Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Barbora Večerková, vecerkova@stemmark.czV Praze, 31. října 2012 ...
Proč zachovat název Pomazánkové máslo?Zastánci názvu Pomazánkové máslo nejčastěji argumentují tím, toto označení jetradičn...
of 2

Pomazánkové máslo - tisková zpráva z výzkumu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Pomazánkové máslo - tisková zpráva z výzkumu

  • 1. Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Barbora Večerková, vecerkova@stemmark.czV Praze, 31. října 2012 Pomazánkové máslo nedáme Předminulý týden zamítl Evropský soud požadavek České republiky na to, aby výrobek „Pomazánkové máslo“ mohl mít ve svém názvu označení máslo, a to s odůvodněním, že neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku, tak jak by tomu v případě másla mělo být. A co na to říkají Češi?Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK 64 % osob ve věku 15 – 59 lets tímto výrokem Evropského soudu nesouhlasí. Kategoričtější jsou ve svém odmítánímuži a také lidé ve věku 45 – 59 let. Pouze necelá pětina osob (17 %) zastávánázor opačný a rozhodnutí Evropské unie podporuje. Nezájem o danou problematikuprojevuje 16 % oslovených (častěji lidé žijící v malých obcích od 2 000 do 4 999obyvatel). Souhlasíte s rozhodnutím Evropského soudu, že výrobek „Pomazánkové máslo“ nemůže mít ve svém názvu označení máslo? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n =511 Nevím Naprosto souhlasím Je mi to jedno, 3% 7% nezajímá mě to Spíše souhlasím 16% 10% Spíše nesouhlasím 18% Naprosto nesouhlasím 45% ZDROJ: STEM/MARK, Říjen 2012 STEM/MARK, a.s., Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, tel.: 225 986 811, fax: 225 986 860, e-mail: info@stemmark.cz, www.stemmark.cz IČO: 61859591 , DIČ: CZ61859591, Banka: UniCredit Bank ČR, Praha 1, Číslo účtu: 819 010 004/2700. Obchodní rejstřík: Praha, značka B.2841
  • 2. Proč zachovat název Pomazánkové máslo?Zastánci názvu Pomazánkové máslo nejčastěji argumentují tím, toto označení jetradiční a srozumitelné co do svého složení (39 %). Tento názor častěji zastávajíženy, vysokoškoláci, osoby ve věku 15 – 29 let a lidé žijící ve městech nad 100 tisícobyvatel. Dalším z argumentů je skutečnost, že by do takovýchto věcí nemělaEvropská unie členským státům mluvit a zasahovat (36 %, častěji uváděno muži) aže by se obecně měla zabývat podstatnějšími věcmi než je posuzování lokálníchnázvů produktů (10 %). 12 % respondentů se domnívá, že je obecně zbytečné anesmyslné takovéto věci řešit.Jaké jsou výhrady vůči názvu Pomazánkové máslo?Lidé, kteří výrok Evropského soudu schvalují, tak nejčastěji činí z důvodu, ženepovažují složení tohoto výrobku za skutečné máslo (70 %) nebo mají pocit, ženázev je zavádějící a může spotřebitele klamat (8 %).Čím název nahradit?Respondenti měli možnost navrhnout pro tento výrobek jiný vhodný název. Nejvícez nich (21 %) ale podporuje označení současné – Pomazánkové máslo. Z návrhů,které byly uváděny s nejvyšší četností lze jmenovat názvy: Pomazánka,Pomazánkový krém, Máslová pomazánka, Mléčná nebo smetanová pomazánka,Pomazánkové máslíčko a České pomazánkové máslo.Problematikou rozhodnutí Evropského soudu ohledně názvu Pomazánkové máslo seve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK.Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 511 osob vybraných kvótní metodou aodpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu seuskutečnila v období od 23. do 29. října 2012.

Related Documents