OPŠTINA UB www.opstinaub.org.rsPrezentacija Proizvodno-poslovne zone
GEOGRAFSKI POLOŢAJ Opština Ub nalazi se u Zapadnoj Srbiji. Administrativno pripada Kolubarskom okrugu, ali je ...
RUDNO BOGATSTVO Na području opštine prisutne su nemetaličke mineralne sirovine (kvarcni pesak u ...
PROIZVODNO-POSLOVNA ZONAZona “Ub” (u formiranju) obuhvatapovršinu od oko 100 ha, zajedno sakoridorima planiranih saobraćaj...
KOMPARATIVNE PREDNOSTIU neposrednoj blizini zone postoje već formirani Velike su mogućnosti za razvoj poljoprivrednih ...
BENEFITI ZA INVESTITORE Odlukom se utvrđuju pogodnosti (benefiti) koje opština Ub d...
KONTAKT OPŠTINA UB Ulica 3. oktobra br. 4 14210 Ub, SrbijaDarko Glišić, predsednik opštine +381 (64...
of 7

Prezentacija proizvodno poslovne zone - srpski

Prezentacija mogućnosti ulaganja u novoformiranu industrijsku zonu površine 100 hektara koja se nalazi pored auto-puta Beograd - Južni Jadran (verzija na srpskom jeziku)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija proizvodno poslovne zone - srpski

  • 1. OPŠTINA UB www.opstinaub.org.rsPrezentacija Proizvodno-poslovne zone
  • 2. GEOGRAFSKI POLOŢAJ Opština Ub nalazi se u Zapadnoj Srbiji. Administrativno pripada Kolubarskom okrugu, ali je pod velikim uticajem makroregionalnog centra Beograda. Graniči se sa opštinama Obrenovac, Lajkovac, Valjevo, Koceljeva, Vladimirci i Lazarevac. Međunarodni aerodrom “Nikola Tesla” udaljen je 55km od Uba i do njega se stiţe modernim putem, rekonstruisanim tokom 2011. godine. Luka “Šabac” na reci Sava i slobodna carinska zona u tom gradu nalaze se na 50 km od grada. Ţeleznička pruga Beograd-Bar udaljena je samo 6km od centra grada, dok kroz teritoriju opštine prolazi industrijski kolosek od rudnika uglja do Termoelektrane u Obrenovcu. Auto-put Beograd-Juţni Jadran u duţini od 25 km prolazi kroz teritoriju opštine.
  • 3. RUDNO BOGATSTVO Na području opštine prisutne su nemetaličke mineralne sirovine (kvarcni pesak u procenjenom iznosu rezervi od 16.500.000 tona; glina u procenjenom iznosu rezervi od 3.800.000 tona; krečnjak), u manjem procentu metaličke, kao i energetske sirovine. Veći broj lokaliteta se eksploatiše, jedan broj je u procesu istraţivanja mogućnosti eksloatacije. Planom razvoja Rudarskog basena “Kolubara”, do 2014. godine predviđeno je otvaranje polja “Radljevo”. Bilansne rezerve uglja na ovom polju se procenjuju na 330 miliona tona. Eksploatacija polja “Radljevo” odvijaće se u skladu sa potrebama snabdevanja termoelektrana “Nikola Tesla A i B”, “Kolubara A” i TE “Kolubara B”, čija se izgradnja očekuje. Značajan resurs opštine je i polje lignita “Zvizdar”. Istraţni radovi ovog polja su u toku, a procene rezervi uglja su 280 miliona tona.
  • 4. PROIZVODNO-POSLOVNA ZONAZona “Ub” (u formiranju) obuhvatapovršinu od oko 100 ha, zajedno sakoridorima planiranih saobraćajnica,koji omogućavaju dostupnost ikvalitetnije saobraćajno povezivanjepredmetnog područja.Razvoj proizvodno – poslovne zoneje usmeren ka industrijskimparkovima, skladišnim kapacitetima,ekološki “čistim” pogonima manjih isrednjih kapaciteta, komercijalno-saobraćajnim uslugama i logističkimcentrima.Proizvodno-poslovna zonadefinisana je Prostornim planompodručja posebne nameneinfrastrukturnog koridora Beograd –Juţni Jadran.
  • 5. KOMPARATIVNE PREDNOSTIU neposrednoj blizini zone postoje već formirani Velike su mogućnosti za razvoj poljoprivrednih iindustrijski objekti: Regionalni centar za prehrambenih proizvodnih sistema zbogupravljanje komunalnim otpadom (projekat EU u postojanja kvalitetne i dostupne sirovinske baze.vrednosti od oko 20 miliona evra), kao itermoelektrane Kolubara A (Vreoci) i B (Kalenić, u Postojeća jezera i rekultivisani prostor površinskihizgradnji). kopova u blizini zone daju mogućnosti za aktivan dnevni odmor zaposlenih i dalji razvoj turističkihZona će, pored ostalih infrastrukturnih objekata, potencijala Opštine.imati mogućnost priključenja na sistem daljinskoggrejanja i regionalni sistem vodosnabdevanja. Opština Ub ostvaruje odličnu saradnju sa Agencijom za promociju stranih ulaganja (SIEPA),Postojeća i planirana infrastruktura: blizina Nacionalnom asocijacijom za lokalni ekonomskiputeva – autoput, Ibarska magistrala, mala razvoj (NALED) i ima veliko iskustvo u radu naudaljenost od gradova, rekonstruisana projektima Evropske unije.elektroenergetska mreža, razvijen sektortelekomunikacija... Projekat je u skladu sa republičkim i regionalnim prostornim i razvojnim planovima (Prostorni plan Republike Srbije, Regionalni prostorni plan Grada Beograda...).
  • 6. BENEFITI ZA INVESTITORE Odlukom se utvrđuju pogodnosti (benefiti) koje opština Ub dajeSkupština opštine Ub u decembru investitorima za direktne investicije na području opštine Ub2008. godine donela je Odluku o u obliku (vidu):pogodnostima investitorima za 1) umanjenja ili oslobođenja obaveza koje svojim odlukama utvrđujedirektne investicije na području Skupština opštine Ub za:Opštine Ub, u vidu umanjenja ili (1) porez na imovinu;oslobođenja plaćanja određenih (2) lokalne komunalne takse;obaveza. (3) naknade za korišćenje građevinskog zemljišta; (4) naknade za uređenje građevinskog zemljišta; (5) naknade za zaštitu i unapređenje ţivotne sredine;Benefiti se daju u zavisnosti od (6) opštinske administrativne takse;broja novozaposlenih radnika, koji (7) zakup građevinskog zemljišta.moraju imati prijavljeno prebivalište 2) sufinasiranja, na teret posebnog budţetskog fonda, dela:na teritoriji opštine Ub za vreme (1) naknade za promenu namene zemljišta, (2) izrade urbanističkih planova.trajanja benefita. Broj novozaposlenih Godina oslobođenja – Visina oslobođenja – radnika umanjenja umanjenja u %Investitor ima pravo na benefiteutvrđene ovom odlukom počev od 5 – 10 2 20dana potpisivanja ugovora saOpštinom Ub o uređenju 11 – 20 3 40međusobnih obaveza za predmetnu 21 – 40 4 60investiciju. 41 – 80 5 80 81 – 100 6 100
  • 7. KONTAKT OPŠTINA UB Ulica 3. oktobra br. 4 14210 Ub, SrbijaDarko Glišić, predsednik opštine +381 (64) 8160 724 predsednik@opstinaub.org.rs

Related Documents