Når kunden er driver for
smidig utvikling
Erfaring fra BarentsWatch
www.pwc.no
PwC
Om oss
• PwC er en stor rådgivningsvirksomhet
• Vi jobber i krysset mellom teknologi og forretning
• Sentralt i dette ...
PwC
Bakgrunn
• PwC gjennomfører en evaluering av
anskaffelsesprosesser ved
Kystverket/BarentsWatch
• Hensikten med arbeide...
PwC
BarentsWatch – Et virkemiddel i
nordområdesatsingen
• BarentsWatch er en del av regjeringens
nordområdestrategi
• Bare...
PwC
BarentsWatch baserer seg på ekstern utvikling og
leveranser
• Kystverket forvalter
anskaffelsen for BarentsWatch
• Bar...
PwC
BarentsWatch har lagt vekt på å være å være en
smidig kunde
• BarentsWatch forsøkt å
tre ut av den tradisjonelle
kunde...
PwC
BarentsWatch har hatt gode rammer for
gjennomføring av smidig utvikling og anskaffelse
PwC mener BarentsWatch har muli...
PwC
Leverandør velges på kompetanse – ikke på
løsning
Kystverket valgte å vekte følgende for alle konkurransene
1. 40% pri...
PwC
Både kunde og leverandør etterlever smidige
roller
Scrum
master
Leverandør
Utviklingsteam
Kunde
(BarentsWatch)
Product...
PwC
BarentsWatch krever et samlokalisert, fast team
til smidig utvikling
Samlokalisert,
fast team
Distribuert,
fleksibelt ...
PwC
Leverandørene opplever høyt grad av tillit fra
kunden, og betaler tilbake med stor grad av
eierskap.
Grad av
tillitsfo...
PwC
Totalkostnaden er låst, mens verditilførselen
forventes å øke
BarentsWatch • Når kunden er driver for smidig utvikling...
PwC
Leverandørene leverer godt mot de 12 smidige
prinsipper
1) Fornøyde brukere med det som produseres?
2) Endring / ompri...
PwC
BarentsWatch har oppnådd strategiske fordeler
med sin anskaffelse
 Anskaffet kryssfunksjonelle, erfarne teams som ras...
PwC
Uavklarte spørsmål knyttet til resultatet av
anskaffelsen
- Hvordan skal samarbeidet mellom 4 teams fra 3 leverandører...
PwC
Alternative former for smidige anskaffelser
Slide 18
Når kunden er driver for smidig utvikling
Kundens
Kontroll
Levera...
PwC
Kontaktinformasjon PwC
Slide 20
Når kunden er driver for smidig utvikling
Bård Strøm
Senior Manager
Tlf: 98 26 43 98
E...
of 17

Når kunden driver smidig utvikling

Smidig anbud og avtaleverk i BarentsWatch
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Når kunden driver smidig utvikling

 • 1. Når kunden er driver for smidig utvikling Erfaring fra BarentsWatch www.pwc.no
 • 2. PwC Om oss • PwC er en stor rådgivningsvirksomhet • Vi jobber i krysset mellom teknologi og forretning • Sentralt i dette arbeidet er vår kompetanse knyttet til anskaffelser, evaluering og smidig utvikling Slide 2 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 3. PwC Bakgrunn • PwC gjennomfører en evaluering av anskaffelsesprosesser ved Kystverket/BarentsWatch • Hensikten med arbeidet er kontinuerlig forbedring hos Kystverket/BarentsWatch • Vi vil presentere noen vurderinger slik vi ser disse anskaffelsene så langt Slide 3 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 4. PwC BarentsWatch – Et virkemiddel i nordområdesatsingen • BarentsWatch er en del av regjeringens nordområdestrategi • BarentsWatch er organisert som et prosjekt under Kystdirektøren. • Består av en åpen informasjonsportal (lansert 2012) og et samhandlingssystem for etater med operativt ansvar til sjøs. • Portalen samler og gjør tilgjengelig relevant informasjon brukere av, hav- og kystområdene fra Barentshavet til Skagerrak. Slide 4 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 5. PwC BarentsWatch baserer seg på ekstern utvikling og leveranser • Kystverket forvalter anskaffelsen for BarentsWatch • BarentsWatch vurderer