<ul><li>SKOROGOSZCZ - miejscowość położona na pograniczu historycznego Górnego i Dolnego Śląska, nieopodal ujścia Nysy K...
Dokument o Skorogoszczy z 1223 r.
Skorogoszcz <ul><li>W roku 1383 Skorogoszcz określona została jako miasto i twierdza, jednak brak dokładniejszych wiadomoś...
Skorogoszcz <ul><li>Miejscowość zawdzięcza swój rozwój strategicznemu położeniu nad rzeką Nysą Kł. oraz wzdłuż ważnego s...
Skorogoszcz <ul><li>Osada Skorogoszcz na mapie śląskich traktów była ważnym punktem militarnym; szlak służył podczas wojen...
Komora celna <ul><li>Książęca komora celna w Skorogoszczy ze względów naturalnych (most na Nysie Kł.) była dogodnym punkt...
Dokument o komorze celnej w Skorogoszczy z 1 X 1310 r.
Skorogoszcz <ul><li>Utrzymywanie takiego strategicznego miejsca wymagało z pewnością obsługi, która w Skorogoszczy mogła p...
<ul><li>Po śmierci ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego księstwo opolsko-raciborskie przejęli austriaccy Habsburg...
Właściciele zamku <ul><li>Pierwszymi, udokumentowanymi w XVI w. (ok. 1604 r.), posiadaczami Skorogoszczy byli bracia baro...
Pałac w Skorogoszczy w poł. XVIII w.
Właściciele zamku <ul><li>W 1795 r. zamek wraz z miastem kupuje szambelan dworu, hrabia Gottlieb Siegmunt von Zedlitz. </...
Plan Skorogoszczy z poł. XVIII w. Rys.F.B.Werner
Właściciele zamku <ul><li>W 1805 r. hrabia von Zedlitz zbył skorogoskie włości hrabiemu Aleksandrowi von Wartensleben. </...
Widok wież zamkowych z za Nysy Kłodzkiej (ok.1900 r.)
Barokowy pałac w Skorogoszczy (stan z 1904r.)
Właściciele zamku <ul><li>W roku 1842 Skorogoska posiadłość zamkowa znalazła nowych właścicieli w osobach Carla i Juliusa ...
Pocztówka ze Skorogoszczy
Właściciele zamku <ul><li>W 1874 roku możny ród górnośląskich Schaffgotschów z Kopic k/Grodkowa powiększył swe dobra o po...
Krzyż nagrobny barona von Ketteler
<ul><li>Po śmierci barona wdowa Hrabina Elisabeth w 1892 r. wychodzi ponownie za mąż za hrabiego Kaspra von Korff-Kerssenb...
Hrabiowie Elisabeth i Kasper von Kerssenbrock- rok 1892
Herb hrabiów von Kerssenbrock
<ul><li>Początkowo hrabiowie mieszkali w starym barokowym zamku, który z biegiem czasu okazał się niewygodny i mocno zawil...
Barokowy Pałac w Skorogoszczy
Nowy pałac <ul><li>W 1910 r. von Kerssenbrockowie wybudowali nowy zamek w Skorogoszczy, który został zaprojektowany przez ...
Pałac <ul><li>Ostatecznie wznoszenie nowego pałacu ukończono w 1913 r. Wybudowanie rezydencji w stanie surowym kosztowało ...
Aleja parkowo-pałacowa
Pałac <ul><li>Budowla była imponująca, solidna, trzypiętrowa. Nad wejściem w fasadzie głównej nad duża werandą wznosiły si...
Fasada Pałacu
Wnętrza <ul><li>Przez werandę wchodziło się do szerokiego hollu. Tu po prawej stronie mieściła się dobrze wyposażona kapli...
Wnętrza <ul><li>Inne parterowe pomieszczenia używane były na biuro, pokój przyjęć, pokoje mieszkalne, salon, kuchnię itp. ...
