Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015.
1. razred (zanimanje: EKONOMIST)
R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja ...
10. GEOGRAFIJA 1 : udžbenikgeografije za1. razredekonomske škole KarmenBorošaKokić,AleksandraŠmit udžbenik ŠK
11. HRVATSKA...
Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015.
2. razred (zanimanje: EKONOMIST)
R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja ...
Paloš, Dušan Vuletić
10.
OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih
škola za zanimanje ekonomist/e...
Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015.
3. razred (zanimanje: EKONOMIST)
R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja ...
11. OSNOVEEKONOMIJE3 : udžbenikutrećemrazredusrednjihstrukovnihškolaza
zanimanje ekonomist/ekonomistica
Đuro Benić,Jadrank...
Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015.
4. razred (zanimanje: EKONOMIST)
R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja ...
10. FILOZOFIJA MORALA : udžbenik etike za četvrti razred srednjih škola Tomislav Reškovac udžbenik PROFIL
11. SVJETLOM VJE...
of 8

Popis udzbenika ekonomisti_2014-2015

Izvrsna matematička gimnazija i ekonomsko-informatička škola! - Kreativan pristup uz online podršku učenju. - Najbolja priprema za državnu maturu!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Popis udzbenika ekonomisti_2014-2015

  • 1. Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015. 1. razred (zanimanje: EKONOMIST) R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HRVATSKIJEZIK(AZ) : čitankaizhrvatskogajezikaza prvi razred četverogodišnjih strukovnihškola SnježanaZrinjan udžbenik ALFA 2. HRVATSKIJEZIK(AZ) : udžbenikizhrvatskogajezikazaprvi razred četverogodišnjihstrukovnihškola SnježanaZrinjan udžbenik ALFA 3. NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK: udžbenik engleskogjezikaza1. i 2. razredgimnazijai 4-god.strukovnihškola,prvi strani jezik;2.i 3. razred 4-god.strukovnihškola,prvi strani jezik;4.razredgimnazijai 4-god.strukovnihškola,drugi strani jezik JohnSoars,Liz Soars udžbenik OXFORD 4. NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOKA : radna bilježnicazaengleski jezik,1.razredgimnazijai 4-god.strukovnihškola,prvi strani jezik;2. razred4-god.strukovnihškola,prvi strani jezik;4.razredgimnazija i 4-god.strukovnihškola,drugi strani jezik JohnSoars,Liz Soars radna bilježnica OXFORD 5. MATEMATIKA 1 : udžbeniksazbirkomzadatakaza1. razredsrednjihekonomskih škola,1. dio KristinaŠorić udžbeniki zbirka zadataka ŠK 6. MATEMATIKA 1 : udžbenik sazbirkomzadatakaza1. razredsrednjihekonomskih škola,2. dio KristinaŠorić udžbeniki zbirka zadataka ŠK 7. INFORMATIKA 1 : udžbenikinformatike za1. razredsrednje strukovneškole za zanimanje ekonomist/ekonomistica NatalijaStjepanek,VesnaTomić udžbenik ŠK 8. BIOLOGIJA : udžbenikzaprvi razredekonomske škole Mirjana Mijić,RobertoŠkara,Mauro Štifanić udžbenik ALKA 9. KEMIJA 1 : udžbenikzajednogodišnjiprogramkemije LjiljanaKovačević,SilvijaKrnić,Gordana Pavlović,ZoraPopović udžbenik ALFA
