„ TRADICIONĀLO PRASMJU SAGLABĀŠANAS PROGRAMMA LATVIJAS AUSTRUMU PIEROBEŽĀ” Projekta numurs: LKP2010/004 Projekta vadītājas...
PROJEKTA VIZĪTKARTE <ul><li>Realizēšanas vieta: Viļakas novads </li></ul><ul><li>Laiks: no 07.10.2010. līdz 30.09.2011. </...
PROJEKTA MĒRĶIS <ul><li>Nodrošināt tradicionālo prasmju un amatu attīstību Latvijas austrumu pierobežā, veicināt to pieej...
PROJEKTA UZDEVUMI <ul><li>Noorganizēt 4 meistardarbnīcas tradicionālo prasmju un amatu saglabāšanai un pārmantošanai. </li...
PROJEKTA REZULTĀTI
1.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA <ul><li>tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīc as Medņevas pagastā, notika...
1.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA
2.MEISTARDARBNĪCA - AUŠANĀ <ul><li>aušanas meistardarbnīca Upītē Šķilbēnu pagastā notika no 26. līdz 29.jūlijam </li></ul>...
2.MEISTARDARBNĪCA - AUŠANĀ
2.MEISTARDARBNĪCA - AUŠANĀ
3.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA <ul><li>tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Kupravas pagastā notika no ...
3.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA
4.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ VIJOSPĒLE <ul><li>tradicionālās vijoļspēles meistardarbnīcas Viļakā notika no 23. l...
4.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ VIJOSPĒLE
Projekta dalībnieku atziņas <ul><li>Skatījāmies un mācījāmies kā pareizi ietrenēt visus sejas muskuļus, apguvām elpošanas ...
Projekta dalībnieku atziņas <ul><li>Liene Brence ir lieliska skolotāja, jo viņa ļoti labi iemāca tradicionālo vijoļspēli <...
REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
PROJEKTA PUBLICITĀTE <ul><li>Viļakas novada domes tīmekļa vietne: www.vilaka.lv </li></ul><ul><li>Raksti par visām meist...
SECINĀJUMI <ul><li>bērnos un jauniešos radīta interese par tradicionālo dziedāšanu, vijoļspēli un aušanu </li></ul><ul><li...
PALDIES <ul><li>Rutai Cibulei par projekta uzraudzību; </li></ul><ul><li>Inārai Sokirkai, Ligitai Spridzānei, Andrim Slišā...
TURPINĀSIM STRĀDĀT, LAI SAGLABĀTU UN POPULARIZĒTU NEMATERIĀLO KULTŪRAS MANTOJUMU! UZ TIKŠANOS JAUNĀS MEISTARDARBNĪCĀS!
of 24

Prezentācija meistardarbnīcas 2011

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentācija meistardarbnīcas 2011

 • 1. „ TRADICIONĀLO PRASMJU SAGLABĀŠANAS PROGRAMMA LATVIJAS AUSTRUMU PIEROBEŽĀ” Projekta numurs: LKP2010/004 Projekta vadītājas: Vineta Zeltkalne un Sandra Ločmele
 • 2. PROJEKTA VIZĪTKARTE <ul><li>Realizēšanas vieta: Viļakas novads </li></ul><ul><li>Laiks: no 07.10.2010. līdz 30.09.2011. </li></ul><ul><li>Virziens: Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana </li></ul><ul><li>Darbības forma: meistardarbnīcas </li></ul><ul><li>Mērķa auditorija: bērni, jaunieši, vidējā paaudze un citi interesenti, kas vēlas saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un nodot to nākamajām paaudzēm </li></ul>
 • 3. PROJEKTA MĒRĶIS <ul><li>Nodrošināt tradicionālo prasmju un amatu attīstību Latvijas austrumu pierobežā, veicināt to pieejamību plašākai sabiedrībai , īpašu uzmanību veltot sabiedrības izglītošanai ar neformālās izglītības palīdzību par konkrētām nemateriālā kultūras mantojuma prasmēm Ziemeļlatgalē , iekļaujot tās kā būtisku sastāvdaļu tūrisma maršrutos. </li></ul>
