Przedmieście OdrzańskieM a s t e r p l a n
m a s t e r p l a n ...
m a s t e r p l a n ...
m a s t e r p l a n koncepcjaKonflik...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja skrzy...
m a s t e r p l a n koncepcja...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja Prze...
m a s t e r p l a n koncepcja Ko...
m a s t e r p l a n koncepcjaOrganiz...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja Ma...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcj...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja Zie...
m a s t e r p l a n koncepcjaCel o...
m a s t e r p l a n koncepcja Mie...
m a s t e r p l a n koncepcja Mie...
m a s t e r p l a n koncepcja Mie...
m a s t e r p l a n koncepcjaCel...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcj...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcj...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcjaCel...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcjaCel...
m a s t e r p l a n koncepcjaCel ope...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcjamaster...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
m a s t e r p l a n koncepcja ...
Prezentacja z Konsultacji Społecznych_Wrocławska Rewitalizacja
of 55

Prezentacja z Konsultacji Społecznych_Wrocławska Rewitalizacja

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja z Konsultacji Społecznych_Wrocławska Rewitalizacja

 • 1. Przedmieście OdrzańskieM a s t e r p l a n
 • 2. m a s t e r p l a n analizyStruktura Masterplanu Analiza Analizy – rozpatrywane aspekty i struktura • pozyskanie wiedzy • interpretacja Rozwój historyczny Infrastruktura społeczna, sport i rekreacja - istniejące obiekty - istniejące sieci współpracy Cele operacyjne - aktywność w przestrzeń publicznej i półpublicznej • konsultacje społeczne Struktura funkcjonalno-przestrzenna • konsultacje z UM - położenie / kontekst • cele strategiczne - obowiązujące prawo • cele operacyjne - funkcje użytkowe Mieszkańcy i aspekty społeczne - ochrona zabytków - mieszkańcy, struktura wiekowa - działki niezabudowane, własność, potencjał inwestycyjny - zatrudnienie, bezrobocie - układ urbanistyczny - pomoc społeczna - przestrzeń, jej struktura i elementy - patologie, przestępczość Koncepcja - zabudowa, jej struktura i elementy Struktura gospodarcza i miejsca pracy Sposób realizacji - działalność gospodarcza i jej rodzaje Transport i komunikacja - potencjały i bariery • obszary bez konieczności interwencji - układ drogowy i komunikacja zbiorowa - stan techniczny nawierzchni • obszary z koniecznością - parkingi interwencji Środowisko - ścieżki rowerowe natychmiastowej / - ciągi piesze - hałas, powietrze, wody, gleby, pole elektromagnetyczne w przyszłości • orientacyjne nakłady / źródła finansowania • sformułowanie Podsumowanie i ocena projektów - analiza SWOT • harmonogram działań - plan konfliktów, barier i deficytów W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 3. m a s t e r p l a n koncepcjaStruktura Masterplanu Analiza Koncepcja i sposób realizacji • pozyskanie wiedzy • interpretacja Cele strategiczne i operacyjne Oferta czasu wolnego Cele operacyjne • konsultacje społeczne Bezpieczeństwo • konsultacje z UM Aspekty formalno-prawne • cele strategiczne • cele operacyjne Aktywność gospodarcza Transport i komunikacja Partycypacja Koncepcja Przestrzeń publiczna Sposób realizacji Kwartały zabudowy Obszary bez konieczności interwencji Wnętrza kwartałowe Obszary koniecznych interwencji Nabrzeża i tereny zielone Obszary interwencji 1-5 lat środowisko Orientacyjne nakłady Turystyka Określenie projektów Kultura i sztuka Harmonogram działań W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 4. m a s t e r p l a n koncepcjaKonflikty niezadawalający standard zagospodarowania przestrzeni publicznych niezadawalający standard zagospodarowania przestrzeni wewnątrzkwartałowych przestrzenie publiczne wymagające szczególnej uwagi ubytki w strukturze kwartałów zabudowy obiekty zaburzające układ przestrzenny obiekty niezagospodarowane bądź o potencjale do zmiany funkcji miejsca z wysokim odsetkiem pustych lokali użytkowych skwery, tereny zielone wymagające interwencji ulice o szczególnie złym stanie nawierzchni brak połączenia wzdłuż nabrzeża Odry miejsca koncentracji problemów społecznych bariery przestrzenne i komunikacyjne miejsca szczególnie kolizyjne niewystarczająco wyartykułowane strefy wejściowe wąskie gardła komunikacyjne W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 5. m a s t e r p l a n koncepcja masterplan@w-r.com.pl W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 