Gdyby nasi przodkowie 96 lat temu nie odzyskali
niepodległości, Polacy byliby nadal jak drzewa, które
wyrwano z ukochane...
LEGENDARNY POCZĄTEK
Legenda(krótsza
wersja):
Trzej bracia Lech, Czech i Rus
przedzierali się przez puszczę
szukając m...
Lech i Biały Orzeł,
dzieło autorstwa
Walerego Eljasza-
Radzikowskiego.
W wierzeniach
pogańskich Słowian
orzeł był pt...
PAŃSTWO GNIEŹNIEŃSKIE
Kraj, który Mieszko I
utworzył po przyjęciu
chrześcijaństwa w 966 roku
nosił nazwę Państwo
Gnie...
Według legendy
książę Lech
rozkazał aby
biały orzeł stał się
godłem jego rodu.
Po chrzcie Mieszka
orzeł stał się
go...
Orzeł w denarach króla Bolesława
Chrobrego (992-1025)
Pieczęć z orłem króla Polski Przemysła II
(1295 rok)
Orzeł z pieczęci majestatycznej króla
Polski Przemysła II (1295 rok)
Półgrosz Władysława Jagiełły
(1386-1434)
Polska podczas rozbicia dzielnicowego 1138-1320
Polska pod zaborami (1795-1918)
Nadzieje polaków związane z
Napoleonem Bonaparte
Pierwsza nadzieja na
odzyskanie niepodległości
pojawiła się w czasach...
Wojska Napoleona okradły mieszkańców
Ziemi Lubawskiej
Józef Śliwiński przytacza ciekawy opis pobytu Francuzów na Ziemi
...
Żołnierza Napoleona
zgwałcili dziewczęta z
Pietrzwałdu
(gmina Ostróda)
We wsi Pietrzwałd
żołnierze napoleońscy,
w 18...
Po klęsce Napoleona
Klęska Francji w wojnie z
Rosją w 1812 roku
spowodowała inwazję
rosyjską i upadek Księstwa
Warsza...
Powstanie listopadowe
(1830-1831).
Powstanie styczniowe
(1863-1864).
Postępująca rusyfikacja w
zaborze rosyjskim i
n...
Czwarta Kompania
Lubawska walcząca w
powstaniu styczniowym.
Jan Fryderyk Wandel
oficer o pseudonimie
Ewald stanął na ...
Latem 1914 roku wybuchła I wojna
światowa.
Polacy podczas I wojny światowej często
byli zmuszani do bratobójczej walki
Ofiary poniesione podczas I wojny światowej (1914-1918) nie
poszły na marne. Koniec wojny dla Nas oznaczał początek
odro...
11 LISTOPADA 1918 R.
Tego dnia podpisano rozejm w
lasku Compiégne pod
Paryżem, który zakończył I
wojnę światową. Polsk...
JÓZEF PIŁSUDSKI
Dnia 10 listopada do Polski powrócił
wypuszczony z niemieckiej niewoli Józef
Piłsudski. Wieść o jego po...
POWITANIE PIŁSUDSKIEGO,
10 LISTOPAD 1918 R.
Dworzec kolejowy w Warszawie dzień 11 listopada 1918 r. Uroczyste powitanie,...
Józef Piłsudski na Kasztance
„MONITOR POLSKI”,
12 LISTOPADA 1918 R.
Polska idzie – Remigiusz Kwiatkowski
A jak było na Ziemi Lubawskiej naszej Małej Ojczyźnie?
Ziemia Lubawska
powróciła w granice Polski
dopiero w 1920 roku
W 1920 roku, kiedy uprawomocniły się
decyzje traktatu w...
Okres międzywojenny. Żołnierze na rynku w Nowym Mieście Lubawskim
Dzień targowy na rynku w Nowym Mieście Lubawskim
Rynek w Nowym Mieście Lubawskim
Rynek w Nowym Mieście Lubawskim
Prezentacja Święto Niepodległości
Prezentacja Święto Niepodległości
of 34

Prezentacja Święto Niepodległości

Prezentacja o odzyskaniu niepodległości.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja Święto Niepodległości

 • 1. Gdyby nasi przodkowie 96 lat temu nie odzyskali niepodległości, Polacy byliby nadal jak drzewa, które wyrwano z ukochanej ziemi.
