Prezentacja pakietu oprogramowania DInGO !
oraz jego przyszłych perspektyw rozwoju!
dLibra, dMuseion, dLab, dArceo!
Tom...
Wprowadzenie!
• obejmuje
planowanie,
kontrolowanie,
monitorowanie
oraz
wykonywanie
czynności
związanych
z
ucyfro...
Proces digitalizacji!
przygotowanie
obiektu
cyfrowego
konserwacja,
ucyfrowienie,
standaryzacja
selekcja
obiektów
...
Pakiet oprogramowania DInGO!
system
do
budowy
muzeów
cyfrowych
DInGO
system
do
budowy
bibliotek
i
repozytoriów...
Proces digitalizacji!
przygotowanie
obiektu
cyfrowego
konserwacja,
ucyfrowienie,
standaryzacja
selekcja
obiektów
...
DInGO: proces digitalizacji!
obiekty
planowane
pliki
prezentacyjne
pliki
do
archiwizacji
przygotowanie
konserwacj...
DInGO: proces digitalizacji!
obiekty
planowane
pliki
prezentacyjne
pliki
do
archiwizacji
przygotowanie
konserwacj...
DInGO: dLibra!
Informacje podstawowe!
• Rozwijany
od
1999
roku
• Pierwsze
polskiej
produkcji
oprogramowanie
dla ...
DInGO: dMuseion!
Informacje podstawowe!
• Rozwijany
od
2009
roku
we
współpracy
z
Muzeum
Narodowym
w
Warszawie ...
DInGO: proces digitalizacji!
obiekty
planowane
pliki
prezentacyjne
pliki
do
archiwizacji
przygotowanie
konserwacj...
DInGO: dArceo!
Informacje podstawowe!
Rozwijany
od
2011
roku
na
podstawie
wyników
prac
w
projekcie
SYNAT
Dedy...
SIP
dArceo
Analiza
SIP
AIP
Przygotowanie
i
składowanie
AIP
(dyski,
taśmy,
PLATON
U4)
Magazyn
danych
DIP
DI...
DInGO: dArceo!
• Identyfikacja
zagrożeń
w
odniesieniu
do
bazy
UDFR
(GDFR+PRONOM)
• Weryfikacja
danych
poprzez
...
DInGO: proces digitalizacji!
obiekty
planowane
pliki
prezentacyjne
pliki
do
archiwizacji
przygotowanie
konserwacj...
DInGO: dLab!
Kluczowe funkcje systemu!
Zarządzanie
procesem
digitalizacji
• Procesy
przetwarzania
• Parametryzacja ...
DInGO: dLab!
Podstawowe informacje!
• Zadanie: podstawowy element w systemie, powizany z digitalizacją
danego obiektu, ...
DInGO: dLab!
Zadanie, czynności i użytkownicy !
Redaktor
Skanujący
Przygotowanie
obiektu
Przygotowanie
plików
wzor...
Podsumowanie!
Wzorcowe wykorzystanie pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)!
digitalizacja
obiektów
archiwizacj...
Podsumowanie!
Doświadczenia, ekspertyza i współpraca międzynarodowa!
Centrum
Kompetencji
IMPACT
w
zakresie
digitali...
Podsumowanie!
Plany rozwojowe pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)!
• Od
5.0.0
do
5.7.2
(lata
2011-­‐2014)...
Podsumowanie!
Plany rozwojowe pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)!
• Nowy
szablon
wyglądu
• Mechanizm
prze...
Podsumowanie!
Plany rozwojowe pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)!
• Wieloformatowość
obiektów
–
możliwość ...
Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe!
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN,!
ul. Noskowskiego ...
Prezentacja pakietu oprogramowania DInGO (dLibra, dMuseion, dLab, dArceo) oraz jego przyszłych perspektyw rozwoju
of 24

Prezentacja pakietu oprogramowania DInGO (dLibra, dMuseion, dLab, dArceo) oraz jego przyszłych perspektyw rozwoju

Prezentacja na VIII Zebranie Uczestników ŚBC
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      


Transcripts - Prezentacja pakietu oprogramowania DInGO (dLibra, dMuseion, dLab, dArceo) oraz jego przyszłych perspektyw rozwoju

