KREIRANJE VIŠEJEZIČKOG SAJTA SA
JOOMLA! 2.5.xx
Svetlana Zec (cicans)
http://www.joomla-serbia.com/
Izvor: http://help.joo...
• Joomla 2.5 u sebi sadrži osnove za
implementiranje višejezičkog sadržaja u sajt
• Višejezičnost ne radi na asocijativnom...
Instalacija jezika za Joomlu
http://community.joomla.org/translations.html
Linkovi za srpski
• Ćirilica
http://joomlacode...
Instalacija jezika sadržaja
Parametri treba da su jedinstveni, a najbolje je
da imaju isto obeležje kao i paket jezika
mediamod_languagesimages
PAŽN...
• jednom kada se definiše bide dostupan svuda
gde postoji izbor jezika
Podrazumevana početna (Home) strana
• Napravite podrazumevani meni za SVE jezike
• Napravite stavku u meniju HOME koja ce...
Idite na Module manager
• sakrijte ovaj meni koji ste dodelili svim jezicima
Struktura sadržaja na sajtu
• Kreirajte za svaki jezik organizacionu strukturu
odnosno kategorije i potkategorije
• Svakoj...
Kreirajte sadržaj/članke u svakoj od kategorija i svakom
članku odredite jezik
Sve sadržaje koje ste napravili možete
pretraživati i filtrirati po jeziku
Kreiranje menija i stavki menija za svaki jezik
sadržaja
VAŽNO
• Svaka stavka menija na određenom jeziku mora
da ima definisan isti taj jezik ili “All” odnosno
“SVI” –što znači da...
Kreiranje menija
Sve stavke u okviru jednog menija mogu biti pridružene
istom jeziku ili ‘All’.
naziv menija
jezik
sadržaja
Jedna od sta...
Pored svakog menija kojem je
definisan određen jezik i
početna strana za taj jezik
stojade zastavica.
VAŽNO!
Ako sadržaj ...
Kreiranje meni modula
• Napravite meni modul za svaki od menija
• Odredite jezik za svaki od tih modula
• Meni modul za je...
Odabrati novi modul za meni
Modul koji prikazuje meni sa nazivom
mainmenufr
sadrži početnu stranu za taj jezik
Odredite šablon za svaki jezik
•
•
•
Ako želite možete za svaki jezik koristiti isti ili imati drugačiji
šablon.
Za svaki...
Kreiranje modula za prebacivanje
jezika
• Da biste mogli izabrati jezik na sajtu, potrebno
je da kreirate modul mod_langua...
Prekidač za jezik
9. Omogudite ‘Language Filter’ system
plug-in
• Da bi na sajtu funkcionisala višejezičnost potrebno je
da omogudite ovaj d...
• U filteru za jezik podesite parametre
PREPORUČENA PODEŠAVANJA
Dodatak za izmenu koda jezika za
generisani HTML dokument
Menu Association ili pridruživanje
stavki menija drugom jeziku
Kada aktivirate filter za jezik (prethodni slajd) uključit...
Menadžer menija prikazuje
pridružene stavke
Kontrola
Za svaki jezik možete da imate
odgovarajudi naziv sajta
OVERRIDES
izmena instaliranog prevoda
Odaberite jezik i prevod koji želite da menjate
Tražite konstantu ili
vrednost koju želite da
menjate
Odaberite konstantu
i izmenite vrednost
languageoverridesxx-XX.ove...
Pre nego što objavite vaš višejezični
sajt proverite:
• Da li je objavljen jezik sadržaja?
• Da li je odgovarajudi jezik s...
Ako vam je potrebna pomod u vezi sa
prevodom ili u vezi sa Joomlom,
Joomla Serbian/Montenegrin Forum
http://forum.joomla....
of 33

Prezentacija za visejezicnost

Kako da omogućite višejezički sajt sa Joomla 2.5
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      


