Dlaczego ? Tryb formalnej edukacji nie przewiduje wystarczającej ilości czasu na doskonalenie umiejęt...
Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych, mających na celu: określenie profilu studentów; identyfikację...
Profil studenta języka polskiego jako obcego: wiek: 18-24 lata (63%) i 25-34 lata (27%); studenci szkół wyższych i uniwe...
Sprawności uważane za najistotniejsze w nauce języka polskiego
Sprawności, których opanowanie jest w nauce języka polskiego najtrudniejsze
Trudności w mówieniu
Trudności w słuchaniu
Materiały pomocnicze używane przez studentów języka polskiego
Nastawienie do nauki jpjo przez Internet: 97% ankietowanych twierdzi, że Internet może być użytecznym narzędziem w nauce...
Finansowany ze środków European LifelongLearning Programme (LLP) projekt SpeakApps ma na celu zaspokojenie tych potrz...
Co oferuje platforma? Łatwy dostęp do innowacyjnych narzędzi umożliwiających interaktywne nauczanie i uczenie się j...
Najważniejsze narzędzia LANGblog Videokonferencja Tandem Moodle
LANGblogMożliwości……dla studentów: bezpośrednie nagrywanie swoich wypowiedzi; zamieszczanie wcześniej nagranych plików a...
LANGblog…dla lektorów: przygotowywanie zadań z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji, plików audio i wideo oraz dokumentów t...
LANGblog – przykładowe zadanieZadanie na poziomu B1.Przebieg zadania: • Wykonywanie ćwiczeń językowych ...
Videokonferencja Synchroniczna komunikacja maksymalnie sześciu osób. Możliwość nagrywania i archiwizowania spotkań. Mie...
Videokonferencja – . przykładowe zadanieZadanie dla poziomu B2.Przebieg zada...
Tandem Narzędzie przeznaczone do pracy w parach, niezależne od narzędzi do komunikacji (np. Skype). Studenci otrzymują...
Tandem – przykładowe zadanieZadanie dla poziomu B1.Przebieg zadania: ...
Dalsze etapy realizacji projektu: Przygotowanie przewodników do obsługi powstałych narzędzi. Pilotaż narzędzi. A...
Opracowanie:Adriana Prizel – Kania Dominika Bucko
Prezentacja SpeakApps
of 22

