Instytut Badao Regionalnych
Biblioteki Śląskiej
Encyklopedia Województwa
Śląskiego
i Śląska Baza Naukowa
Encyklopedia Województwa
Śląskiego
• materiały źródłowe, które mają służyd zarówno
pasjonatom, jak i nauczycielom czy uczn...
EWoŚ składad się będzie z
następujących dyscyplin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Archeologia, historia Śląska
Politologia, medioznaws...
Śląska Baza Naukowa
Stworzenie regionalnego klastra informacyjnego Śląskiej Bazy
Naukowej - złożonej z tworzonych:
Śląskie...
Śląska Baza Biograficzna (ŚBB)
ŚBB stworzona w oparciu o dane ze Śląskiej Kartoteki
Biograficznej.
Baza danych obejmująca ...
Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny (ŚSGH)
Stworzenie Śląskiego Słownika GeograficznoHistorycznego obejmującego histo...
Śląska Baza Naukowa
Fakty
EWoŚ
Źródła
Ludzie
Śląska
Biblioteka
Cyfrowa
Śląska Baza
Biograficzna
Miejsca
Słownik
Geogr...
Rozwój klastra
Po utworzeniu serwisów i narzędzi planuje się
zaproszenie innych instytucji nauki, kultury, edukacji
i samo...
Kontakt
Instytut Badao Regionalnych Biblioteki
Śląskiej
ul. Ligonia 7
40-036 Katowice
www.ibr.bs.katowice.pl
E-mail: Milos...
of 10

Encyklopedia Województwa Śląskiego i Śląska Baza Naukowa

Prezentacja Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej na VII Zebranie ŚBC.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Encyklopedia Województwa Śląskiego i Śląska Baza Naukowa

  • 1. Instytut Badao Regionalnych Biblioteki Śląskiej
  • 2. Encyklopedia Województwa Śląskiego i Śląska Baza Naukowa
  • 3. Encyklopedia Województwa Śląskiego • materiały źródłowe, które mają służyd zarówno pasjonatom, jak i nauczycielom czy uczniom; • dostęp online dzięki oprogramowaniu WikiMedia; • możliwości odsyłania za pomocą linku z opisów bibliograficznych haseł EWoŚ do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (i zwrotnie – do haseł);
  • 4. EWoŚ składad się będzie z następujących dyscyplin: • • • • • • • • • Archeologia, historia Śląska Politologia, medioznawstwo Literaturoznawstwo Kulturoznawstwo Sztuka współczesna Śląska, historia sztuki Etnologia Socjologia Nauki o ziemi Wyznania i religie
  • 5. Śląska Baza Naukowa Stworzenie regionalnego klastra informacyjnego Śląskiej Bazy Naukowej - złożonej z tworzonych: Śląskiej Bazy Biograficznej, Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego i istniejących serwisów: ŚBC i EWoŚ. Docelowo będzie to zespół rozwijanych niezależnie, lecz powiązanych ze sobą multimedialnych serwisów sieciowych, wiadomości encyklopedyczne, piśmiennictwo, biogramy postaci, dane geograficzno-historyczne w postaci tekstów, ikonografii, plików dźwiękowych, filmów i rekonstrukcji 3D.
  • 6. Śląska Baza Biograficzna (ŚBB) ŚBB stworzona w oparciu o dane ze Śląskiej Kartoteki Biograficznej. Baza danych obejmująca około 50 tys. nazwisk osób ważnych dla dziejów Górnego Śląska, wraz z dołączonymi jako materiał badawczy zdigitalizowanymi źródłami m. in. z zasobu Biblioteki Śląskiej źródłami: rękopisami, zdjęciami i drukami ulotnymi z zasobu Zbiorów Specjalnych Silesiaców, oraz materiałami gromadzonymi obecnie w Filmotece Śląskich Portretów Mówionych.
  • 7. Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny (ŚSGH) Stworzenie Śląskiego Słownika GeograficznoHistorycznego obejmującego historyczne miejscowości Górnego Śląska wraz z dołączonymi zdigitalizowanymi materiałami źródłowymi m. in. z zasobu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
  • 8. Śląska Baza Naukowa Fakty EWoŚ Źródła Ludzie Śląska Biblioteka Cyfrowa Śląska Baza Biograficzna Miejsca Słownik GeograficznoHistoryczny )
  • 9. Rozwój klastra Po utworzeniu serwisów i narzędzi planuje się zaproszenie innych instytucji nauki, kultury, edukacji i samorządów oraz społeczności miłośników regionu do (moderowanego przez IBR) współtworzenia treści serwisów.
  • 10. Kontakt Instytut Badao Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7 40-036 Katowice www.ibr.bs.katowice.pl E-mail: Miloslawa.Kowalska@bs.katowice.pl

Related Documents