 • 4. PROJEKTA UZDEVUMI <ul><li>Noorganizēt 4 meistardarbnīcas tradicionālo prasmju un amatu saglabāšanai un pārmantošanai. </li></ul><ul><li>Noorganizēt teorētiski praktisku projekta noslēguma semināru par projektā gūtajām atziņām un nākotnes perspektīvām. </li></ul><ul><li>Pievērst masu mediju uzmanību Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, izveidojot projekta publicitātes plānu, lai informētu iedzīvotājus par pierobežas ļaužu prasmēm, senajiem amatiem un darba tikumu. </li></ul>
 • 5. PROJEKTA REZULTĀTI
 • 6. 1.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA <ul><li>tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīc as Medņevas pagastā, notika no 5. līdz 8.jūlijam </li></ul><ul><li>vokālās nodarbības vadīja etnomuzikoloģe Inese Mičule </li></ul><ul><li>meistardarbnīcā praktizēja vokālos vingrinājumus, </li></ul><ul><li>mācījās dziedāt „ tolku bolsī” </li></ul><ul><li>apguva Ziemeļlatgales dančus jauniešu folkloras kopas „Upīte” vadībā </li></ul><ul><li>d ziedāt mācijās bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Rezultāts: jaunieši plāno dibināt jauniešu folkloras kopu “Paeglītis” </li></ul>
 • 7. 1.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA
 • 8. 2.MEISTARDARBNĪCA - AUŠANĀ <ul><li>aušanas meistardarbnīca Upītē Šķilbēnu pagastā notika no 26. līdz 29.jūlijam </li></ul><ul><li>meistare Ligita Spridzāne </li></ul><ul><li>iemācījās aust jostas “celu” tehnikā </li></ul><ul><li>aušanas nodarbībās piedalījās gan bērni, gan jaunieši, gan vecāki </li></ul><ul><li>mazākajam dalībniekam bija 5 gadi, vecākajam – 70 gadi </li></ul><ul><li>secinājums: Ziemeļlatgales jostu var noaust ikviens savās mājās, jo aušanai „celu” tehnikā ir nepieciešami tikai dēlīši, nav nepieciešamas stelles </li></ul>
 • 9. 2.MEISTARDARBNĪCA - AUŠANĀ
 • 10. 2.MEISTARDARBNĪCA - AUŠANĀ
 • 11. 3.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA <ul><li>tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Kupravas pagastā notika no 8. līdz 11.augustam </li></ul><ul><li>vadītājas Sandra Andrejeva un Ņina Baikova </li></ul><ul><li>18 bērni kopā ar Kupravas etnogrāfisko ansambli apguva dziesmas no etnogrāfiskā ansambļa repertuāra </li></ul><ul><li>bērni nāk no krievvalodīgo ģimenēm, tāpēc bija grūti apgūt dziesmas latgaliešu valodā </li></ul><ul><li>centīgi strādāja arī pēc meistardarbnīcām, visām dziesmām, ko dziedāja noslēguma koncertā zināja vārdus no galvas </li></ul><ul><li>apguva Ziemeļlatgales dančus jauniešu folkloras kopas „Upīte” vadībā </li></ul>
 • 12. 3.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ DZIEDĀŠANA
 • 13. 4.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ VIJOSPĒLE <ul><li>tradicionālās vijoļspēles meistardarbnīcas Viļakā notika no 23. līdz 25.august am </li></ul><ul><li>meistardarbnīcas vadīja LMA etnomuzikoloģijas nodaļas absolvente Liene Brence </li></ul><ul><li>piedalījās 8 Viļakas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņi un trīs pedagogi – Ilona Bukša, Svetlana Krasnokutska un Marija Bukša </li></ul><ul><li>apguva tautiskās vijoļspēles pamatprincipus </li></ul><ul><li>apguva sešas latgaliešu tautasdziesmas un dančus, izmēģināj a vēl citu instrumentu spēli – mandolīnu, bungas, cītaru, robdēli, ermoņik u </li></ul><ul><li>Secinājums: spēlējot tradicionālo mūziku, ir daudz lielākas iespējas izpausties, lielākas iespējas improvizēt, jo nav jāspēlē pēc notīm, bet pēc dzirdes </li></ul>
