@TEK_akateemiset
• Naisten osuus tekniikan alalla on vähitellen kasvanut. TEKin jäsenistä naisia on
nyt 22 % (opiskelijois...
@TEK_akateemisetSusanna Bairoh 319.2.2016
Miehet 2013 Naiset 2013
132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus...
@TEK_akateemiset 419.2.2016
81,3 %
18,7 %
TMT2005*
Mies Nainen
76%
24%
Aarresaari2014**
Mies Nainen
Susanna Bairoh
*TMT = ...
@TEK_akateemiset 5Susanna Bairoh
81%
1%
5%
9%
3%
72%
7% 8%
11%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
DI Arkkitehti FM ...
@TEK_akateemiset19.2.2016 6Susanna Bairoh
1%
0%
1%
98%
6%
1%
1%
90%
2%
3%
2%
93%
6%
4%
5%
79%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%...
@TEK_akateemiset19.2.2016 Susanna Bairoh 7
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
Miehet Naiset
@TEK_akateemisetTEK 8
81
69
14
21
1
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mies (N=800) Nainen (N=249)
%
Työssä (ml. yrittäjyys)
T...
@TEK_akateemisetTEK 919.2.2016
82
64
8
12
4 22 21
13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mies (N=801) Nainen (N=248)
%
Vakituinen...
@TEK_akateemiset19.2.2016 10Susanna Bairoh
Vain DI-tutkinnon suorittaneet, kpl vastaajia
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
...
@TEK_akateemiset19.2.2016 TEK 11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Mies (N=805) Nainen (N=249)
%
Arkkitehtuuri
Konetekniikka ja ene...
@TEK_akateemisetTEK 1219.2.2016
Vain DI-tutkinnon suorittaneet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
teollisuus suunnitteluala muu yk...
@TEK_akateemisetTEK 1319.2.2016
Vain DI-tutkinnon suorittaneet
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Mies Nainen
@TEK_akateemisetTEK 1419.2.2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mies (N=769) Nainen (N=233)
%
Pääasiallisin nykyisen päätyö...
@TEK_akateemisetTEK 1519.2.2016
Vain DI-tutkinnon suorittaneet
13%
29%
56%
2%
5%
23%
68%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%...
@TEK_akateemiset 1619.2.2016
Vain DI-tutkinnon suorittaneet
Susanna Bairoh
12 %
24 %
61 %
3 %
6 %
20 %
69 %
6 %
0 %
10 %
2...
@TEK_akateemisetTEK 1719.2.2016
Vain DI-tutkinnon suorittaneet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
mies nainen mies nainen ...
@TEK_akateemiset 1819.2.2016
Vain DI-tutkinnon suorittaneet
Susanna Bairoh
5%
12%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 8...
@TEK_akateemiset 1919.2.2016
Vain DI-tutkinnon suorittaneet
Susanna Bairoh
10 %
2 %
3 % 3 %
18 %
8 %
7 %
2 %
0 %
5 %
10 %
...
@TEK_akateemiset19.2.2016 TEK 20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mies (N=801) Nainen (N=247)
%
Erittäin tyytymätön
Tyytymät...
@TEK_akateemisetTEK 2119.2.2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Mies (N=775) Nainen (N=236)
%
Täysin eri mieltä
Eri mieltä
Hieman...
@TEK_akateemisetTEK 2219.2.2016
3519
3300
3500
4000
3860
4000
4730
4320
4600
0
1000
2000
3000
4000
5000
Mies (N=722) Naine...
@TEK_akateemisetTEK 2319.2.2016
3 200
3 681
4 165
5 020
4 635
5 225
6 873
7 520
30
34
39
47
40
45
46 47
0
10
20
30
40
50
6...
@TEK_akateemisetTEK 2419.2.2016
3 583 3 800
4 420
5 300
4 770
5 520
7 435
8 980
32 34
39
45
38
44
47
50
0
10
20
30
40
50
6...
@TEK_akateemiset
Oletko kokenut omassa työorganisaatiossasi (nykyisessä tai aikaisemmassa) viimeisen vuoden aikana
syrjint...