tradisjonell anskaffelse med en detaljert kravspec på leveranse ikke ville gi ønsket effekt • Det ble valgt å satse på: ─ en smidig anskaffelse, ─ av leverandører som kunne jobbe med smidig utvikling Kystverket har gjort anskaffelser, der hovedleveransen er smidige team som gjennomfører smidig utvikling i tett samarbeid med produkteiere 1. Forvaltning eksist. løsning 1 – 40 MNOK 2. Utvikling lukkede tjenester 40 - 80 MNOK 3. Utvikling felles ressursregister 1 - 64 MNOK 4. Tjenesteutvikling 1 - 100 MNOK Til sammen inntill 280 MNOK mill Slide 6 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 6. PwC BarentsWatch har lagt vekt på å være å være en smidig kunde • BarentsWatch forsøkt å tre ut av den tradisjonelle kunderollen med tydelige leveransekrav • BarentsWatch og Kystverket er underlagt LOA/FOA Kilde: Forrester Research Kilde: Forrester Research April 2014 AD&D: Application development and delivery (AD&D) SVM (Sourcing end vendor management) Slide 8 Når kunden er driver for smidig utvikling Smidigleverandør Tradisjonell kunde Agiles verdier i konflikt med non-Agile kundeverdier
 • 7. PwC BarentsWatch har hatt gode rammer for gjennomføring av smidig utvikling og anskaffelse PwC mener BarentsWatch har mulighet til å gjennomføre smidige utvikling: - Fleksibilitet i tid – ingen krav til leveransetid - God økonomisk ramme - Ingen krav til effekt - Brukerdrevet BarentsWatch er organisert til å være en smidigkunde Slide 9 Når kunden er driver for smidig utvikling Tilbyder- konferanse Fase 1 Prekvalifisering Fase 2 Konkurranse Forhandling Case Valg Antall leverandører Gjennomføring Formalitet, Referanser Pris og kompetanse Gjennom- føring Avklaringer
 • 8. PwC Leverandør velges på kompetanse – ikke på løsning Kystverket valgte å vekte følgende for alle konkurransene 1. 40% pris 2. 60% team, kryssfunksjonell kompetanse, metode, case Smidig kompetanse & erfaringTeknologi- og systemarkitek turkompetan se Domene- kompetanse (kart og posisjon) Prosjektstyring, kontroll og virksomhets- arkitektur Slide 10 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 9. PwC Både kunde og leverandør etterlever smidige roller Scrum master Leverandør Utviklingsteam Kunde (BarentsWatch) Product Owner (Barents Watch) Interessent (F.eks departement) Bruker (f.eks fisker) Innkjøper (Kystverket) Kontrakt Slide 11 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 10. PwC BarentsWatch krever et samlokalisert, fast team til smidig utvikling Samlokalisert, fast team Distribuert, fleksibelt team  Enklere samspill & kommunikasjon  Økt transparens i pågående arbeid  Teknikker som parprogrammering  Tilgang på kompetanse uansett plassering  Tilføre nødvendig kompetanse der det trengs  Økt fleksibilitet for leverandører BarentsWatch Slide 12 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 11. PwC Leverandørene opplever høyt grad av tillit fra kunden, og betaler tilbake med stor grad av eierskap. Grad av tillitsforhold 1) Under anbudskonkurransen 2) Etter caseoppgave 3) Etter prosjektstart BW kritisk til leverandørenes vurdering av egne ressurser. Rigide krav til dokumentasjon og kompetanse til BW måler først og fremst på metode, ikke på resultat. Danner kjemi mellom kunde og leverandør som er med i vurderingen. BW får raskt presentert verdi fra kunde, får anledning til å omprioritere, teamet får anledning til skape løsninger. Slide 13 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 12. PwC Totalkostnaden er låst, mens verditilførselen forventes å øke BarentsWatch • Når kunden er driver for smidig utvikling Tid Produsert verdi 0-sprint, backlog bygging, prototyping, definere tester, rutiner og første funksjoner Akkumulert kost Ikke utnyttet verdipotensiale = ulønnsomt? Funksjonell utvikling, testing og produksjonssetting Feilretting, justeringer, tilpasninger, etterslep "technical debt" Bouvet forvaltning Norconsult åpne tjenester Steria Ressurs- register Steria Lukkede tjenester Slide 14 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 13. PwC Leverandørene leverer godt mot de 12 smidige prinsipper 1) Fornøyde brukere med det som produseres? 