  • 2. 10. GEOGRAFIJA 1 : udžbenikgeografije za1. razredekonomske škole KarmenBorošaKokić,AleksandraŠmit udžbenik ŠK 11. HRVATSKA ISVIJET: odprapovijesti doFrancuske revolucije 1789.godine : udžbenikizpovijestiza1. razredsrednjihstrukovnih škola VesnaĐurić,IvanPeklić udžbenik PROFIL 12. ETIKA 1 : udžbenikza1. razred gimnazije i srednješkole Ćiril Čoh,Marija Lamot,KsenijaMatuš udžbenik ŠK 13. TRAŽITELJISMISLA : udžbenikvjeronaukaza1. razredsrednjihškola ViktorijaGadža,NikolaMilanović,Rudi Paloš,MirjanaVučica,DušanVuletić udžbenik SALESIANA 14. OSNOVEEKONOMIJE1 : udžbenikuprvomrazredusrednjihstrukovnihškolaza zanimanje ekonomist/ekonomistica JadrankaJošić,JosipaIlić,AntoMandir, Marija MesićŠkorić,Ivana Plesec,Ivan Režić,SilvijaMarinčić-Svetoivanec,Nela Terihaj,MelitaTodorović udžbenik ŠK 15. OSNOVEEKONOMIJE1 : radnabilježnicauprvomrazredusrednjihstrukovnih školaza zanimanje ekonomist/ekonomistica JadrankaJošić,Tatjana Putar,Gordana Zoretić radna bilježnica ŠK 16. RAČUNOVODSTVO1: udžbenikzaprvi razredsrednjihekonomskihškola DianaBratičević,LidijaDaničić udžbenik PROFIL 17. RAČUNOVODSTVO1: radna bilježnicazaprvi razredsrednjihekonomskihškola DianaBratičević,LidijaDaničić radna bilježnica PROFIL 18. POSLOVNEKOMUNIKACIJE1: udžbenikza1. razred srednje škole zazanimanje ekonomist/ekonomistica OliveraJurkovićMajić,HelenaMajić udžbenik ŠK 19. PODUZETNIŠTVO1 : udžbenikuprvomrazredusrednjih strukovnihškolaza zanimanje ekonomist/ekonomistica JadrankaBernik,VišnjaDorčić- Kereković,SuzanaĐurđević,Marija Tolušić,BiserkaViljetić,BosiljkaVinković Kukolić udžbenik ŠK 20. OBITELJSKIPOSAO: udžbenikuprvomrazredusrednjihstrukovnihškola za zanimanje ekonomist/ekonomistica- izborni predmet ŽeljkoTintor,IgorČizmadija udžbenik ŠK
  • 3. Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015. 2. razred (zanimanje: EKONOMIST) R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HRVATSKI JEZIK (BUKI) : čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan, Nataša Sajko udžbenik ALFA 2. HRVATSKI JEZIK (BUKI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan, Nataša Sajko udžbenik ALFA 3. NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik John Soars, Liz Soars udžbenik OXFORD 4. NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik John Soars, Liz Soars radna bilježnica OXFORD 5. MATEMATIKA 2 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred ekonomske škole Đurđica Salamon, Boško Šego udžbenik sa zbirkom zadataka ALKA 6. GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za II. razred srednjih strukovnih škola Emil Čokonaj, Dragutin Feletar udžbenik MERIDIJANI 7. HRVATSKA I SVIJET : od sredine XVIII. do kraja XX. stoljeća : udžbenik povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola Vesna Đurić, Ivan Peklić udžbenik PROFIL 8. JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić udžbenik PROFIL 9. ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi udžbenik SALESIANA
  • 4. Paloš, Dušan Vuletić 10. OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Jadranka Jošić, Jadranka Dorešić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivan Režić, Silvija Marinčić Svetoivanec, Melita Todorović udžbenik ŠK 11. OSNOVE EKONOMIJE 2 : radna bilježnica u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Jadranka Jošić, Gordana Zoretić radna bilježnica ŠK 12. RAČUNOVODSTVO 2 : udžbenik računovodstva za drugi razred srednjih ekonomskih škola Diana Bratičević, Lidija Daničić udžbenik PROFIL 13. RAČUNOVODSTVO 2 : radna bilježnica iz računovodstva za drugi razred srednjih ekonomskih škola Diana Bratičević, Lidija Daničić radna bilježnica PROFIL 14. POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica Antun Kliment, Olivera Jurković Majić udžbenik ŠK 15. PODUZETNIŠTVO 2 : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Željko Tintor, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić udžbenik ŠK 16. DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Nikša Alfirević, Ondina Čižmek Vujnović, Jurica Pavičić, Goran Vlašić udžbenik ŠK 17. UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE : udžbenik u drugom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet Višnja Dorčić-Kereković, Bosiljka Vinković Kukolić udžbenik ŠK