Pałac w swej okazałości
Pałac <ul><li>O wielkości tej nowej rezydencji niech świadczy fakt, że podczas polowań na zamku w Skorogoszczy mogło przeb...
<ul><li>Ostatecznie, z powodu kryzysu gospodarczego, początkiem lat trzydziestych hrabiowska rodzina przeprowadziła się d...
<ul><li>Dotychczasową rezydencję-nowy klasycystyczny zamek przekazali Misjonarzom z Mariannhill, którzy we wrześniu 1933 ...
Studenci Seminarium Misyjnego CMM w skorogoskim parku (rok szkolny 1934/35)
Ostatnie lata pałacu <ul><li>Jednak w 1940 r. hitlerowskie władze zamknęły seminarium mieszczące się skorogoskim zamku. ...
Ruiny skorogoskiego zamku, lata 60-te XX wieku
Ostatnie lata pałacu <ul><li>O.G.Wojaczek - ostatni rektor skorogoskiego seminarium - oraz o.Paweł Ozimek próbowali wraz z...
Ruiny pałacu
Rozbiórka pałacu <ul><li>Mówiąc za prof. Stanisławem S.Nicieją przykład pałacu w Skorogoszczy „...Pokazuje równocześnie ja...
<ul><li>W styczniu 1945 r. hrabiowska rodzina opuściła Skorogoszcz przed zbliżającym się frontem sowieckim. </li></ul><ul>...
<ul><li> Zespół parkowo-pałacowy oraz folwarczny związany z pałacem, który niegdyś tu istniał, jest dziś najbardziej wyr...
Szkoła w miejsce pałacu
TWIERDZA SKOROGOSZCZ FESTUNG SCHURGAST <ul><li>Wykorzystując trudną sytuację w Austrii, do której należał także Śląsk, ...
Maria Teresa Habsburg - arcyksiężna austriacka
Król Prus Fryderyk II
Twierdza Skorogoszcz <ul><li>30 Listopada 1741 r. odbyło się spotkanie króla pruskiego Fryderyka II z jego generałami zdec...
Feldmarszałek pruski Curt Christoph von Schwerin - pomysłodawca budowy Twierdzy Schurgast/Skorogoszcz
Twierdza Skorogoszcz <ul><li>Korzyści z budowy: </li></ul><ul><li>kontrola okolicy po obu stronach rzeki, </li></ul><ul><...
Twierdza Skorogoszcz <ul><li>Jednak w 1742 r. w związku z podpisaniem pokoju niemalże cały Górny Śląsk przypadł Prusom i N...
Plan Twierdzy Skorogoszcz z 1743 r. W 1743 r. rozpoczęto roboty ziemne przy budowie fortu na prawym brzegu Nysy Kłodzk...
<ul><li>Charakterystyka twierdzy: </li></ul><ul><li>dopasowanie budowli do warunków terenu, </li></ul><ul><li>W twierdzy t...
Forty <ul><li>Obok twierdzy właściwej powstać miały forty rozlokowane przy ważnych drogach, mostach, rzekach i wzniesienia...
<ul><li>Najmocniejszy - główny fort miał być gotowy w 1744 r., dwa pozostałe w 1745 r. Gdy w 1744 r. rozpoczęły się na now...
<ul><li>Rozbudowa fortyfikacji pod Skorogoszczą mogła się przyczynić do dynamicznego rozwoju tego miasteczka. </li></ul><...
<ul><li>&quot;Narody tracąc pamięć tracą życie&quot; </li></ul>DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
of 60

"Na odsiecz zabytkom, grodom i twierdzom" Europejskie Dni Dziedzictwa - Skorogoszcz, 20 września 2009

Prezentacja multimedialna na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 20 września 2009 r. w Skorogoszczy. Autor: Dariusz Ziębawww.skorogoszcz.pl
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Health & Medicine      Travel      


Transcripts - "Na odsiecz zabytkom, grodom i twierdzom" Europejskie Dni Dziedzictwa - Skorogoszcz, 20 września 2009

 • 3. <ul><li>SKOROGOSZCZ - miejscowość położona na pograniczu historycznego Górnego i Dolnego Śląska, nieopodal ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry. Jedno z najstarszych miasteczek na Śląsku. </li></ul><ul><li>Wymieniona w dokumentach już w 1223 roku. Prawa miejskie uzyskała ok.1271 roku. </li></ul>Flaga i herb Skorogoszczy
 • 4. Dokument o Skorogoszczy z 1223 r.
