National InformationInfrastructure Initiatives:Vision and Policy Design Brian KAHIN, Ernest J. WILSON
Obsah: • Singapur • Francie • Japonsko • Velká Británie • Korea • Německo • Dánsko • USA • K...
SINGAPUR vize inteligentního ostrova1981 - založení NationalComputer Board1985 - Národní IT plán7 základních sta...
Singapur - specifika místního trhu• multikulturalita (angličtina, čínština, malajština)• teletext již počátkem 80. let, Te...
Zpátky do budoucnosti: Japonské plány• poválečná minulost, těžký průmysl• amakudari• 4 den-den• vize japonské ...
Japonsko - dohánění USA• informační superdálnice z optických kabelů 3 pětileté fáze do roku 2010• Japonsko silné v ...
Korejská NII1987 - NBIS(National Basic Information System)2 fáze, 1. do roku 19911993 - KII(Korejská informační infrastruk...
KII - Korejská vize pro 21. století• plánování v pětiletkách, KII vznikla v pětiletce 1992-97• vyvarování se problémů NBIS...
Národní informační infrastruktura USASoukromý sektor je silnější než veřený, proto jej nelzesrovnávat, dokonce ani se zápa...
Agenda for Action• vyzdvihuje internetový základ a zdůrazňuje roli aplikací• její široký pohled na informační infrastruktu...
9 principů a cílů Agenda for Action:1.podpora investic v soukromém sektoru2.rozšíření konceptu „univerzální služby“ pro za...
3 základní komponenty informační infrastruktury:conduit, content, computersGlobální informační infrastruktura5 principů: •...
Kulturní suverenita, veřejná účast a demokratizace veřejné sféry:Kanadská debata o nové inf. infrastruktuře• Politika ...
Kanadská NII1971 - zpráva Instant World1981 - zpráva The Information Revolution and its Implications1991 - revize Broadcas...
Information Infrastructure Initiatives in Emerging Economies: The Case of India Ben A. Petrazzini and G. ...
Telekomunikace1985 změny, Department of Telecomunication1986 restrukturalizace1994 Indie zaostává nekvalitní telekomun...
Informatika1984 zákon pro import hardwaru1986 zákon umožňující vývoj softwaru1991 Liberální reformy STP (Software Tech...
Televizní vysílání1995Zrušení monopolu státní mediální skupinyDoordashanIBA - India Broadcasting AuthoritySatelitní vysílá...
Brazil: Is the World Ready forWhen Information Highways Cross the Amazon? Lee McKnight and Antonio J.J. Botelho
Telekomunikace1992 nízké zahuštění telefonní sítě tragická kvalita služeb státní monopol Telebras1994 minimální st...
IT / internet1992 otevření počítačového trhu nízké ceny1995 největší počítačový trh v Latinské Americe IT výstava ...
Televizní vysílání1995 Dynamický mediální trh, velká poptávka Mediální gigant Globo export telenovel1996 Goldstar ...
Národní informační infrastruktura v rozvojových zemíchRole informačních technologiíDůležita!Jak na to?investicemo...
Information Superhighway Policy in France: The End of High Tech Colbertism Thierry Vedel
Změny a vlivy ve Francii• DIRIGISMUS a PRAGMATISMUS• 1994 Gérard Théry - report o IS• vlivy USA a EU• liberalizace trhu ...
Dokumenty(Evropská komise, červen 1993)Bílá kniha růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti(Martin Bangemann, červen 199...
Public Policy and theInformation Superhighway: The case of the United Kingdom Andrew Graham
Veřejné politiky UK• od 1979 - v čele konzervativci o víra v sílu volného trhu• podpora kabelových sítí• vysílání v ruká...
Telekomunikační a mediální trhZměny v přenosu a konzumaci (1981 - 1995)(telefon, TV, rádio, VHS, CD, PC)Hlavní společnosti...
