Polityka cenowa
1. Ustalenie ceny finalnej produktu metodą narzutu
na koszty.
2. Ustalenie różnych rodzajów dyskonta
– na...
NISKA Ceny Wartość WYSOKA
CENA konkurencji CENA
...
Wybór przybliżonego poziomu ceny
Metody Metody Metody Metody
popytowe ...
Metody popytowe
 Koncentrują się na gustach i preferencjach
nabywców. Inne czynniki, takie jak
koszt, zysk czy też konk...
Skimming
 Ustalenie najwyższej ceny produktu na
początku jego sprzedaży, aby tylko
rzeczywiście zdecydowani klienci b...
Cena penetracyjna
 Ustalenie na nowy produkt niskiej ceny
początkowej, mającej na celu natychmiastowe
dotarcie do mas...
Cena asortymentowa
 Ustalenie kilku poziomów cen przez firmę, która
nie sprzedaje pojedynczego produktu.
...
Cena popytowa
 Dostosowanie składu i jakości komponentów
potrzebnych do wytworzenia produktu tak, aby
cena detaliczna...
Metody kosztowe
 Firma kładzie nacisk na podażowy lub kosztowy
wymiar ceny. Cena jest ustalana na podstawie
analizy k...
Standardowy narzut
 Dodanie stałego procentu do kosztu każdej z
pozycji w określonej klasie produktu.
Metod...
Cena krzywej doświadczenia
 Jednostkowy koszt wielu produktów i usług
zmniejsza się o 10-30% za każdym razem, kiedy
d...
Zysk docelowy
 Firma ustala roczny docelowy zysk w złotówkach.
Cena docelowej rentowności sprzedaży
 Ustalenie standar...
Cena docelowej rentowności inwestycji
 Ustalenie standardowych cen, które
pozwolą firmie osiągnąć zysk w
określonym ...
Metody konkurencyjne
 Metoda skupia się na uwarunkowaniach
konkurencyjnych danego rynku.
Cena przyzwyczajenia
...
Cena rynkowa, „powyżej/poniżej ceny
rynkowej”.
 Firma wykorzystuje cenę rynkową jako punkt
odniesienia w ksz...
Metoda narzutu na koszty:
CENA = jednostkowy koszt stały + jednostkowy koszt zmienny + narzut
 Narzut – różnica między ...
Dyskonto
 Jest to redukcja ceny w zamian za
zwiększenie zakupów przez nabywcę
(rabat). W praktyce spotykamy kilka
...
Rodzaje rabatów:
 Ilościowy – przy większej ilości zakupionego towaru
 Prosty (gotówkowy) – przy krótkich terminach płat...
Analiza progu rentowności (opłacalności) :
 Ustalanie ceny, która pozwala na pokrycie kosztów
wytworzenia i market...
Koszty i
przychód (tyś.
zł.) Przychód
Próg ...
of 21