 • 5. Skorogoszcz <ul><li>W roku 1383 Skorogoszcz określona została jako miasto i twierdza, jednak brak dokładniejszych wiadomości o rodzaju i rozmiarach umocnień istniejących w tamtych czasach. </li></ul>
 • 6. Skorogoszcz <ul><li>Miejscowość zawdzięcza swój rozwój strategicznemu położeniu nad rzeką Nysą Kł. oraz wzdłuż ważnego szlaku handlowego Via Regia , biegnącego z Niemiec przez Wrocław, Kraków na Ukrainę. Na tej właśnie, najczęściej uczęszczanej drodze władcy śląska założyli komorę celną w Skorogoszczy. </li></ul>
 • 7. Skorogoszcz <ul><li>Osada Skorogoszcz na mapie śląskich traktów była ważnym punktem militarnym; szlak służył podczas wojen do przemarszu wojsk, a w czasie pokoju karawanom kupieckim, w miejscu przeprawy przez rzekę, gdzie najłatwiej było przeprawić się i przewieźć towary. </li></ul>
 • 8. Komora celna <ul><li>Książęca komora celna w Skorogoszczy ze względów naturalnych (most na Nysie Kł.) była dogodnym punktem do prawidłowej kontroli ruchu komunikacyjnego, gdyż trudno ją było obejść czy objechać. </li></ul>Zadaniem komory celnej w Skorogoszczy było pobieranie opłat od kupców wiozących towar do sprzedania. Funkcjonowanie komory celnej dawało księciu opolskiemu z pewnością duże dochody i stało na straży suwerenności jego terytoriom.
 • 9. Dokument o komorze celnej w Skorogoszczy z 1 X 1310 r.
 • 10. Skorogoszcz <ul><li>Utrzymywanie takiego strategicznego miejsca wymagało z pewnością obsługi, która w Skorogoszczy mogła posiadać ufortyfikowany obiekt, być może jakąś wieżę mieszkalną na miejscu wcześniejszego grodu , która mogła stanowić jeden z elementów późniejszego zamku w Skorogoszczy. </li></ul><ul><li>W imieniu księcia bezpośrednią władzę nad komorą celną i swoją siedzibę mógł sprawować wójt dziedziczny. </li></ul>
 • 11. <ul><li>Po śmierci ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego księstwo opolsko-raciborskie przejęli austriaccy Habsburgowie. </li></ul><ul><li>W 1557 roku doszło do utworzenia posiadłości ziemskiej Skorogoszcz. </li></ul><ul><li>Siedzibą panujących w Skorogoszczy była samodzielna gmina zamkowa, która składała się z posiadłości rycerskiej, kilku domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. </li></ul>
 • 12. Właściciele zamku <ul><li>Pierwszymi, udokumentowanymi w XVI w. (ok. 1604 r.), posiadaczami Skorogoszczy byli bracia baronowie von Bees. </li></ul><ul><li>Po nich w 1672 r. zamek przechodzi wraz z miastem na barona Ferdynanda von Pawlowskiego. </li></ul><ul><li>Następnie dobra skorogoskie i zamek odziedziczył hrabia Johann Leopold von Verdugo-Tworog, a po jego śmierci 20 IV 1740 r. jego żona, która wyszła ponownie za mąż za hrabiego Magnusa Ludwiga Schack von Wittenau </li></ul>
 • 13. Pałac w Skorogoszczy w poł. XVIII w.