Politické souvislostiVývoj politik: telekomunikace a vysílání (1982 - 1995)Vývoj politiky vzhledem k IS (1979 - 1995)Polit...
Multimedia:Germanys Third Attempt to Move to an Information Society Herbert Kubicek
20 let a 3 pokusy v Německu1974 první pokusdatová komunikaceobousměrná kabelová televize1984 druhý pokusmodernizace ...
MultimediaDefinice pojmu - interaktivita - statické a dynamické - ukládání a přenosSlučování technologií a trhů - zpra...
Současný stav a vývoj trhůTelekomunikační sítě a základní služby(telefonní služby a sítě, mobilní komunikace, kabelová a s...
Politické a právní aspektyDeregulace telekomunikacíReforma vysíláníPráva na duševní vlastnictvíSoukromí a bezpečnost
The Information Welfare Society:An Assessment of Danish Govermental Initiatives Preparing for the Informati...
Úspěchy v Dánsku• Dobře rozvinutá infrastruktura• 1994 vydána zpráva Info-Society 2000• 2 přístupy: o mode...
Information Liberalization in the European Union Shalini Venturelli• významná determinace kulturní...
Models of Communication Regulation in the EU• liberální model zaveden již v Římských smlouvách (1957): článek 90, 8...
10 významných iniciativ evropské liberalizace1) distribuce2) politická správa3) copyright4) informační servis5) Open Acces...
Pět principů veřejných služeb 1) univerzální služby 2) politika hospodářské soutěže 3) politická správa 4) copyright a prá...
Communication and law• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), článek 10: svoboda projevu• Green paper...
Liberalizace telekomunikace• Bangemannova zpráva: Evropa a globální informační společnost, 1994 (Europe and the Global I...
Vybrané rámcové programy napodporu informační infrastruktury• ESPRIT (1984) – European Strategic Program for Research and...
Maastrichtská smlouva, 1992• rozšíření působnosti EU o oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky a o spolupráci ...
Vývoj informační společnosti• NII/GII Policy Národní informační infrastruktura/Globální informační infrastruktura• Akční...
Materials from the Special Session on Informations Infrastructures OECD
Special Session on Information Infrastructures1995 Toward Realisation of the Information Society5 základních pr...
Ekonomické a sociální dopady informačních infrastruktur ekonomika zdravotnictví zaměstnanost vývoj vzdělá...
Chairs Conclusions from theG-7 Ministerial Conference on the Information Society
G-7 Ministerial Conference on the Information Society1994 - 11 pilotních projektůGlobal inventoryGlobal Inter...
of 51

National information infrastructure initiatives: vision and policy design

KAHIN, Brian; WILSON, Ernest J. (Ed.). National information infrastructure initiatives: vision and policy design (referující A. Sladkovská, M. Balhar, M. Hampacherová a L. Bauerová na semináři Informační politika).
