NARODI ISTOČNE OBALE SREDOZEMLJA: FENIČANI I ŽIDOVIAutor: Kristijan Šivak, prof.Privatna gimnazija i e...
FENIČANI I ŽIDOVI
FENIČANI• između Sredozemnog mora i planine Libanon → sjecište karavanskih puteva• gradovi države: Tir, Biblos, Sidon, Ug...
ALFABET• glasovno pismo (bez samoglasnika)
GOSPODARSTVO• najuspješniji pomorci i trgovci starog vijeka• grč. phoinike – purpurna (grimizna) zemlja → monopol na trgo...
KOLONIJE• osnivaju kolonije po Sredozemlju → KartagaGrčka i fenička kolonizacija
ŽIDOVI• pod vodstvom Abrahama u II. tis. pr. Kr. naselili Kanaan južno od Fenikije → nomadi• odselili u Egipat → sjedilač...
PODJELA DRŽAVE I PROPAST• nakon Salomonove smrti, država se podijelila na dva kraljevstva: Izrael i Juda (Jude...
RELIGIJA• prva monoteistička religija• bog Jahve• vjerski spisi: Tora (Petoknjižje)  sadrži pet knjiga Starog zavjeta
JERUZALEM: SVETI GRAD TRIJU VJERA
PITANJA1. Gdje su živjeli Feničani? Objasni ime.2. Kako je bila uređena njihova država?3. Kako je njihov položaj utjecao n...
PITANJA6. Što je Kartaga?7. Opiši „put” židovskog naroda od nomadskog do sjedilačkog načina života sve do Mojsija.8. Obj...
of 12

Narodi istočne obale sredozemlja feničani i i żidovi

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narodi istočne obale sredozemlja feničani i i żidovi

 • 1. NARODI ISTOČNE OBALE SREDOZEMLJA: FENIČANI I ŽIDOVIAutor: Kristijan Šivak, prof.Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura
 • 2. FENIČANI I ŽIDOVI
 • 3. FENIČANI• između Sredozemnog mora i planine Libanon → sjecište karavanskih puteva• gradovi države: Tir, Biblos, Sidon, Ugarit
 • 4. ALFABET• glasovno pismo (bez samoglasnika)
 • 5. GOSPODARSTVO• najuspješniji pomorci i trgovci starog vijeka• grč. phoinike – purpurna (grimizna) zemlja → monopol na trgovinu grimiznom tkaninom• cijenjeni proizvodi: vino i cedrovina
 • 6. KOLONIJE• osnivaju kolonije po Sredozemlju → KartagaGrčka i fenička kolonizacija
 • 7. ŽIDOVI• pod vodstvom Abrahama u II. tis. pr. Kr. naselili Kanaan južno od Fenikije → nomadi• odselili u Egipat → sjedilački način života• u 13. st. pr. Kr. Mojsije ih izveo iz egipatskog ropstva• kraljevi: David, Šaul iSalomon(dao izgraditi Jahvin hramu Jeruzalemu)
 • 8. PODJELA DRŽAVE I PROPAST• nakon Salomonove smrti, država se podijelila na dva kraljevstva: Izrael i Juda (Judeja)• 722. godine pr. Kr. Asirci osvojili Izrael• 586. godine pr. Kr. Nabukodonosor osvojio Judeju i Jeruzalem, srušio Jahvin hram i odveo Židove u babilonsko ropstvo• 539. godine oslobodio ih Kir Veliki
 • 9. RELIGIJA• prva monoteistička religija• bog Jahve• vjerski spisi: Tora (Petoknjižje)  sadrži pet knjiga Starog zavjeta
 • 10. JERUZALEM: SVETI GRAD TRIJU VJERA
 • 11. PITANJA1. Gdje su živjeli Feničani? Objasni ime.2. Kako je bila uređena njihova država?3. Kako je njihov položaj utjecao na gospodarstvo?4. Čime su trgovali Feničani?5. Koje je njihovo najveće kulturno dostignuće?
 • 12. PITANJA6. Što je Kartaga?7. Opiši „put” židovskog naroda od nomadskog do sjedilačkog načina života sve do Mojsija.8. Objasni značaj kralja Salomona.9. Što se sa židovskom državom dogodilo nakon njegove smrti?10.Objasni posebnost židovskog vjerovanja.

Related Documents