Nelaimes gadījumu darbā statistika
2014. gads
Agnija Murāne, Vecākā eksperte, T:67021709; 25484789
20.02.2015, Rīga
Darbā notikušo nelaimes gadījumu dinamika
(2010. gads – 2014. gads)
*Par 2014. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
2
123...
Nelaimes gadījumos kopējais cietušo skaits uz 100 000
strādājošiem (2010.g. – 2014.g. )
3
*Par 2014. gadu grafikā norādīti...
Nozares, kurās 2014. gadā visvairāk notikuši nelaimes
gadījumi darbā
4
542
483
54
5
241
198
34
9
220
203
14
3
149139
8 2
1...
Nozares, kurās 2014. gadā visvairāk notikuši letālie
nelaimes gadījumi darbā
5
9
5 5 5
3
2 2 2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trans...
2014. gadā kopējā notikušo nelaimes gadījumu skaita
dinamika veselības un sociālās aprūpes nozarē
*Par 2014. gadu grafikā ...
Veselības un sociālās aprūpes nozarē nodarbinātajiem
visbiežāk traumētās ķermeņa daļas
7
Veselības un sociālās aprūpes nozarē nodarbinātajiem
visbiežāk konstatētie traumēšanas faktori
Krišana, pakrišana
45%
Trie...
2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie
smagie nelaimes gadījumi darbā
Nelaimes gadījums darbā notika ar...
2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie
smagie nelaimes gadījumi darbā
Radioloģijas nodaļas vadītāja ier...
2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie
smagie nelaimes gadījumi darbā
Slimnīcas datu operatore ieradās ...
2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie
smagie nelaimes gadījumi darbā
Atrodoties izsaukumā, ārsta palīd...
Veselības nozarē cietušā darbinieka vidējais portrets 2014. gadā
Nelaimes gadījumā darbā
cietusi:
•47 gadus jauna sieviete...
VDI sagatavoto letālo NG Aktu par darbā notikušajiem nelaimes
gadījumiem, kas nav saistīti ar darba vides riska faktoru ie...
VDI izmeklēto letālo darbā notikušo nelaimes gadījumu, kas nav saistīti ar darba
vides riska faktoru iedarbību (t.sk.“dabī...
Paldies par uzmanību
Rīga, 20.02.2015
of 16

Nelaimes gadījumi darbā un "dabīgās nāves" 2014.gadā. Piemēri par veselības aprūpi

Aktuālā nelaimes gadījumu statistika par 2014.gadu.DAĻA 2014.GADĀ NOTIKUŠO NELAIMES GADĪJUMU VĒL TIEK IZMEKLĒTI! Prezentācija Latvijas arodslimību ārstu biedrībai 2015.gada 20.februārī. Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte Agnija Murāne.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Nelaimes gadījumi darbā un "dabīgās nāves" 2014.gadā. Piemēri par veselības aprūpi

