PARTNERSTWO POWIATÓW
Współpraca polsko-białoruska
między powiatami:
wrzesińskim a smolewickim
Początki współpracy
Współpraca trwa oficjalnie od 2003 r., kiedy podpisano umowę
o partnerstwie międ...
Początki współpracy
Kontakty handlowe
Pierwsza wizyta delegacji z Białorusi w powiecie wr...
Początki współpracy
555-lecie Smolewicz
Między 4 a 8 września 2003 r. delegacja powiatu wrzesi...
Międzynarodowy Turniej Szachowy
Młodzież z rejonu Smolewicze uczestniczyła trzykrotnie w latach 2003, 2004 i 2007,
...
Dni Miasta Smolewicze
W partnerskim rejonie Smolewicze na Białorusi wielokrotnie przebywała delegacja powiatu
wrzes...
Dni Miasta Smolewicze
5-7 września 2009 r.
...
Międzynarodowy Plener Artystyczny
Od 28 maja do 1 czerwca 2008 r. w powiecie wrzesińskim odbył się Międzynarodowy Plen...
Międzynarodowy Plener Artystyczny
Obrazy, które powstały podczas pleneru, zostały wystawione na wernisażu poplenerowym...
Prezentacja - Wspolpraca polsko-bialoruska
of 10

Prezentacja - Wspolpraca polsko-bialoruska

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Prezentacja - Wspolpraca polsko-bialoruska

  • 1. PARTNERSTWO POWIATÓW Współpraca polsko-białoruska między powiatami: wrzesińskim a smolewickim
  • 2. Początki współpracy Współpraca trwa oficjalnie od 2003 r., kiedy podpisano umowę o partnerstwie między powiatami wrzesińskim a smolewickim. Początki współpracy sięgają roku 2002, kiedy do Starostwa Powiatowego we Wrześni przybyli przedstawiciele powiatu smolewicze zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym powiatem.
  • 3. Początki współpracy Kontakty handlowe Pierwsza wizyta delegacji z Białorusi w powiecie wrzesińskim dotyczyła kontaktów handlowych. Oprócz ich poszerzenia efektem spotkania było podjęcie przez Radę Powiatu we Wrześni uchwały o nawiązaniu współpracy partnerskiej. Podczas wizyty delegacji polskiej na Białorusi doszło do podpisania listu intencyjnego o dobrosąsiedzkiej współpracy międzynarodowej. Rewizyta przedstawicieli władz oraz przedsiębiorców powiatu smolewicze nastąpiła w kwietniu 2003 r.
  • 4. Początki współpracy 555-lecie Smolewicz Między 4 a 8 września 2003 r. delegacja powiatu wrzesińskiego uczestniczyła w obchodach 555-lecia miasta Smolewicze. Wizyta polskiej delegacji na Białorusi dotyczyła nawiązania współpracy między powiatami.
  • 5. Międzynarodowy Turniej Szachowy Młodzież z rejonu Smolewicze uczestniczyła trzykrotnie w latach 2003, 2004 i 2007, w Międzynarodowym Turnieju Szachowym im. Biskupa Jerzego Dąbrowskiego, organizowanym co roku w powiecie wrzesińskim w miejscowości Marzenin. Podczas rozgrywek szachowych grupy z Białorusi osiągały znaczące sukcesy.
  • 6. Dni Miasta Smolewicze W partnerskim rejonie Smolewicze na Białorusi wielokrotnie przebywała delegacja powiatu wrzesińskiego. Okazją do zaproszenia były obchody Dni Miasta Smolewicze. 4-6 września 2004 r. 6-9 września 2007 r. Wizyty miały na celu zaprezentowanie mieszkańcom powiatu wrzesińskiego białoruskiej kultury, sztuki i gospodarki.
  • 7. Dni Miasta Smolewicze 5-7 września 2009 r. 12-15 września 2008 r. Podczas uroczystości zorganizowano szereg imprez, konferencji, wystaw i spotkań z mieszkańcami.
  • 8. Międzynarodowy Plener Artystyczny Od 28 maja do 1 czerwca 2008 r. w powiecie wrzesińskim odbył się Międzynarodowy Plener Artystyczny. Wzięły w nim udział trzy malarki z Białorusi w tym znana białoruska artystka Anastazja Fietisova. Artyści wspólnie malowali, wymieniali doświadczenia i przełamywali bariery kulturowe.
  • 9. Międzynarodowy Plener Artystyczny Obrazy, które powstały podczas pleneru, zostały wystawione na wernisażu poplenerowym, który odbył się 12 czerwca 2008 r. w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Wernisażowi towarzyszyła licytacja obrazów, z której dochód przeznaczony został na wsparcie parafii w Bardzie.

Related Documents