 • 2. LEGENDARNY POCZĄTEK Legenda(krótsza wersja): Trzej bracia Lech, Czech i Rus przedzierali się przez puszczę szukając miejsca, gdzie mogliby się osiedlić. Nagle zobaczyli wzgórze, na którym, na starym samotnym dębie w gnieździe siedział orzeł. Wtedy Lech powiedział: „Tego orła białego przyjmuję za godło ludu swego, a wokół dębu zbuduję gród swój i od orlego gniazda Gnieznem go nazwę”. Pozostali bracia poszli dalej szukać miejsca dla swoich poddanych. Czech podążył na południe, a Rus na wschód.
 • 3. Lech i Biały Orzeł, dzieło autorstwa Walerego Eljasza- Radzikowskiego. W wierzeniach pogańskich Słowian orzeł był ptakiem poświęconym bogom niebiańskim. Natomiast w ochrzczonej Polsce stanowił symbol władzy książęcej i królewskiej.
 • 4. PAŃSTWO GNIEŹNIEŃSKIE Kraj, który Mieszko I utworzył po przyjęciu chrześcijaństwa w 966 roku nosił nazwę Państwo Gnieźnieńskie. Stolicą było widoczne na obrazku Gniezno, gród założony według legendy przez Lecha. Według legendy książę Lech rozkazał aby biały orzeł stał się godłem jego rodu. Po chrzcie Mieszka orzeł stał się godłem całego narodu polskiego.
 • 5. Według legendy książę Lech rozkazał aby biały orzeł stał się godłem jego rodu. Po chrzcie Mieszka orzeł stał się godłem całego narodu polskiego.
 • 6. Orzeł w denarach króla Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • 7. Pieczęć z orłem króla Polski Przemysła II (1295 rok)
 • 8. Orzeł z pieczęci majestatycznej króla Polski Przemysła II (1295 rok)
 • 9. Półgrosz Władysława Jagiełły (1386-1434)
 • 10. Polska podczas rozbicia dzielnicowego 1138-1320
 • 11. Polska pod zaborami (1795-1918)
 • 12. Nadzieje polaków związane z Napoleonem Bonaparte Pierwsza nadzieja na odzyskanie niepodległości pojawiła się w czasach napoleońskich. W 1806 roku Napoleon rozgromił wojska pruskie pod Jeną i Auerstaedt. Na mocy traktatów pokojowych zawartych 7 i 9 lipca 1807 roku w Tylży Ziemia Lubawska weszła w skład nowo utworzonego Księstwa Warszawskiego.
 • 13. Wojska Napoleona okradły mieszkańców Ziemi Lubawskiej Józef Śliwiński przytacza ciekawy opis pobytu Francuzów na Ziemi Lubawskiej: „Podczas wojny prusko – francuskiej w roku 1807 w miesiącu lutym stanął w Lubawie marszałek francuski Bernadotte, późniejszy król szwedzki, z czterdziestotysięczną armią. W mieście mieli obywatele po 60 żołnierzy na kwaterze, co się nie zmieściło, to stanęło w obozie wkoło miasta. Z domów pozabierali wszystkie garnki, grapki, rundle, miski i różne naczynia do obozu. Pozwolony był rabunek trzydniowy dla szukania żywności, ale przy tej sposobności brali wszystko, co miało jaką taką wartość: pieniądze, bieliznę, garderobę, buty na ulicach ściągali z ludzi. Klasztor i kościół oo. Bernardynów ze szczętem zrabowali, zabrali monstrancje, kielichy, sukienki z ołtarzów, kapy, którymi się okrywali jak płaszczami. Wszystkie płoty, wrota i szczyty od stodół i dachy słomiane popalone w obozie (…)”. Powyższy cytat pokazuje jak bardzo Polacy zawiedli się na Napoleonie i jego armii.
 • 14. Żołnierza Napoleona zgwałcili dziewczęta z Pietrzwałdu (gmina Ostróda) We wsi Pietrzwałd żołnierze napoleońscy, w 1807 roku dokonali gwałtu na okolicznych dziewczętach. Mieszkańcy wsi w ramach zemsty zabili 18 żołnierzy, a ich zwłoki zatopili w okolicznym jeziorze. To tragiczne wydarzenie sprawiło, że jezioro, w którym znaleziono zwłoki żołnierzy nazwano Jeziorem Francuskim prędzej nazywano je Jeziorem Sauk.
 • 15. Po klęsce Napoleona Klęska Francji w wojnie z Rosją w 1812 roku spowodowała inwazję rosyjską i upadek Księstwa Warszawskiego. W 1815 roku Kongres Wiedeński ustanowił nowy ład w Europie. Warszawa znalazła się w granicach zaboru rosyjskiego jako stolica nowo utworzonego Królestwa Polskiego. Natomiast Ziemia Lubawska pozostała pod pruskim panowaniem.
