Nama Nama Nabi dan RasulNama Nabi dan Rasul sangat sesuai untuk dijadikan namakepada bayi kerana ianya turut terkandung da...
• Adam • Syui’b• Idris • Musa• Nuh ...
of 2

Nama nama islam : Nama Nabi dan Rasul

Himpunan Senarai Nama Nama Islam Lelaki dan Perempuan yang Indah
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nama nama islam : Nama Nabi dan Rasul

  • 1. Nama Nama Nabi dan RasulNama Nabi dan Rasul sangat sesuai untuk dijadikan namakepada bayi kerana ianya turut terkandung dalam nama namaislam. Hal ini kerana mereka merupakan pesuruh Allah danmereka amat dekat dengan Allah SWT. Semoga dengan namayang diberikan ini akan menjadi doa supaya anak-anak ini akansentiasa berada pada landasan syariat Allah dan menjadipejuang yang menegakkan agama Allah pada masahadapan, Insya Allah amin. http://senarainamanamaislam.com
  • 2. • Adam • Syui’b• Idris • Musa• Nuh • Harun• Hud • Zulkifli • Daud• Soleh • Sulaiman• Ibrahim • Ilyas• Lut • Ilyasa’• Ismail • Yunus• Ishak • Zakaria • Yahya• Ya’akob • Isa• Yusuf • Muhammad s.a.w.• Ayub http://senarainamanamaislam.com

Related Documents