2) Endring / omprioritering etter en iterasjon? 3) "Working software" innen første iterasjon? 4) Tett samarbeid med kunden? 5) Gjensidig tillit mellom kunde / leverandør skaper eierskap? 6) Informasjon overføres gjennom direkte kommunikasjon? 7) Måles fremdrift primært etter "working software"? 8) Sunn og vedlikeholdbar arbeidsform for team, kunde og interessenter? 9) Kontinuerlig oppmerksomhet på teknisk kvalitet og god design? 10) Teamet driver kontinuerlig forbedring gjennom enhetstesting / refactoring? 11) Teamet er selvorganisert og tar egne og gode avgjørelser knyttet til arkitektur og tekniske krav? 12) Teamet gjennomfører jevnlig og kontinuerlig selvforbedring (retrospectives)? BarentsWatch • Når kunden er driver for smidig utvikling Slide 15 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 14. PwC BarentsWatch har oppnådd strategiske fordeler med sin anskaffelse  Anskaffet kryssfunksjonelle, erfarne teams som raskt er blitt operative  Tidlig etablert eierskap fra leverandør med høy grad av løsningsevne  Engasjert og utfordret brukere og interessenter på konkretisering av tjenestene fra starten av prosjektet  Levert brukerverdi på et tidlig tidspunkt Slide 16 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 15. PwC Uavklarte spørsmål knyttet til resultatet av anskaffelsen - Hvordan skal samarbeidet mellom 4 teams fra 3 leverandører fungere? - Hvordan ivareta endring- og tilpasningsevne etter hvert som løsningene bygges? - Forvaltningsutfordringer ved kontraktsutløp? - Stor grad av valgfrihet i bruk av teknologi og arkitekturløsninger kan påvirke forvaltningskostnadene etter ferdigstilt løsning - Hvordan skal løsningen effektivt overføres til forvaltning? - Når kan interessentene (Fra eiere til brukere) forvente å se resultatene? Skal de markedsføres? Slide 17 Når kunden er driver for smidig utvikling
 • 16. PwC Alternative former for smidige anskaffelser Slide 18 Når kunden er driver for smidig utvikling Kundens Kontroll Leverandørens kontroll Løsnings- anskaffelse Ressurs- anskaffelse Team- anskaffelse Effekt- anskaffelse Kunde spesifiserer en backlog før anskaffelse, som leverandører konkurrer om å løse. Detaljspesifiserer krav og behov. Kan gjøres gjennom den nye SSA-S avtalen. Kunde "shopper" enkeltressurser og setter inn i sitt eget utviklingsmiljø. Kan selv detaljere backlog, iterasjoner og leveranser. Detaljspesifisere ressursbehov som lar seg variere over tid. Kunde henter et helt "smidig" team fra leverandør. Teamet må være samkjørt og ha nødvendig kompetanse. Spesifiserer forventet kompetanse som teamet skal inneholde Kunde gjør avtale med leverandør om å få levert en definert effekt. Leverandør står fritt til hvordan effekten skal leveres, så lenge det skjer iterativt etter smidig rammeverk. Spesifiserer forventet effekt. BW sin tilnærming
 • 17. PwC Kontaktinformasjon PwC Slide 20 Når kunden er driver for smidig utvikling Bård Strøm Senior Manager Tlf: 98 26 43 98 E-post: bard.strom@no.pwc.com Øistein Jensen Direktør Tlf: 95 26 12 41 E-post: oistein.jensen@no.pwc.com

Related Documents