 • 14. Właściciele zamku <ul><li>W 1795 r. zamek wraz z miastem kupuje szambelan dworu, hrabia Gottlieb Siegmunt von Zedlitz. </li></ul>
 • 15. Plan Skorogoszczy z poł. XVIII w. Rys.F.B.Werner
 • 16. Właściciele zamku <ul><li>W 1805 r. hrabia von Zedlitz zbył skorogoskie włości hrabiemu Aleksandrowi von Wartensleben. </li></ul><ul><li>Kolejny „Pan na Skorogoszczy” – niejaki Glauer, w 1825 r. sprzedał zamek Skorogoszcz wraz z Błażejowicami i Chróściną za 67150 talarów. </li></ul><ul><li>W 1825 r. nowy właściciel główny dyrektor poczty z Wrocławia Schwürz. Dokonał gruntownej przebudowy zamku w Skorogoszczy, dobudowując dwie wieże zamkowe. Zamek ten, jak na owe czasy, był bardzo okazały. </li></ul>
 • 17. Widok wież zamkowych z za Nysy Kłodzkiej (ok.1900 r.)
 • 18. Barokowy pałac w Skorogoszczy (stan z 1904r.)
 • 19. Właściciele zamku <ul><li>W roku 1842 Skorogoska posiadłość zamkowa znalazła nowych właścicieli w osobach Carla i Juliusa (ojciec i syn) Hörleinów za sumę 85 000 talarów. </li></ul><ul><li>Kolejni nabywcy dóbr skorogoskich wnosili na swoich włościach masywne, murowane budynki gospodarcze. </li></ul><ul><li>Należy zaznaczyć, że do posiadłości skorogoskich (Herrschaft Schurgast) należało wówczas także dominium Skarbiszów. </li></ul><ul><li>W roku 1844 dobra skorogoskie, za sumę 105 000 talarów, przeszły w ręce rotmistrza von Spiegel. </li></ul><ul><li>W 1862 r. skorogoski majątek kupuje porucznik Fryderyk von Cramon. </li></ul>
 • 20. Pocztówka ze Skorogoszczy
 • 21. Właściciele zamku <ul><li>W 1874 roku możny ród górnośląskich Schaffgotschów z Kopic k/Grodkowa powiększył swe dobra o posiadłości w Mikolinie, Zawadzie (obecnie część Golczowic) o Golczowice i Skorogoszcz. Siedziba tych dóbr mieściła się na zamku w Skorogoszczy. Właścicielką tych nowych nabytków majątkowych została hrabina Elisabeth (1862 – 1952 r.), córka Hansa Urlicha von Schaffgotscha i Joanny Gryzik von Schomberg-Godula. </li></ul><ul><li>Hrabina Elisabeth zarządzała skorogoskimi dobrami wraz ze swym mężem baronem Ottonem von Ketteler (1851-1889 r.), pochowanym na cmentarzu w Skorogoszczy. </li></ul>
 • 22. Krzyż nagrobny barona von Ketteler
 • 23. <ul><li>Po śmierci barona wdowa Hrabina Elisabeth w 1892 r. wychodzi ponownie za mąż za hrabiego Kaspra von Korff-Kerssenbrock (1852-1928), pochowanego na cmentarzu w Skorogoszczy. </li></ul><ul><li>Hrabina z obu tych małżeństw miała dwanaścioro dzieci. </li></ul>Rodzina von Karssenbrocków w 1901 r.
