Prevenció de l’obesitat infantil
3 eixos d’actuació• Alimentació• Educació• Activitat física
AlimentacióHàbits alimentaris en nensamb obesitat infantilHàbits alimentaris deprevenció de l’obesitat infantil• Poca prop...
EducacióInfluència que rep un nen ambobesitatInfluència de prevenció del’obesitat infantil• Publicitat centrada en elconsu...
Activitat físicaEstil de vida d’un nen ambobesitatEstil de vida per a la prevencióde l’obesitat infantil• Poca o nul·la ac...
of 5

Prevenció de l’obesitat infantil

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prevenció de l’obesitat infantil

  • 1. Prevenció de l’obesitat infantil
  • 2. 3 eixos d’actuació• Alimentació• Educació• Activitat física
  • 3. AlimentacióHàbits alimentaris en nensamb obesitat infantilHàbits alimentaris deprevenció de l’obesitat infantil• Poca proporció defruita, verdura i llegum en ladieta• Alta proporció de greixos isucres en la dieta• Ingesta elevada de menjarràpid• Ingesta pobra de peixos i carnsmagres• Horaris dels àpats i proporciódel menjar poc definits• Hàbit d’esmorzar no adquirit• Ingesta de fruita, verdura icereals diària• Baixa proporció de greixos isucres en la dieta• Ingesta de menjar casolà ievitació del menjar ràpid• Augment de la ingesta depeixos i carns magres• Horaris dels àpats i proporciódel menjar clarament definits• Hàbit d’esmorzar adquirit
  • 4. EducacióInfluència que rep un nen ambobesitatInfluència de prevenció del’obesitat infantil• Publicitat centrada en elconsum de menjar insà• Temps d’oci dels nens moltsedentari• Poca influència des de làmbiteducatiu per a una vidasaludable• Poca dedicació dels pares enensenyar bons hàbits• Control estricte de la publicitatadreçada als nens• Temps d’oci actiu i dinàmic• Gran influència del sistemaeducatiu en ladquisiciódhàbits saludables• Dedicació dels pares atransmetre als nens bonshàbits
  • 5. Activitat físicaEstil de vida d’un nen ambobesitatEstil de vida per a la prevencióde l’obesitat infantil• Poca o nul·la activitat física• Oci dedicat a activitatssedentàries• Joc poc actiu• Poca interacció social• Poca o nul·la participació enactivitats esportives• Activitat física diària• Gran part de l’oci dedicat aactivitats físiques• Joc actiu• Bona interacció social• Participació en activitatsesportives

Related Documents