Vammaisten naisten oikeudet
Aikuistoiminnan naistenpäivän
tapahtuma 9.3.2014
Miina Kajos
Ihmisoikeudet
• Samat ihmisoikeudet kuin vammattomilla
• Oikeus naiseuteen
• Ei syrjintää henkilöön liittyvien syiden,
kut...
Osallistuminen ja yhteiskunnallinen
vaikuttaminen
• Rohkaisu ja edellytykset
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja
näkyvyyt...
Oman elämän hallinta
• Oikeus saada tietoa, ohjausta ja tukea
arkeen
• Oikeus ulkopuoliseen apuun
• Oikeus omia asioita ko...
Tiedonsaanti
• Naiseksi kasvamiseen ja naiseuteen liittyvä
terveys- ja seksuaalitieto
• Tytölle ja vanhemmille realistista...
Kuntoutus, koulutus,
toimeentulo, työllisyys
• Naisnäkökulma ja elämänkaariajattelu
• Yhdenvertaisuus vammattomiin nähden
...
Seksuaalisuus
• Oikeus seksuaalisuuteen
• Esteettömät seksuaaliterveyspalvelut
• Sukupuolen ja seksuaalisen
suuntautumisen...
Perhe ja vanhemmuus
• Oikeus perheeseen ja vanhemmuuteen
• Ei painostusta aborttiin tai sterilisaatioon
• Vamman vaatimat ...
Väkivalta ja hyväksikäyttö
• Henkilökohtainen koskemattomuus
• Henkisen, taloudellisen ja fyysisen
väkivallan ja hyväksikä...
Verkostot ja vertaistuki
• Mahdollisuus vahvistua vertaisryhmässä
• Yhteiskunnan ja järjestöjen tuettava
vertaistoimintaa
...
Tutkimus ja tilastot
• Lisää tutkimusta ja opinnäytteitä
vammaisuudesta ja naiseudesta
• Vammaiset naiset huomioitava pare...
Lähde
• Vammaisten naisten tavoiteohjelma
OlenNainen 2006
of 12

Vammaisten naisten oikeudet | Naisten päivä 9.3.2014

CP-liiton suunnittelija Miina Kajos puhui vammaisten ihmisten oikeuksista Naisten päivässä 9.3.2014.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Vammaisten naisten oikeudet | Naisten päivä 9.3.2014

 • 1. Vammaisten naisten oikeudet Aikuistoiminnan naistenpäivän tapahtuma 9.3.2014 Miina Kajos
 • 2. Ihmisoikeudet • Samat ihmisoikeudet kuin vammattomilla • Oikeus naiseuteen • Ei syrjintää henkilöön liittyvien syiden, kuten esim. sukupuolen, iän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai seksuaalisen suuntauksen perusteella
 • 3. Osallistuminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen • Rohkaisu ja edellytykset yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja näkyvyyteen • Osallistumiseen tarvittavat tukipalvelut
 • 4. Oman elämän hallinta • Oikeus saada tietoa, ohjausta ja tukea arkeen • Oikeus ulkopuoliseen apuun • Oikeus omia asioita koskevaan päätöksentekoon
 • 5. Tiedonsaanti • Naiseksi kasvamiseen ja naiseuteen liittyvä terveys- ja seksuaalitieto • Tytölle ja vanhemmille realistista tietoa naiseksi kasvamisesta • Ohjausta palveluista, kuntoutuksesta, koulutuksesta, työllistymisestä • Tiedon oltava saatavilla vaihtoehtoisilla kommunikaatiotavoilla • Ammattilaisille lisäkoulutusta vammaisuudesta ja naiseudesta
 • 6. Kuntoutus, koulutus, toimeentulo, työllisyys • Naisnäkökulma ja elämänkaariajattelu • Yhdenvertaisuus vammattomiin nähden • Vammaisen naisen tai tytön omaa kiinnostusta ja kykyjä painotettava • Itsenäisen elämän mahdollistava toimeentulo • Yhdenvertainen työllistyminen ja palkkaus
 • 7. Seksuaalisuus • Oikeus seksuaalisuuteen • Esteettömät seksuaaliterveyspalvelut • Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus
 • 8. Perhe ja vanhemmuus • Oikeus perheeseen ja vanhemmuuteen • Ei painostusta aborttiin tai sterilisaatioon • Vamman vaatimat äitiyden tukipalvelut • Vamma ei saa olla huoltajuuden menetyksen peruste tai este adoptiolle • Huostaanotto ei saa johtua puutteellisesta tuesta
 • 9. Väkivalta ja hyväksikäyttö • Henkilökohtainen koskemattomuus • Henkisen, taloudellisen ja fyysisen väkivallan ja hyväksikäytön korostuneen uhan tunnistaminen • Esteettömät ensi- ja turvakotipalvelut • Vammaisten naisten ja tyttöjen identiteetin vahvistaminen
 • 10. Verkostot ja vertaistuki • Mahdollisuus vahvistua vertaisryhmässä • Yhteiskunnan ja järjestöjen tuettava vertaistoimintaa • Vammaisten naisverkostot osana naisliikettä
 • 11. Tutkimus ja tilastot • Lisää tutkimusta ja opinnäytteitä vammaisuudesta ja naiseudesta • Vammaiset naiset huomioitava paremmin tutkimuksissa ja tilastoissa
 • 12. Lähde • Vammaisten naisten tavoiteohjelma OlenNainen 2006

Related Documents