NASKAH DRAMA BASA SUNDA
(cinta segi tiga di pasantren)
Kelompok 5
Pemeran : M. Rofi N.{galih/ijonk}
Ulfah L.A. {cita}
Badr...
Dina hiji mangsa aya pasantren anu katelah hade kualitasna. Teu saeutik jelema anu
hayang masantrem ka dinya . contona aya...
Ijonk: “neng engke we nya wengi diteraskeun ngobrolna dipengkeren kobong !“
Cita: “mihun insya Allah a”
(akhirna wengi anu...
Ijong:”nya atuh neng”
Cita:”aya peryogi naon a”
Ijong:ieu neng aa the aya pamaksadan ka neng teh”
Cita:”aya pamaksadan nao...
Ijonk:”leres neng ari neng tara percanten wae ka aa teh..”
Cita:”oh muhun atuh.(bari pipina semu beureum)…”
Ijonk:”berarti...
Sibad:”muhun leres nyimas ‫هللا‬ ‫و‬malihan mah abdi sareng zaskia anu ninggal na
oge..”
Nyimas:”astagfirulloh,, muhun atu...
Zaskia:”aa moal nyarios nanaon saatos kajadian kamari..”(bari mamanas si cita)
Cita:”haah kajadian naon kitu..?”
Zaskia:”e...
of 7

Naskah drama basa sunda

naskah bahasa sunda nihhhhhhhh
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naskah drama basa sunda

