Trgovina ljudima u ciljuTrgovina ljudima u cilju
radne eksploatacijeradne eksploatacije
-iskustvo iz prakse--iskustvo iz p...
PProgramirogrami
I Prevencija i edukacija (kampanje, radionice,
treninzi, okrugli stolovi, promotivni materijali)
II Direk...
Žrtve trgovine ljudimaŽrtve trgovine ljudima
• Januar 2002 - oktobra 2013 primljeno
19896 poziva upućenih od strane 2900
k...
Vrste pozivaVrste poziva
15.0%
56.0%
29.0%
Pozivi direktno vezani za trgovinu ljudima
Preventivno-edukativni pozivi
Ostali...
Pozivi direktno vezani za
trgovinu ljudima
17%2%
50%
29%
2%
Prijava lokacije (žrtve i/ili trgovca)
Prijave o trgovini
"Pos...
Ostalo: (1) Belgija, Francuska, Grčka, Slovenija, Makedonija, Švedska
Pol dece žrtava trgovine ljudima
90%
10%
devojčice d...
TrendoviTrendovi
• Veći broj identifikovane dece žrtava trgovine
• Veći broj identifikovanih žrtava - državljanki
Srbije
•...
Ko su žrtve radneKo su žrtve radne
eksploatacijeeksploatacije??
Demografska slika:
• Godine
• Pol
• Socio-ekonomski status
VrbovanjeVrbovanje
• Prenošenje ponude od “usta do usta”
• bandera
• Agencije za zapošljavanje
• Predstavništvo kompanije/...
TransferTransfer/prebacivanje/prebacivanje
• Legalni ulazak
• Nelegalni boravak - (turistička
viza/istekla viza)
• Neposed...
EEksploatacijaksploatacija
Načini kontrole:
• Oduzimanje dokumenata
• Ograničavanje slobode/kontrola kretanja
• Stroga pra...
Izlazak! i RepatriaIzlazak! i Repatriacijacija
• Izlaz iz situacije trgovine
• Samoidentifkacija
• Dinamika povratka
• Ora...
PosledicePosledice
Fizičke/zdravstvene posledice:
• Nedostatak/ineodgovarajuća zaštitna
oprema na radu– povrede/trajna
nes...
Psihičke/PTSD:
• ?
• ?
• ?
PosledicePosledice
• Ekonomske posledice
• Društvene posledice – visok rizik od
ponovljene trgovine!
PosledicePosledice
ReintegraReintegracijacija
• Osipanje grupe – otezana reintegracija
• Ekonosmsko osnaživanje – pomoć u
traženju zaposlenja...
Specifičnosti asistencije uSpecifičnosti asistencije u
predmetima radne eksploatacijepredmetima radne eksploatacije
• Veli...
PreporukePreporuke
• Najgrublje kršenje parava, a ne (ilegalne) migracije
• Izgraditi širu platformu (tradicionalni akteri...
Studija sluStudija sluččajaaja
SerbAzSerbAz
• Vremenski okvir
• Uključeni subjekti iz 4 zemlje
• Izvori informacija (radnici, NVO, međnarodne organizacij...
ZAKONODAVNI OKVIRZAKONODAVNI OKVIR
• Međunarodni I domaći pravni okvir
• Nacionalni mehanizmi za upućivanje
UN Konvencija ...
Profil žrtava
Procena o broju radnika
Struktura radnika (godine, pol, socijalni
status...)
Tri faze trgovine ljudimaTri faze trgovine ljudima
• Faza regrutacije
• Faza tranzita
• Faza destinacije
Faza regrutacijeFaza regrutacije
 Gde se odvijala
 Načini vrbovanja:
1. Direktan kontakt
2. Oglasi
3. Poznanici
4. Agenc...
Faza tranzitaFaza tranzita
• Korišćeni granični prelazi
• Dokumenta
• Način ulaska u zemlju i boravak na teritoriji
Azerbe...
Faza ekspolatacijeFaza ekspolatacije
Podaci o kompaniji
Lokacije
Grafički prikaz strukture kompanije i unutrašnje
hijerarhije u SerbAzu
• Vlasnici
• Uprava
Upravnik svih gradilišta
Finans...
Uslovi života i rada
• Smeštaj
• Ishrana
• Higijena
• Zaštitna oprema
• Zdravstvena zaštita/medicinska pomoć
Načini kontroleNačini kontrole
• Oduzimanje dokumenata
• Ograničenje slobode i kontrola kretanja
• Stroga pravila
• Novčan...
REPATRIREPATRIJJACIJAACIJA
NaNaččin izlaska iz lanca trgovinein izlaska iz lanca trgovine
Dinamika poDinamika povvratkar...