 • 24. Hrabiowie Elisabeth i Kasper von Kerssenbrock- rok 1892
 • 25. Herb hrabiów von Kerssenbrock
 • 26. <ul><li>Początkowo hrabiowie mieszkali w starym barokowym zamku, który z biegiem czasu okazał się niewygodny i mocno zawilgocony. </li></ul>
 • 27. Barokowy Pałac w Skorogoszczy
 • 28. Nowy pałac <ul><li>W 1910 r. von Kerssenbrockowie wybudowali nowy zamek w Skorogoszczy, który został zaprojektowany przez wrocławskich architektów Alfreda Bottchera i Richarda Gaze. </li></ul>
 • 29. Pałac <ul><li>Ostatecznie wznoszenie nowego pałacu ukończono w 1913 r. Wybudowanie rezydencji w stanie surowym kosztowało ok. dwóch milionów marek. </li></ul>Do pałacu, przez park, wiodła główna aleja klonowa, po bokach której stały stylowe latarnie, a przed wejściem do rezydencji był pielęgnowany półokrągły trawnik.
 • 30. Aleja parkowo-pałacowa
 • 31. Pałac <ul><li>Budowla była imponująca, solidna, trzypiętrowa. Nad wejściem w fasadzie głównej nad duża werandą wznosiły się cztery potężne kolumny, a w tympanonie widniały dwa hrabiowskie herby rodowe. </li></ul>
 • 32. Fasada Pałacu
 • 33. Wnętrza <ul><li>Przez werandę wchodziło się do szerokiego hollu. Tu po prawej stronie mieściła się dobrze wyposażona kaplica zamkowa. </li></ul>Kaplica
 • 34. Wnętrza <ul><li>Inne parterowe pomieszczenia używane były na biuro, pokój przyjęć, pokoje mieszkalne, salon, kuchnię itp. </li></ul><ul><li>Z holu marmurowe schody prowadziły na pierwsze piętro, a tam znajdowały się kolejne pomieszczenia. </li></ul>
 • 35. Pałac w swej okazałości
 • 36. Pałac <ul><li>O wielkości tej nowej rezydencji niech świadczy fakt, że podczas polowań na zamku w Skorogoszczy mogło przebywać ok. 300 gości. </li></ul><ul><li>Skorogoszcz mogła się więc poszczycić niezwykłym obiektem architektonicznym z bogatą historią. </li></ul>
 • 37. <ul><li>Ostatecznie, z powodu kryzysu gospodarczego, początkiem lat trzydziestych hrabiowska rodzina przeprowadziła się do skromniejszej rezydencji, położonej w zachodniej części Skorogoszczy - do willi nad Kanałem Młyńskim (obecnie budynek Domu Dziecka). </li></ul>
 • 38. <ul><li>Dotychczasową rezydencję-nowy klasycystyczny zamek przekazali Misjonarzom z Mariannhill, którzy we wrześniu 1933 r. urządzili w nim seminarium misyjne. </li></ul>Pierwszym rektorem skorogoskiego seminarium został o.Marzelin Bruno (1879-1938), spoczywający na naszym cmentarzu. Liczba seminarzystów dochodziła nawet do stu osób. Jednym z wykładowców był tu, znany starszym mieszkańcom, o.Paweł Ozimek.- powojenny proboszcz parafii Skorogoszcz.
