…do biznesu<br />czyli tworzenie firm<br />zaawansowanych technologicznie<br />Łódź, sierpień 2011 r.<br />
PLAN WYSTĄPIENIA<br />CZEŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU<br />CZĘŚĆ II UBIERZ SWÓJ POMYSŁ W BIZNES<br />CZĘŚĆ III KOSZTY KOMERCJ...
CZĘŚĆ IFINANSOWANIE BIZNESU<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
Rozwój pomysłu, finansowanie<br />Trzecia runda<br />finansowania<br />Pierwsza runda finansowania<br />Seed<br />Druga ru...
Skąd wziąć kapitał <br />na START ???<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
Skąd wziąć kapitał na start ?<br />FFF (friends and familyfunds) - środki własne, rodziny i przyjaciół.<br />2. Pożyczy...
od funduszu pożyczkowego - zbiurokratyzowane procedury, niskie kwoty. Stanowią one wsparcie finansowe dla przedsięwzięcia ...
Skąd wziąć kapitał na start ?<br />3. Znaleźć wspólnika (udziałowca) który dostarczy kapitał oraz wsparcie biznesowe.<br /...
Skąd wziąć kapitał na start ?<br />5. Fundusz kapitału zalążkowego (Seed Capital Fund) – fundusz typu Venture Capital wysp...
Dlaczego Fundusze VC nie inwestują w projekty w fazie preinkubacji ?<br /><ul><li>Konieczność poświęcenia dużej ilości cza...
Stosunkowo długi czas do osiągnięcia „dojrzałości” i wyjścia z przedsięwzięcia.
Bardzo wysokie ryzyko.
Relatywnie niewielki potencjalny zysk (w ujęciu bezwzględnym).</li></ul>© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa za...
VENTURE CAPITAL<br /><ul><li>To fundusze wysokiego ryzyka, podejmowane na etapie seed/start-up w biznesach technologicznych
Kapitał VC to najczęściej środki prywatne inwestorów indywidualnych (ale samo VC jest inwestorem instytucjonalnym)
Fundusz poprzez podjęcie udziałów włącza się w proces zarządzania</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa...
Jak działa VC?<br /><ul><li>Kapitałem VC zarządza grupa analityków
Wniesiony kapitał wiąże się z ryzykiem, które VC ponosi tak samo jak inni udziałowcy
VC nie będzie Waszym partnerem na zawsze(horyzont czasowy z inwestycji)</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie...
VC zainwestują w podmioty, które:<br /><ul><li>mają dobrą kadrę kierowniczą – MANAGEROWIE (nie ważne co, ważne z kim)
działają na wzrostowym rynku,
mają PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ (to okropne słowo innowacja),
rozwijają się szybciej niż ich branża (rynki wzrostowe i drugie okropne stwierdzenie blue ocean),
dają możliwość wyjścia z inwestycji w kilka lat.</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
Jak ugryźć Fundusz VC?<br /><ul><li>Czy i jak skorzystać z doradcy? (zapewne nas nie stać, ale możemy mu zaproponować udzi...
VC: Po memorandum<br /><ul><li>Prezentacja przed inwestorem - niby ważna, ale czy na pewno?
Umowa o poufności (tylko pro forma)</li></ul>Biznesplan.<br />Term sheet(osobiście doradzam pre-termsheet+ term sheet do u...
My wolimy AUDYT PRZEDKOMERCJALIZACYJNY, jako <br />RynkowaAnaliza Technologii (RAT)<br />WycenaInnowacyjnej Technologii (...
VC: Nareszcie – UMOWA INWESTYCYJNA<br /><ul><li>Inwestycja w projekt: najczęściej to % udziałów za kapitał.
Bywa też inaczej - % za kapitał + % za pomoc managerską (to co innego niż opcje managerskie).
Kilka rund finansowania.</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
VC: Wyście z inwestycji<br /><ul><li>To od 3 do 7,9 lat
Sposoby:</li></ul>Sprzedaż większemu inwestorowi (najczęściej branżowemu).<br />Wprowadzenie na giełdę.<br />© 2009-2011 I...
CZĘŚĆ IIUBIERZ SWÓJ POMYSŁ W BIZNES<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
Inwestować czy nie? AnalizaInwestowanie w projekty na etapie preinkubacji<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie p...
DyskusjaJak skutecznie znaleźć finansowanie ???<br />Jakie aspekty musimy przeanalizować ???<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp....