Preduzete aktivnosti
• Azerbejdžan
• Srbija
• Bosna i Hercegovina
EPILOG
Azerbejdžan
Srbija
Bosna i Hercegovina
Hvala na paHvala na pažnjižnji
ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
Beograd, Republika Srbija
Tel:+381 (0)11 785 0000
Fa...
of 33

Prezentacija astra 26 11 13

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija astra 26 11 13

 • 1. Trgovina ljudima u ciljuTrgovina ljudima u cilju radne eksploatacijeradne eksploatacije -iskustvo iz prakse--iskustvo iz prakse- Banja Luka, 26. novembar 2013.Banja Luka, 26. novembar 2013. ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima Beograd, Republika Srbija Tel:+381 (0)11 785 0000 Fax: +381 (0)11 785 0010 E-mail: astra@astra.rs Web address: www.astra.rs
 • 2. PProgramirogrami I Prevencija i edukacija (kampanje, radionice, treninzi, okrugli stolovi, promotivni materijali) II Direktna pomoć žrtvama (SOS telefon, terenske akcije, potrage, psihološka, pravna, medicinska, socijalna pomoć) III Umrežavanje (lokalno i regionalno) IV Istraživanje i izveštavanje
 • 3. Žrtve trgovine ljudimaŽrtve trgovine ljudima • Januar 2002 - oktobra 2013 primljeno 19896 poziva upućenih od strane 2900 klijenata • Broj identifikovanih žrtava 430 • Broj identifikovane dece žrtava trgovine 190
 • 4. Vrste pozivaVrste poziva 15.0% 56.0% 29.0% Pozivi direktno vezani za trgovinu ljudima Preventivno-edukativni pozivi Ostali pozivi
 • 5. Pozivi direktno vezani za trgovinu ljudima 17%2% 50% 29% 2% Prijava lokacije (žrtve i/ili trgovca) Prijave o trgovini "Post festum" Prijava agencija za posl. pratnju Info o skloništu
 • 6. Ostalo: (1) Belgija, Francuska, Grčka, Slovenija, Makedonija, Švedska Pol dece žrtava trgovine ljudima 90% 10% devojčice dečaci Državljanstvo dece žrtava trgovine ljudima 88% 2% 2% 2% 2% 1% 3% Srbija Makedonija Moldavija Albanija Rumunija Bugarska Irak Destinacije dece žrtava trgovine ljudima državljana/ki Srbije 60% 15% 11% 3% 6% 2% 3% Srbija Italija ostalo BIH Makedonija Kosovo Hrvatska
 • 7. TrendoviTrendovi • Veći broj identifikovane dece žrtava trgovine • Veći broj identifikovanih žrtava - državljanki Srbije • Vrbovanje putem Interneta • Vrbovanje lica sa smetnjama u razvoju (2004 – 28%) • Nove destinacije / interna trgovina ljudima • Novi načini eksploatacije/radna eksploatacija • Nov modus operandi
 • 8. Ko su žrtve radneKo su žrtve radne eksploatacijeeksploatacije?? Demografska slika: • Godine • Pol • Socio-ekonomski status
 • 9. VrbovanjeVrbovanje • Prenošenje ponude od “usta do usta” • bandera • Agencije za zapošljavanje • Predstavništvo kompanije/posrednička kompanija
 • 10. TransferTransfer/prebacivanje/prebacivanje • Legalni ulazak • Nelegalni boravak - (turistička viza/istekla viza) • Neposedovanje radnih dozvola
 • 11. EEksploatacijaksploatacija Načini kontrole: • Oduzimanje dokumenata • Ograničavanje slobode/kontrola kretanja • Stroga pravila • Novčane kazne • Pretnja nasiljem/upotreba nasilja • Neisplaćivanje dogovorenih zarada
 • 12. Izlazak! i RepatriaIzlazak! i Repatriacijacija • Izlaz iz situacije trgovine • Samoidentifkacija • Dinamika povratka • Oranizacija povratka • Sklonište (?) • Procena bezbednosti I rizika
 • 13. PosledicePosledice Fizičke/zdravstvene posledice: • Nedostatak/ineodgovarajuća zaštitna oprema na radu– povrede/trajna nesposobnost za rad • Nedostatak/neodgovarajući medicinski tretman-loše zdravstveno stanje/uslovi opasni po život
 • 14. Psihičke/PTSD: • ? • ? • ? PosledicePosledice
 • 15. • Ekonomske posledice • Društvene posledice – visok rizik od ponovljene trgovine! PosledicePosledice
