NAMN
Hur vet man varifrån våra äldsta
förnamn kommer?
Man kan läsa om gamla fornnordiska
namn på runstenar.
Varifrån tog man de fornnordiska
namnen?
Från t.ex. gudar
• POJKNAMN
• Torsten
• Inge
• Björn
• Ulf
och djur
• FLICKNAMN:...
När kristendomen kom till Sverige
började man ta namn från apostlar,
martyrer och helgon.
POJKNAMN
• Petrus
• Mattias
• A...
Under 1600-talet krigade vi och bedrev handel
med Tyskland. Då lånade vi tyska namn.
POJKNAMN
• Lennart
• Edvard
• Rudolf
...
På 1700-talet var Frankrike det ledande
kulturlandet och vi lånade franska namn
•
•
•
•
POJKNAMN
Pierre
Frederique
Philip...
Från vilket språk har vi hämtat namn från
1800-talet och framåt?
Från engelska
• Steve
• Kent
• Kevin
• John
• Charles
Fr...
Hur blir det i framtiden?
of 7

Namn

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Namn

  • 1. NAMN Hur vet man varifrån våra äldsta förnamn kommer? Man kan läsa om gamla fornnordiska namn på runstenar.
  • 2. Varifrån tog man de fornnordiska namnen? Från t.ex. gudar • POJKNAMN • Torsten • Inge • Björn • Ulf och djur • FLICKNAMN: • Tora • Inga • Ragnfrid • Ylva
  • 3. När kristendomen kom till Sverige började man ta namn från apostlar, martyrer och helgon. POJKNAMN • Petrus • Mattias • Andreas FLICKNAMN • Cecilia • Kristina • Lucia
  • 4. Under 1600-talet krigade vi och bedrev handel med Tyskland. Då lånade vi tyska namn. POJKNAMN • Lennart • Edvard • Rudolf • Vilhelm FLICKNAMN • Berta • Hedvig • Emma • Ida
  • 5. På 1700-talet var Frankrike det ledande kulturlandet och vi lånade franska namn • • • • POJKNAMN Pierre Frederique Philippe • • • • • FLICKNAMN Louise Jeanette Sophie Anette
  • 6. Från vilket språk har vi hämtat namn från 1800-talet och framåt? Från engelska • Steve • Kent • Kevin • John • Charles Från skådespelare, sångare, idrottsmän och kungligheter. • • • • • Fanny Nancy Mary June Molly
  • 7. Hur blir det i framtiden?

Related Documents