  • 1. NASKAH DRAMA BASA SUNDA (cinta segi tiga di pasantren) Kelompok 5 Pemeran : M. Rofi N.{galih/ijonk} Ulfah L.A. {cita} Badrudin {Mang udin} Bunga Lutfiah { nyimas.&pengatur musik} Kamelia salwa {zaskia} Dewi purnamasari {sibad} Melin anjani {moderator} Kelas :IX-D Smpn 2 Samarang
  • 2. Dina hiji mangsa aya pasantren anu katelah hade kualitasna. Teu saeutik jelema anu hayang masantrem ka dinya . contona aya budak anu pangbengharna di kampong jongol. Eta budak teh geulis kacida Ngan hanjakal baong, balaga,jeung asa aing hirupna teh . dina hiji waktu manehna init ka warung niatna mah rek meli anu dipika wegah ku anjena. Pas ditengah-tengah jalan neng cita papenak sareng ujang galih {ijonk}. Ijonk: “Neng cita… neng cita… bade kamana?” Cita : “ieu.. a? (bari ngalieuk ka gigir ) Ijonk: “Subhanallah …!!”(motong cariosan cita) Cita: “Bade ka dieu..!”(sabari mesem) Ijonk: “kadieu kamana neng?”(semu gumira) Cita: “ka jonggol ..!! (seri) (nyetel musik bapa mana_trio ubur-ubur) Ijong:”eh neng manawi teh teu seneng heurey!” Cita:”eh kantenan weh atuh a” (tadina ijong jeung cita silih teteup. Sumping si udin ngrewaskeun) udin: wakwaw!! Ajib jidon keur naraon ieu duduan jeung silih tetepan dieu ngiluanlaha ijong:” astagfirulloh udin, maneh ngrerewasna sugan temah saha!”(rewas) cita:”muhun eh mang udin manawi teh saha !”(bari seri) udin: “ah.. biasa we neng cita, da moal dikukumaha ku amang ge.” (tidinya mang udin langsung angkat ka mesjid) ijong ngahaewos ka cita .
  • 3. Ijonk: “neng engke we nya wengi diteraskeun ngobrolna dipengkeren kobong !“ Cita: “mihun insya Allah a” (akhirna wengi anu di arep-arep ku ijonk sareng ku cita dongkap oge.)( Cita siap-siap kagge penakan sareng ijonk) Zaskia :” cita meni geulis … bade kamana tara-tara!” Cita:”bade kamana meni karepo”!(sinis) Zaskia:biasa we atuh cita ngawaler teu teu kenging nganggo urat” Sibad:”muhun eh keur buled teh kalakah beuki we ciga baso urat teh “(bari seri) (zaskia ngambek ka sibad) Zaskia:hus teu kenging kitu ah bilih nyesel Sibad:”wios we EGP (kalakah ngalonyeng) (cita ngaleos kaluar sabari jamedud tapi ka ciga nu rada atoh ) Zaskia:”sibad sibad hayu ah urang tuturkeun itu si cita “(ngaharewos) Sibad:”hayu atuh,tapi bakal kapanggih moal?” Zaskia:”lahaola we ah mudah mudahan teu ka panggih” (teu lami cita dugi ka wisma didinya cita lami ngantosan ijong ,akhirna dongkap oge ijong teh) Ijong:”eh neng cita punten nya telat sumping na” Cita:”muhun a wios teu nanaon”
  • 4. Ijong:”nya atuh neng” Cita:”aya peryogi naon a” Ijong:ieu neng aa the aya pamaksadan ka neng teh” Cita:”aya pamaksadan naon kitu a,meni asa rarewas!!” Ijong::”sabenerna na mah isin ieu teh,tapi atuh da kumaha masalah hate mah teu tiasa di bohongan” Cita:”nya sok we atuh a da moal nanaon abdi oge atuh” Ijong:”nyaan neng wios ieu teh?” Cita:”nya sok enggal” (ijong bingung kumaha rek ngamimitian ngomong na) Ijong:”hmmmm(bari semu gugup) Cita:”sok atuh a enggal ka bujeng aya nu ninggal enggal” Ijong:”nya atuh . ‫كثرا‬ ‫احبك‬ ‫.انا‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ Cita:”resep pisan”? Ijong:”(seri bari ungek-ungekan)” Cita:”tapi aa bakal leres moal?” Ijong:”nya atuh ari neng cinta aa mah,, nyaan ka neng teh,, a amah alim ka sasaha iwal ti neng mah. Aa mah hoyong langgeng sareng neng teh ,,”. Cita:”tapi leres eta teh ..?”
  • 5. Ijonk:”leres neng ari neng tara percanten wae ka aa teh..” Cita:”oh muhun atuh.(bari pipina semu beureum)…” Ijonk:”berarti …?” Cita motong omongan ijonk Cita:”muhun a …” Ti dinya zaskia ngajenghok waktu ngadenge kabogohna nembak batur Zaskia:”astagfirulloh sabar sabar..” Nyetel musik sakitnya tuhh di sini Sibad:”zaskia,,zaskia,,zaskia..” (sabari nepak taktakna) Zaskia:”hahh,,”(rewas) Tos kitu maranehna angkat nyimas Sibad+zaskia:”assalamu’alaikum”? Nyimas:”wa’alaikum salam,,, eh mangga kalalebet”. Sibad+zaskia lalebet Nyimas:”aya peryogi naon ieu teh sibad zaskia”? Sibad:”ieu nyimas bade ngawartosan tadi cita sareng ijonk paduduaan di pengkereun pondok..” Nyimas:”astagfirulloh,,leres eta teh..”?
  • 6. Sibad:”muhun leres nyimas ‫هللا‬ ‫و‬malihan mah abdi sareng zaskia anu ninggal na oge..” Nyimas:”astagfirulloh,, muhun atuh keun weh enjing ku nyimas urang tegor…” Zaskia+sibad:”muhun atuh hatur nuhun kanggo perhatosannana..”(zaskia+sibad ngaleos uih deui ka pondok) Isukna nyimas negor ijonk sareng cita Hubungan maranehna tetep langgeng ngan sakali-kali mun rek ngobrol teh ijonk ngobrol sareng zaskia Ijonk:”neng punten nya aa nembe ngajak ngobrol deui ka neng..? Zaskia:”muhun wios a teu nanaon..” Keur resep-resep ijonk+zaskia ngarobrol ujug-ujug cita ngalangkung sareng ninggal zaskia nuju ngobrol sareng ijonk Cita:”astagfirulloh sabar sabar..”(sabari ngusap dada na) (Nyetel lagu aku mah apa atuh) Ti dinya baralik ka kobong na masing-masing (jol isukna si ijonk,,zaskia,,cita pasangrok di buruan pondok) Ijonk:”astagfirulloh”(manehna muter balik) Zaskia:”eh a bade kamana..? naha uih deui..?” Si ijonk balik deui bari semu gugup Cita:”naha ciga nu rewash kitu..?”
  • 7. Zaskia:”aa moal nyarios nanaon saatos kajadian kamari..”(bari mamanas si cita) Cita:”haah kajadian naon kitu..?” Zaskia:”eta masalah antara a ijonk abdi oge cita” Ijonk:”hapunten atuh aa rumaos lepat. Aa atos mempermainkeun neng zaskia sareng neng cita..” Zaskia:”nya wios weh lah ayeuna mah urang saling intropeksi diri weh..” Cita:”muhun tah kitu weh ayeuna mah.. apanan dina agama islam mah teu aya kata bobogohan..” Ijonk:”mhun atuh .. hapunten aa tos nurut keun kana hawa nafsu aa..” Cita+zaskia:”muhun atuh..” Tidinya maranehna akur deui sapertos biasa na ~TAMAT~… 