6. m a s t e r p l a n koncepcja skrzynka: 252 głosy + mail: 5 głosów mieszkania bezpieczeństwo czystość i estetyka przestrzeń publiczna oferta czasu wolnego stan techniczny budynków przestrzeń podwórkowa dla mieszkańców W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 7. m a s t e r p l a n koncepcja Na Nadodrzu lubię… Na Nadodrzu nie lubię… • parki i zieleń, • pijaków, • bliskość wszystkiego, w tym Rynku, • zaniedbanych budynków, • stare budynki, • śmieci, brudu, bałaganu, • duża liczba małych sklepów, • braku bezpieczeństwa, • plac zabaw przy ul. Pomorskiej, • psich odchodów, • spędzanie czasu z dziećmi, • chuliganów i rozrabiającej młodzieży, • odpoczywać, • zaniedbanych podwórek, • Park Staszica, • hałasu, • pl. Św. Macieja, • odgradzania niedostępnych enklaw • mieszkać, wewnątrz podwórek, • więzi sąsiedzkie („to, że wszyscy się znają”), • braku parkingów, • różnorodność, • parkowania na trawie, • brak barier, • dużego ruchu. • szynobus do Trzebnicy, • Centrum Reanimacji Kultury, • kościół pw. Św. Bonifacego, • kościół pw. Św. Józefa, • nic. W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 8. m a s t e r p l a n koncepcja masterplan.koncepcja@w-r.com.pl W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 9. m a s t e r p l a n koncepcja Aspekty formalno-prawne Turystyka Transport i komunikacja Kultura i sztuka Przestrzeń publiczna Oferta czasu wolnego Kwartały zabudowy Bezpieczeństwo Wnętrza kwartałowe Aktywność gospodarcza Nabrzeża i tereny zielone Programy społeczne środowisko Partycypacja W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 10. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie wspólne: place i ulice Nadodrza • dominacja ruchu kołowego • brak miejsc parkingowych • zły stan techniczny • brak zieleni ulicznej • złe wyposażenie • niedostateczne oświetlenie • brud, zaniedbanie W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 11. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie wspólne: ulice Nadodrza Typy ulic / szerokość 22 m 19,5 m 18 m 15 m 12 m 9m W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 12. m a s t e r p l a n koncepcja Komunikacja i parkowanie 22 m 18 m 12 m 19,5 m 15 m 9m W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 13. m a s t e r p l a n koncepcjaOrganizacja przestrzeni Ruch Ruch 2-kierunkowy 2-kierunkowy szer. jezdni 6 m szer. jezdni 6 m szer. chodnika 2 m szer. chodnika 2 m parkowanie po parkowanie po obu stronach obu stronach, równoległe, równoległe nasadzenia zieleni Ruch 1-kierunkowy Ruch szer. jezdni 4 m 1-kierunkowy szer. chodnika 3 m szer. jezdni 4 m parkowanie po szer. chodnika 3 m obu stronach, parkowanie po równoległe jednej stronie 60°, wzdłuż wzdłuż jednej fasad strefa fasady strefa ekspozycyjna ekspozycyjna W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 14. m a s t e r p l a n koncepcja Organizacja przestrzeni W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 15. m a s t e r p l a n koncepcja Materiały W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 16. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie wspólne: place i ulice Nadodrza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 17. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie wspólne: place i ulice Nadodrza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 18. m a s t e r p l a n koncepcja Elementy wystroju placów i ulic Nadodrza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 19. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Stworzenie przestrzeni publicznych odpowiadających charakterowi Nadodrza• zachowanie i ochrona historycznego charakteru przestrzennego• remonty ulic znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, realizowane z odpowiednią starannością w ramach spójnej koncepcji i wg indywidualnie dla nich opracowanych wytycznych• ograniczenie ruchu na największych trasach komunikacyjnych, zwiększenie liczby przejść dla pieszych• stworzenie w ramach spójnej koncepcji systemu niewielkich, trójkątnych skwerów z przeznaczeniem na różne funkcje, również tymczasowe• kontynuacja programu związanego z podnoszeniem jakości wizualnej stref parterów (witryny, szyldy, elewacje sklepów)• staranne zastosowanie małej architektury w projektach remontów przestrzeni publicznej, wg spójnej koncepcji dla Nadodrza i indywidualnie dla przedmiotowych ulic opracowanych wytycznych• uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w projektach remontów i modernizacji• udostępnienie przestrzeni publicznej dla projektów i akcji artystycznych i kulturalnych, w tym dla realizacji nowych