Национална академия по разработка на софтуер http:// academy.devbg.org
Проблемът с кадрите <ul><li>Огромно търсене </li></ul><ul><li>Почти няма предлагане </li></ul><ul><li>Наемат се служители ...
Шефът От къде да си намеря свестни кадри?
НАРС <ul><li>Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) </li></ul><ul><ul><li>Обучава софтуерни специалисти </li>...
Шефът На какво ще ги учат в тази академия?
Учебни програми <ul><li>Съобразени с търсенето на софтуерни специалисти </li></ul><ul><li>Обхващат: </li></ul><ul><ul><li>...
Шефът Колко време отнема това обучение?
Обучението <ul><li>3- месечно обучение, по 8 часа на ден </li></ul><ul><li>Инструктори с дългогодишен опит </li></ul><ul><...
Шефът А не трябва ли студентите да участват в проекти?
Много, много практика <ul><li>Стотици редове код всеки ден </li></ul><ul><li>Постоянен инструкторски надзор </li></ul><ul>...
Шефът Как да съм сигурен, че завършилите ще вършат работа?
Изпит за завършване <ul><li>Тестове по учебния материал </li></ul><ul><li>Практически проект </li></ul><ul><li>Сертификаци...
Шефът Кой пък ще ги учи тези младежи?
Инструкторите <ul><li>Консултанти на водещи компании </li></ul><ul><li>Преподавателски опит </li></ul><ul><li>Професионалн...
Студентът Как да кандидатствам в НАРС?
Прием на студенти <ul><li>Документи </li></ul><ul><ul><li>Автобиография ( CV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Мотивационно писм...
Студентът А колко струва да учиш в НАРС?
Финансиране <ul><li>Цена на обучението </li></ul><ul><li>Собствени средства </li></ul><ul><li>Банков заем </li></ul><ul><l...
Шефът Толкова пари за един новак! Ама струва ли си това ?
Инвестицията <ul><li>Подбрани студенти </li></ul><ul><li>Висока квалификация </li></ul><ul><ul><li>Практически опит </li><...
Шефът Искам и аз да участвам! Каква е процедурата?
Как да участвам? <ul><li>Сключвам договор с НАРС за няколко стипендии </li></ul><ul><li>Получавам документите на първенцит...
Партньори <ul><li>Майкрософт България </li></ul><ul><li>Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) </li></u...
Дискусия Ама какво? Ама защо? Ама как? Ама кога?
НАРС <ul><li>academy.devbg.org </li></ul>
of 25

NARS - Opening the Academy for Software Developers

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - NARS - Opening the Academy for Software Developers

 • 1. Национална академия по разработка на софтуер http:// academy.devbg.org
 • 2. Проблемът с кадрите <ul><li>Огромно търсене </li></ul><ul><li>Почти няма предлагане </li></ul><ul><li>Наемат се служители с недостатъчна квалификация </li></ul>
 • 3. Шефът От къде да си намеря свестни кадри?
 • 4. НАРС <ul><li>Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) </li></ul><ul><ul><li>Обучава софтуерни специалисти </li></ul></ul><ul><ul><li>Практическо обучение по: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Microsoft .NET </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Java 2 Enterprise Edition (J2EE) </li></ul></ul></ul>
 • 5. Шефът На какво ще ги учат в тази академия?
 • 6. Учебни програми <ul><li>Съобразени с търсенето на софтуерни специалисти </li></ul><ul><li>Обхващат: </li></ul><ul><ul><li>Обектно-ориентирано програмиране </li></ul></ul><ul><ul><li>Релационни бази от данни </li></ul></ul><ul><ul><li>Интернет и Web приложения, Web услуги </li></ul></ul><ul><ul><li>Настолни ( GUI) приложения </li></ul></ul><ul><ul><li>Софтуерно инженерство </li></ul></ul><ul><ul><li>Работа в екип </li></ul></ul>
 • 7. Шефът Колко време отнема това обучение?
 • 8. Обучението <ul><li>3- месечно обучение, по 8 часа на ден </li></ul><ul><li>Инструктори с дългогодишен опит </li></ul><ul><li>Постоянен контрол на знанията </li></ul><ul><li>Сертификация </li></ul>
 • 9. Шефът А не трябва ли студентите да участват в проекти?
 • 10. Много, много практика <ul><li>Стотици редове код всеки ден </li></ul><ul><li>Постоянен инструкторски надзор </li></ul><ul><li>Голям практически проект </li></ul><ul><ul><li>Обхваща почти целия учебен материал </li></ul></ul><ul><ul><li>Работи се задължително в екип </li></ul></ul>
 • 11. Шефът Как да съм сигурен, че завършилите ще вършат работа?
 • 12. Изпит за завършване <ul><li>Тестове по учебния материал </li></ul><ul><li>Практически проект </li></ul><ul><li>Сертификация от независима организация </li></ul><ul><ul><li>Microsoft </li></ul></ul><ul><ul><li>Sun </li></ul></ul>
 • 13. Шефът Кой пък ще ги учи тези младежи?
 • 14. Инструкторите <ul><li>Консултанти на водещи компании </li></ul><ul><li>Преподавателски опит </li></ul><ul><li>Професионална сертификация </li></ul><ul><li>Изтъкнати специалисти от БАРС </li></ul>
 • 15. Студентът Как да кандидатствам в НАРС?
 • 16. Прием на студенти <ul><li>Документи </li></ul><ul><ul><li>Автобиография ( CV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Мотивационно писмо </li></ul></ul><ul><li>Приемен изпит </li></ul><ul><ul><li>Практически задачи на компютър </li></ul></ul><ul><ul><li>Тест по компютърни науки </li></ul></ul><ul><li>Класиране </li></ul>
 • 17. Студентът А колко струва да учиш в НАРС?
 • 18. Финансиране <ul><li>Цена на обучението </li></ul><ul><li>Собствени средства </li></ul><ul><li>Банков заем </li></ul><ul><li>Стипендии от фирми </li></ul><ul><li>Гарантирана работа </li></ul>
 • 19. Шефът Толкова пари за един новак! Ама струва ли си това ?
 • 20. Инвестицията <ul><li>Подбрани студенти </li></ul><ul><li>Висока квалификация </li></ul><ul><ul><li>Практически опит </li></ul></ul><ul><ul><li>Работа в екип </li></ul></ul><ul><ul><li>Сертификация </li></ul></ul><ul><li>Изгодна инвестиция в човешки ресурси </li></ul>
 • 21. Шефът Искам и аз да участвам! Каква е процедурата?
 • 22. Как да участвам? <ul><li>Сключвам договор с НАРС за няколко стипендии </li></ul><ul><li>Получавам документите на първенците </li></ul><ul><li>Избирам си фаворити </li></ul><ul><li>Подписвам тристранен договор </li></ul>
 • 23. Партньори <ul><li>Майкрософт България </li></ul><ul><li>Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) </li></ul><ul><li>It akademie bayern </li></ul><ul><li>Асоциация за висши изследвания, иновации и предприемачество (АВИИП) </li></ul><ul><li>telerik </li></ul><ul><li>InterConsult Bulgaria </li></ul>
 • 24. Дискусия Ама какво? Ама защо? Ама как? Ама кога?
 • 25. НАРС <ul><li>academy.devbg.org </li></ul>

Related Documents