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Design      


Transcripts - National information infrastructure initiatives: vision and policy design

 • 1. National InformationInfrastructure Initiatives:Vision and Policy Design Brian KAHIN, Ernest J. WILSON
 • 2. Obsah: • Singapur • Francie • Japonsko • Velká Británie • Korea • Německo • Dánsko • USA • Kanada • Evropská unie • Globální inf. • Indie infrastruktura • Brazílie • OECD
 • 3. SINGAPUR vize inteligentního ostrova1981 - založení NationalComputer Board1985 - Národní IT plán7 základních stavebních kamenů1990 - změna vládyVznik plánu IT20001992 - Zpráva IT2000:vize inteligentního ostrova
 • 4. Singapur - specifika místního trhu• multikulturalita (angličtina, čínština, malajština)• teletext již počátkem 80. let, Teleview• zákaz satelitů• monopol Telecomu na telekomunikace• informační kiosky Singatouch• nové internetové aplikace pro stavebnictví, vzdělávání, knihovny a elektronické mýtné• Singapur jako regionální obchodní středisko
 • 5. Zpátky do budoucnosti: Japonské plány• poválečná minulost, těžký průmysl• amakudari• 4 den-den• vize japonské NII jako reakce na americkou• dohánění a srovnávání• džóhó-ka• silný jen• potřeba konkurence
 • 6. Japonsko - dohánění USA• informační superdálnice z optických kabelů 3 pětileté fáze do roku 2010• Japonsko silné v hardwaru, ale slabé v softwaru• nízké využití kabelové televize• multimedia - karaoke, discman, domácí PC• pokročilá informační infrastuktura v 5 oblastech• technologické, nikoli spotřebitelské uvažování• vysoká cena telekomunikačních služeb• informatizace dramaticky vzrostla po roce 1995• levnější náhradní řešení
 • 7. Korejská NII1987 - NBIS(National Basic Information System)2 fáze, 1. do roku 19911993 - KII(Korejská informační infrastruktura)jako reakce na NII Japonskaa USA2 vysokorychlostní sítě:NKN-G a NKN-P
 • 8. KII - Korejská vize pro 21. století• plánování v pětiletkách, KII vznikla v pětiletce 1992-97• vyvarování se problémů NBIS• expanze sítě optických vláken ve 3 fázích do r. 2015• přísun pokročilých technologií ze zahraničí• soukromé společnosti podporovány k zahraniční spolupráci• přejímání standardů ISO, ITC, JTC1, tvorba vlastních• zapojení do GII, AII, APII
 • 9. Národní informační infrastruktura USASoukromý sektor je silnější než veřený, proto jej nelzesrovnávat, dokonce ani se západoevropskými zeměmi.15. září 1993 - oficiální oznámení NIINational Information Infrastructure: Agenda for Action• interaktivní TV vs. Internet• privátní vlastnictví telekomunikační infrastruktury• soukromé sítě optických kabelů
 • 10. Agenda for Action• vyzdvihuje internetový základ a zdůrazňuje roli aplikací• její široký pohled na informační infrastrukturu kontrastuje s modelem informační superdálnice• nejde o vznik nové NII, ale transformaci do pokročilé NII• nezahrnuje informační superdálnici ani inf. společnostHistorie:1976 - viceprezident Rockefeller, zpráva kladla otázky, ale nedávala na ně odpovědi1988 - National High-Performance Computer Technology Plan, skončil 19911992 - Al Gore: Information Infrastructure Technologies and Application, ze kterého vznikla Agenda for Action
 • 11. 9 principů a cílů Agenda for Action:1.podpora investic v soukromém sektoru2.rozšíření konceptu „univerzální služby“ pro zajištění dostupností informací všem za přijatelné ceny3.podpora technologických inovací a nových aplikac4.podpora sourodé, interaktivní uživatelské operace5.zajištění informační bezpečnosti a spolehlivosti sítě6.vylepšení řízení radiofrekvenčního spektra7.ochrana práv osobního vlastnictví8.koordinace s dalšími úrovněmi vlády a dalšími subjekty9.poskytování přístupu k vládním informacím
 • 12. 3 základní komponenty informační infrastruktury:conduit, content, computersGlobální informační infrastruktura5 principů: • podpora soukromých investic • podpora konkurence • flexibilní regulační uspořádání • otevřený přístup • univerzální službyThe Global Information Infrastructure: Agenda for CooperationNII není pouze informační superdálnice