@TEK_akateemiset
Lähes joka kolmas kyselyyn vastannut 25 – 54 -vuotias nainen on kokenut työorganisaatiossaan viimeisen
vu...
@TEK_akateemiset
Naisten kokema syrjintä tai eriarvoinen kohtelu työorganisaatiossa vaihtelee selvästi sektoreittain. Ylei...
@TEK_akateemiset
Naisten kokema syrjintä tai eriarvoinen kohtelu työorganisaatiossa vaihtelee jonkin verran toimiaseman
mu...
@TEK_akateemiset19.2.2016 Susanna Bairoh 29
Lisätietoja: susanna.bairoh@tek.fi
Naiset&miehet tekniikan alalla 2016 02 19
of 29

Naiset&miehet tekniikan alalla 2016 02 19

TEKin tutkimustuloksia naisista ja miehistä tekniikan alalla
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - Naiset&miehet tekniikan alalla 2016 02 19

 • 1. @TEK_akateemiset • Naisten osuus tekniikan alalla on vähitellen kasvanut. TEKin jäsenistä naisia on nyt 22 % (opiskelijoista 24 %). • Naisten suorittamat tutkinnot vaihtelevat enemmän kuin miehillä, vaikka suurin osa (72 %) on suorittanut DI-tutkinnon (miehistä 81 %). • Naisten työmarkkinatilanne on heikompi kuin miesten: kokopäivätyössä olevien osuus on pienempi ja työttömien suurempi. Naisten työttömyys on pysynyt miehiä korkeampana koko 2000-luvun. • Naiset ovat miehiä harvemmin johtotehtävissä ja useammin määräaikaisissa tehtävissä. Erityisesti nuorilla naisilla määräaikaisuus on yleistä. • Saman tutkinnon (DI) suorittaneiden naisten ja miesten työtehtävät eroavat toisistaan. Miehet työskentelevät naisia enemmän teollisuudessa, naiset taas miehiä useammin yliopistoissa ja valtion tai kuntien palveluksessa. • Asiantuntijana tai keskijohdossa työskentelevän naisen euro on noin 95 senttiä, mutta ylimmässä johdossa vain 84 senttiä. • 30 % naisista on kokenut sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Susanna Bairoh 219.2.2016
 • 2. @TEK_akateemisetSusanna Bairoh 319.2.2016 Miehet 2013 Naiset 2013 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat 89 % 11 % miesvaltainen 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat 86 % 14 % miesvaltainen 2 Erityisasiantuntijat 48 % 52 % tasa-ammatti 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 77 % 23 % miesvaltainen 211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat 61 % 39 % miesvaltainen 212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat 62 % 38 % miesvaltainen 213 Biotieteiden erityisasiantuntijat 51 % 49 % tasa-ammatti 214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) 83 % 17 % miesvaltainen 215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat 89 % 11 % miesvaltainen 216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat 59 % 41 % tasa-ammatti 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 77 % 23 % miesvaltainen 251 Systeemityön erityisasiantuntijat 77 % 23 % miesvaltainen 252 Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat 79 % 21 % miesvaltainen 31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 79 % 21 % miesvaltainen 311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat 80 % 20 % miesvaltainen 312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa 91 % 9 % miesten ammatti 313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat 89 % 11 % miesvaltainen 314 Biotieteiden asiantuntijat 40 % 60 % tasa-ammatti 315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat 93 % 7 % miesten ammatti
 • 3. @TEK_akateemiset 419.2.2016 81,3 % 18,7 % TMT2005* Mies Nainen 76% 24% Aarresaari2014** Mies Nainen Susanna Bairoh *TMT = TEKin työmarkkinatutkimus, vuosittainen TEKin jäsenille suunnattu laaja selvitys. **Aarresaari = Yliopistojen yhteisen Aarresaari-verkoston kautta toteutettu selvitys, tässä mukana tekniikan alalta vuonna 2009 valmistuneet; kysely toteutettu syksyllä 2014. 77,6 % 22,4 % TMT2015* Mies Nainen