murali• wsparcie dla działań i akcji organizowanych oddolnie w przestrzeni miejskiej (festyny, happeningi, jarmarki i wyprzedaże, akcje dla konkretnych grup wiekowych etc.) W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 20. m a s t e r p l a n koncepcja Zabudowa W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 21. m a s t e r p l a n koncepcja Zieleń na Nadodrzu W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 22. m a s t e r p l a n koncepcja Zieleń na Nadodrzu tereny zielone publiczne zieleń wewnątrzkwartałowa W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 23. m a s t e r p l a n koncepcja W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 24. m a s t e r p l a n koncepcja Zieleń na Nadodrzu ...??? W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 25. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Zachowanie i wzmocnienie charakteru zielonego Nadodrza • zachowanie i ochrona terenów zielonych Nadodrza • zagospodarowanie i podniesienie estetycznej i funkcjonalnej jakości nabrzeży • wprowadzanie przy okazji remontów przestrzeni publicznych elementów zieleni w ramach spójnej koncepcji planistycznej dla całego obszaru • udostępnianie przestrzeni publicznej dla projektów powstałych z inicjatywy mieszkańców, inicjowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć w tym zakresie • wsparcie dla akcji społecznych mających na celu wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania i z otaczającą ich przestrzenią • zazielenianie elewacji podwórkowych w zgodzie z wytycznymi ochrony zabytków i w ramach spójnych koncepcji kwartałowych • realizacja innowacyjnych projektów mających na celu wielopokleniową aktywizację życiową, w tym zawodową mieszkańców, np. projektu Family Employment Initative w dostosowaniu do polskich warunków i potrzeb Nadodrza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 26. m a s t e r p l a n koncepcja Mieszkać na Nadodrzu Procentowy udział Miasta w nieruchomościach mieszkaniowych 100 % 75 – 99 % 50 – 74 % 25 – 49 % 1 – 24 % budynki developerskie i spółdzielni mieszkaniowych budynki o funkcji niemieszkalnej Mieszkania w kamienicach z co najmniej częściowym udziałem miasta ogółem 12 325 szt. / 100% Mieszkanie komunalne 8 718 szt. / 70,7% Średnia powierzchnia mieszkań prywatnych 82,3 m2 Średnia powierzchnia mieszkań komunalnych 50,5 m2 Procentowy udział mieszkaniowego zasobu komunalnego na Nadodrzu do całego miasta 20,4% W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 27. m a s t e r p l a n koncepcja Mieszkać na Nadodrzu Lokale socjalne na Nadodrzu Liczba lokali w 1 kamienicy 1 2 3 4 5 Mieszkania socjalne na obszarze objętym opracowaniem 260 szt. Udział mieszkań socjalnych w ramach zasobu komunalnego 3,0 % Procentowy udział mieszkań socjalnych w skali miasta (260/1309) 19,9 % W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 28. m a s t e r p l a n koncepcja Mieszkać na Nadodrzu Lokale niesamodzielne na Nadodrzu Liczba lokali w 1 kamienicy 1–3 lokale niesamodzielne 4–6 lokali niesamodzielnych 7–9 lokali niesamodzielnych 10–12 lokali niesamodzielnych 13–15 lokali niesamodzielnych Mieszkania niesamodzielne na obszarze objętym opracowaniem 403 szt. Udział mieszkań socjalnych w ramach zasobu komunalnego 4,6 % W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 29. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Zachowanie i wzmocnienie funkcji mieszkaniowej • dostosowanie historycznej substancji budowlanej do dzisiejszych standardów w sposób staranny i zgodny z wytycznymi ochrony zabytków • zapewnienie form mieszkaniowych dla różnych odbiorców • bieżące rozwiązywanie problemów mieszkaniowych zasobu komunalnego – jak skomplikowane struktury własnościowe uniemożliwiające wykup lokalu etc., • realizacja przyłączy c.o. lub innych nowoczesnych form ekologicznego ogrzewania w budownictwie historycznym oraz w projektach remontów kamienic, • uwzględnienie priorytetu zachowania funkcji mieszkaniowej w regulacjach prawa miejscowego • realizacja Programu Mieszkaniowego Wrocławia, • aktualizacja Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wrocław • zachęcanie wspólnot mieszkaniowych do aktywności remontowej przez system grantów i dotacji, oraz udostępnienie mechanizmów finansowania • poprawa otoczenia mieszkaniowego • zachowanie i wzmocnienie atrakcyjnych funkcji handlu i usług • zachowanie i wzmocnienie infrastruktury społecznej • poprawa oferty spędzania czasu wolnego, przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i seniorów W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 30. