Naziv programa: ekonomist<br />Nastavni plan:<br /><ul><li>Red.brojNastavni predmet Tjedni broj sati1.r.2...
of 1

Nastavni plan Ekonomisti

Privatna škola Futura: Izvrsna matematička gimnazija i ekonomsko-informatička škola! - Kreativan pristup uz online podršku učenju. - Najbolja priprema za državnu maturu!
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nastavni plan Ekonomisti

  • 1. Naziv programa: ekonomist<br />Nastavni plan:<br /><ul><li>Red.brojNastavni predmet Tjedni broj sati1.r.2.r.3.r.4.r.Hrvatski jezik3333Strani jezik s dopisivanjem3333Povijest22--Vjeronauk / Etika1111Geografija *2222Tjelesna i zdravstvena kultura2222Matematika **3333Kemija2---Biologija2---Energetika-1--Tehnologija s ekologijom--2-Gospodarstvo-222Poduzetništvo2222Knjigovodstvo s bilanciranjem3444Poslovne komunikacije2---Dioničarsko gospodarstvo--3-Marketing---2Novčarstvo-2--Informatika222-Statistika---2Gospodarsko pravo---3Izborni predmeti ***Poslovna informatika / Drugi strani jezik2222Poslovna retorika1111Ukupno32323232Stručna praksa-848484Fakultativni predmeti ***Talijanski jezik2222Njemački jezik2222Vježbenička tvrtka-22-</li></ul>* Sadržaj predmeta obuhvaća: opću ekonomsku geografiju, ekonomsku geografiju svijeta, Europe i Hrvatske<br />** Sadržaj predmeta obuhvaća: matematiku i gospodarsku matematiku<br />*** U zadanom rasponu broj sati i sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom.<br />