ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”Прокупљеул. Вука Караџића бр. 1тел. (027) 331 213
Уколико волите, биљке иживотињеили да стварате чуда од брашна идругих састојакаили сте више за вожњупољопривредне механиза...
ОБРАЗОВНИПРОФИЛИ
ПОЉОПРИВРЕДНИТЕХНИЧАР
ВЕТЕРИНАРСКИТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИТЕХНИЧАР
ПЕКАР
ПОЉОПРИВРЕДНИТЕХНИЧАР План и програм општеобразовних предмета(српски језик, страни језик, математика,информатика...) једи...
ВЕТЕРИНАРСКИТЕХНИЧАР За оне који воле животиње. Након завршетка овог образовногпрофила ученици ће битиоспособљени за аси...
ПРЕХРАМБЕНИТЕХНИЧАР Прехрамбени техничар је стручњакза рад у прехрамбеној индустријикоји организује и контролише радлиниј...
ПЕКАР За пекаре ће увек битипосла. Уколико упишете овајобразовни профил научићетеда правите све врстепекарских производа...
Школско двориште
Воћњак
Са школске економијеПостављање фолије
ШКОЛСКИ ПЛАСТЕНИК
ПЧЕЛАРСТВО
БУКОВАЧА
ЦВЕЋАРСТВО
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
Из пекарске радионице
ИЗ ПЕКАРСКЕ РАДИОНИЦЕ
Из пекарске радионице
Из пекарске радионице
ИЗ ШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
Прво место освојено на такмичењу‘’Пекарски дани’’ у Алексинцу
Славски колач са такмичења уАлексинцу 2009. године
Славски колач са такмичења уАлексинцу 2009. године
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
Poljoprivredna skola prokuplje
of 51

Poljoprivredna skola prokuplje

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poljoprivredna skola prokuplje

 • 1. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”Прокупљеул. Вука Караџића бр. 1тел. (027) 331 213
 • 2. Уколико волите, биљке иживотињеили да стварате чуда од брашна идругих састојакаили сте више за вожњупољопривредне механизацијеи обраду земље,сигурни смо да у нашој школиможете изабратисвој смер.
 • 3. ОБРАЗОВНИПРОФИЛИ
 • 4. ПОЉОПРИВРЕДНИТЕХНИЧАР
 • 5. ВЕТЕРИНАРСКИТЕХНИЧАР
 • 6. ПРЕХРАМБЕНИТЕХНИЧАР
 • 7. ПЕКАР
 • 8. ПОЉОПРИВРЕДНИТЕХНИЧАР План и програм општеобразовних предмета(српски језик, страни језик, математика,информатика...) јединствен је за све средњестручне школе и омогућава упис на бројневисоке школе и факултете. Од 2 – 4. године, слушају се изборнетехнологије из струке (воћарство,виноградарство, ратарство, повртарство,цвећарство, сточарство и пчеларство) чимесе заокружују теоретска и практична знањаиз области у истој школској години. План и програм садржајно су усаглашени саоним који се примењује у земљама Европскеуније. Будући ученици стичу најшире знање изобласти пољопривредне производње,заштите биља, пољопривредне технике којеомогућава самостално бављењеагробизнисом, трговину репроматеријалом(ђубриво, семе, пестициди,пољомеханизација, резервни делови,потрошни материјал ...)
 • 9. ВЕТЕРИНАРСКИТЕХНИЧАР За оне који воле животиње. Након завршетка овог образовногпрофила ученици ће битиоспособљени за асистирањеветеринару при третману издравственој заштити животињана терену и у ветеринарскојамбуланти. Mогу као ветеринарски техничаррадити на фармама за узгојживотиња, у ветеринарскимамбулантама, пољопривреднимапотекама, кланицама, цариниили се самостално бавити узгојемдомаћих животиња и кућнихљубимаца. Имају одличну основу зауписивање Ветеринарског,Медицинског илиПољопривредног факултета, алисе могу уписати и на све другефакултете природних идруштвених смерова.
 • 10. ПРЕХРАМБЕНИТЕХНИЧАР Прехрамбени техничар је стручњакза рад у прехрамбеној индустријикоји организује и контролише радлиније за производњу, машине иуређаје или обављалабораторијска испитивањасировина и производа. У току школовања изучава се вишеразличитих технологија: воћа,поврћа, кондиторских производа,млека, меса, шећера, тестенина. Након завршетка овог образовногпрофила ученици могу уписативелики број факултета или радитиу лабораторијама предузећа којасе баве производњомпрехрамбених производа, затимвоћем, поврћем и њиховимпрерађевинама, месом и меснимпрерађевинама, млеком и млечнимпрерађевинама, производима одбрашна, кондиторскимпроизводима, соковима.
 • 11. ПЕКАР За пекаре ће увек битипосла. Уколико упишете овајобразовни профил научићетеда правите све врстепекарских производа: Разне врсте пецива (кифле,кроасани, пице, ђевреци,плетенице, бурек…) Разне врсте колача(ванилице, штрудле,медењаци...) Разне врсте хлеба. Након завршетка овогобразовног профила можетесе лако запослити илинаставити школовање.
 • 12. Школско двориште
 • 13. Воћњак
 • 14. Са школске економијеПостављање фолије
 • 15. ШКОЛСКИ ПЛАСТЕНИК
 • 16. ПЧЕЛАРСТВО
 • 17. БУКОВАЧА
 • 18. ЦВЕЋАРСТВО
 • 19. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
 • 20. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
 • 21. Из пекарске радионице
 • 22. ИЗ ПЕКАРСКЕ РАДИОНИЦЕ
 • 23. Из пекарске радионице
 • 24. Из пекарске радионице
 • 25. ИЗ ШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
 • 26. Прво место освојено на такмичењу‘’Пекарски дани’’ у Алексинцу
 • 27. Славски колач са такмичења уАлексинцу 2009. године
 • 28. Славски колач са такмичења уАлексинцу 2009. године
 • 29. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
 • 30. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ
 • 31. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗШКОЛСKЕ РАДИОНИЦЕ

Related Documents