Polítiques d’ordenació territorial a Catalunya
Índex <ul><li>Diagnosi territorial de Catalunya </li></ul><ul><li>Principis de l’ordenació territorial </li></ul><ul><li>L...
La diagnosi territorial de Catalunya <ul><li>Potencialitats:posició estratègica </li></ul><ul><ul><li>Porta entre la Pení...
Font: http://www.ttevisual.com/geography/content6.asp (Nov09)
La diagnosi territorial de Catalunya <ul><li>Reptes: descentralització de la població i dispersió iniciat fa uns 30 anys. ...
<ul><li>Conseqüències de la dispersió: </li></ul><ul><ul><li>Enorme increment de l’ocupació del sòl, del cost dels serveis...
Principis de l’ordenació territorial <ul><li>L’ordenació territorial és un conjunt de mecanismes per aconseguir un territo...
Les figures de planejament territorial Font: http://www-cpsv.upc.es/DebatOTCAT/AmbitsVegueries.htm ÀMBITS TERRITORIALS DEL...
Les figures de planejament urbanístic <ul><li>Pla d’Ordenació urbanística (POUM) </li></ul><ul><ul><li>Directrius de la pl...
El planejament sectorial <ul><li>Plans que ordenen àmbits o sectors específics </li></ul><ul><li>Decret aprovació PEIN ...
of 10

Politiques Dordenació Territorial A Catalunya

Resum dels aspectes més importants sobre l'oordenament del territori a Catalunya per a 2on de bat a partir del llibre de Vicens Vives
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Real Estate      


Transcripts - Politiques Dordenació Territorial A Catalunya

  • 1. Polítiques d’ordenació territorial a Catalunya
  • 2. Índex <ul><li>Diagnosi territorial de Catalunya </li></ul><ul><li>Principis de l’ordenació territorial </li></ul><ul><li>Les figures de planejament territorial </li></ul><ul><li>Les figures de planejament urbanístic </li></ul><ul><li>El planejament sectorial </li></ul>
  • 3. La diagnosi territorial de Catalunya <ul><li>Potencialitats:posició estratègica </li></ul><ul><ul><li>Porta entre la Península ibèrica i Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>Cruïlla del corredor de la Mediterrània i del corredor de la vall de l’Ebre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Presència d’infraestructures de transport de primer ordre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeroport Barcelona-El Prat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Port de Barcelona i Port de Tarragona </li></ul></ul></ul>
  • 4. Font: http://www.ttevisual.com/geography/content6.asp (Nov09)
  • 5. La diagnosi territorial de Catalunya <ul><li>Reptes: descentralització de la població i dispersió iniciat fa uns 30 anys. </li></ul><ul><li>Causes de la dispersió: </li></ul><ul><ul><li>Evolució del mercat de l’habitatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Augment de la motorització amb vehicle privat </li></ul></ul><ul><ul><li>Expansió de la xarxa terrestre de vies ràpides. </li></ul></ul>
  • 6. <ul><li>Conseqüències de la dispersió: </li></ul><ul><ul><li>Enorme increment de l’ocupació del sòl, del cost dels serveis i del consum d’energia </li></ul></ul><ul><ul><li>Fragmentació dels espais naturals </li></ul></ul><ul><ul><li>Empobriment dels valors paisatgístics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Especialització funcional per les greus dificultats per accedir a un habitatge digne </li></ul></ul>La diagnosi territorial de Catalunya
  • 7. Principis de l’ordenació territorial <ul><li>L’ordenació territorial és un conjunt de mecanismes per aconseguir un territori </li></ul><ul><ul><li>Ambientalment sostenible </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalment eficient </li></ul></ul><ul><ul><li>Socialment solidari </li></ul></ul>
  • 8. Les figures de planejament territorial Font: http://www-cpsv.upc.es/DebatOTCAT/AmbitsVegueries.htm ÀMBITS TERRITORIALS DEL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA. 1995 <ul><li>Àmbits d’actuació: </li></ul><ul><li>Sistema d’espais oberts </li></ul><ul><li>Sistema d’assentaments </li></ul><ul><li>Sistema d’infraestructures </li></ul>Elaboració de plans territorials parcials
  • 9. Les figures de planejament urbanístic <ul><li>Pla d’Ordenació urbanística (POUM) </li></ul><ul><ul><li>Directrius de la planificació urbanística municipal </li></ul></ul><ul><li>PROCES POUM CUBELLES </li></ul><ul><li>Tríptic </li></ul>
  • 10. El planejament sectorial <ul><li>Plans que ordenen àmbits o sectors específics </li></ul><ul><li>Decret aprovació PEIN </li></ul><ul><li>MAPA DEL PEIN </li></ul>

Related Documents