Transcripts - Prezentacija za visejezicnost

 • 1. KREIRANJE VIŠEJEZIČKOG SAJTA SA JOOMLA! 2.5.xx Svetlana Zec (cicans) http://www.joomla-serbia.com/ Izvor: http://help.joomla.org/files/EN-GB_multilang_tutorial.pdf Copyright Jean-Marie Simonet (infograf768) This pdf is made available under the Joomla! Electronic Documentation License (JEDL)
 • 2. • Joomla 2.5 u sebi sadrži osnove za implementiranje višejezičkog sadržaja u sajt • Višejezičnost ne radi na asocijativnom principu da svaki sadržaj u jednom jeziku mora da ima ekvivalent u drugom • Modul za redirekciju na HOME za svaki jezik • Omogudava različite menije za različite jezike • Omogudava jednostavnu izmenu prevoda • Ne poništava i ne sprečava mogudnost korišdenja drugih menadžera jezika (dodatne ekstenzije)
 • 3. Instalacija jezika za Joomlu http://community.joomla.org/translations.html Linkovi za srpski • Ćirilica http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation1_6/frs/?action=FrsReleaseB rowse&frs_package_id=5603 • Latinica http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation1_6/frs/?action=FrsReleaseB rowse&frs_package_id=5602
 • 4. Instalacija jezika sadržaja
 • 5. Parametri treba da su jedinstveni, a najbolje je da imaju isto obeležje kao i paket jezika mediamod_languagesimages PAŽNJA! Obeležje (tag) jezika je uvek sastavljeno iz tri dela i to je obeležje instaliranog jezika za Joomlu sr obeležje jezika uvek napisano malim slovima obična srednja crta – YU ili RS kod jezika uvek velikim slovima za dirilicu RS a latinicu YU
 • 6. • jednom kada se definiše bide dostupan svuda gde postoji izbor jezika
 • 7. Podrazumevana početna (Home) strana • Napravite podrazumevani meni za SVE jezike • Napravite stavku u meniju HOME koja ce biti dodeljena svim jezicima
 • 8. Idite na Module manager • sakrijte ovaj meni koji ste dodelili svim jezicima
 • 9. Struktura sadržaja na sajtu • Kreirajte za svaki jezik organizacionu strukturu odnosno kategorije i potkategorije • Svakoj odredite odgovarajudi jezik
 • 10. Kreirajte sadržaj/članke u svakoj od kategorija i svakom članku odredite jezik
 • 11. Sve sadržaje koje ste napravili možete pretraživati i filtrirati po jeziku
 • 12. Kreiranje menija i stavki menija za svaki jezik sadržaja
 • 13. VAŽNO • Svaka stavka menija na određenom jeziku mora da ima definisan isti taj jezik ili “All” odnosno “SVI” –što znači da de se prikazivati na svim jezicima • Jedan meni mora imati jednu stavku koja de predstavljati početnu stranu za taj jezik (1 početna strana: za 1 jezik ->1 meni->1 stavka) • Stavke menija na nekom određenom jeziku moraju imati sadržaj na tom istom jeziku – inače se nede prikazati • Opcija “All” odnosno “SVI” kao jezik se tretira kao bilo koji drugi određeni jezik
 • 14. Kreiranje menija
 • 15. Sve stavke u okviru jednog menija mogu biti pridružene istom jeziku ili ‘All’. naziv menija jezik sadržaja Jedna od stavki menija samo u jednom meniju, mora biti definisana kao početna HOME strana za taj jezik
 • 16. Pored svakog menija kojem je definisan određen jezik i početna strana za taj jezik stojade zastavica. VAŽNO! Ako sadržaj na određenom jeziku nema definisanu početnu stranu na tom jeziku, u modulu za prebacivanje jezika NEĆE postojati taj jezik.
 • 17. Kreiranje meni modula • Napravite meni modul za svaki od menija • Odredite jezik za svaki od tih modula • Meni modul za jezik “svi” treba da prikazuje meni koji sadrži samo stavke sa jezikom “svi” • Meni modul sa određenim jezikom može da prikazuje menije čiji je sadržaj ili na tom određenom jeziku kao i one čiji je jezik “svi”.
 • 18. Odabrati novi modul za meni
 • 19. Modul koji prikazuje meni sa nazivom mainmenufr sadrži početnu stranu za taj jezik
 • 20. Odredite šablon za svaki jezik • • • Ako želite možete za svaki jezik koristiti isti ili imati drugačiji šablon. Za svaki jezik možete imati drugačiji/prilagođeni logo ili slogan. Jedan šablon mora ostati kao podrazumevan za jezik “SVI”
 • 21. Kreiranje modula za prebacivanje jezika • Da biste mogli izabrati jezik na sajtu, potrebno je da kreirate modul mod_languages (langswitcher). • Modul prikazuje ili zastavice ili naziv jezika • Objavite modul pre nego što omogudite Language Filter system plug-in.
 • 22. Prekidač za jezik
 • 23. 9. Omogudite ‘Language Filter’ system plug-in • Da bi na sajtu funkcionisala višejezičnost potrebno je da omogudite ovaj dodatak • Omogudite ga tek pošto ste objavili modul za prebacivanje jezika (vidi prethodni slajd) • Opcije za definisanje ovog dodatka: – – – – Jezik sajta za nove posetioce Automatsko prebacivanje jezika Pridruživanje stavki menija za različite jezike Da li da se prikazuje kod podrazumevanog jezika sajta kada je uključen SEF URL – Životni vek kolačida za jezik – Prikazivanje meta tagova za menije sa pridruženim jezicima
 • 24. • U filteru za jezik podesite parametre PREPORUČENA PODEŠAVANJA
 • 25. Dodatak za izmenu koda jezika za generisani HTML dokument
 • 26. Menu Association ili pridruživanje stavki menija drugom jeziku Kada aktivirate filter za jezik (prethodni slajd) uključite “pridruživanje” tj. ‘Menu Association’ kliknite na ‘Yes’, da biste u opcijama za definisanje stavke menije dobili novi slajder ‘Menu Items Associations’ samo en-GB stavke menija su prikazane u padajudem meniju
 • 27. Menadžer menija prikazuje pridružene stavke
 • 28. Kontrola
 • 29. Za svaki jezik možete da imate odgovarajudi naziv sajta
 • 30. OVERRIDES izmena instaliranog prevoda Odaberite jezik i prevod koji želite da menjate
 • 31. Tražite konstantu ili vrednost koju želite da menjate Odaberite konstantu i izmenite vrednost languageoverridesxx-XX.override.ini Datoteka u kojoj se nalaze izmene
 • 32. Pre nego što objavite vaš višejezični sajt proverite: • Da li je objavljen jezik sadržaja? • Da li je odgovarajudi jezik sadržaja instaliran i aktivan? • Da li za svaki jezik postoji objavljen sadržaj za početnu stranu? • Da li je meni modul koji prikazuje početne strane objavljen za svaki jezik? • Da li je meni sa početnom stranom i modul koji ga prikazuje koji je odrđen za jezik “svi” neobjavljen? • Da li ste objavili modul za prebacivanje jezika? • Da li je 'Language Filter' system plug-in aktiviran?
 • 33. Ako vam je potrebna pomod u vezi sa prevodom ili u vezi sa Joomlom, Joomla Serbian/Montenegrin Forum http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=29

Related Documents