Prezentacja SpeakApps

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja SpeakApps

 • 1. Dlaczego ? Tryb formalnej edukacji nie przewiduje wystarczającej ilości czasu na doskonalenie umiejętności mówienia. Ulotny charakter mowy utrudnia studentom otrzymywanie odpowiedniego wsparcia ze strony nauczyciela podczas produkcji językowej, a w rezultacie samodzielne rozwijanie sprawności mówienia.
 • 2. Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych, mających na celu: określenie profilu studentów; identyfikację najczęstszych trudności występujących podczas komunikacji ustnej; wskazanie potrzeb językowych studentów; zbadanie nastawienia studentów do nauki języka przez Internet.
 • 3. Profil studenta języka polskiego jako obcego: wiek: 18-24 lata (63%) i 25-34 lata (27%); studenci szkół wyższych i uniwersytetów (52%), pracujący (30%); Znajomość innych języków obcych: angielski (78%), francuski (43%), niemiecki (40%), rosyjski, hiszpański, włoski… Przyczyny rozpoczęcia nauki języka polskiego: - zainteresowanie polską kulturą i historią (ok. 70%); - chęć nauki nowego języka (ok. 50%); - chęć zamieszkania w Polsce przez dłuższy czas (0k. 40%); - utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, studia slawistyczne, bez konkretnego powodu…
 • 4. Sprawności uważane za najistotniejsze w nauce języka polskiego
 • 5. Sprawności, których opanowanie jest w nauce języka polskiego najtrudniejsze
 • 6. Trudności w mówieniu
 • 7. Trudności w słuchaniu
 • 8. Materiały pomocnicze używane przez studentów języka polskiego
 • 9. Nastawienie do nauki jpjo przez Internet: 97% ankietowanych twierdzi, że Internet może być użytecznym narzędziem w nauce jpjo; 86% uważa, że urządzenia przenośne mogą pomóc w opanowaniu języka obcego.
 • 10. Finansowany ze środków European LifelongLearning Programme (LLP) projekt SpeakApps ma na celu zaspokojenie tych potrzeb przez stworzenie portalu internetowego, skupiającego społeczność nauczycielii uczących się, którzy chcą korzystać z możliwości, jakie daje zdalne nauczanie. http://www.speakapps.org/
 • 11. Co oferuje platforma? Łatwy dostęp do innowacyjnych narzędzi umożliwiających interaktywne nauczanie i uczenie się języków. Możliwość nauki w wirtualnych klasach. Rozwiązania techniczne umożliwiające wprowadzanie i synchroniczne wykonywanie interaktywnych zadań językowych. Przewodnik dla użytkowników platformy zawierający informacje dotyczące obsługi technicznej dostępnych aplikacji oraz projektowania zadań dydaktycznych. Przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń i dzielenie się nowymi pomysłami dotyczącymi metod nauczania.
 • 12. Najważniejsze narzędzia LANGblog Videokonferencja Tandem Moodle
 • 13. LANGblogMożliwości……dla studentów: bezpośrednie nagrywanie swoich wypowiedzi; zamieszczanie wcześniej nagranych plików audio; słuchanie i komentowanie wypowiedzi kolegów.
 • 14. LANGblog…dla lektorów: przygotowywanie zadań z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji, plików audio i wideo oraz dokumentów tekstowych; opracowanie zadań wymagających od studentów słuchania swoich wypowiedzi; odsłuchiwanie i korekta nagrań zamieszczonych przez studentów.
 • 15. LANGblog – przykładowe zadanieZadanie na poziomu B1.Przebieg zadania: • Wykonywanie ćwiczeń językowych opracowanych Słuchanie wypowiedzi innych w Moodlu studentów (przynajmniej dwóch) (leksykalnych ) i komentowanie ich. • Wideokonferencja Przygotowanie i nagranie „Mieszkanie czy wypowiedzi na temat: akademik?” wady i zalety mieszkania w • Przygotowanie do akademiku i w wynajętym dyskusji na temat mieszkaniu studenckim. najlepszego lokum dla studenta Ponowne odsłuchanie i ewaluacja działań językowych
 • 16. Videokonferencja Synchroniczna komunikacja maksymalnie sześciu osób. Możliwość nagrywania i archiwizowania spotkań. Miejsce na komunikację pisemną (czat).
 • 17. Videokonferencja – . przykładowe zadanieZadanie dla poziomu B2.Przebieg zadania: Przedstawienie prezentacji swojego kraju przez jednego ze studentów. Aktywne słuchanie i notowanie oraz przygotowanie pytań przez pozostałych studentów. Pytania i odpowiedzi oraz dyskusja dotycząca zaprezentowanych informacji.
 • 18. Tandem Narzędzie przeznaczone do pracy w parach, niezależne od narzędzi do komunikacji (np. Skype). Studenci otrzymują różne informacje, materiały, wskazówki i na ich podstawie wspólnie wykonują zadanie – wspiera to autentyczną komunikację o określonym kontekście.
 • 19. Tandem – przykładowe zadanieZadanie dla poziomu B1.Przebieg zadania: Student 2 – wybiera Student 1 – wybiera jedno z trzech (innych jedno z trzech ogłoszeń niż u Studenta 1) mieszkaniowych ogłoszeń i prezentuje jego mieszkaniowych walory Studentowi 2 i prezentuje jego walory Studentowi 1 Studenci negocjują i wspólnie wybierają najlepszą ich zdaniem ofertę.
 • 20. Dalsze etapy realizacji projektu: Przygotowanie przewodników do obsługi powstałych narzędzi. Pilotaż narzędzi. Akcje szkoleniowe i promocyjne. Opracowanie kursu przygotowującego do zdania egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 i B2 w części mówienia. Przygotowanie zadań rozwijających umiejętności ustnej komunikacji dla różnych poziomów zaawansowania. Przygotowanie całościowego kursu dla wybranego poziomu.
 • 21. Opracowanie:Adriana Prizel – Kania Dominika Bucko