 • 16. Powstanie listopadowe (1830-1831). Powstanie styczniowe (1863-1864). Postępująca rusyfikacja w zaborze rosyjskim i narastające napięcia społeczne doprowadziły do wybuchu powstania styczniowego, które trwało od 22 stycznia 1863 do jesieni 1864 roku. Walki toczyły się na terenie Królestwa Polskiego, daleko od Ziemi Lubawskiej, co nie zmienia faktu, że wielu lokalnych patriotów ruszyło z pomocą rodakom walczącym w sąsiednim zaborze.
 • 17. Czwarta Kompania Lubawska walcząca w powstaniu styczniowym. Jan Fryderyk Wandel oficer o pseudonimie Ewald stanął na czele Czwartej Kompanii Lubawskiej składającej się z lokalnych patriotów, mieszkających na Ziemi Lubawskiej i Mazurach. Kompania dowodzona przez Ewalda składała się z ok. 400 ludzi wśród których byli strzelcy, kosynierzy i kilkudziesięciu jeźdźców.
 • 18. Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa.
 • 19. Polacy podczas I wojny światowej często byli zmuszani do bratobójczej walki
 • 20. Ofiary poniesione podczas I wojny światowej (1914-1918) nie poszły na marne. Koniec wojny dla Nas oznaczał początek odrodzonej Ojczyzny. Zdjęcie z 1931 roku
 • 21. 11 LISTOPADA 1918 R. Tego dnia podpisano rozejm w lasku Compiégne pod Paryżem, który zakończył I wojnę światową. Polska ponownie pojawiła się na mapach świata. Dzień ten jest Naszym Świętem Niepodległości.
 • 22. JÓZEF PIŁSUDSKI Dnia 10 listopada do Polski powrócił wypuszczony z niemieckiej niewoli Józef Piłsudski. Wieść o jego powrocie rozniosła się po odradzającym się kraju lotem błyskawicy. 11 listopada Ignacy Daszyński wraz z całym rządem przyjechał do Warszawy. Tego samego dnia Józef Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową i rozpoczął konsultacje z przedstawicielami stronnictw politycznych w sprawie utworzenia koalicyjnego rządu. Dania 14 listopada 1918 r., nowym dekretem Rada Regencyjna postanowiła się rozwiązać i całą władze w państwie przekazała Piłsudskiemu, ustanawiając urząd naczelnika państwa.
 • 23. POWITANIE PIŁSUDSKIEGO, 10 LISTOPAD 1918 R. Dworzec kolejowy w Warszawie dzień 11 listopada 1918 r. Uroczyste powitanie, powracającego z więzienia w Magdeburgu, Józefa Piłsudskiego. Po prawej Komendanta stoi L. Piskor po lewej S. Głuchowski. Wśród tłumu, obok oficerów legionowych i publiczności cywilnej, widać uwijających się oficerów i żołnierzy niemieckich i austriackich w pełnym uzbrojeniu.
 • 24. Józef Piłsudski na Kasztance
 • 25. „MONITOR POLSKI”, 12 LISTOPADA 1918 R.
 • 26. Polska idzie – Remigiusz Kwiatkowski
 • 27. A jak było na Ziemi Lubawskiej naszej Małej Ojczyźnie?
 • 28. Ziemia Lubawska powróciła w granice Polski dopiero w 1920 roku W 1920 roku, kiedy uprawomocniły się decyzje traktatu wersalskiego nasza Mała Ojczyzna w końcu znalazła się w granicach odrodzonej po 123 latach zaborów II Rzeczypospolitej. Na zdjęciu żołnierze (stworzonej dzięki Romanowi Dmowskiemu) Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Dzień wejścia żołnierzy do każdej miejscowości oznaczał początek polskiej władzy i koniec władzy niemieckiej. Ulicę, którą 19 stycznia 1920 roku wkroczyli do Nowego Miasta Lubawskiego żołnierze Błękitnej Armii nazwano ul. 19 stycznia. Na zdjęciu: ul. 19 stycznia w NML. Okres międzywojenny.
 • 29. Okres międzywojenny. Żołnierze na rynku w Nowym Mieście Lubawskim
 • 30. Dzień targowy na rynku w Nowym Mieście Lubawskim
 • 31. Rynek w Nowym Mieście Lubawskim
 • 32. Rynek w Nowym Mieście Lubawskim

Related Documents