K A L A H A R I Ž I V OT V P Ú Š T I
Poloha púšte Kalahari v Afrike
Životu na púšti sa prispôsobilo rastlinstvo, živočíšstvo a obyvatelia. Najsuchšia juhozápadná časť Kalahari – červený pie...
OKAVANGO – severná, najvlhkejšia časť Kalahari V delte rieky Okavango sú rozsiahlé močiare
TYPICKÉ RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO Rôzne druhy tráv , kríkov a akácii Baobaby – stromové fľaše
Krovácka sviečka – drevnatá rastlina, má hrubú stonku pokrytú dlhými tŕňmi Najtypickejším živočíchom je antilopa - rovno...
Gazela Thomsonova je vynikajúci skokan, jedným skokom preskočí až 15 metrov Žirafa je tu najvyšším živočíchom
Surikaty žijú v púštnej oblasti v spoločenstvách Hadožrút nohatý je samotár živiaci sa aj hadmi
Z mačkovitých mäsožravcov tu žije lev a leopard
Krováci – domorodý obyvatelia sú lovcami a zberačmi Iba dokonalá znalosť púšte, ktorú si odovzdávajú z generácie na gener...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ <ul><li>Použité zdroje : </li></ul><ul><li>Kolektív autorov, 2000. Čarovný svet. Bratislava : Reader ...
of 11

Prezentácia geo vii.-1-kalahari

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentácia geo vii.-1-kalahari

 • 1. K A L A H A R I Ž I V OT V P Ú Š T I
 • 2. Poloha púšte Kalahari v Afrike
 • 3. Životu na púšti sa prispôsobilo rastlinstvo, živočíšstvo a obyvatelia. Najsuchšia juhozápadná časť Kalahari – červený piesok s mohutnými dunami Suchá savana sa rozkladá na juhovýchode
 • 4. OKAVANGO – severná, najvlhkejšia časť Kalahari V delte rieky Okavango sú rozsiahlé močiare
 • 5. TYPICKÉ RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO Rôzne druhy tráv , kríkov a akácii Baobaby – stromové fľaše
 • 6. Krovácka sviečka – drevnatá rastlina, má hrubú stonku pokrytú dlhými tŕňmi Najtypickejším živočíchom je antilopa - rovnorožec juhoafrický
 • 7. Gazela Thomsonova je vynikajúci skokan, jedným skokom preskočí až 15 metrov Žirafa je tu najvyšším živočíchom
 • 8. Surikaty žijú v púštnej oblasti v spoločenstvách Hadožrút nohatý je samotár živiaci sa aj hadmi
 • 9. Z mačkovitých mäsožravcov tu žije lev a leopard
 • 10. Krováci – domorodý obyvatelia sú lovcami a zberačmi Iba dokonalá znalosť púšte, ktorú si odovzdávajú z generácie na generáciu im umožňuje prežiť v tejto životu nežičlivej, vyprahnutej krajine
 • 11. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ <ul><li>Použité zdroje : </li></ul><ul><li>Kolektív autorov, 2000. Čarovný svet. Bratislava : Reader , s Digest Výber. ISBN 80-88983-08-8 </li></ul><ul><li>http://www.google.sk/images?hl=sk&q=kalahari - (cit. 17.02.2011) </li></ul>