 • 1. Nelaimes gadījumu darbā statistika 2014. gads Agnija Murāne, Vecākā eksperte, T:67021709; 25484789 20.02.2015, Rīga
 • 2. Darbā notikušo nelaimes gadījumu dinamika (2010. gads – 2014. gads) *Par 2014. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 2 1232 1035 172 25 1366 1143 190 33 1545 1291 219 35 1740 1389 230 31 1733 1491 209 34 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2010 2011 2012 2013 2014* Kopā Nesmagi Smagi Letāli
 • 3. Nelaimes gadījumos kopējais cietušo skaits uz 100 000 strādājošiem (2010.g. – 2014.g. ) 3 *Par 2014. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
 • 4. Nozares, kurās 2014. gadā visvairāk notikuši nelaimes gadījumi darbā 4 542 483 54 5 241 198 34 9 220 203 14 3 149139 8 2 146 100 41 5 0 100 200 300 400 500 600 Apstrādes rūpniecība Transports un uzglabāšana Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība Valsts pārvalde un aizsardzība;obligātā sociālā apdrošināšana Būvniecība kopā nesmagi smagi letāli
 • 5. Nozares, kurās 2014. gadā visvairāk notikuši letālie nelaimes gadījumi darbā 5 9 5 5 5 3 2 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Transportsun uzglabāšana Lauksaimniecība, mežsaimniecība Apstrādesrūpniecība Būvniecība Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība Finanšuun apdrošināšanas darbības Operācijasar nekustamoīpašumu Valstspārvaldeun aizsardzības;obligātā sociālāapdrošināšana Administratīvoun apkalpojošodienestu darbība
 • 6. 2014. gadā kopējā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika veselības un sociālās aprūpes nozarē *Par 2014. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 6 119 110 9 0 132 125 7 0 95 91 4 0 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014* Kopā Nesmagi Smagi Letāli
 • 7. Veselības un sociālās aprūpes nozarē nodarbinātajiem visbiežāk traumētās ķermeņa daļas 7
 • 8. Veselības un sociālās aprūpes nozarē nodarbinātajiem visbiežāk konstatētie traumēšanas faktori Krišana, pakrišana 45% Trieciens, sitiens, grūdiens, spēriens 25% Fiziskā spriedze skeleta muskuļu sistēmā 22% Saduršanās ar kustībā esošiem priekšmetiem, objektiem, t.sk. transportlīdzekļiem 8% 8
 • 9. 2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie smagie nelaimes gadījumi darbā Nelaimes gadījums darbā notika ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgu. Ierodoties darbā ārsta palīgs jutās labi. Dežūra bija saspringta, izsaukumu skaits bija diezgan liels un arī fiziski noslogots. Daudzos izsaukumos pacienti bija jātransportē uz nestuvēm. Iekāpjot NMPD automašīnas salonā un aprūpējot pacientu, ārsta palīgs sajuta diskomfortu krūtīs, roku tirpoņu un sāpes kreisajā plecā. Saņēmis medicīnisko palīdzību, ārsta palīgs jutās labi un turpināja maiņu. Naktī izsaukumu praktiski nebija un ārsta palīgs par veselības problēmām nesūdzējās. Tomēr no rīta ārsta palīgs sajuta atkal pēkšņas sāpes krūtīs, nespēku, svīšanu, nemieru un baiļu sajūtu. Tajā brīdī cietušais vēl atradās darbā un pēc palīdzības vērsās slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Pēc veiktajiem izmeklējumiem, cietušajam tika konstatēts miokarda infarkts. Cietušā vecums – 60 gadi, darba stāžs amatā – 5 gadi Nelaimes gadījuma cēloņi: 1.Fiziski smags darbs; 2.Psiholoģiski un emocionāli smags darbs. 9
 • 10. 2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie smagie nelaimes gadījumi darbā Radioloģijas nodaļas vadītāja ieradās savā darba vietā slimnīcā. Pirms operācijas viņai bija jāapskata pacients, kurš atradās citā stāvā. Lai nokļūtu pie minētā pacienta, nodaļas vadītāja devās uz liftu. Vienā no lifta kabīnēm viņa ieraudzīja savu kolēģi, kurš no lifta iekšpuses turēja lifta durvju atvēršanas pogu ar mērķi sagaidīt radioloģijas nodaļas vadītāju. Lai ātrāk nokļūtu liftā, viņa sāka steigties, kā rezultātā zaudēja līdzsvaru un iekrita liftā uz grīdas, kājām paliekot nedaudz ārpus lifta. Cietušās kolēģis viņu ievilka dziļāk liftā un tā kā viņa pati saviem spēkiem piecelties nevarēja, tika nogādāta uzņemšanas traumpunktā. Darbiniece guva smagu potītes lūzumu. Cietušās vecums – 51 gadi, darba stāžs amatā – 4 gadi Nelaimes gadījuma cēloņi: Darba aizsardzības instrukcijas neievērošana no darbinieces puses, kas nosaka, ka darbiniekiem pārvietojoties pa slimnīcas telpām (kāpnēm, stāvvietu, ejot cauri durvīm un izmatojot liftu) un teritoriju jābūt uzmanīgiem un nedrīkst steigties. 10
 • 11. 2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie smagie nelaimes gadījumi darbā Slimnīcas datu operatore ieradās darbā un devās uz administrācijas ēku, kur pie vadītājas parakstījās par darba grafiku. Izejot no administrācijas ēkas, darbiniece uz kāpnēm ar diviem pakāpieniem paslīdēja un krita vienlaicīgi atbalstoties uz savas kreisās rokas. Saskaņā ar cietušās darbinieces paskaidrojumu uz kāpnēm bija apmēram 5 cm bieza sniega sega, kā rezultātā viņa paslīdēja un krita. Kritiena rezultātā viņa guva rokas lūzumu. Cietušās vecums – 63 gadi, darba stāžs amatā – 13 gadi Nelaimes gadījuma cēloņi: Darbinieces nepietiekoša uzmanība pārvietojoties pa slimnīcas teritoriju. 11
 • 12. 2014. gadā veselības un sociālās aprūpes nozarē notikušie smagie nelaimes gadījumi darbā Atrodoties izsaukumā, ārsta palīdze, ņemot pacientu aiz padusēm (pacienta aptuvenais svars - 80 kg), pārvietoja to no sēdkrēsla uz guļratiem. Paceļot pacientu, darbiniece pēkšņi sajuta asas sāpes mugurā, taču, domādama, ka sāpes pāries, turpināja strādāt. Pēc medicīniskās palīdzības viņa vērsās tikai nākamajā dienā. Pēc izmeklējumu veikšanas, cietušajai darbiniecei tika veikta mugurkaula operācija. Pildot darba pienākumus darbiniece bija guvusi lūzumu. Cietušās vecums – 54 gadi, darba stāžs amatā – 4 gadi Nelaimes gadījuma cēloņi: Nepilnīga darbinieces apmācība smagumu pārvietošanā (konkrētajā gadījumā, pārvietojot pacientu no sēdkrēsla uz guļratiem). Darba drošības instrukcijā nav norādīti droši darba paņēmieni un metodes, veicot pacienta pārvietošanu, izmantojot paceļamos ratus. 12
 • 13. Veselības nozarē cietušā darbinieka vidējais portrets 2014. gadā Nelaimes gadījumā darbā cietusi: •47 gadus jauna sieviete (pilsone) ar 6 gadu darba stāžu; •Profesija – visbiežāk ārsta palīgs; •Nelaimes gadījums darbā noticis trešdienā līdz pulksten 12:00 dienā; •Darba nespēja ilgusi vidēji 6 dienas. 13
 • 14. VDI sagatavoto letālo NG Aktu par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem, kas nav saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību (“dabīgās nāves”) skaits *Par 2014. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 14 35 30 54 37 40 34 0 10 20 30 40 50 60 2012 2013 2014* Ar darba vides riska faktoru iedarbību nesaistīti letālie NG kopā "Dabīgās nāves"
 • 15. VDI izmeklēto letālo darbā notikušo nelaimes gadījumu, kas nav saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību (t.sk.“dabīgās nāves”) sadalījums pa nozarēm 15
 • 16. Paldies par uzmanību Rīga, 20.02.2015

Related Documents