 • 13. Kulturní suverenita, veřejná účast a demokratizace veřejné sféry:Kanadská debata o nové inf. infrastruktuře• Politika komunikací se řešila od počátku rádiového vysílání• Debata o nové NII začala ve stejné době jako americká• Vysílání musí být jednotné a sloužit ve prospěch Kanady• Jazyková dualita• CBC
 • 14. Kanadská NII1971 - zpráva Instant World1981 - zpráva The Information Revolution and its Implications1991 - revize Broadcasting Act z roku 19321993 - Telecommunications Act • silná síť kabelové televize, 80% domácností ji využívalo • 2 satelitní licence jako prolomení "kabelového monopolu"1994 - Information Highway Advisory Council - otevření dveří hospodářské soutěži1995 - nový postup se 3 hlavními body - buzzwords: konkurence a kultura• Kulturní suverenita
 • 15. Information Infrastructure Initiatives in Emerging Economies: The Case of India Ben A. Petrazzini and G. Harindranath
 • 16. Telekomunikace1985 změny, Department of Telecomunication1986 restrukturalizace1994 Indie zaostává nekvalitní telekomunikační infrastruktura polovičaté reformy1995 mobilní služby (pozdě), přístup kinternetu, knihovnické sítě
 • 17. Informatika1984 zákon pro import hardwaru1986 zákon umožňující vývoj softwaru1991 Liberální reformy STP (Software Technology Park)1989-1996 růst a zaměření na export (outsourcing) zaměstnanost
 • 18. Televizní vysílání1995Zrušení monopolu státní mediální skupinyDoordashanIBA - India Broadcasting AuthoritySatelitní vysílání46 milionů tv domácností
 • 19. Brazil: Is the World Ready forWhen Information Highways Cross the Amazon? Lee McKnight and Antonio J.J. Botelho
 • 20. Telekomunikace1992 nízké zahuštění telefonní sítě tragická kvalita služeb státní monopol Telebras1994 minimální státní investice1992-1994 - nástup mobilní telefonieproblémy - sociální rozdíly vysoké ceny služeb
 • 21. IT / internet1992 otevření počítačového trhu nízké ceny1995 největší počítačový trh v Latinské Americe IT výstava FENASOFT expanze do Brazílie (Acer)1995 privatizace v oblasti poskytovatelů University of Vicosa Internet Management Committee
 • 22. Televizní vysílání1995 Dynamický mediální trh, velká poptávka Mediální gigant Globo export telenovel1996 Goldstar investuje
 • 23. Národní informační infrastruktura v rozvojových zemíchRole informačních technologiíDůležita!Jak na to?investicemodernizace zákonůsoukromý sektor
 • 24. Information Superhighway Policy in France: The End of High Tech Colbertism Thierry Vedel
 • 25. Změny a vlivy ve Francii• DIRIGISMUS a PRAGMATISMUS• 1994 Gérard Théry - report o IS• vlivy USA a EU• liberalizace trhu o Télécom France• Minitel
 • 26. Dokumenty(Evropská komise, červen 1993)Bílá kniha růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti(Martin Bangemann, červen 1994)Bangemannova zpráva o informační společnosti(Thierry Breton, červen 1994)Bretonova zpráva o Telefonických službách(Gérard Théry, září 1994)Théryho zpráva o IS
 • 27. Public Policy and theInformation Superhighway: The case of the United Kingdom Andrew Graham
 • 28. Veřejné politiky UK• od 1979 - v čele konzervativci o víra v sílu volného trhu• podpora kabelových sítí• vysílání v rukách státu• žádné stanovené cíle pro IS
 • 29. Telekomunikační a mediální trhZměny v přenosu a konzumaci (1981 - 1995)(telefon, TV, rádio, VHS, CD, PC)Hlavní společnosti(podíl na trhu, podíl výnosů na trhu, sledovanost)
 • 30. Politické souvislostiVývoj politik: telekomunikace a vysílání (1982 - 1995)Vývoj politiky vzhledem k IS (1979 - 1995)Politické cíle: o osvobození telekomunikační infrastruktury o zvýšení nezávislosti spotřebitelů
 • 31. Multimedia:Germanys Third Attempt to Move to an Information Society Herbert Kubicek
 • 32. 20 let a 3 pokusy v Německu1974 první pokusdatová komunikaceobousměrná kabelová televize1984 druhý pokusmodernizace telefonních linekjednosměrná kabelová televize1994 třetí pokussoučasnostmultimedia a očekávání