 • 16. ReintegraReintegracijacija • Osipanje grupe – otezana reintegracija • Ekonosmsko osnaživanje – pomoć u traženju zaposlenja (prevencija) • Povećanje nivoa informisanosti o zaposlenju u inostranstvu
 • 17. Specifičnosti asistencije uSpecifičnosti asistencije u predmetima radne eksploatacijepredmetima radne eksploatacije • Veliki broj žrtava • Više zemalja porekla • Međunarodna saradnja • Nepostojanje samoidentifikacije • Nedostatak NRM • Otežana reintegracija • Neinformisanost o pravima i postojećim mogućnostima • Veći rizik od retrafikovanja
 • 18. PreporukePreporuke • Najgrublje kršenje parava, a ne (ilegalne) migracije • Izgraditi širu platformu (tradicionalni akteri plus sindikati,inspekcije, biznis sektor, agencije, poslodavci) • Veća uloga inspekcije rada i pojedinanih grana - Kontrola agencija i posrednika • Rana identifikacija i sveobuhvatan sistem podrške (NRM) • Borba protiv korupcije-usmeriti na investitore,posrednike, podizvođače • Finansijke istrage • Saradnja sa drugim državama
 • 19. Studija sluStudija sluččajaaja
 • 20. SerbAzSerbAz • Vremenski okvir • Uključeni subjekti iz 4 zemlje • Izvori informacija (radnici, NVO, međnarodne organizacije, mediji, ambasade)
 • 21. ZAKONODAVNI OKVIRZAKONODAVNI OKVIR • Međunarodni I domaći pravni okvir • Nacionalni mehanizmi za upućivanje UN Konvencija o transnacionalnom organizovanom kriminalu i Protokol o suzbijanju trgovine ljudima Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima MOR Konvencija br. 29 o prinudnom radu, (1930) MOR Konvencija br. 105 o ukidanju prisilnog rada (1957) Nacionalni zakoni koji zabranjuju trgovinu ljudima BiH 24.04.2002. 11.01.2008. 02.06.1993. 15.11.2000. Krivični zakonik Bosne i Hercegovine, član 186 Srbija 06.09.2001. 14.04.2009. 24.11.2000. 10.07.2003. Krivični zakonik Republike Srbije, član 388 Makedonija 12.01.2005. 27.05.2009. 17.11.1991. 15.07.2003. Krivični zakonik Republike Makedonije, član 418 Azerbejdža n 26.09.2008. n/a 19.05.1992. 09.08.2000. Zakon protiv trgovine ljudima Republike Azerbejdžana
 • 22. Profil žrtava Procena o broju radnika Struktura radnika (godine, pol, socijalni status...)
 • 23. Tri faze trgovine ljudimaTri faze trgovine ljudima • Faza regrutacije • Faza tranzita • Faza destinacije
 • 24. Faza regrutacijeFaza regrutacije  Gde se odvijala  Načini vrbovanja: 1. Direktan kontakt 2. Oglasi 3. Poznanici 4. Agencija  Ugovori
 • 25. Faza tranzitaFaza tranzita • Korišćeni granični prelazi • Dokumenta • Način ulaska u zemlju i boravak na teritoriji Azerbejdžana
 • 26. Faza ekspolatacijeFaza ekspolatacije Podaci o kompaniji Lokacije
 • 27. Grafički prikaz strukture kompanije i unutrašnje hijerarhije u SerbAzu • Vlasnici • Uprava Upravnik svih gradilišta Finansijski direktor Tehnički direktor „Pukovnik“ • Nadzor (Beli šlemovi) Lice 1 Lice 2 Lice 3 • Šefovi gradilišta • Brigadiri • Šefovi smena • Radnici doušnici
 • 28. Uslovi života i rada • Smeštaj • Ishrana • Higijena • Zaštitna oprema • Zdravstvena zaštita/medicinska pomoć
 • 29. Načini kontroleNačini kontrole • Oduzimanje dokumenata • Ograničenje slobode i kontrola kretanja • Stroga pravila • Novčana kažnjavanja (Kažnjive radnje) • Pretnje nasiljem i primena nasilja • Neisplaćivanje ugovorene zarade
 • 30. REPATRIREPATRIJJACIJAACIJA NaNaččin izlaska iz lanca trgovinein izlaska iz lanca trgovine Dinamika poDinamika povvratkaratka
 • 31. Preduzete aktivnosti • Azerbejdžan • Srbija • Bosna i Hercegovina
 • 32. EPILOG Azerbejdžan Srbija Bosna i Hercegovina
 • 33. Hvala na paHvala na pažnjižnji ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima Beograd, Republika Srbija Tel:+381 (0)11 785 0000 Fax: +381 (0)11 785 0010 E-mail: astra@astra.rs Web address: www.astra.rs

Related Documents