Kindermishandeling
Prevalentie van gedragingen van ouders om het huilen van zuigelingen te verminderen die kunnen leiden tot mishandeli...
Zuigelingensterfte aan kindermishandeling: <ul><li>> 800 zuigelingen sterven elk jaar aan kindermishandeling </li></ul><ul...
Uit casuïstiek blijkt : <ul><li>Ontroostbaar huilen kan leiden tot fatale mishandeling: </li></ul><ul><li>Excessief huile...
Artikel onderzoek <ul><li>Wat ? </li></ul><ul><li>Onderzoek naar totaal aantal ernstige ongevallen, ziekenhuisgevallen van...
1. Populatie en methode <ul><li>Hoe? Door een landelijk steekproef over huilgedrag en achtergrondkenmerken </li></ul><ul>...
2. Resultaten van het onderzoek <ul><li>5.6 % van alle ouders met een zuigeling van 6 maanden </li></ul><ul><li>heeft mins...
3. Beschouwing <ul><li>Acties die beschouw worden als mishandeling + de gezondheid schaden </li></ul><ul><li>Totale preva...
4. Conclusies en aanbeveling <ul><li>Alle zorgverleners moeten bewust zijn dat er risico’s verbonden zijn aan het </li><...
of 9

Prevalentie van gedraginge van ouders om het huilen van zuigelingen te verminderen die kunnen leiden tot mishandeling

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Prevalentie van gedraginge van ouders om het huilen van zuigelingen te verminderen die kunnen leiden tot mishandeling

  • 1. Kindermishandeling
  • 2. Prevalentie van gedragingen van ouders om het huilen van zuigelingen te verminderen die kunnen leiden tot mishandeling .
  • 3. Zuigelingensterfte aan kindermishandeling: <ul><li>> 800 zuigelingen sterven elk jaar aan kindermishandeling </li></ul><ul><li>In Californië worden er 49 op 100.000 zuigelingen opgenomen in ziekenhuis </li></ul><ul><li>door mishandeling of verwaarlozing </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>62% bij deze opname werden afgerammeld </li></ul><ul><li>Opname grootst bij 0-2 maanden en 3-5 maanden </li></ul><ul><li>Neemt af bij zuigelingen van 9 – 11 maanden </li></ul>
  • 4. Uit casuïstiek blijkt : <ul><li>Ontroostbaar huilen kan leiden tot fatale mishandeling: </li></ul><ul><li>Excessief huilen komt meest voor in de eerste 3 à 4 levensmaanden </li></ul><ul><li>Shaken baby syndroom slachtoffers zijn 2.2maanden à 4maanden oud </li></ul><ul><li>m = maanden </li></ul><ul><li>0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m </li></ul>
  • 5. Artikel onderzoek <ul><li>Wat ? </li></ul><ul><li>Onderzoek naar totaal aantal ernstige ongevallen, ziekenhuisgevallen van slechte acties die ouders ondernemen om het huilen van zuigelingen te verminderen. </li></ul><ul><li>Doel = </li></ul><ul><li>Risicogroepen op te sporen waarop preventieve interventies kunnen worden gericht </li></ul>
  • 6. 1. Populatie en methode <ul><li>Hoe? Door een landelijk steekproef over huilgedrag en achtergrondkenmerken </li></ul><ul><li>Alle ouders van zuigelingen Anoniem vragenlijst over: </li></ul><ul><li>Acties om het huilen van hun kind te verminderen </li></ul><ul><li>Gerangschikt naar : </li></ul><ul><li> - Urbanisatiegraad </li></ul><ul><li>Verzameld door artsen - Zuigelingenleeftijd </li></ul><ul><li>en verpleegkundigen (0- 6 maand) </li></ul><ul><li>(1997- 1998) - Regio </li></ul><ul><li>Door de Nederlands bevolking vertegenwoordigd </li></ul><ul><li> op gebied van: </li></ul><ul><li> - Gezingrootte </li></ul><ul><li> - Eenoudergezinnen </li></ul><ul><li> - Opleidingsniveau </li></ul><ul><li> - Gezinnen uit grootte steden waren licht ondervertegenwoordigd </li></ul>
  • 7. 2. Resultaten van het onderzoek <ul><li>5.6 % van alle ouders met een zuigeling van 6 maanden </li></ul><ul><li>heeft minstens één keer vanwege het huilgedrag zijn kind: </li></ul><ul><li>- gesmoord </li></ul><ul><li>- Een tik gegeven </li></ul><ul><li>- Door elkaar geschud word meest toegepast </li></ul><ul><li>Hoogste schadelijke acties liepen zuigelingen van ouders </li></ul><ul><li>- Die in verstedelijkt gebied wonen, uit niet – geïndustrialiseerde landen </li></ul><ul><li>- Die niet biologisch zijn </li></ul><ul><li>- Zonder werk of met kleine baan </li></ul><ul><li>- Die hun kind als heel uiterst, erg ervaren of het huilen enkel als uiterst ervaren </li></ul>
  • 8. 3. Beschouwing <ul><li>Acties die beschouw worden als mishandeling + de gezondheid schaden </li></ul><ul><li>Totale prevalentie = 3.8 % </li></ul><ul><li>Zuigelingen 6 maanden = 5.6% </li></ul><ul><li>Sommige mensen in Nederland </li></ul><ul><li>De taal onvoldoende beheerste en </li></ul><ul><li>Ook vragen mis geïnterpreteerd hebben waardoor hun antwoord niet klopt </li></ul><ul><li>Leidt tot de verschillen in de samenhang met achtergrondkenmerken die worden beïnvloed </li></ul>
  • 9. 4. Conclusies en aanbeveling <ul><li>Alle zorgverleners moeten bewust zijn dat er risico’s verbonden zijn aan het </li></ul><ul><li>huilen van jonge kinderen </li></ul><ul><li>- Informeren van huilgedrag , een zuigeling van 1 maand huilt gemiddeld 1,5 h per dag </li></ul><ul><li>- Routinematig vragen gesteld worden over huilen tijden bezoek consultatie bureaus </li></ul><ul><li>- Risico groepen volgen en extra ondersteuning geven </li></ul><ul><li>http:// nl.youtube.com/watch?v=EpgBEIV-VBs&feature=related </li></ul><ul><li>Baelen Sophie </li></ul>

Related Documents