Object 1 3 2 Sonia Laskowska Turystyka i Rekreacja gr. 6 (IOS) „Mocne i słabe st...
Kolejną korzyścią jest fakt, że w ten sposób można wyeliminować ryzykodotyczące kosztów wymiany walutowej. Zmniejszyłyby s...
of 2

Polityka gospodarcza

Mocne i słabe strony przystąpienia Polski do Unii Walutowej.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polityka gospodarcza

  • 1. Object 1 3 2 Sonia Laskowska Turystyka i Rekreacja gr. 6 (IOS) „Mocne i słabe strony przystąpienia Polski do Unii Walutowej” W ostatnich latach Rząd Polski rozważa dołączenie się przez Polskę do Unii Walutowej – wejście do strefy waluty Euro. Większość polityków i osób działających w zakresie gospodarki jest „za” przystąpieniem, lecz Unia Walutowa ma także rzeszę przeciwników. W mojej pracy, postaram się przybliżyć zarówno argumenty za przystąpieniem do Unii Walutowej, jak i przeciw. Zaczynając od korzyści, które mogłaby przynieść zamiana PLN na EURO, zdecydowanie najtwardszym argumentem jest fakt iż, spadnie ryzyko kursowe. Pozwolę sobie dla wyjaśnienia tej tezy, zacytować panią Małgorzatę Starczewską- Krzysztoszek - eksperta z organizacji gospodarczej Lewiatan: „Przede wszystkim wyeliminuje to ryzyko kursowe w handlu zagranicznym. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich firm w Polsce, które, sprzedając dziś produkty za granicą, nierzadko ryzykują tym swoim "być albo nie być". Małe wahnięcie kursu może bowiem zabrać im cały zysk z operacji. Gdybyśmy przyjęli w Polsce europejską walutę, moglibyśmy zwiększyć eksport, co odbiłoby się pozytywnie dla całej gospodarki.” Jednak w pełnej opozycji do tej tezy stoi pan Andrzej Sadowski - ekspert centrum im. A. Smitha, który mówi: „To slogan, że nie będzie ryzyka wahań kursowych, kiedy wejdziemy do strefy euro. Slogan, bo przecież wyeliminujemy ryzyko, ale wobec tylko jednej waluty - wobec euro. A przecież zostanie jeszcze frank szwajcarski, rubel, dolar itd., czyli waluty krajów, z którymi trwa jakaś wymiana handlowa. Ponadto chcę zauważyć, że istnieją popularne instrumenty finansowe, które potrafią ryzyko kursowe wyeliminować. Każdy bank oferuje ubezpieczenia od takiego ryzyka.”
  • 2. Kolejną korzyścią jest fakt, że w ten sposób można wyeliminować ryzykodotyczące kosztów wymiany walutowej. Zmniejszyłyby się koszty transakcyjnepolskich przedsiębiorstw, bo nie trzeba byłoby przeliczać pieniędzy w jedną i wdrugą stronę. Jednak niektórzy ekonomiści twierdzą zupełnie odwrotnie, że wprowadzenieeuro pozbawi Polskę narzędzia ekonomicznego w postaci kursu walutowego imożliwości wykorzystywania go w dynamizowaniu wzrostu gospodarczego. Aletwierdzenie to jest nieprawdziwe ponieważ, w okresie co najmniej od 2000 r. niemożna wskazać żadnego momentu, by kurs walutowy lub manipulowanie kursemwalutowym było elementem lub narzędziem polityki gospodarczej państwaPolskiego. Dodatkowym pozytywnym aspektem Unii Walutowej jest możliwośćswobodnego porównywania ofert na rynku zagranicznym. Łatwo, a przedewszystkim bez zbędnych kosztów. Wzrosłaby konkurencyjność, co dynamizujesytuację na rynku i powoduje wzrost tempa gospodarczego, ale także wpłynęłoby tona pewno na zwiększenie się ilości inwestycji zagranicznych i napływu większejilości kapitału obcego do Polski. W odparciu na te kilka ważnych argumentów, przeciwnicy mogliby wymienićjako wadę zamiany naszej waluty, że osoby o niewielkich dochodach (otrzymująceprzykładowo 800 zł emerytury lub wynagrodzenie na poziomie 1200 zł) stracą nawprowadzeniu euro z punktu widzenia siły nabywczej, gdyż po wprowadzeniu eurobędą dysponować po przeliczeniu kwota rzędu 250 euro czy 350 euro. Przedstawiasię to jednak w sposób następujący. Przede wszystkim osoby o niewielkichdochodach zarówno przed wprowadzeniem euro, jak i po jego wprowadzeniu,dysponują niewielkimi dochodami i w dalszym ciągu będą dysponować niewielkimi,niewspółmiernymi dochodami w porównaniu do dochodów w krajach tzw. starejUnii. Taki niski poziom dochodów jest zarazem wyrazem nierównego rozkładudochodów w całej polskiej gospodarce, co ma niewiele wspólnego ze strukturadochodów we wspomnianych krajach starej Unii. Podsumowując, w mojej pracy ujęłam kilka najważniejszych argumentów zaprzystąpieniem do Unii Walutowej przez Polskę, jak i kontrargumentów. Moimosobistym wnioskiem jest to, że mimo części negatywnych czynników jakie niesie zasobą krok wejścia do strefy Euro, Polska powinna skorzystać z tej możliwości poodpowiednim przygotowaniu gospodarczym państwa. Na pewno przyniesie to wielekorzyści firmom, a także ludzie personalnie nie stracą dużo na zaokrągleniach.Ponadto każdy Polak wyjeżdżający za granicę na Zachód, nie będzie musiał martwićsię jaki obecnie jest kurs złotówki i liczyć ile na tym straci.

Related Documents