 • 4. @TEK_akateemiset 5Susanna Bairoh 81% 1% 5% 9% 3% 72% 7% 8% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% DI Arkkitehti FM Jatkotutkinto Muu Mies (n=8522) Nainen (=2456)
 • 5. @TEK_akateemiset19.2.2016 6Susanna Bairoh 1% 0% 1% 98% 6% 1% 1% 90% 2% 3% 2% 93% 6% 4% 5% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% työtön tai työvoimapol. koulutuksessa äitiys-/isyys-/vanhempainvapaalla osa-aikaisessa työssä kokopäivätyössä työtön tai työvoimapol. koulutuksessa äitiys-/isyys-/vanhempainvapaalla osa-aikaisessa työssä kokopäivätyössä 20052015 Nainen Mies
 • 6. @TEK_akateemiset19.2.2016 Susanna Bairoh 7 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % Miehet Naiset
 • 7. @TEK_akateemisetTEK 8 81 69 14 21 1 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Mies (N=800) Nainen (N=249) % Työssä (ml. yrittäjyys) Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella (esim. perhevapaa, päätoiminen opiskelu) Työskentely apurahalla Muu tilanne
 • 8. @TEK_akateemisetTEK 919.2.2016 82 64 8 12 4 22 21 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Mies (N=801) Nainen (N=248) % Vakituinen kokopäivätyö Vakituinen osa-aikatyö Määräaikainen kokopäivätyö Määräaikainen osa-aikatyö Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelu Työtön työnhakija Työvoimakoulutus tai vastaava Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa työsuhteessa (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Perhevapaa ilman työsuhdetta (äitiys-/ isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Työskentely apurahalla Muu tilanne
 • 9. @TEK_akateemiset19.2.2016 10Susanna Bairoh Vain DI-tutkinnon suorittaneet, kpl vastaajia 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Mies Nainen
 • 10. @TEK_akateemiset19.2.2016 TEK 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Mies (N=805) Nainen (N=249) % Arkkitehtuuri Konetekniikka ja energiatekniikka Muu tekniikka Prosessitekniikka ja materiaalitekniikka Rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka Sähkötekniikka ja automaatiotekniikka Tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka Tuotantotalous
 • 11. @TEK_akateemisetTEK 1219.2.2016 Vain DI-tutkinnon suorittaneet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% teollisuus suunnitteluala muu yksityinen sektori yliopisto valtio kunta mies nainen
 • 12. @TEK_akateemisetTEK 1319.2.2016 Vain DI-tutkinnon suorittaneet 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Mies Nainen
 • 13. @TEK_akateemisetTEK 1419.2.2016 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mies (N=769) Nainen (N=233) % Pääasiallisin nykyisen päätyön luonne Tutkimus Opetus tai kasvatus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi tai koulutus Asiakastyö/ potilastyö Markkinointi ja myynti Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimistotehtävät Taiteellinen työ Lainopillinen työ Kirkollinen työ Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Muu työn luonne
 • 14. @TEK_akateemisetTEK 1519.2.2016 Vain DI-tutkinnon suorittaneet 13% 29% 56% 2% 5% 23% 68% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% johto keskijohto asiantuntija muu mies nainen
 • 15. @TEK_akateemiset 1619.2.2016 Vain DI-tutkinnon suorittaneet Susanna Bairoh 12 % 24 % 61 % 3 % 6 % 20 % 69 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % johto keskijohto asiantuntijat muu Mies Nainen
