей
 • 10. Урок
 • 11. Ознаки сучасного уроку
 • 12. Основні ознаки уроку- консультації як форми організації навчальної діяльності:  Систематичне засвоєння учнями знань забезпечується через взаємодію вчителя та учнів  Використання різноманітних форм організації навчально-виховного процесу і методів навчання  Наявність систематичного контролю навчальних досягнень учнів
 • 13. Який мій урок ?
 • 14. Сучасний , це урок  на якому вчитель викладає новий матеріал зрозуміло й доступно;  веселий, цікавий, пізнавальний, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються;  на якому не доводиться робити кожний раз одне й те саме, це різноманітний урок;  на якому вислухають будь-яку твою думку, урок, де людина вчиться бути людиною;  на якому почуваєш себе впевнено;  без стресів;
 • 15. Технологія проектування уроку  Проектування уроку  Цілепокладання на уроці  Відбір змісту навчального матеріалу  Методи та прийоми навчання  Форми організації діяльності учнів  Підготовка до домашньої роботи  Оцінка, самооцінка діяльності  Рефлексія
 • 16. У практичній роботі застосовую різні варіанти поурочного планування
 • 17. Визначальна частина плану уроку містить:  Тема уроку  Головна дидактична мета уроку  Освітні, розвивальні та виховні задачі уроку  Тип уроку  Форма організації навчальної діяльності учнів  Метод ведення занять за характером навчально-пізнавальної діяльності  Обладнання уроку  Література  Структура
 • 18. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  За джерелом здобування знань  За способом організації навчальної діяльності учнів  За логічною основою  За рівнем пізнавальності і самостійності навчання  За характером навчально- пізнавальної діяльності
 • 19. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ за характером навчально- пізнавальної діяльності  Пояснювально-ілюстративний;  Репродуктивний;  Проблемний;  Частково-пошуковий;  Дослідницький
 • 20. Ось деякі з них:  Розповідь  Бесіда  Лекція  Робота з книгою  Демонстрація  Ілюстрація  Практичний метод  Вправа  Екскурсія  Пізнавальна гра  Навчальний контроль  Самоконтроль  Навчальна дискусія  Дослідницький прийом  Індуктивне міркування  Дедуктивне міркування  Використання аналогій  Усне опитування  Письмова робота  Контрольна робота  Тестові завдання  Залікове заняття  Проблемне завдання  тощо.
 • 21. Пам’ятайте, що радість успіху – це могутня емоційна сила, від якої залежить бажання дитини бути хорошою. Василь Сухомлинський
 • 22. 1.сегодня я узнал… 2. было интересно 3. было трудно… 4. я выполнял задания… 5. я понял, что… 6. теперь я могу… 7. я почувствовал, что… 8. я приобрёл… 9. я научился… 10. у меня получилось … 11. я смог… 12. я попробую… 13. меня удивило… 14. урок дал мне для жизни… 15. мне захотелось… 16. этот прием помог мне оценить…
 • 23. Позаурочні види діяльності: Усний журнал “Жива математика” ; диспут “Навіщо вчити математику?”; дискусія-практикум “ У пошуках спільної мови ”; оформлення стендів: “ Готуємося до ЗНО”, “ Готуємося до ДПА”; обговорення телевізійних передач, спортивних матчів, фільмів; тематична виставка “ Найкраща валентинка ”; огляди творчості “ Поетичне натхнення ”; проведення “ Дня ввічливості ”, турніра - гри “ Розтлумач думку ”, вітрини : “ Золоті руки ” і “ Подарунок друзям “; випуск газети блискавки – блискавки : “ Подяка учителям “, “ Мати – слово святе “; проведення шкільних традиційних свят : “ Перший дзвоник “, “ Останній дзвоник “, “ Вручення атестатів “; проведення : вікторини “ Школа сміється “, КВНа – “ Как Весело Науки изучать “, анкетування “ Твої плани на майбутнє “, бесід різної тематики тощо…
 • 24. Харьковская область город Первомайский (вечерняя школа)
 • 25. Исправительная колония № 117 ООШ I-III ступеней № 1 города Первомайский Michel Tel - Bara Bar [plus-music.org].mp3
 • 26. КВН - как весело науки изучать !!! Использовать игровые технологии можно не только в младших классах, но и на любой ступени обучения. Конечно же, в старших классах подготовка такого мероприятия потребует от учителя больших затрат времени. Но это оправдается, когда учитель увидит, с каким азартом работают учащиеся .
 • 27. Чтоб игра пошла как надо, мы жюри представить рады !
 • 28. Кто – же первым в бой пойдёт ? К финишу быстрей придёт ?
 • 29. И СКОЛЬКО СИЛ ПОТРАТИЛ ГРАФ ТОЛСТОЙ ? ЧТОБ МАТЕМАТИКЕ УЧИТЬ НАРОД ПРОСТОЙ ? ОН «АРИФМЕТИКУ» СОЗДАЛ ДЛЯ НАС ПОНЯТНУЮ, БЕЗ ЛИШНЕЙ СЛОЖНОСТИ И ДЛЯ УМА ПРИЯТНУЮ !!!
 • 30. . Что есть число : основа жизни нашей !
 • 31. . Число расставит, наведёт порядок .
 • 32. Что не сможем мы решать – показухой будем звать !!!
 • 33. .
 • 34. Мы покажем и докажем, что рисунки лучше наши !
 • 35. Мы прославляем математику – науку и тех, кто её припадаёт !
 • 36. Поради викладачеві: Завжди дотримуйтесь педагогічного такту  Будьте щедрими на похвалу і скупими на покарання!  Людиною керують не тільки знання, але й почуття. Знайте, що логікою почуттів можна досягти більш доказово, ніж логікою думок.  Пам'ятайте, що мистецтво педагога включає в себе не тільки вміння розповідати, але й уміння слухати.  Не забувайте, що тактовний педагог уміє все бачити, але не все помічати.  Ніколи не дійте під впливом першого враження.  Пам'ятайте, що втрата контролю над своїм настроєм веде до втрати педагогічного такту.  Бережіть свій настрій і настрій оточуючих.  Не забувайте інколи поставити себе на місце учня.
 • 37. Поради викладачеві:  • Пам'ятайте, що втрачений чи несправедливий авторитет довго не протримається.  Умійте визнати свою помилку перед учнями. Відстоювання своєї помилки веде до втрати довір'я, поваги, авторитету.  Ставтесь до себе критично, не переоцінюйте свої можливості і себе.  Будьте завжди послідовні.  Одна із основних вимог педагогічної етики викладача - берегти і розвивати почуття людської гідності кожної дитини, проявляти до кожного увагу, піклування і вимогливість.
 • 38. Шануйте себе!

Related Documents