Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
Ivan Siláči: Young Folks LC
of 43

Ivan Siláči: Young Folks LC

Prezentácia Ivana Siláčiho na konferencii Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, ktorá sa konala od 24/3 do 27/3 v priestoroch KC Dunaj. --- Ivan študuje architektúru na STU v Bratislave. Vníma verejný priestor ako prirodzenú súčasť osobného priestoru každého z nás. V roku 2011 rozbehol v rodnom Lučenci iniciatívu YOUNG FOLKS LC. Pravidelne sa pripája k medzinárodnej iniciatíve Park(ing) Day, počas ktorej mení parkoviská v Lučenci na galérie, tančiarne či výtvarné ateliéry. Iniciatíva stojí aj za premenovaním parku pred miestnym gymnáziom na Park B. S. Timravy a pracuje na jeho oživení. Prináša zaujímavé architektonické návrhy, ale najmä program v podobe workshopov, diskusií alebo čítačiek. Snaží sa o aktívny dialóg so samosprávou. Je spoluautorom Koncepcie rozvoja cestovného ruchu a Marketingovej stratégie mesta Lučenec. Organizuje prednášky. S miestnymi sa rád zhovára priamo na ulici. --- Ivan currently studies architecture at the Slovak University of Technology in Bratislava. In 2011, he started the YOUNG FOLKS LC initiative in his hometown Lučenec, which tackles the issues of public space. Ivan perceives public space as a natural part of personal space of each of us, which is what makes his projects for Lučenec citizens a little different. YOUNG FOLKS joins the international Park(ing) Day initiative, during which the parking places in Lučenec are transformed into galleries, dance floors or artistic studios. The initiative succeded in renaming the park in front of the local high school to the Park of B. S. Timrava and it has been working on its renovation. Ivan has managed to start an active dialogue with the Lučenec municipality.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ivan Siláči: Young Folks LC

    Related Documents