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie dla mieszkańców: podwórza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 31. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie dla mieszkańców: Podwórza wyremontowane lub w trakcie remontów niewyremontowane W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 32. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie dla mieszkańców: Podwórza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 33. m a s t e r p l a n koncepcja Przestrzenie dla mieszkańców: Podwórza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 34. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego• zapobieganie degradacji wnętrz kwartałowych i tworzenie warunków dla rozwoju przestrzeni o wysokiej jakości, służących mieszkańcom• pielęgnacja podwórek wyremontowanych w ramach Programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013• opracowanie wachlarza rozwiązań modelowych w zakresie struktury własnościowej, form pieczy (np. dzierżawy), aspektów komunikacyjno-parkingowych, parytcypacji miezskańców, bezpieczeństwa etc.• włączenie mieszkańców w prowadzone remonty podwórek i wsparcie dla ich samodzielnego podtrzymania uzyskanego efektu• ochrona i staranne odtwarzanie struktur zabudowy oficynowej jako potencjalnych lokalizacji aktywności gospodarczej i społecznej• rozważenie lokalizacji funkcji uzupełniających (jak obiekty użyteczności publicznej) W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 35. m a s t e r p l a n koncepcja Sport i rekreacja na Nadodrzu W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 36. m a s t e r p l a n koncepcja Miejsca pracy i aktywności gospodarczej na Nadodrzu W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 37. m a s t e r p l a n koncepcja Miejsca pracy i aktywności gospodarczej na Nadodrzu system głównych przestrzeni publicznych najważniejsze ulice handlowe w tym: jednostronne najdogodniejsze przestrzenie publiczne dla aktywności gospodarczej i społecznej W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 38. m a s t e r p l a n koncepcja Miejsca pracy i aktywności gospodarczej na Nadodrzu najdogodniejsze lokalizacje dla aktywności gospodarczej w oficynach najdogodniejsze lokalizacje dla aktywności gospodarczej w oficynach w podwórkach wyremontowanych W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 39. m a s t e r p l a n koncepcja Miejsca pracy i aktywności gospodarczej na Nadodrzu system głównych przestrzeni publicznych najważniejsze ulice handlowe w tym: jednostronne najdogodniejsze przestrzenie publiczne dla aktywności gospodarczej i społecznej najdogodniejsze lokalizacje dla aktywności gospodarczej w oficynach najdogodniejsze lokalizacje dla aktywności gospodarczej w oficynach w podwórkach wyremontowanych W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 40. m a s t e r p l a n koncepcja Miejsca aktywności w przestrzeni publicznej Nadodrza w przestrzeni publicznej tymczasowo w przestrzeniach użytkowanych aktualnie w inny sposób w ramach zieleńców i skwerów W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 41. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Ochrona i wzmocnienie walorów gospodarczych Nadodrza• stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju tradycji gospodarczych Nadodrza oraz działalności innowacyjnych, rodzinnych, spółdzielni pracy czy wskazywanych jako branże preferowane• wspieranie działalności gospodarczej z wartością dodaną w postaci działalności społecznej• wsparcie i promocja drobnej przedsiębiorczości zabezpieczające małą skalę działalności na Nadodrzu i utrwalające pozytywne struktury gospodarcze• uwzględnienie priorytetu handlu detalicznego, usług, funkcji kulturalnej, rzemiosła, edukacji, gastronomii i turystyki nad instytucjami finansowymi w regulacjach prawa miejscowego• realizacja programu uprzywilejowanego lokowania działalności gospodarczej/siedzib organizacji etc. w lokalach historycznych obiektów oficynowych, a także oferty lokalowej w takich obiektach• realizacja i bieżące aktualizowanie zachęcającej oferty lokalowej dla przedsiębiorców sytuujących działalność gospodarczą na Nadodrzu wraz z pakietem preferencyjnym dla podmiotów podejmujących się remontu i podniesienia standardu lokalu• uwzględnienie przestrzeni wydzielonej na potrzeby rozbudowy lokali znajdujących się w parterze w projektach remontów wnętrz kwartałowych jako element projektu modelowego• instrumenty wsparcia dla tworzenia miejsc pracy dedykowanych adresatom ze zidentyfikowanych grup wymagających pomocy• wyznaczenie przestrzeni dla aktywności oddolnej z dopuszczeniem organizacji targowisk, festynów, jarmarków, wystaw, happeningów i innych form działalności w przestrzeni publicznej W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 42. m a s t e r p l a n koncepcja Kultura i sztuka W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 43. m a s t e r p l a n koncepcja Turystyka W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 44. