Naziv programa: tehničar za računalstvo<br />Nastavni plan:<br />Red.brojNastavni predmet Tjedni broj sat...
of 1

Nastavni plan Tehnicari za racunalstvo

Privatna škola Futura: Izvrsna matematička gimnazija i ekonomsko-informatička škola! - Kreativan pristup uz online podršku učenju. - Najbolja priprema za državnu maturu!
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nastavni plan Tehnicari za racunalstvo

  • 1. Naziv programa: tehničar za računalstvo<br />Nastavni plan:<br />Red.brojNastavni predmet Tjedni broj sati1.r.2.r.3.r.4.r.1.Hrvatski jezik33332.Strani jezik22223.Povijest22--4.Geografija21--5. Politika i gospodarstvo---26. Tjelesna i zdravstvena kultura22227.Vjeronauk/Etika11118.Matematika33339.Fizika*222210.Kemija2---11.Biologija1---12.Računalstvo*222-13.Tehničko crtanje i dokumentiranje*2---14.Osnove elektrotehnike*43--15.Mjerenja u elektrotehnici *-3--16.Elektrotehnički materijali i komponente-2--17.Finomehanička tehnika-2--18.Elektronički sklopovi*--4-19.Digitalna elektronika*--2-20.Električni strojevi i uređaji*--2-21.Informacije i komunikacije*--2-22.Automatsko vođenje procesa*---223.Elektronička instrumentacija*---224.Sklopovska oprema računala*---325.Sustavna programska potpora---226.Dijagnostika i održavanje uređaja*---227.Radioničke vježbe4444Izborni predmeti **28.Računalne mreže--2-29.Internetske tehnologije---2Ukupno32323132Stručna praksa-808040***Fakultativni predmeti **30.Engleski jezik1112<br />* Predmeti s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama.<br />** U zadanom rasponu broj sati i sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom.<br />*** U funkciji završnog ispita.<br />