  • 5. Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015. 3. razred (zanimanje: EKONOMIST) R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. ČITANKA 3 : čitankau trećemrazredučetverogodišnje srednje strukovneškole Marina Čubrić,Žarko Gazzari udžbenik ŠK 2. HRVATSKIJEZIK3 : udžbenikza3. razredčetverogodišnjihstrukovnihškola Marica Kurtak udžbenik ŠK 3. HRVATSKI JEZIK3 : radna bilježnicaza3. razredčetverogodišnjihstrukovnih škola Marica Kurtak radna bilježnica ŠK 4. NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATESTUDENT'S BOOK : udžbenikengleskogjezikaza3. i 4. razredgimnazijai 4-godišnjihstrukovnih škola,prvi strani jezik;4.razred četvorogodišnjihstrukovnihškola,prvi strani jezik JohnSoars,Liz Soars udžbenik OXFORD 5. NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATEWORKBOOKA : radna bilježnicazaengleski jezik,3.razredgimnazijai 4-godišnjihstrukovnihškola,prvi strani jezik;4. razred4-godišnjihstrukovnihškola,prvi strani jezik JohnSoars,Liz Soars radna bilježnica OXFORD 6. MATEMATIKA 3 : udžbeniksazbirkomzadatakaza3. razredsrednjih ekonomskihškola,1.dio KristinaŠorić udžbeniksa zbirkom zadataka ŠK 7. MATEMATIKA 3 : udžbeniksazbirkomzadatakaza3. razredsrednjih ekonomskihškola, 2.dio KristinaŠorić udžbeniksa zbirkom zadataka ŠK 8. GEOGRAFIJA 3 : udžbenikizgeografije zaIII.razredekonomske škole DragutinFeletar,ŽeljkaŠiljković udžbenik MERIDIJANI 9. BIOETIKA : udžbeniketikezatreći razredsrednjihškola TomislavReškovac udžbenik PROFIL 10. ŽIVOTOMDAROVANI:udžbenikkatoličkogavjeronaukaza3. razredsrednjih škola DejanČaplar,Dario Kustura,IvicaŽivković udžbenik KS
  • 6. 11. OSNOVEEKONOMIJE3 : udžbenikutrećemrazredusrednjihstrukovnihškolaza zanimanje ekonomist/ekonomistica Đuro Benić,JadrankaJošić,AntoMandir, IvanRežić,MarinkoŠkare udžbenik ŠK 12. OSNOVEEKONOMIJE3 : radnabilježnicautrećemrazredusrednjihstrukovnih školaza zanimanje ekonomist/ekonomistica JadrankaJošić,Gordana Zoretić radna bilježnica ŠK 13. RAČUNOVODSTVO3: udžbenikračunovodstvazatreći razredsrednjih ekonomskihškola DianaBratičević,LidijaDaničić udžbenik PROFIL 14. RAČUNOVODSTVO3: radna bilježnicaizračunovodstvazatreći razredsrednjih ekonomskihškola DianaBratičević,LidijaDaničić radna bilježnica PROFIL 15. STATISTIKA :udžbenikstatistike svišemedijskimnastavnimmaterijalimau trećemrazredusrednje škole zazanimanjeekonomist/ekonomisticai za zanimanje komercijalist/komercijalistica IvanŠošić udžbeniks višemedijskim nastavnim materijalima ŠK 16. MARKETING 1 : udžbenikutrećemrazredusrednjihstrukovnihškolaza zanimanje ekonomist/ekonomistica JuricaPavičić,OndinaČizmekVujnović, Zoran Krupka,Goran Vlašić udžbenik ŠK 17. BANKARSTVOI OSIGURANJE1 : udžbenikza3. razredsrednje škole zazanimanje ekonomist/ekonomistica LjerkaDomac, AjkaKaleb-Kovačević udžbenik ŠK 18. VJEŽBENIČKA TVRTKA 1: udžbenikutrećemrazredusrednjihstrukovnihškolas višemedijskimnastavnimmaterijalimazazanimanje ekonomist/ekonomistica BlaženkaUrh,VlastaFerenac,Tatjana Frančić-Mikulić,VitomirTafra udžbeniks višemedijskim nastavnim materijalima ŠK 19. KOMUNIKACIJSKO-PREZENTACIJSKEVJEŠTINE:udžbenikza3. razred srednje škole zazanimanje ekonomist/ekonomistica OliveraJurkovićMajić,HelenaMajić, AleksandraPereković udžbenik ŠK 20. UPRAVLJANJEPRODAJOM:udžbenikutrećemrazredusrednjihstrukovnihškola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet DubravkaLiebl,JasenkaRašetina,Božica Šamarija,AntonijaŠaracGrabar udžbenik ŠK