 • 39. Studenci Seminarium Misyjnego CMM w skorogoskim parku (rok szkolny 1934/35)
 • 40. Ostatnie lata pałacu <ul><li>Jednak w 1940 r. hitlerowskie władze zamknęły seminarium mieszczące się skorogoskim zamku. Urządzono tu obóz przejściowy dla 1300 niemieckich przesiedleńców z Wołynia, Bukowiny,Rumuni i Besarabii. </li></ul><ul><li>W latach 1942-43 pałac zmodernizowano na dom wypoczynkowy dla SS-manów. W czasie działań frontowych styczeń-luty 1945 r. pałac został uszkodzony przez pociski artyleryjskie. </li></ul><ul><li>Jak wspomina w swoim pamiętniku z marca 1945 r. o.Gerard Wojaczek: </li></ul><ul><ul><li>„ ...Ku wielkiej mojej żałości płomienie również strawiły Dom Misyjny-pałac. Nieme i puste stały zewnętrzne mury i kominy jak skarżący ku niebu świadkowie...” </li></ul></ul>
 • 41. Ruiny skorogoskiego zamku, lata 60-te XX wieku
 • 42. Ostatnie lata pałacu <ul><li>O.G.Wojaczek - ostatni rektor skorogoskiego seminarium - oraz o.Paweł Ozimek próbowali wraz z parafianami „podnieść z ruin” zniszczony pałac jednak decyzja władz państwowych była nieubłagalna - obiekt należy rozebrać, a materiał rozbiórkowy przekazać na Społeczny Komitet Odbudowy Stolicy i Kraju. </li></ul>
 • 43. Ruiny pałacu
 • 44. Rozbiórka pałacu <ul><li>Mówiąc za prof. Stanisławem S.Nicieją przykład pałacu w Skorogoszczy „...Pokazuje równocześnie jak zły czas, pozbawieni wrażliwości i estetyki ludzie oraz zwykła gnuśność, lenistwo i niefrasobliwość okrutnie doświadczyła ten obiekt, zamieniając go w ruinę a następnie ścierając doszczętnie z powierzchni ziemi” </li></ul>
 • 45. <ul><li>W styczniu 1945 r. hrabiowska rodzina opuściła Skorogoszcz przed zbliżającym się frontem sowieckim. </li></ul><ul><li>Po ostatnich „Panach na Skorogoszczy” pozostało w okolicy: </li></ul><ul><ul><li>kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i gospodarczych, </li></ul></ul><ul><ul><li>szczątkowa zabudowa przypałacowa (min. budynek szkolny w parku), </li></ul></ul><ul><ul><li>szpital (obecnie przedszkole), </li></ul></ul><ul><ul><li>magazyn gorzelniany, </li></ul></ul><ul><ul><li>hala tartaku </li></ul></ul><ul><ul><li>hydrofornia wraz ze strzelistą wieżą ciśnień </li></ul></ul><ul><ul><li>budynek Domu Dziecka. </li></ul></ul>
 • 46. <ul><li> Zespół parkowo-pałacowy oraz folwarczny związany z pałacem, który niegdyś tu istniał, jest dziś najbardziej wyróżniającym się elementem kulturowym w Skorogoszczy. </li></ul>Zespół folwarczny Park
 • 47. Szkoła w miejsce pałacu
 • 48. TWIERDZA SKOROGOSZCZ FESTUNG SCHURGAST <ul><li>Wykorzystując trudną sytuację w Austrii, do której należał także Śląsk, król pruski Frydery II w grudniu 1740 r. najechał Śląsk zapoczątkował pierwszą wojnę śląską. </li></ul><ul><li>Jednym z najbardziej pamiętnych wydarzeń w dziejach Śląska było rozgromienie przez wojska pruskie cesarskiej armii austriackiej w bitwie pod Małujowicami k/ Brzegu w dn.10.IV 1741r </li></ul>
 • 49. Maria Teresa Habsburg - arcyksiężna austriacka
 • 50. Król Prus Fryderyk II
 • 51. Twierdza Skorogoszcz <ul><li>30 Listopada 1741 r. odbyło się spotkanie króla pruskiego Fryderyka II z jego generałami zdecydowano o usytuowaniu twierdzy przy ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry pod Skorogoszczą. </li></ul>
 • 52. Feldmarszałek pruski Curt Christoph von Schwerin - pomysłodawca budowy Twierdzy Schurgast/Skorogoszcz