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Kultura, sztuka, turystyka • wsparcie dla akcji społecznych mających na celu wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania i z otaczającą ich przestrzenią, • dążenie do prowadzenia działań przy współudziale mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, warsztatów i podobnych form dialogu • wsparcie dla inicjatyw długotrwałych, zakładających kontynuację i sprawowanie pieczy nad wypacowanymi produktami • wsparcia dla akcji społecznych innowacyjnych, np. wielopokoleniowych, adresowanych do młodzieży lub określonych grup • tworzenie spółdzielni socjalnych • wsparcie dla działań społecznych mających na celu wzrost świadomości i zaangażowania mieszkańców W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 45. m a s t e r p l a n koncepcja Partycypacja W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 46. m a s t e r p l a n koncepcja Partycypacja W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 47. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Wsparcie inicjatyw i aktywności mieszkańców • wsparcie dla akcji społecznych mających na celu wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania i z otaczającą ich przestrzenią, • dążenie do prowadzenia działań przy współudziale mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, warsztatów i podobnych form dialogu • wsparcie dla inicjatyw długotrwałych, zakładających kontynuację i sprawowanie pieczy nad wypacowanymi produktami • wsparcia dla akcji społecznych innowacyjnych, np. wielopokoleniowych, adresowanych do młodzieży lub określonych grup • tworzenie spółdzielni socjalnych • wsparcie dla działań społecznych mających na celu wzrost świadomości i zaangażowania mieszkańców W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 48. m a s t e r p l a n koncepcjaCel operacyjny: Poprawa kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowejCel operacyjny: Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczościCel operacyjny: Wdrażanie działań skutkujących poprawą jakości środowiskaCel operacyjny: Ochrona walorów kulturowych / historycznych / przestrzennych Nadodrza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 49. m a s t e r p l a n koncepcja Cel operacyjny: Zmiana stereotypowego wizerunku osiedla jako enklawy negatywnych zjawisk (patologie, przestępczość, bezrobocie, degradacja przestrzenna, itd.) ukierunkowana na wykorzystanie jego walorów i specyficznego klimatu • promocja Nadodrza jako ciekawej i wartościowej przestrzeni dla życia, pracy, lokowania działalności gospodarczych i inwestycji, a także przestrzeni o szerokiej, specyficznej ofercie usługowej – również za pomocą wskazywania przykładów pozytywnych, • lokalizacja miejskich wydarzeń kulturalnych na Nadodrzu, • stworzenie systemu informacji przestrzennej • zlokalizowanie na Nadodrzu instytucji kultury i sztuki o zasięgu ogólnomiejskim • kontynuowanie prac remontowych, prowadzenie ich w sposób skoordynowany, szczególnie w priorytetowych lokalizacjach • poprawa jakości kluczowych przestrzeni publicznych W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 50. m a s t e r p l a n koncepcja W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 51. m a s t e r p l a n koncepcjamasterplan – mapa działań • definiuje pola działań i kompetencje • wytycza drogę całego procesu • tworzy hierarchię działań • pośredniczy między nadrzędnymi wytycznymi a konkretnymi działaniami • zapewnia kompleksowe spojrzenie na problematykę • jest instrumentem elastycznym dzięki możliwości i konieczności aktualizacji Cele: określenie kierunków dalszych działań, wygenerowanie projektów i stworzenie harmonogramu realizacji w sposób skoordynowany i elastyczny W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 52. m a s t e r p l a n koncepcja masterplan.koncepcja@w-r.com.pl W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 53. m a s t e r p l a n koncepcja uwagi: do 3 grudnia 2012 konsultacje zamykające aktualny etap masterplanu: 10 grudnia 2012 W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 • 54. m a s t e r p l a n koncepcja masterplan.koncepcja@w-r.com.pl W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą

Related Documents