Nasze DueDilligenceRynkowa AnalizaTechnologii<br />CO TO JEST RAT?<br />O CZYM INFORMUJE?<br />DLA KOGO?<br />PO CO?<br />...
RAT ???<br />Jest to kompleksowa ocena technologii na wczesnym etapie rozwoju projektu (seed, start-up) z naciskiem na opi...
CZĘŚĆ IIIKOSZTY W PROCESIE KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<b...
Analiza kosztów na przykładzie komercjalizacji urządzenia do ratownictwa wodnego<br />Założenia:<br />W wyniku analizy RAT...
profesjonalne urządzenie do ratownictwa wodnego </li></ul>4. Planowany eksport urządzeń na rynki światowe wymaga zabezpi...
Założenia <br />ekonomiczno-finansowe<br />Założenia:<br />Zaleca się, aby prognozy wykonać:<br /><ul><li>w cenach stałych...
z zachowaniem ostrożności (realna prognoza kosztów i przychodów),
z 5 - letnim okresem prognozy (pierwsze 2 lata z interwałem kwartalnym).</li></ul>2. Podstawą wszelkich projekcji finanso...
Założenia <br />makroekonomiczne i operacyjne<br />Warunki brzegowe:<br />Spółka rozpoczyna działalność w dniu 01 września...
Harmonogram zadaniowy<br />projektu<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
Podstawowe koszty działalności operacyjnej <br />- wg. klasyfikacji wersji porównawczej RZiS -<br />© 2009-2010 INVESTIN S...
Prognoza zatrudnienia<br />Warunki brzegowe:<br />Finanse i księgowość: zatrudnienie 1 pracownika – Analityka (do rozlicze...
of 48

spin-outer

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - spin-outer

 • 1. …do biznesu<br />czyli tworzenie firm<br />zaawansowanych technologicznie<br />Łódź, sierpień 2011 r.<br />
 • 2. PLAN WYSTĄPIENIA<br />CZEŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU<br />CZĘŚĆ II UBIERZ SWÓJ POMYSŁ W BIZNES<br />CZĘŚĆ III KOSZTY KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII<br />
 • 3. CZĘŚĆ IFINANSOWANIE BIZNESU<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 4. Rozwój pomysłu, finansowanie<br />Trzecia runda<br />finansowania<br />Pierwsza runda finansowania<br />Seed<br />Druga runda finansowania<br />Start-up<br />Czwarta runda finansowania<br />Sprzedaż <br />produktu<br />WEJŚCIE NA RYNEK<br />Przygotowanie<br />produktu<br />PREINKUBACJA<br />ROZWÓJ-EKSPANSJA<br />INKUBACJA<br />
 • 5. Skąd wziąć kapitał <br />na START ???<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 6. Skąd wziąć kapitał na start ?<br />FFF (friends and familyfunds) - środki własne, rodziny i przyjaciół.<br />2. Pożyczyć:<br /><ul><li>z banku - mało prawdopodobne z uwagi na brak historii, zabezpieczeń i zbyt wysokie ryzyko.
 • 7. od funduszu pożyczkowego - zbiurokratyzowane procedury, niskie kwoty. Stanowią one wsparcie finansowe dla przedsięwzięcia o wysokim ryzyku, jednakże nie stają się udziałowcami firmy.Jest to idealna forma wsparcia dla studentów lub absolwentów zakładających biznes, którzy potrzebują kapitału początkowego. Należy dodać, iż znacznym utrudnieniem jest wysoki poziom zbiurokratyzowania procedur dostępu do środków oferowanych przez fundusze oraz niewysoka ich wielkość.</li></ul>© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 8. Skąd wziąć kapitał na start ?<br />3. Znaleźć wspólnika (udziałowca) który dostarczy kapitał oraz wsparcie biznesowe.<br />4. Anioł Biznesu (Business Angel) - przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający znaczny majątek osobisty, samodzielnie inwestujący własne środki finansowe i doświadczenie w małe, przedsiębiorcze firmy,Źródło finansowania dla firm o niskim progu inwestycji – kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy Euro. W Polsce Anioły Biznesu są skupione wokół sieci Polban oraz Klubu Lewiatan Business Angels.<br />Business Angel<br />to inwestor indywidualny – angażuje własne środki w przedsięwzięcie,<br />ponieważ nie jest to fundusz „składkowy”, najczęściej dysponuje dużo mniejszym, bo wyłącznie prywatnym kapitałem,<br />brak zespołu analitycznego – Sieci Aniołów Biznesu.<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 9. Skąd wziąć kapitał na start ?<br />5. Fundusz kapitału zalążkowego (Seed Capital Fund) – fundusz typu Venture Capital wyspecjalizowany w inwestowaniu w projekty biznesowe na początkowym etapie (jeszcze przed założeniem firmy lub tuż po). Wyrażenie venture capital jest często tłumaczone na język polski jako kapitał ryzyka, możemy jednak również użyć pojęcia kapitał przygody. Nie oznacza to bynajmniej, że venture capital to kapitał spekulacyjny, akceptujący ekstremalne ryzyko w celu osiągnięcia szybkich i dużych zysków.<br />Kapitał zalążkowy to najczęściej środki pochodzące od prywatnych inwestorów.<br />Prawie wszystkie seed w Polsce są UNIWERSALNE i działają w IT/Internet/mobile.<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 10. Dlaczego Fundusze VC nie inwestują w projekty w fazie preinkubacji ?<br /><ul><li>Konieczność poświęcenia dużej ilości czasu i środków na analizę i selekcję projektów.