 • 1. Prezentacja pakietu oprogramowania DInGO ! oraz jego przyszłych perspektyw rozwoju! dLibra, dMuseion, dLab, dArceo! Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Supercomputerowo-Sieciowe Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy
 • 2. Wprowadzenie! • obejmuje planowanie, kontrolowanie, monitorowanie oraz wykonywanie czynności związanych z ucyfrowieniem obiektów, np. książki, mapy, nagrania Definicje! Proces digitalizacji • to działanie którego celem jest to, by cyfrowa kopia obiektu była zrozumiała i możliwa do odczytu przez docelowych użytkowników dziś, jutro, za rok, dziesięć lat, itd. Długoterminowe przechowywanie • umożliwia użytkownikom dotarcie do cyfrowych reprezentacji obiektów przez Internet Udostępnianie online • obejmuje wszelkie działania dotyczące modyfikacji obiektów w postaci cyfrowej, w tym udoskonalania, dostosowywania do potrzeb instytucji czy użytkownika końcowego, np. OCR, korekta geometryczna Przetwarzanie dokumentów
 • 3. Proces digitalizacji! przygotowanie obiektu cyfrowego konserwacja, ucyfrowienie, standaryzacja selekcja obiektów do digitalizacji archiwizacja udostępnienie obiektu on-­‐line
 • 4. Pakiet oprogramowania DInGO! system do budowy muzeów cyfrowych DInGO system do budowy bibliotek i repozytoriów cyfrowych system do zarządzania procesem digitalizacji system do długoterminowego przechowywania danych źródłowych Digitize and Go!!
 • 5. Proces digitalizacji! przygotowanie obiektu cyfrowego konserwacja, ucyfrowienie, standaryzacja selekcja obiektów do digitalizacji archiwizacja udostępnienie obiektu on-­‐line
 • 6. DInGO: proces digitalizacji! obiekty planowane pliki prezentacyjne pliki do archiwizacji przygotowanie konserwacja, ucyfrowienie, standaryzacja udostępnianie obiektu cyfrowego selekcja obiektów do digitalizacji archiwizacja udostępnienie obiektu on-­‐line
 • 7. DInGO: proces digitalizacji! obiekty planowane pliki prezentacyjne pliki do archiwizacji przygotowanie konserwacja, ucyfrowienie, standaryzacja udostępnianie obiektu cyfrowego selekcja obiektów do digitalizacji archiwizacja udostępnienie obiektu on-­‐line
 • 8. DInGO: dLibra! Informacje podstawowe! • Rozwijany od 1999 roku • Pierwsze polskiej produkcji oprogramowanie dla bibliotek i repozytoriów cyfrowych • Kluczowy element w stymulowaniu rozwoju polskich bibliotek cyfrowych • Obecnie około 100 wdrożeń • Ponad 2 miliony obiektów udostępnianych w całej Polsce 10 1 21 1 1 5 2 3 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
 • 9. DInGO: dMuseion! Informacje podstawowe! • Rozwijany od 2009 roku we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie • Dedykowany dla specyficznych uwarunkowań w muzeach cyfrowych – Bogate wizualnie obiekty (obrazy, rzeźby, monety) – Zbiory oraz wystawy muzealne – Terminologia specyficzna dla muzeów • Możliwa automatyzacja wprowadzania danych z różnych systemów inwentaryzacji zabytków (np. MONA)
 • 10. DInGO: proces digitalizacji! obiekty planowane pliki prezentacyjne pliki do archiwizacji przygotowanie konserwacja, ucyfrowienie, standaryzacja udostępnianie obiektu cyfrowego selekcja obiektów do digitalizacji archiwizacja udostępnienie obiektu on-­‐line
 • 11. DInGO: dArceo! Informacje podstawowe! Rozwijany od 2011 roku na podstawie wyników prac w projekcie SYNAT Dedykowany do długoterminowego przechowywania różnych formatów danych w tym grafik, materiałów tekstowych i audiowizualnych Zgodny z uznanym i światowym standardem OAIS Wykorzystywany w praktyce w polskich instytucjach kultury i nauki (np. RCIN, BGPŚ, KK) Wspierający różne magazyny danych w tym usługę PLATON U4
 • 12. SIP dArceo Analiza SIP AIP Przygotowanie i składowanie AIP (dyski, taśmy, PLATON U4) Magazyn danych DIP DIP AIP Migracja danych Przygotowanie i przesłanie DIP (np. konwersja, zaawansowane dostarczanie danych) AAIIPP DInGO: dArceo i model OAIS!
 • 13. DInGO: dArceo! • Identyfikacja zagrożeń w odniesieniu do bazy UDFR (GDFR+PRONOM) • Weryfikacja danych poprzez okresowy odczyt danych • Zapewnienie wiarygodności poprzez weryfikację sum kontrolnych • Generowanie raportów i podsumowań Kluczowe możliwości/funkcje systemu! • Przetwarzanie danych zgodnie z założeniami modelu OAIS (migracja formatów) • Rozszerzalny mechanizm usług migracji i konwertowania danych • Planowanie migracji/konwersji danych • Macierze dyskowe, taśmy, zewnętrzne usługi, np. chmurowe -­‐ PLATON U4 • Wbudowane mechanizmy replikacji danych • Zapis pakietu archiwalnego zgodnie ze standardami METS oraz PREMIS • Identyfikacja formatów plików danych zgodnie z bazą formatów PRONOM • Ekstrakcja metadanych technicznych w zgodzie ze standardami TextMD, AES57, MIX Analiza danych Składowanie danych Monitorowanie, kontrolowanie danych Przetwarzanie danych