 • 33. MultimediaDefinice pojmu - interaktivita - statické a dynamické - ukládání a přenosSlučování technologií a trhů - zpracování dat, telekomunikace, vysílání - koncová zařízení - obsahy
 • 34. Současný stav a vývoj trhůTelekomunikační sítě a základní služby(telefonní služby a sítě, mobilní komunikace, kabelová a satelitní TV)Telekomunikační terminály a multimediální vybavení(telekomunikační vybavení, PC, TV, VCR)Služby s přidanou hodnotou a obsahy(CD-ROM, PC hry, video, televizní a rádiovévysílání, noviny, filmy, online služby)
 • 35. Politické a právní aspektyDeregulace telekomunikacíReforma vysíláníPráva na duševní vlastnictvíSoukromí a bezpečnost
 • 36. The Information Welfare Society:An Assessment of Danish Govermental Initiatives Preparing for the Information Age Annemarie Munk Riis
 • 37. Úspěchy v Dánsku• Dobře rozvinutá infrastruktura• 1994 vydána zpráva Info-Society 2000• 2 přístupy: o moderní technologie a sítě ve veřejném sektoru o rozbití telekomunikačních monopolů
 • 38. Information Liberalization in the European Union Shalini Venturelli• významná determinace kulturními a národními aspekty jednotlivých států• informační politika EU: akční plány a iniciativy
 • 39. Models of Communication Regulation in the EU• liberální model zaveden již v Římských smlouvách (1957): článek 90, 85 a 86 – Úmluva o zavádění privatizace, deregulace a konkurence na evropském komunikačním trhu• garant Evropská komise
 • 40. 10 významných iniciativ evropské liberalizace1) distribuce2) politická správa3) copyright4) informační servis5) Open Access6) konkurence7) alternativní infrastruktura8) kabelová TV9) mobilní komunikace10) satelitní komunikace
 • 41. Pět principů veřejných služeb 1) univerzální služby 2) politika hospodářské soutěže 3) politická správa 4) copyright a právo 5) ochrana spotřebitelů
 • 42. Communication and law• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), článek 10: svoboda projevu• Green paper – Television Without rontiers, 1989
 • 43. Liberalizace telekomunikace• Bangemannova zpráva: Evropa a globální informační společnost, 1994 (Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council)
 • 44. Vybrané rámcové programy napodporu informační infrastruktury• ESPRIT (1984) – European Strategic Program for Research and Development• RISI (1994) – Regional Informaation Society Initiative
 • 45. Maastrichtská smlouva, 1992• rozšíření působnosti EU o oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky a o spolupráci v oblasti justice a vnitra• Článek 128 – přístup EU ke kultuře
 • 46. Vývoj informační společnosti• NII/GII Policy Národní informační infrastruktura/Globální informační infrastruktura• Akční plán: Europe´s Way to the information society (1994)• IRISI Initiative (1994): Inter-Regional Information Society Initiative
 • 47. Materials from the Special Session on Informations Infrastructures OECD
 • 48. Special Session on Information Infrastructures1995 Toward Realisation of the Information Society5 základních principů pro vývoj informačníchslužeb a souvisejících infrastruktur: konkurence kooperace rozmanitost otevřenost bezpečnost
 • 49. Ekonomické a sociální dopady informačních infrastruktur ekonomika zdravotnictví zaměstnanost vývoj vzdělávání Životní prostředí Digital Divide výzkum
 • 50. Chairs Conclusions from theG-7 Ministerial Conference on the Information Society
 • 51. G-7 Ministerial Conference on the Information Society1994 - 11 pilotních projektůGlobal inventoryGlobal Interoperability for Broadband NetworksCross-Cultural Training and EducationElectronic LibrariesElectronic Museums and GalleriesEnviroment and Natural Resources ManagementGlobal Emergency ManagementGlobal Healthcare ApplicationsGoverment On-LineGlobal Marketplace fo SME´s (Small and medium enterprises)Maritime Information Systems

Related Documents