10 32
Ја сам број 1.
Испред мене је 0 и она
је мој претходник
јер је за 1 мања од
мене.
Иза мене је број 2 и он
је мој сле...
of 1

Prethodnik i sledbenik

Ову игрицу практикујем увек када узмем први разред. Када учимо претходник и следбеник, мало има је теже да схвате. Још поодавно сам им осмислила ову игрицу помоћу које лако усвоје појмове претходник и следбеник и њихово значење. Потребно је да деца стану у ред гледајући један другом у потиљак, тј. Ако би стајали на бројевној полуправи сви би требало да буду окренути према нули. Тада им поделим улоге, именујући свако дете у један од бројева на бројевној полуправи почев од броја 1. Следеће дете је број 2, па број 3, и тако редом до 10. Тада ја преузимам улогу и глумим један број. Рецимо 5. И кажем: ,,Ја сам број 5. Испред мене се налази број 4 и он је мој претходник, јер је за 1 мањи од мене.” Све време прстом показујем на дете испред мене које је број 4. Затим настављам: ,,Иза мене се налази број 6 и он је мој следбеник јер је за 1 већи од мене.” Све време такође показујем прстом на дете које се налази иза мене. Деца јако брзо науче текст, а по потреби ускачем и ја као помоћ. Брзо савладају игрицу и на тај начин брзо схвате шта значи следбеник и где се налази и шта је претходник и где се он налази. Суштина игре се састоји у томе да деца преузму улогу датог броја на основу кога се одређује претходник и следбеник. Касније је користимо за подсећање. Игрица се може применити и на часу обраде, утврђивања и вежбања. Обично је користим док сви ученици не науче шта је претходник а шта следбеник. Код сваке следеће игре водити рачуна да исто дете добије увек неки други број како би брже напредовало усвајање. Ову игрицу примењујем и код усвајања десетица и стотица. Свако дете је једна десетица. И оно мора да каже која се десетица налази испред њега а к
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prethodnik i sledbenik

  • 1. 10 32 Ја сам број 1. Испред мене је 0 и она је мој претходник јер је за 1 мања од мене. Иза мене је број 2 и он је мој следбеник јер је за 1 већи од мене Ја сам број 2. Испред мене је број 1 и он је мој претходникјер је за 1 мањи од мене. Иза мене је број 3 и он је мој следбеник јер је за 1 већи од мене Ја сам број 3. Испред мене је број 2 и он је мој претходникјер је за 1 мањи од мене. Иза мене је број 4 и он је мој следбеник јер је за 1 већи од мене