 • 14. DInGO: proces digitalizacji! obiekty planowane pliki prezentacyjne pliki do archiwizacji przygotowanie konserwacja, ucyfrowienie, standaryzacja udostępnianie obiektu cyfrowego selekcja obiektów do digitalizacji archiwizacja udostępnienie obiektu on-­‐line
 • 15. DInGO: dLab! Kluczowe funkcje systemu! Zarządzanie procesem digitalizacji • Procesy przetwarzania • Parametryzacja • Przydzielanie czynności • Zbieranie statystyk Kontrolowanie i monitorowanie digitalizacji • Raporty/podsumowania • Punkty weryfikacji prac Automatyzacja digitalizacji • Integracja narzędzi • Komunikacja z innymi systemami
 • 16. DInGO: dLab! Podstawowe informacje! • Zadanie: podstawowy element w systemie, powizany z digitalizacją danego obiektu, np. książki, obrazu, rzeźby, monety! • Czynność: składowa zadania, reprezentująca działanie do wykonania w ramach procesu digitalizacji danego obiektu! Przygotowanie obiektu Przygotowanie plików wzorcowych/master Obróbka graficzna i weryfikacja Przygotowanie wersji prezentacyjnej (np. PDF) Zatwierdzenie Archiwizacja plików master Wprowadzenie PDF do BC/MC Zadanie
 • 17. DInGO: dLab! Zadanie, czynności i użytkownicy ! Redaktor Skanujący Przygotowanie obiektu Przygotowanie plików wzorcowych/ master Obróbka graficzna i weryfikacja Przygotowanie wersji prezentacyjnej (np. PDF) Zatwierdzenie Archiwizacja plików master Wprowadzenie PDF do BC/MC Automat Nadzorca Zadanie
 • 18. Podsumowanie! Wzorcowe wykorzystanie pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)! digitalizacja obiektów archiwizacja publikowanie on-­‐line dLab dArceo dLibra lub dMuseion udostępnianie długoterminowa archiwizacja obiektów cyfrowych
 • 19. Podsumowanie! Doświadczenia, ekspertyza i współpraca międzynarodowa! Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji -­‐ PCSS jednym z członków założycieli -­‐ 40 partnerów, m.in. BL, KB, BnF, BNE, BUWr, … -­‐ Narzędzie i zasoby przydatne w digitalizacji -­‐ Przetwarzanie obrazu i tekstu, OCR, … -­‐ Wymiana wiedzy, najlepsze praktyki -­‐ Projekt Succeed (hjp://succeed-­‐project.eu) Open Preservamon Foundamon -­‐ PCSS członkiem technicznym (prace nad FITS oraz dArceo) -­‐ Technologie i rozwiązania dotyczące długoterminowego przechowyania danych -­‐ Wymiana wiedzy, najlepsze praktyki -­‐ Projekt SCAPE (hjp://scape-­‐project.eu)
 • 20. Podsumowanie! Plany rozwojowe pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)! • Od 5.0.0 do 5.7.2 (lata 2011-­‐2014) • Nowe funkcje w ramach wersji 5 • Narzedzie do monitorowania pracy serwera • Formularz kontaktu dot. konkretnej publikacji, prośba o dostęp do publikacji • Captcha przy pobieraniu plików ZIP • Optymalizacje Aplikacji Redaktora, serwera (indeksowanie, wolny start) i Aplikacji Czytelnika • Aplet do przeglądania plików JPG z nanoszeniem znaków wodnych • Masowe ładowanie publikacji planowanych • Publikacje linkujące (link zamiast treści) • Integracja z systemem dLab • Ponad 100 usprawnień/udoskonaleń systemu dLibra Historia zmian w oprogramowaniu dLibra 5
 • 21. Podsumowanie! Plany rozwojowe pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)! • Nowy szablon wyglądu • Mechanizm przeglądania publikacji DjVu w formie obrazów – bez koniecznosci instalacji wtyczki w przegladarce WWW • Nowy mechanizm wyszukiwania • Oparty na silniku SOLR • Fasety (nawigacja fasetowa) • Podpowiadanie, wyszukiwanie wielowyrazowe, etc. • Inne usprawnienia i zmiany (opcjonalnie) • Typy atrybutów (daty, html) • Integracja z systemem monitorowania zachowań I ruchu użytkowników • Zmiana nazewnictwa na bardziej uniwersalny, np. obiekt zamiast publikacja I kwartał 2015: dLibra 6
 • 22. Podsumowanie! Plany rozwojowe pakietu DInGO (dMuseion/dLibra, dArceo, dLab)! • Wieloformatowość obiektów – możliwość podłączenia do jednej publikacji wielu formatów (np. JPG, PDF, DjVU) • Dedykowane funkcje w kontekście repozytoriów obiektów cyfrowych • Mechanizmy udostępniania specyficzne dla bibliografii naukowych, np. wsparcie dla CrossRef, POLindex, PBN • Integracja z otwartym systemem bazy wiedzy o działalności naukowej instytucji • Rozbudowa istniejącego wsparcia indeksowania przez wyszukiwarki naukowe • Udostępnienie systemu dLibra na licencji Open Source • Rozwój wspierany przez społeczność użytkowników II i III kwartał 2015: dLibra 6.x
 • 23. Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe! afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN,! ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel : (+48 61) 858-20-00, fax: (+48 61) 852-59-54, e-mail: office@man.poznan.pl, http://www.pcss.pl

Related Documents