Polityka cenowa

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Polityka cenowa

 • 1. Polityka cenowa
 • 2. 1. Ustalenie ceny finalnej produktu metodą narzutu na koszty. 2. Ustalenie różnych rodzajów dyskonta – nazwa, w jakiej wysokości, dla kogo. 3. Przeprowadzenie analizy progu rentowności.
 • 3. NISKA Ceny Wartość WYSOKA CENA konkurencji CENA Koszty postrzega- oraz inne na przez Przy tej produktu Przy tej czynniki konsumen- cenie brak cenie brak zysku zew. i wew. tów popytu
 • 4. Wybór przybliżonego poziomu ceny Metody Metody Metody Metody popytowe kosztowe zyskowe konkurencyjne Standardowy narzut Zysk docelowy Cena Skimming Ustalanie ceny Cena docelowej przyzwyczajenia Cena penetracyjna metodą koszt plus rentowności Cena rynkowa, Cena prestiżowa Cena krzywej sprzedaży „powyżej Cena doświadczenia rynkowej”, asortymentowa Cena docelowej „poniżej rynkowej” Cena odd – even rentowności Lider strat Cena popytowa inwestycji Cena wiązana
 • 5. Metody popytowe  Koncentrują się na gustach i preferencjach nabywców. Inne czynniki, takie jak koszt, zysk czy też konkurencja, mają charakter drugoplanowy.
 • 6. Skimming  Ustalenie najwyższej ceny produktu na początku jego sprzedaży, aby tylko rzeczywiście zdecydowani klienci byli w stanie ją zapłacić.  Stopniowe obniżenie ceny, gdy popyt tej grupy konsumentów zostanie już zaspokojony.
 • 7. Cena penetracyjna  Ustalenie na nowy produkt niskiej ceny początkowej, mającej na celu natychmiastowe dotarcie do masowego odbiorcy. Cena prestiżowa  Ustanowienie wysokiej ceny na produkt w celu przyciągnięcia konsumentów o odpowiednim statusie i skłonieniu ich do zakupu.
 • 8. Cena asortymentowa  Ustalenie kilku poziomów cen przez firmę, która nie sprzedaje pojedynczego produktu. Cena odd-even  Ustalenie ceny poniżej równej, okrągłej cyfry – o jeden do kilku złotych, dolarów, groszy lub centów.
 • 9. Cena popytowa  Dostosowanie składu i jakości komponentów potrzebnych do wytworzenia produktu tak, aby cena detaliczna była akceptowana przez konsumenta. Cena wiązana  Sprzedaż dwóch lub więcej produktów w jednym „pakiecie” cenowym.
 • 10. Metody kosztowe  Firma kładzie nacisk na podażowy lub kosztowy wymiar ceny. Cena jest ustalana na podstawie analizy kosztów produkcji i marketingu. Następnie dodawana jest kwota, która musi pokryć koszty ogólne i planowany zysk.
 • 11. Standardowy narzut  Dodanie stałego procentu do kosztu każdej z pozycji w określonej klasie produktu. Metoda koszt plus  Obliczenie całkowitego kosztu jednostkowego produktu lub usługi i dodanie do kosztu pewnej kwoty.
 • 12. Cena krzywej doświadczenia  Jednostkowy koszt wielu produktów i usług zmniejsza się o 10-30% za każdym razem, kiedy doświadczenie firmy w produkcji i sprzedaży podwaja się. Metody zyskowe  Podejście zorientowane na zysk. Metody te wymagają albo określenia docelowej wielkości zysku w jednostkach pieniężnych, albo wyrażają zysk docelowy jako procent sprzedaży lub inwestycji.
 • 13. Zysk docelowy  Firma ustala roczny docelowy zysk w złotówkach. Cena docelowej rentowności sprzedaży  Ustalenie standardowych cen, które pozwolą firmie osiągnąć zysk w określonym procencie, np. 1% od wielkości sprzedaży.
 • 14. Cena docelowej rentowności inwestycji  Ustalenie standardowych cen, które pozwolą firmie osiągnąć zysk w określonym procencie, np. 1% od wielkości inwestycji.
 • 15. Metody konkurencyjne  Metoda skupia się na uwarunkowaniach konkurencyjnych danego rynku. Cena przyzwyczajenia  Cena produktu dyktowana jest przez tradycję, rozumianą jako cena utrzymywana na rynku przez dłuższy czas, standardowy kanał dystrybucji lub inne czynniki konkurencyjne.
 • 16. Cena rynkowa, „powyżej/poniżej ceny rynkowej”.  Firma wykorzystuje cenę rynkową jako punkt odniesienia w kształtowaniu własnej ceny. Lider strat  Sprzedawanie swoich towarów poniżej ceny tradycyjnej, aby dzięki temu wywołać dodatkowe zainteresowanie konsumentów.
 • 17. Metoda narzutu na koszty: CENA = jednostkowy koszt stały + jednostkowy koszt zmienny + narzut  Narzut – różnica między ceną sprzedaży a kosztem, wyrażona jako procent ceny lub kosztu.  Koszty całkowite = koszty stałe + koszty zmienne  Koszty stałe – są to koszty, które przedsiębiorstwo ponosi w danym okresie niezależnie od rozmiarów produkcji.  Koszty zmienne – są to koszty, które ulegają zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji.
 • 18. Dyskonto  Jest to redukcja ceny w zamian za zwiększenie zakupów przez nabywcę (rabat). W praktyce spotykamy kilka rodzajów rabatów.
 • 19. Rodzaje rabatów:  Ilościowy – przy większej ilości zakupionego towaru  Prosty (gotówkowy) – przy krótkich terminach płatności  Funkcjonalny (handlowy) – rabat dla pośredników za realizację przez nich funkcji producenta (np. dystrybucyjnych, promocyjnych)  Sezonowy – redukcja ceny produktu, poza sezonem jego konsumpcji.
 • 20. Analiza progu rentowności (opłacalności) :  Ustalanie ceny, która pozwala na pokrycie kosztów wytworzenia i marketingu produktu lub umożliwia osiągnięcie zysku docelowego. PRÓG Koszty stałe = OPŁACALNOŚCI Cena jednostkowa – jednostkowy koszt zmienny
 • 21. Koszty i przychód (tyś. zł.) Przychód Próg całkowity rentowności Koszty całkowite Koszty stałe Wielkość sprzedaży ( tyś. sztuk)