 • 11. Stosunkowo długi czas do osiągnięcia „dojrzałości” i wyjścia z przedsięwzięcia.
 • 12. Bardzo wysokie ryzyko.
 • 13. Relatywnie niewielki potencjalny zysk (w ujęciu bezwzględnym).</li></ul>© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 14. VENTURE CAPITAL<br /><ul><li>To fundusze wysokiego ryzyka, podejmowane na etapie seed/start-up w biznesach technologicznych
 • 15. Kapitał VC to najczęściej środki prywatne inwestorów indywidualnych (ale samo VC jest inwestorem instytucjonalnym)
 • 16. Fundusz poprzez podjęcie udziałów włącza się w proces zarządzania</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 17. Jak działa VC?<br /><ul><li>Kapitałem VC zarządza grupa analityków
 • 18. Wniesiony kapitał wiąże się z ryzykiem, które VC ponosi tak samo jak inni udziałowcy
 • 19. VC nie będzie Waszym partnerem na zawsze(horyzont czasowy z inwestycji)</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 20. VC zainwestują w podmioty, które:<br /><ul><li>mają dobrą kadrę kierowniczą – MANAGEROWIE (nie ważne co, ważne z kim)
 • 21. działają na wzrostowym rynku,
 • 22. mają PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ (to okropne słowo innowacja),
 • 23. rozwijają się szybciej niż ich branża (rynki wzrostowe i drugie okropne stwierdzenie blue ocean),
 • 24. dają możliwość wyjścia z inwestycji w kilka lat.</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 25. Jak ugryźć Fundusz VC?<br /><ul><li>Czy i jak skorzystać z doradcy? (zapewne nas nie stać, ale możemy mu zaproponować udział) – doradca może stać się managerem – zaproś kolegę do spółki!</li></ul>Napiszcie memorandum<br />Założenia memorandum: <br />wysunięciekwestii ekonomicznych (opłacalność), a nie technicznych.<br />Opisanie zespołu managerskiego.<br />Oczekiwania wobec funduszu.<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 26. VC: Po memorandum<br /><ul><li>Prezentacja przed inwestorem - niby ważna, ale czy na pewno?
 • 27. Umowa o poufności (tylko pro forma)</li></ul>Biznesplan.<br />Term sheet(osobiście doradzam pre-termsheet+ term sheet do umowy inwestycyjnej, nie ma co się ograniczać do teorii – dbajmy o swoje interesy)<br />W jakiej sytuacji zgodzisz się na mniejszościowy udział w spółce?<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 28. My wolimy AUDYT PRZEDKOMERCJALIZACYJNY, jako <br />RynkowaAnaliza Technologii (RAT)<br />WycenaInnowacyjnej Technologii (WIT)<br />RekomendacjaSposobuFinansowania (RSF)<br />VC: Po Term sheet –DUE DILIGENCE<br />UWAGA:w przypadku start-upów technologicznych najważniejszy jest status prawny WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ <br />Patent może pomóc !<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 29. VC: Nareszcie – UMOWA INWESTYCYJNA<br /><ul><li>Inwestycja w projekt: najczęściej to % udziałów za kapitał.
 • 30. Bywa też inaczej - % za kapitał + % za pomoc managerską (to co innego niż opcje managerskie).