 • 14. 4.MEISTARDARBNĪCA – TRADICIONĀLĀ VIJOSPĒLE
 • 15. Projekta dalībnieku atziņas <ul><li>Skatījāmies un mācījāmies kā pareizi ietrenēt visus sejas muskuļus, apguvām elpošanas vingrinājumus. </li></ul><ul><li>Mēģinājām dziedāt visskaļāko un visgarāko „ē” skaņu. </li></ul><ul><li>Apguvām vingrinājumus, kas sākas ar vienu skaņu: „Baigi bikli bekās bērni brien; Fausta figūra fiksē fagotu”. Dziedājām arī tolku bolsis. </li></ul><ul><li>Jābūt ir lielai pacietībai, lai pēc dzirdes spēlētu vairākas stundas pēc kārtas. </li></ul><ul><li>Spēlējām meldiņus, variējām, mācījāmies kā spēlēt pavadījumu, mācījāmies dziedāt, improvizējām, rīta rosmes taisījām </li></ul>
 • 16. Projekta dalībnieku atziņas <ul><li>Liene Brence ir lieliska skolotāja, jo viņa ļoti labi iemāca tradicionālo vijoļspēli </li></ul><ul><li>nākotnē būtu interesanti muzicēt kopā kā tradicionālās vijoļspēles ansamblim </li></ul><ul><li>Aušanas meistardarbnīcai atvēlētās četras dienas bija par maz, lai noaustu visas jostas, tāpēc nodarbības turpināj ām arī nākamajā nedēļā </li></ul><ul><li>Lai austu nepieciešamas prasmīgas rokas un pacietība </li></ul><ul><li>Dziedāšanas nodarbības Kupravā turpināj ām arī pēc projektā paredzēto nodarbību skaita, jo bērni ļoti gribēja sagatavoties noslēguma pasākumam, lai dziedātu vēl labāk </li></ul><ul><li>Kupravas bērni iemācījās dziedāt latgaliski </li></ul>
 • 17. REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
 • 18. REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
 • 19. REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
 • 20. REZULTĀTU PREZENTĀCIJA – KUPRAVĀ NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
 • 21. PROJEKTA PUBLICITĀTE <ul><li>Viļakas novada domes tīmekļa vietne: www.vilaka.lv </li></ul><ul><li>Raksti par visām meistardarbnīcām + foto galerijas </li></ul><ul><li>Viļakas novada izdotais informatīvais izdevums „Viļakas novadā” </li></ul><ul><li>Raksti Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns” </li></ul><ul><li>Raksti Latgales reģiona laikrakstā “Vietējā” </li></ul><ul><li>Ziņas Latgales reģiona protālā: www.latgale.lv </li></ul>
 • 22. SECINĀJUMI <ul><li>bērnos un jauniešos radīta interese par tradicionālo dziedāšanu, vijoļspēli un aušanu </li></ul><ul><li>ikvienam interesentam ir bijusi iespēja pamēģināt pašam apgūt šīs prasmes </li></ul><ul><li>meistardarbnīcas turpinājās pēc meistardarbnīcai paredzēto dienu skaita </li></ul><ul><li>ir iesēta sēkla, kas turpinās aug un aizraut arvien vairāk bērnu, jauniešus un vidējo paaudzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā Viļakas novadā </li></ul>
 • 23. PALDIES <ul><li>Rutai Cibulei par projekta uzraudzību; </li></ul><ul><li>Inārai Sokirkai, Ligitai Spridzānei, Andrim Slišānam, Sandrai Andrejevai, Ilonai Bukšai par sadarbību meistardarbnīcu organizēšanā; </li></ul><ul><li>Zanei Mičulei, Ņinai Baikovai, Lienei Brencei, Ligitai Spridzānei par meistardarbnīcu vadīšanu un prasmju nodošanu interesentiem; </li></ul><ul><li>meistardarbnīcu dalībniekiem par ieguldīto darbu un izrādīto interesi; </li></ul><ul><li>noslēguma koncerta dalībniekiem par dāvāto sirdsiltumu, kas sasildīs ne vienā vien bargajā ziemā! </li></ul>
 • 24. TURPINĀSIM STRĀDĀT, LAI SAGLABĀTU UN POPULARIZĒTU NEMATERIĀLO KULTŪRAS MANTOJUMU! UZ TIKŠANOS JAUNĀS MEISTARDARBNĪCĀS!

Related Documents