 • 16. @TEK_akateemisetTEK 1719.2.2016 Vain DI-tutkinnon suorittaneet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% mies nainen mies nainen mies nainen mies nainen johto keskijohto asiantuntijat muu 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v
 • 17. @TEK_akateemiset 1819.2.2016 Vain DI-tutkinnon suorittaneet Susanna Bairoh 5% 12% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mies (n=6324) Nainen (n=1607) vakituinen, toistaiseksi voimassa oleva määräaikainen muu
 • 18. @TEK_akateemiset 1919.2.2016 Vain DI-tutkinnon suorittaneet Susanna Bairoh 10 % 2 % 3 % 3 % 18 % 8 % 7 % 2 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v Mies Nainen
 • 19. @TEK_akateemiset19.2.2016 TEK 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mies (N=801) Nainen (N=247) % Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen 12% 17%
 • 20. @TEK_akateemisetTEK 2119.2.2016 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Mies (N=775) Nainen (N=236) % Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä 23% 26%
 • 21. @TEK_akateemisetTEK 2219.2.2016 3519 3300 3500 4000 3860 4000 4730 4320 4600 0 1000 2000 3000 4000 5000 Mies (N=722) Nainen (N=191) Kaikki (N=913) Bruttopalkka viisi vuotta valmistumisen jälkeen: yläkvartiili, mediaani ja alakvartiili (€/kk)
 • 22. @TEK_akateemisetTEK 2319.2.2016 3 200 3 681 4 165 5 020 4 635 5 225 6 873 7 520 30 34 39 47 40 45 46 47 0 10 20 30 40 50 60 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 Vakituisessa kokopäivätyössä olleiden naisten kuukausipalkka (€) ja ikä (vuosia) toimiaseman mukaan Mediaanipalkka Mediaani-ikä
 • 23. @TEK_akateemisetTEK 2419.2.2016 3 583 3 800 4 420 5 300 4 770 5 520 7 435 8 980 32 34 39 45 38 44 47 50 0 10 20 30 40 50 60 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 Vakituisessa kokopäivätyössä olleiden miesten kuukausipalkka (€) ja ikä (vuosia) toimiaseman mukaan Mediaanipalkka Mediaani-ikä
 • 24. @TEK_akateemiset Oletko kokenut omassa työorganisaatiossasi (nykyisessä tai aikaisemmassa) viimeisen vuoden aikana syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu… Susanna Bairoh 2519.2.2016 2,5 % 2,0 % 1,9 % 29,9 % 0,3 % 8,9 %8,7 % 1,6 % 3,4 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Naisiin kohdistuvaa Miehiin kohdistuvaa Perheellisyyteen tai raskauteen kohdistuvaa Mies (n=8220) Nainen (n=2381) Yhteensä
 • 25. @TEK_akateemiset Lähes joka kolmas kyselyyn vastannut 25 – 54 -vuotias nainen on kokenut työorganisaatiossaan viimeisen vuoden aikana naisiin kohdistuvaa syrjintää tai eriarvoista kohtelua, 55-64 –vuotiaista joka neljäs. Susanna Bairoh 2619.2.2016 2,7 % 2,9 % 2,3 % 1,9 % 2,5 % 29,8 % 31,7 % 31,6 % 24,1 % 29,9 % 0% 10% 20% 30% 40% 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v Yhteensä Mies Nainen
 • 26. @TEK_akateemiset Naisten kokema syrjintä tai eriarvoinen kohtelu työorganisaatiossa vaihtelee selvästi sektoreittain. Yleisintä se on teollisuudessa, kunnissa ja suunnittelualalla. Susanna Bairoh 2719.2.2016 2,7 % 2,5 % 2,4 % 2,8 % 2,3 % 3,0 % 36,4 % 30,9 % 25,6 % 18,8 % 21,6 % 32,4 % 0% 10% 20% 30% 40% teollisuus suunnitteluala muu yksityinen sektori yliopisto valtio kunta Mies Nainen Yhteensä
 • 27. @TEK_akateemiset Naisten kokema syrjintä tai eriarvoinen kohtelu työorganisaatiossa vaihtelee jonkin verran toimiaseman mukaan, useimmin sitä ovat kokeneet keskijohdossa toimivat naiset. Susanna Bairoh 2819.2.2016 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 28 % 36 % 28 % 32 % 30 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % johto keskijohto asiantuntijat muu Yhteensä Mies Nainen
 • 28. @TEK_akateemiset19.2.2016 Susanna Bairoh 29 Lisätietoja: susanna.bairoh@tek.fi

Related Documents