NÁRODNÝ PARK KAKADUNÁRODNÝ PARK KAKADU
PRÍRODNÝ RAJ AUSTRÁLIEPRÍRODNÝ RAJ AUSTRÁLIE
Národný park KakaduNárodný park Kakadu sa nachádzasa nachádza
v tropickej oblasti Austrálie, na rozľahlomv tropickej oblas...
Na územíNa území NP KakaduNP Kakadu sú všetkysú všetky
základné krajinné typy tropickejzákladné krajinné typy tropickej
Au...
Trávnaté nížinyTrávnaté nížiny s močiarmis močiarmi
Stojatá voda (BillabongStojatá voda (Billabong) – na nízko položených)...
Skalné úbočia zlomovej stenySkalné úbočia zlomovej steny
s vodopádmis vodopádmi
a skalnatá, zalesnená náhornáa skalnatá, z...
Vďaka prírodnej a klimatickej rozmanitostiVďaka prírodnej a klimatickej rozmanitosti
podporovanej tropickými teplotami sa ...
Tunajšie tri rieky sa nazývajúTunajšie tri rieky sa nazývajú AligátorieAligátorie,,
ale aligátory v Austrálii vôbec nežijú...
Trávnaté pláne sú na niektorých miestachTrávnaté pláne sú na niektorých miestach
posiate až 10 metrov vysokými stavbamipos...
Rovnako hodnotné ako prírodné bohatstvoRovnako hodnotné ako prírodné bohatstvo
je aj umenie a kultúra domorodýchje aj umen...
VV NP KakaduNP Kakadu boli na 700 miestachboli na 700 miestach
objavené domorodé skalné kresbyobjavené domorodé skalné kre...
Národný park KakaduNárodný park Kakadu je dnes na zoznameje dnes na zozname
svetových kultúrnych pamiatok a od začiatku 80...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Použité zdroje :Použité zdroje :
Kolektív autorov, 2000. Čarovný svet. Bratislava...
of 12

Prezentácia geo vi.-2-nár.park kakadu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentácia geo vi.-2-nár.park kakadu

 • 1. NÁRODNÝ PARK KAKADUNÁRODNÝ PARK KAKADU PRÍRODNÝ RAJ AUSTRÁLIEPRÍRODNÝ RAJ AUSTRÁLIE
 • 2. Národný park KakaduNárodný park Kakadu sa nachádzasa nachádza v tropickej oblasti Austrálie, na rozľahlomv tropickej oblasti Austrálie, na rozľahlom polostrovepolostrove ArnhemskáArnhemská zemzem
 • 3. Na územíNa území NP KakaduNP Kakadu sú všetkysú všetky základné krajinné typy tropickejzákladné krajinné typy tropickej AustrálieAustrálie Mangrovové pobrežieMangrovové pobrežie s ústiami rieks ústiami riek
 • 4. Trávnaté nížinyTrávnaté nížiny s močiarmis močiarmi Stojatá voda (BillabongStojatá voda (Billabong) – na nízko položených) – na nízko položených pláňach rastú eukalypty s odlupujúcou sa kôroupláňach rastú eukalypty s odlupujúcou sa kôrou
 • 5. Skalné úbočia zlomovej stenySkalné úbočia zlomovej steny s vodopádmis vodopádmi a skalnatá, zalesnená náhornáa skalnatá, zalesnená náhorná plošinaplošina Arnhemská zemArnhemská zem
 • 6. Vďaka prírodnej a klimatickej rozmanitostiVďaka prírodnej a klimatickej rozmanitosti podporovanej tropickými teplotami sa tu darípodporovanej tropickými teplotami sa tu darí množstvu rastlín a živočíchov v širokej škálemnožstvu rastlín a živočíchov v širokej škále druhovdruhov Jašter golierikatýJašter golierikatý Bocian čiernochrbtýBocian čiernochrbtý Vačkovec wallabyVačkovec wallaby
 • 7. Tunajšie tri rieky sa nazývajúTunajšie tri rieky sa nazývajú AligátorieAligátorie,, ale aligátory v Austrálii vôbec nežijú.ale aligátory v Austrálii vôbec nežijú. Zato sú tu hojné morské krokodíly, akoZato sú tu hojné morské krokodíly, ako krokodílkrokodíl cejlónskýcejlónský – dorastajúci do 6,5 metra dĺžky a– dorastajúci do 6,5 metra dĺžky a hmotnosti 1000 kilogramovhmotnosti 1000 kilogramov
 • 8. Trávnaté pláne sú na niektorých miestachTrávnaté pláne sú na niektorých miestach posiate až 10 metrov vysokými stavbamiposiate až 10 metrov vysokými stavbami termitovtermitov
 • 9. Rovnako hodnotné ako prírodné bohatstvoRovnako hodnotné ako prírodné bohatstvo je aj umenie a kultúra domorodýchje aj umenie a kultúra domorodých obyvateľov -obyvateľov - AboriginálcovAboriginálcov
 • 10. VV NP KakaduNP Kakadu boli na 700 miestachboli na 700 miestach objavené domorodé skalné kresbyobjavené domorodé skalné kresby
 • 11. Národný park KakaduNárodný park Kakadu je dnes na zoznameje dnes na zozname svetových kultúrnych pamiatok a od začiatku 80.svetových kultúrnych pamiatok a od začiatku 80. rokov 20. storočia láka aj množstvo turistov.rokov 20. storočia láka aj množstvo turistov. Prispeli k tomu aj filmy oPrispeli k tomu aj filmy o Krokodílovi DundeemKrokodílovi Dundeem,, čiastočne inšpirované skutočným príbehom.čiastočne inšpirované skutočným príbehom.
 • 12. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Použité zdroje :Použité zdroje : Kolektív autorov, 2000. Čarovný svet. Bratislava : ReaderKolektív autorov, 2000. Čarovný svet. Bratislava : Reader,, s Digests Digest Výber. ISBN 80-88983-08-8Výber. ISBN 80-88983-08-8 http://www.google.sk/images?hl=sk&q=kakaduhttp://www.google.sk/images?hl=sk&q=kakadu - (cit. 13.03.2011)- (cit. 13.03.2011)