  • 7. Popis udžbenika za školsku godinu 2014./2015. 4. razred (zanimanje: EKONOMIST) R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac udžbenik ŠK 2. HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marina Čubrić udžbenik ŠK 3. HRVATSKI JEZIK 4 : radna bilježnica za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marina Čubrić radna bilježnica ŠK 4. NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred četvorogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik John Soars, Liz Soars udžbenik OXFORD 5. NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik John Soars, Liz Soars radna bilježnica OXFORD 6. zweite.sprache@DEUTSCH.de 4 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih škola : IV. godina učenja Irena Horvatić-Čajko, Irena Lasić udžbenik ŠK 7. zweite.sprache@DEUTSCH.de 4 : radna bilježnica iz njemačkog kao drugog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih škola : IV. godina učenja Irena Horvatić-Čajko, Irena Lasić radna bilježnica ŠK 8. MATEMATIKA 4 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić udžbenik sa zbirkom zadataka ALKA 9. GEOGRAFIJA 4 : udžbenik iz geografije za IV. razred ekonomske škole Dragutin Feletar, Petar Feletar udžbenik MERIDIJANI
  • 8. 10. FILOZOFIJA MORALA : udžbenik etike za četvrti razred srednjih škola Tomislav Reškovac udžbenik PROFIL 11. SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola Ana Thea Filipović, autorski tim udžbenik KS 12. OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Đuro Benić, Ivan Režić, Marinko Škare, Nella Terihaj udžbenik ŠK 13. OSNOVE EKONOMIJE 4 : radna bilježnica u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Gordana Zoretić, Ivan Režić radna bilježnica ŠK 14. RAČUNOVODSTVO 4 : udžbenik računovodstva za četvrti razred srednjih ekonomskih škola Diana Bratičević, Lidija Daničić udžbenik PROFIL 15. RAČUNOVODSTVO 4 : radna bilježnica iz računovodstva za četvrti razred srednjih ekonomskih škola Diana Bratičević, Lidija Daničić radna bilježnica PROFIL 16. MARKETING 2 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Ondina Čižmek Vujnović, Zoran Krupka, Jurica Pavičić, Goran Vlašić udžbenik ŠK 17. TRŽIŠTE KAPITALA : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica Marinko Škare, Josipa Ilić, Mirjana Nemet, Dean Sinković, Marija Tolušić udžbenik ŠK 18. VJEŽBENIČKA TVRTKA 2 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola s višemedijskimnastavnim materijalima za zanimanje ekonomist/ekonomistica Zorica Rajčević, Dragan Stanković, Vitomir Tafra udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima ŠK 19. PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA : udžbenik u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica Vilim Gorenc, Andrea Pešutić, Helena Majić, Željko Pajalić, Mirjana Pavić udžbenik ŠK 20. PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA : radna bilježnica u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica Helena Majić, Željko Pajalić radna bilježnica ŠK 21. MARKETING USLUGA : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet Đurđana Ozretić Došen, Olivera Jurković Majić udžbenik ŠK