 • 31. Kilka rund finansowania.</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 32. VC: Wyście z inwestycji<br /><ul><li>To od 3 do 7,9 lat
 • 33. Sposoby:</li></ul>Sprzedaż większemu inwestorowi (najczęściej branżowemu).<br />Wprowadzenie na giełdę.<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 34. CZĘŚĆ IIUBIERZ SWÓJ POMYSŁ W BIZNES<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 35. Inwestować czy nie? AnalizaInwestowanie w projekty na etapie preinkubacji<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 36. DyskusjaJak skutecznie znaleźć finansowanie ???<br />Jakie aspekty musimy przeanalizować ???<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 37. Nasze DueDilligenceRynkowa AnalizaTechnologii<br />CO TO JEST RAT?<br />O CZYM INFORMUJE?<br />DLA KOGO?<br />PO CO?<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 38. RAT ???<br />Jest to kompleksowa ocena technologii na wczesnym etapie rozwoju projektu (seed, start-up) z naciskiem na opisanie konkretnego produktu/usługi.<br />2. Wskazuje konkretne produkty/usługi możliwe do wdrożenia w oparciu o analizowaną technologię i przedstawia ich potencjalną konkurencję.<br />3. Określa status praw własności intelektualnej i sposobu ich ochrony lub wykorzystania pod kątem największej opłacalności konkretnego produktu/usługi.<br />Dla wybranego produktu/usługi analizuje i przybliża parametry ryzyka (prawne, finansowe, technologiczne, środowiskowe), mające wkład do oceny efektywności inwestycji.<br />5. Wskazuje potrzebę rynkową jaką zaspakajać będzie produkt bazujący na technologii tj. określa branże, sektory potencjał, trendy i prognozy.<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 39. CZĘŚĆ IIIKOSZTY W PROCESIE KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 40. Analiza kosztów na przykładzie komercjalizacji urządzenia do ratownictwa wodnego<br />Założenia:<br />W wyniku analizy RAT wyłoniono jedną spośród dziewięciu technologii do dalszego procesu komercjalizacji tj. innowacyjne urządzenie do ratownictwa wodnego.<br />Analiza rynku wykazała, że istnieje duży popyt na tego rodzaju urządzenia zarówno w Polsce jak i na świecie.<br />Produktem urządzenia do ratownictwa wodnego będzie:<br /><ul><li>amatorskie urządzenie do ratownictwa wodnego
 • 41. profesjonalne urządzenie do ratownictwa wodnego </li></ul>4. Planowany eksport urządzeń na rynki światowe wymaga zabezpieczenia w postaci zgłoszenia patentowego.<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 42. Założenia <br />ekonomiczno-finansowe<br />Założenia:<br />Zaleca się, aby prognozy wykonać:<br /><ul><li>w cenach stałych - oznacza to, że zarówno ceny zakupu usług, jak i koszty stałe oraz ceny produktów nie uwzględniają wskaźnika inflacji w kolejnych latach prognozy. Takie założenie nie zniekształca wskaźników ekonomicznych, ani relacji pomiędzy nimi, a dodatkowo umożliwia prowadzenie analizy porównawczej roku do roku.
 • 43. z zachowaniem ostrożności (realna prognoza kosztów i przychodów),
 • 44. z 5 - letnim okresem prognozy (pierwsze 2 lata z interwałem kwartalnym).</li></ul>2. Podstawą wszelkich projekcji finansowych jest opracowanie harmonogramu zadaniowego (czasowo-rzeczowego) lub rzeczowo-finansowego.<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 45. Założenia <br />makroekonomiczne i operacyjne<br />Warunki brzegowe:<br />Spółka rozpoczyna działalność w dniu 01 września 2011. <br />Wynajem biura o pow. 20 m2 od października 2011.<br />Wynajem magazynu wyrobów gotowych o pow. 20 m2 od kwietnia 2012 r.<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 46. Harmonogram zadaniowy<br />projektu<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 47. Podstawowe koszty działalności operacyjnej <br />- wg. klasyfikacji wersji porównawczej RZiS -<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 48. Prognoza zatrudnienia<br />Warunki brzegowe:<br />Finanse i księgowość: zatrudnienie 1 pracownika – Analityka (do rozliczeń funduszy unijnych i innych analiz). <br />Księgowość prowadzona jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe (umowa zlecenie).<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 49. Łączne koszty wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia [ w zł ]<br />Warunki brzegowe:<br />W okresie rozwoju spółki - Zarząd i Rada Nadzorcza nie pobierają wynagrodzenia. Dlaczego ?<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 50. Koszty materiałów [w zł ]<br />