 • 53. Twierdza Skorogoszcz <ul><li>Korzyści z budowy: </li></ul><ul><li>kontrola okolicy po obu stronach rzeki, </li></ul><ul><li>zabezpieczenie żeglugi na Odrze, </li></ul><ul><li>arsenał broni dla dodatkowych rekrutów, </li></ul><ul><li>brak oporu zamożnego mieszczaństwa, jak miało to miejsce np. w Nysie, </li></ul><ul><li>możliwość rozbudowy twierdzy we wszystkie strony, </li></ul><ul><li>niskie koszty wykonania twierdzy (Generał Schwerin uważał, że twierdza powinna mieć umocnienia z drewna i palisady, które dawały większy opór w razie bombardowania, niż mury z cegły). </li></ul>
 • 54. Twierdza Skorogoszcz <ul><li>Jednak w 1742 r. w związku z podpisaniem pokoju niemalże cały Górny Śląsk przypadł Prusom i Nysa Kłodzka pod Skorogoszczą straciła swe strategiczne znaczenie. Plany Feldmarszałka C.Ch. von Schwerina - wielkiego orędownika budowy twierdzy w Skorogoszczy zostały odłożone. </li></ul><ul><li>W 1743 roku przystąpiono jednak ponownie do realizacji budowy Twierdzy Skorogoszcz. Wtedy to w Skorogoszczy zjawił się ze swoim sztabem i budowniczymi pułkownik inżynier Gerard Cornelius Walrawe (1720-1773), z pochodzenia holender. Doświadczony budowie i przebudowie twierdzy w Koźlu, Kłodzku, Głogowie, Nysie, Świdnicy, Szczecinie, Magdeburgu i innych. Zmarł jako więzień swojego dzieła w Magdeburgu. </li></ul>
 • 55. Plan Twierdzy Skorogoszcz z 1743 r. W 1743 r. rozpoczęto roboty ziemne przy budowie fortu na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej. Na całość miały składać się trzy forty: na lewym i prawym brzegu Nysy Kłodzkiej i trzeci na prawym brzegu Odry, na północ od Kolonii Popielowskiej.
 • 56. <ul><li>Charakterystyka twierdzy: </li></ul><ul><li>dopasowanie budowli do warunków terenu, </li></ul><ul><li>W twierdzy tej wykorzystano, podobnie jak w forcie Owcza Góra w Kłodzku, tzw. narys moguncko-wurzburski, pośredni między formą bastionu i kleszcza. Charakteryzował się on cofniętymi barkami bastionów, równoległymi lub prawie równoległymi do czół. Wspomniany system kleszczowo-bastionowy Twierdzy Schurgast/Skorogoszcz wznoszony był na planie przypominającym gwiazdę. Walrawe w mistrzowski sposób wykorzystywał wyniosłości i zagłębienia terenu. </li></ul>
 • 57. Forty <ul><li>Obok twierdzy właściwej powstać miały forty rozlokowane przy ważnych drogach, mostach, rzekach i wzniesieniach terenu. Atakujące armie wroga miały rozpadać się na wiele mniejszych grupek i potrzebowały o wiele więcej siły do oblężenia twierdzy. Zasada obrony twierdzy polegała na dostatecznym ostrzeliwaniu przedpola. </li></ul>
 • 58. <ul><li>Najmocniejszy - główny fort miał być gotowy w 1744 r., dwa pozostałe w 1745 r. Gdy w 1744 r. rozpoczęły się na nowo walki pomiędzy Austrią i Prusami na terytorium Górnego Śląska, musiano wtedy przerwać prace przy budowie skorogoskiej twierdzy, pomimo tego, że pierwszy fort był prawie ukończony. Po podpisaniu pokoju w 1745 r. ostatecznie zrezygnowano z planów fortyfikacyjnych w okolicach Skorogoszczy. </li></ul>
 • 59. <ul><li>Rozbudowa fortyfikacji pod Skorogoszczą mogła się przyczynić do dynamicznego rozwoju tego miasteczka. </li></ul><ul><li>Tylko gruntowne studia, np. berlińskich materiałów archiwalnych, mogą dać pełniejszy obraz wznoszonej, lecz nie do końca ukończonej twierdzy w Skorogoszczy. Bowiem dziś w terenie bardzo trudno dopatrzeć się jakichkolwiek śladów po tych umocnieniach. </li></ul>Hipotetyczne rozmieszczenie fortów. Źródło zdjęcia: www.zumi.pl
 • 60. <ul><li>&quot;Narody tracąc pamięć tracą życie&quot; </li></ul>DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

Related Documents