 • 51. Koszty energii [w zł ]<br />
 • 52. Podatki i opłaty [w zł ]<br />PCC: 0,5% od 5.000 zł - koszt założenia Spółki<br />
 • 53. Pozostałe koszty rodzajowe [w zł ]<br />
 • 54. Koszty usług obcych [w zł ]<br />
 • 55. Koszty usług obcych [w zł ]<br />Warunki brzegowe:<br />Ad 1) Honorarium Rzecznika Patentowego.<br />Ad 2) plus 25 zł za każdą dodatkową stronę dokumentacji zgłoszenia<br />
 • 56. Koszty usług obcych<br />
 • 57. Koszty usług obcych<br />
 • 58. Koszty usług obcych [w zł ]<br />Warunki brzegowe:<br />Produkcja zlecana na zewnątrz.<br />PRODUKT nr 1: produkcja dla celów atestu -grudzień 2011 - rozpoczęcie produkcji i sprzedaż – lipiec 2012<br />
 • 59. Koszty usług obcych [w zł ]<br />
 • 60. Łączne koszty - stałe i zmienne [w zł ]<br />
 • 61. Rachunek zysków i strat [w zł ]<br />
 • 62. Podział kosztów <br />wg faz rozwoju projektu<br />- podsumowanie -<br />© 2009-2010 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 63. podstawowe koszty projektu <br />FAZA ROZWOJU PROJEKTU - PREINKUBACJA<br />Finansowanie typowe dla INVESTIN<br />Identyfikacja i ocena innowacyjnego pomysłu. <br />Audyt przedkomercjalizacyjny:<br /><ul><li>Rynkowa Analiza Technologii (RAT): koszty opracowania w tym m.in. koszt pracy rzeczoznawców patentowych, analityków biznesowych, opinie ekspertów z zakresu analizowanej technologii,
 • 64. Wycena innowacyjnej technologii (WIT): pracochłonna analiza sporządzona w oparciu o szczegółową projekcję finansową (wstępna wycena technologii metodą DCF),
 • 65. Rekomendacja sposobu finansowania (RSF): wysokie koszty delegacji służbowych związanych z prowadzeniem negocjacji z inwestorami branżowymi.</li></ul>Finansowanie ochrony własności intelektualnej (faza I – przygotowawcza, faza II – pierwsza faza zgłoszeniowa w trybie PCT).<br />Finansowanie prototypów, etc. (to wszystko zależy od potrzeb projektu).<br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 66. podstawowe koszty projektu <br />FAZA ROZWOJU PROJEKTU – INKUBACJA<br />Powstanie przedsiębiorstwa (uruchomienie start-up).<br /><ul><li>koszt wyceny aportu: patentów, technologii i innych praw autorskich (np. licencji),
 • 67. koszty organizacyjne: delegacjesłużbowe, dokumentacja prawna, podatki (np. pcc), inne,
 • 68. opracowanie strategii działalności przedsiębiorstwa.</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 69. podstawowe koszty projektu <br />FAZA ROZWOJU PROJEKTU – WEJŚCIE NA RYNEK<br />Początkowa faza rozwoju przedsiębiorstwa(koszty operacyjne) w tym m.in.:<br /><ul><li> wynagrodzenia i pochodne,
 • 70. finansowania ochrony własności intelektualnej (faza III - wejście zgłoszenia w fazę krajową po trybie międzynarodowym),
 • 71. koszty związane z wdrożeniem produktu/usługi: reklama i marketing, certyfikacja, atesty, ekspertyzy i doradztwo prawno-finansowe,
 • 72. pozostałe koszty prowadzenia przedsiębiorstwa (ubezpieczenia, opłaty bankowe, podatki, koszty utrzymania biura, leasing samochodów, inne).
 • 73. FAZA ROZWOJU PROJEKTU – ROZWÓJ/EKSPANSJA
 • 74. koszty takie jak wyżej z wyłączeniem kosztów ochrony własności intelektualnej (mogą wzrosnąć koszty ekspertyz związane np. z debiutem na NewConnect ).</li></ul>© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 75. Im wcześniej aspekty marketingowe, finansowe itd. <br />zostaną zderzone z aspektami technicznymi i innowacyjną wiedzą,<br />tym większe szanse na powodzenie biznesu <br />© 2009-2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.<br />
 • 76. Dziękuję za uwagę!<br />mgr ekonomii Iwona Szołno<br />i.szolno@investin.pl<br />Tel.: 696 89 89 69<br />www.investin.pl<br />

Related Documents